10 spôsobov, ako sa stať lepším lídrom

Čo robí dobrého lídra? Dobrý líder preberá zodpovednosť za každé svoje nesprávne aj správne rozhodnutie. Dobrý líder má osobnosť, odvahu, jasnú víziu s ambíciou uspieť. Dobrý vedúci povzbudzuje tím k neustálemu optimálnemu výkonu a je hnacou silou organizačného úspechu. Prečítajte si niekoľko realizovateľných krokov, ako sa stať lepším lídrom.

Metóda 1 z 10: Používajte jasnú komunikáciu.


Vedzte, že komunikácia je kľúčová.[1]
Odborný zdroj
Sheila A. Anderson
Certifikovaný imidžový konzultant & Ikona medzinárodného brandingu
Rozhovor s odborníkom. 19. júla 2021
Jasná komunikácia je dôležitou súčasťou každého úspešného vzťahu a vzťah medzi vedúcim a členom tímu nie je iný. Jasne vyjadrovať svoje myšlienky a uistiť sa, že zamestnanci rozumejú tomu, čo od nich žiadate. Vytvorte prostredie vhodné na rozhovor a dajte zamestnancom slobodu vyjadriť svoje myšlienky a obavy. Členovia tímu sú ochotnejší dôverovať lídrovi, s ktorým môžu otvorene komunikovať.[2]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

Metóda 2 z 10:Pozrite sa do budúcnosti.


Vyjadrite svoju výnimočnú a pozitívnu víziu budúcnosti. Vodca s plánom je najľahšie nasledovateľný vodca. Keď si uvedomíte cieľ tímu, každý člen sa bude snažiť urobiť svoj diel práce, aby pomohol k naplneniu cieľa, čím sa zabezpečí nielen motivácia každého jednotlivca, ale aj zjednotenie vášho tímu.[3]

Metóda 3 z 10:Buďte vášniví.


Obrátili by ste sa na niekoho, kto by vás viedol a usmerňoval, ak by mu skutočne nezáležalo na cieľoch skupiny? Samozrejme, že nie! Skvelí lídri sa nesústreďujú len na to, aby členovia skupiny dokončili úlohy; majú skutočnú vášeň a nadšenie pre projekty, na ktorých pracujú. Začnite premýšľať o rôznych spôsoboch, ako môžete vyjadriť svoju vášeň. Dajte ľuďom najavo, že vám záleží na ich pokroku. Keď sa jedna osoba podelí o niečo so zvyškom skupiny, nezabudnite jej povedať, ako veľmi si takýto príspevok ceníte.[4]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

Metóda 4 z 10: Počúvajte.[5]
Odborný zdroj
Sheila A. Anderson
Certifikovaný imidžový poradca & Medzinárodná ikona značky
Rozhovor s odborníkom. 19 júl 2021


Ak chcete byť efektívnym lídrom, musíte počúvať, čo hovoria ľudia okolo vás, a potom sa rozhodovať na základe toho, čo ste počuli. Počúvať je veľmi ťažké, ale treba, pretože ten najnižší človek vo vašej firme môže povedať niečo, čo je účinné a veľmi dôležité, niečo, čo by vás nikdy nenapadlo. Takže… Naučte sa pozorne počúvať, a keď sa všetci vyjadria, až potom urobte rozhodnutie.[6]

Metóda 5 z 10: Prevezmite zodpovednosť.


Ak chcete byť v práci lídrom, naučte sa prevziať zodpovednosť za všetko, na čom je váš odtlačok. To znamená, že pokiaľ sa zúčastňujete na projekte, máte podiel na jeho neúspechu. Naučte sa preberať zodpovednosť nielen za dobré, ale aj za zlé veci.[7]

Metóda 6 z 10:Buďte vzorom, nie diktátorom.


Rešpekt tých, ktorí sa s vašou značkou pravidelne stretávajú, si najlepšie získate tým, že budete príkladom ideálneho správania a vlastností. Niektorí z najvplyvnejších lídrov vedú svoje podniky, tímy a zákazníkov tým, že modelujú vlastnosti, ktoré chcú vidieť u ostatných.[8]

Metóda 7 z 10: Odmeňte svoj tím.


Majte oči pre uznanie. Najlepší lídri chápu, že je dôležité nielen oceniť ostatných, ale im aj poskytnúť odmenu. Táto technika pozitívne ovplyvní vašu osobnú značku prostredníctvom angažovanosti a spokojnosti ostatných. Vaša schopnosť vidieť a poďakovať sa jednotlivcom za ich tvrdú prácu vám zabezpečí lojalitu k značke.[9]

Metóda 8 z 10:Motivujte svoj tím.


Motivujte nasledovníkov. Transformační lídri tiež poskytujú inšpiratívnu motiváciu, aby povzbudili svojich nasledovníkov k činnosti. Samozrejme, byť inšpiratívny nie je vždy jednoduché. Našťastie nepotrebujete motivačné prejavy, aby ste vyburcovali členov svojej skupiny. Na motiváciu dobre pôsobí, ak ste skutočne zapálení pre myšlienky alebo ciele, pomáhate nasledovníkom cítiť sa zapojení do procesu a ponúkate uznanie, pochvalu a odmeny za úspechy ľudí.[10]

Metóda 9 z 10:Majte vzájomný rešpekt.


Pamätajte, že je lepšie byť rešpektovaný ako milovaný. Ako ľudské bytosti máme prirodzenú tendenciu chcieť byť milovaní. Čo sa však stane, keď vaša túžba byť milovaný zasahuje do vašej schopnosti viesť? Efektívni lídri si uvedomujú, že je dôležitejšie, aby ich ľudia rešpektovali, než aby ich zbožňovali. Robia ťažké rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie budúcnosti ľudí okolo nich vrátane ich priamych podriadených.[11]

Metóda 10 z 10:Dodržte svoje slovo.


  • Nedávajte sľuby, ktoré nemôžete dodržať. Dodržiavaním sľubov vás aj ostatní budú brať vážne.
  • Odkazy