11 jednoduchých spôsobov opravy kosačky na trávu

Je krásny slnečný deň a ideálny čas na kosenie trávnika. Všetko je v poriadku. Teda až dovtedy, kým sa vaša kosačka nezačne správať – alebo ešte horšie, kým sa vôbec nenaštartuje. Kosačku na trávu si našťastie zvyčajne môžete opraviť sami doma.

Tu je 11 vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste opravili kosačku na trávu a znovu ju sprevádzkovali.

Metóda 1 z 11:Pred začatím akejkoľvek opravy vyberte zapaľovaciu sviečku.

PRÍDE ČOSKORO
Zabezpečí, aby sa nôž nerozbehol. Nájdite zapaľovaciu sviečku, uchopte viečko a rovno ho vytiahnite. Potom pomocou kľúča na zapaľovaciu sviečku odskrutkujte a vyberte zapaľovaciu sviečku, aby ste ju mohli skontrolovať a bezpečne opraviť kosačku.[1]

 • Ak nemáte kľúč na zapaľovacie sviečky, môžete namiesto neho použiť nástrčkový kľúč.

Metóda 2 z 11:Vymeňte vzduchový filter, ak je znečistený.

PRÍDE ČOSKORO
Znečistený filter môže spôsobiť poruchu kosačky. Nájdite vzduchový filter na boku motora kosačky. Zvyčajne sú zakryté plastovým alebo kovovým krytom. Pomocou skrutkovača alebo kľúča odstráňte skrutky alebo skrutky a snímte kryt. Vytiahnite filter a skontrolujte, či nie je prasknutý, natrhnutý alebo s dierami. Ak je filter naozaj znečistený, vymeňte ho za nový rovnakej značky a modelu.[2]

 • Ak motor vašej kosačky beží veľmi ťažko, stráca výkon, keď ju používate, alebo sa vôbec nenaštartuje, môže to byť spôsobené tým, že filter je upchatý alebo poškodený.

Metóda 3 z 11: Vytiahnite meradlo na kontrolu hladiny oleja.

PRÍDE ČOSKORO
Ak kosačka potrebuje viac oleja, pridajte ho. Hľadajte rukoväť v blízkosti hornej časti alebo na boku motora kosačky. Potiahnutím za rukoväť vysuniete tyčinku na meranie. Utrite tyč na čistú handričku, znovu ju vložte do kosačky a potom ju opäť vysuňte, aby ste skontrolovali hladinu oleja. Ak je oleja málo (na meradle je zvyčajne vyznačená čiara, ktorá ukazuje, koľko by ho malo byť), doplňte olej podľa návodu na obsluhu. Po skončení vymeňte meradlo.[3]

 • Príliš málo oleja môže spôsobiť prehriatie motora kosačky a jeho vypnutie.
 • Uistite sa, že používate olej, ktorý je uvedený v príručke majiteľa. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu motora kosačky.
 • Ak nemáte návod na obsluhu kosačky, skúste si na internete vyhľadať značku a model, aby ste zistili, aký olej používať.

Metóda 4 z 11: Vypustite a vymeňte olej, ak je čierny.

PRÍDE ČOSKORO
Nečistoty môžu poškodiť a ovplyvniť výkon vašej kosačky. Olej do kosačky na trávu by mal mať zlatohnedú farbu a nemali by v ňom plávať žiadne nečistoty ani úlomky. Ak je olej znečistený alebo tmavý, prevráťte kosačku na bok a nechajte olej úplne vytiecť do nádoby. Potom ju opäť naplňte olejom, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.[4]

 • Prejdite na internet a vyhľadajte miesto zberu použitého oleja, aby ste mohli starý olej správne zlikvidovať.[5]

Metóda 5 z 11: Vymeňte palivo v kosačke, ak je staré.

PRÍDEJTE ČOSKORO
Ak zostal v nádrži cez zimu, môže mať vplyv na váš motor. Pomocou sifónu bezpečne odoberte palivo z nádrže kosačky do nádoby bezpečnej pre palivo. Keď je nádržka úplne prázdna, znovu ju naplňte a skúste ju naštartovať.[6]

 • Pozrite si miestne smernice o správnej likvidácii starého paliva.

Metóda 6
Metóda 6 z 11:Utiahnite zapaľovaciu sviečku, ak je uvoľnená.

