11 spôsobov, ako rozumne využívať svoj čas

Ak máte pocit, že ste príliš vyťažení a neustále bojujete s časom, nie ste sami. Možno vám tu na wikiHow nemôžeme pridať viac hodín do dňa, ale môžeme vám dať tipy, ako rozumnejšie využiť čas, ktorý máte. Time management je prax – čím viac sa naň budete sústrediť, tým lepší budete. Ak pochopíte, ako trávite svoj čas, môžete upraviť svoj rozvrh tak, aby ste sa viac sústredili na veci, ktoré sú pre vás dôležité.

Metóda 1 z 11:Sledujte svoj čas aspoň týždeň.


ČOSKORO PRÍDE
Zaznamenávajte si, ako trávite každú chvíľu, aby ste vedeli, kam váš čas smeruje. Zaobstarajte si malý zápisník, ktorý môžete nosiť so sebou, alebo použite svoj smartfón ako denník. Zapisujte si časy a čo počas nich robíte. Približne po týždni sa vráťte späť a prezrite si svoj denník, aby ste získali lepší obraz o tom, ako trávite svoj deň.[1]

 • Nepodvádzajte! Ak nebudete úprimní v tom, ako trávite svoj čas, nebudete schopní nič zlepšiť. Ak ste strávili 20 minút hraním hry na telefóne, zapíšte si to.
 • Ak chcete názornejšie zobrazenie, môžete svoj denník previesť do koláčových diagramov alebo grafov, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, ktoré úlohy vám zaberajú najviac času.

Metóda 2 z 11:Identifikujte a odstráňte zlé návyky.


ČOSKORO PRÍDE
Vyhľadajte v časovom denníku veci, ktoré vás odvádzajú od úlohy. Možno máte návyky, ktoré ste si vytvorili v priebehu času a ktoré vám teraz viac škodia ako pomáhajú. Možno kontrolujete telefón každých pár minút alebo odpovedáte na textové správy okamžite po ich prijatí. Zmena návykov si vyžaduje čas a úsilie, ale pomôže vám efektívnejšie hospodáriť s časom, takže budete mať viac času na veci, ktoré vás bavia a napĺňajú.[2]

 • Ak napríklad zistíte, že vás často vykoľajujú oznámenia zo sociálnych sietí, vypnutie týchto oznámení vám pomôže lepšie sa venovať úlohám. Potom si môžete zablokovať konkrétny čas na kontrolu svojich účtov na sociálnych sieťach.
 • Ak je vaším problémom neustále kontrolovanie telefónu, skúste si ho odložiť do zásuvky alebo do inej miestnosti, kým pracujete na niečom dôležitom.

Metóda 3 z 11:Usporiadajte si pracovný priestor, aby ste eliminovali žrútov času.


PRÍDE ČOSKORO
Odstráňte neporiadok zo svojho pracovného priestoru a umiestnite všetko, čo potrebujete, na dosah. Ak je váš pracovný priestor neorganizovaný, budete strácať čas hľadaním vecí, ktoré potrebujete. Majte potrebné veci po ruke na určenom mieste, aby ste ich vždy našli, keď ich budete potrebovať.[3]

 • Táto zásada sa nevzťahuje len na váš pracovný stôl v práci – môžete ju dobre využiť aj doma. Usporiadajte si napríklad kuchyňu tak, aby náčinie, ktoré používate najčastejšie, bolo najbližšie k miestu, kde ho používate.

Metóda 4 z 11:Vytvorte si zoznam cieľov, ktoré chcete dosiahnuť.