PRÍDE ČOSKORO
Použite kľúč a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek. Vyhľadajte zapaľovaciu sviečku na boku motora kosačky. Bude to vyzerať ako malý kúsok kovu smerujúci do strany a zakrytý ochranným gumovým uzáverom. Časom sa môže sviečka v zásuvke uvoľniť. Našťastie je to celkom jednoduchá oprava. Vezmite kľúč a jemne ním otáčajte, kým sa nedotiahne. Ak ste mali problémy so štartovaním kosačky, vyskúšajte, či to pomôže.[7]

 • Ak utiahnutie zapaľovacej sviečky nepomôže, budete ju musieť pred pokusom o akúkoľvek inú opravu odstrániť.

Metóda 7
Metóda 7 z 11:Hľadajte uvoľnený alebo odpojený vodič okolo zapaľovacej sviečky.

PRÍDE ČOSKORO
Odstráňte kryt zapaľovacej sviečky, aby ste mohli skontrolovať vedenie. Skontrolujte, či nie je uvoľnený alebo odpojený kábel, ktorý ho spája s kosačkou. Ak je, pevne zatlačte drôt späť do zapaľovacej sviečky. Ak vaša kosačka neštartovala, skúste znovu nainštalovať zapaľovaciu sviečku tak, že ju naskrutkujete späť na miesto a naštartujete ju, aby ste zistili, či sa tým problém odstránil.[8]

Metóda 8
Metóda 8 z 11:Ak je zapaľovacia sviečka znečistená, vyčistite ju.

PRÍĎTE ČOSKORO
Použite drôtenú kefku a čistiaci prostriedok na zapaľovacie sviečky. Vezmite handru a vyčistite okolie zapaľovacej sviečky na kosačke, aby sa na sviečku nedostala špina a nečistoty. Na sviečku naneste čistiaci prostriedok na zapaľovacie sviečky a drôtenou kefkou jemne vyčistite prípadné usadeniny.[9]

 • Na zapaľovaciu sviečku sa celkom bežne dostane olej, mastnota, špina, nečistoty a tráva, čo môže zabrániť jej správnej funkcii.
 • Potom môžete zástrčku opäť nainštalovať tak, že ju zaskrutkujete späť do zásuvky a vyskúšať kosačku, ak ste mali problémy so štartovaním motora.
 • Čistič zapaľovacích sviečok hľadajte v miestnom autoservise.

Metóda 9
Metóda 9 z 11:Skontrolujte, či zapaľovacia sviečka nie je skorodovaná a či na nej nie sú praskliny.

COMING SOON
Ak je chybný, vymeňte ho za nový. Pozrite si celú zapaľovaciu sviečku, či na jej povrchu nenájdete hrdzu, triesky alebo praskliny. Ak sa vám to podarí, vymeňte zástrčku za novú rovnakej značky a modelu, aby fungovala vo vašej kosačke.[10]

 • Zapaľovacie sviečky nájdete v miestnom autoservise. Stojí približne 10 až 15 USD.
 • Profesionálny tip: vezmite si so sebou starú zapaľovaciu sviečku, aby ste sa mohli uistiť, že ste vybrali správnu náhradu.

Metóda 10 z 11:Vyčistite alebo vymeňte palivové potrubie, ak je upchaté.

PRÍĎTE ČOSKORO
Prefúknite vedenie stlačeným vzduchom alebo ho vymeňte, ak je prasknuté. Vyhľadajte malý vzduchový otvor na hornej časti palivového uzáveru. Ak je upchaté, vyčistite ho pomocou stlačeného vzduchu. Ak je vzduchový otvor čistý, problém môže spočívať v palivovom potrubí. Odstráňte kovový kryt zakrývajúci motor a zdvihnite palivovú nádrž. Odpojte palivové potrubie pomocou klieští, prežeňte ho stlačeným vzduchom, aby ste ho vyčistili, a potom ho znova nainštalujte. Ak je vedenie prasknuté alebo poškodené, vymeňte ho za nové. Potom znovu nainštalujte vonkajší kryt.[11]

 • Upchaté alebo poškodené palivové potrubie môže spôsobiť, že kosačka sa nenaštartuje.
 • Ak má vaša kosačka ventil v spodnej časti palivovej nádrže, pred vybratím nádrže ho prepnite do polohy „Vypnuté“.

Metóda 11 z 11:Ak je spodná strana kosačky znečistená, utrite ju.

 • PRÍDE ČOSKORO
  Nánosy trávy môžu ovplyvniť nôž a viesť k vzniku hrdze. Opatrne zdvihnite alebo preklopte kosačku na bok, aby ste mali prístup k oblasti noža. Vezmite vlhkú handričku a odstráňte všetky nánosy trávy, ktoré by mohli ovplyvňovať nôž. Pomôže to tiež ochrániť kosačku pred hrdzou.[12]

  • Môže sa to zdať ako jednoduché riešenie, ale môže byť super účinné.
 • Odkazy