COMING SOON
Začnite s 3-5 cieľmi, ktoré môžete dosiahnuť v priebehu niekoľkých týždňov. Vaše ciele môžu byť pracovné alebo školské, osobné alebo kombinované. Premýšľajte o veciach, ktoré chcete zmeniť alebo zlepšiť, a zistite, čo musíte urobiť, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť. Stanovte si priority svojich cieľov tak, aby ten najdôležitejší bol na prvom mieste – tomu budete venovať najviac času.[4]

 • Používajte metódu SMART na stanovenie cieľov, ktoré sú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a včasné.[5]
 • Môžete si napríklad stanoviť cieľ prejsť 4 dni v týždni 2 míle. Ak už máte vo zvyku pravidelne chodiť, tento cieľ je určite dosiahnuteľný. Je tiež konkrétny a merateľný.
 • Keď dosiahnete niekoľko cieľov, využite tento pocit úspechu na to, aby ste sa motivovali k ďalšiemu úsiliu. Môžete prejsť na komplexnejšie, dlhodobé ciele. Nezabudnite si ich rozdeliť na menšie časti, aby boli dosiahnuteľné a aby ste vždy robili pokroky.

Metóda 5 z 11:Používajte kalendár a rozvrh na plánovanie.


PRÍĎTE ČOSKORO
Označte si udalosti v kalendári a naplánujte si denné úlohy. Kalendáre pomáhajú pri dlhodobom plánovaní a konkrétnych udalostiach, ktoré sa konajú v určitý dátum a čas. Používajte samostatný plán pre svoje každodenné úlohy. Zvyčajne sa váš denný rozvrh bude zo dňa na deň dosť opakovať.[6]

 • Naplánujte si čas v polhodinových a hodinových blokoch. Zoskupte podobné úlohy, aby váš mozog nemusel tak často prepínať.[7]
  Môžete si napríklad naplánovať polhodinový blok ráno a popoludní na čítanie a odpovedanie na e-maily.
 • Ak vás niekto požiada, aby ste niečo urobili, a vy ste rezervovaní, nebojte sa povedať nie.“ Snaha vtesnať do dňa príliš veľa úloh je hlavným dôvodom, prečo sú ľudia vystresovaní.[8]

Metóda 6 z 11:Rozdeľte úlohy do kategórií podľa ich naliehavosti a dôležitosti.


PRICHÁDZA ČOSKORO
Najskôr urobte úlohy, ktoré sú naliehavé a zároveň dôležité. Naliehavosť súvisí s časom, ktorý máte na dokončenie úlohy, zatiaľ čo dôležitosť súvisí s nevyhnutnosťou úlohy. Ak je úloha naliehavá, ale nie je dôležitá, dokončite ju až po úlohách, ktoré sú naliehavé aj dôležité. Potom prejdite na úlohy, ktoré sú dôležité, ale nie sú naliehavé.[9]

 • Úlohy, ktoré nie sú ani naliehavé, ani dôležité, si nechajte na koniec. Ak je to možné, môžete tieto úlohy delegovať na dokončenie iným. Keďže pre vás nie sú ani naliehavé, ani dôležité, nevadí, ak druhá osoba úlohu nezvládne tak dobre, ako by ste ju zvládli vy, alebo jej bude trvať dlhšie, než by ste ju zvládli vy.

Metóda 7 z 11:Dôležité úlohy vykonávajte vtedy, keď máte najviac energie.


PRÍDE ČOSKORO
Sledujte svoju energiu počas dňa, aby ste zistili, kedy je na vrchole. Ak ste ranný človek, pravdepodobne budete mať najviac energie krátko po tom, ako vstanete, a neskôr popoludní budete mať vlajku. Na druhej strane, noční ľudia môžu zistiť, že príval energie dostanú neskôr večer.[10]

 • Ak sa čoskoro blíži termín uzávierky, možno nebudete môcť takto presúvať úlohy. Ak si však lepšie naplánujete termíny v budúcnosti, môžete si túto prácu naplánovať na čas, keď budete mať najviac energie.

Metóda 8 z 11: Delegujte úlohy, ktoré nemusíte robiť sami.


PRÍDE ČOSKORO
Ak úloha nie je ani naliehavá, ani dôležitá, pravdepodobne ju môže urobiť niekto iný. Ak máte možnosť delegovať úlohy na iných ľudí, najmä v pracovnom prostredí, môže vám to pomôcť uvoľniť časť času a odbremeniť vás od niektorých úloh. Majte na pamäti, že delegovanie neznamená len pridelenie úlohy inej osobe – na automatizáciu niektorých úloh môžete použiť aj počítač a aplikácie.[11]
Dôveryhodný zdroj
EDIS
Elektronická databáza recenzovaných článkov Ústavu potravinárskych a poľnohospodárskych vied Floridskej univerzity
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad zistíte, že na určité typy e-mailov zvyčajne odpovedáte rovnakým spôsobom, môžete si odpoveď zautomatizovať, aby ste na ňu mohli odpovedať jediným kliknutím a nemuseli ju zakaždým vypisovať.
 • Vyhnite sa myšlienke, že všetko musíte urobiť sami, inak to nebude urobené správne. Dajte ostatným šancu, aby vám pomohli, najmä s vecami, ktoré nie sú až také dôležité alebo náročné. Uvoľníte si tak časť času, aby ste mohli robiť viac vecí, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.

Metóda 9 z 11:Blokovanie času pre rodinu a priateľov.


PRÍDE ČOSKORO
Uprednostnite trávenie kvalitného času s ľuďmi, ktorých máte radi. Čas strávený s rodinou a priateľmi vás môže napĺňať a upokojovať. Darujte svojim blízkym svoju pozornosť tým, že budete prítomní vo chvíľach, ktoré s nimi zdieľate, namiesto toho, aby ste boli mysľou niekde inde. Nájdite a naplánujte si konkrétne veci, ktoré budete robiť, aby ste všetci len nesedeli v jednej miestnosti pri telefónoch.[12]

 • Napríklad môžete mať rodinnú večeru večer, keď budú všetci doma približne v rovnakom čase. Môžete si tiež naplánovať rodinný herný večer a vybrať si stolové hry, ktoré si môže užiť celá rodina.
 • Niektoré veci, ktoré robíte každý deň, sú ešte lepšie s priateľmi! Ak napríklad väčšinou ráno beháte kvôli cvičeniu, požiadajte priateľa, aby s vami raz alebo dvakrát týždenne bežal.

Metóda 10 z 11:Sústreďte sa na daný okamih.


PRÍDE ČOSKORO
Sústreďte sa radšej na danú úlohu, než aby ste sa nechali unášať mysľou inde. Zostať v danom momente a nerobiť niečo automaticky, zatiaľ čo myslíte na niečo iné, je súčasťou múdreho využívania času. Veci urobíte efektívnejšie a budete mať z nich väčšiu radosť, ak sa im budete venovať na 100 %, keď ich budete robiť.[13]

 • To platí aj pre čas strávený s rodinou alebo priateľmi. Keď večeriate s rodinou, odložte telefón a vyhnite sa kontrole e-mailu alebo písaniu správ ostatným. Ak sa aktívne zúčastníte a zostanete prítomní v danom okamihu, získate oveľa viac času.

Metóda 11 z 11:Robte si časté prestávky, aby ste si udržali sviežu myseľ.


 • PRÍDE ČOSKORO
  Ak je to možné, každú hodinu si urobte 15 – 20-minútovú prestávku. Na konkrétnu úlohu sa môžete sústrediť a koncentrovať len tak dlho. Časté prestávky vás udržia pri maximálnom výkone a zabezpečia, že nevyhoríte. Časom možno zistíte, že sa na konci dňa cítite menej unavení.[14]

  • Ak vám vaše pracovné alebo školské prostredie neumožňuje robiť tak dlhé prestávky, mali by ste sa aj tak snažiť urobiť si približne každú hodinu nejakú prestávku – aj keby to znamenalo len zmeniť úlohu a robiť niečo, čo nevyžaduje veľkú duševnú námahu, aby ste dali svojmu mozgu chvíľu na načerpanie nových síl.
  • Ak máte napríklad len 10 minút medzi dvoma hodinovými hodinami, môžete si na pár minút vyjsť von a prejsť sa po budove, aby ste si osviežili myseľ.
 • Odkazy