12 spôsobov, ako čítať pozorne

Ak ste sa vôbec zaoberali meditáciou, pravdepodobne ste sa stretli s pojmom „všímavosť“.“ Keď ste všímaví, jednoducho udržíte svoju pozornosť presne na to, čo v danom okamihu robíte, bez toho, aby ste čokoľvek analyzovali alebo hodnotili. Čítanie s vedomím je dobrý spôsob, ako upokojiť svoj mozog a usadiť sa v prítomnosti, preto sme pre vás zozbierali niekoľko tipov, ktoré vám v tom pomôžu. Uchopte dobrý príbeh a pripravte sa na útek – nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani pokročilé zručnosti![1]

Metóda 1 z 12:Vyhraďte si čas len na čítanie.


PRÍDE ČOSKORO
Nemôžete čítať pozorne, ak je vaša pozornosť rozdelená. Keďže vedomé čítanie je formou meditácie, najväčší úžitok z tohto cvičenia budete mať, ak sa mu dokážete venovať celou svojou mysľou. Môže to byť jednoduchšie, ak si vopred naplánujete čas na pozorné čítanie.[2]

 • Ak je vaša domácnosť zvyčajne aktívna a hlučná, môžete si napríklad vyhradiť 10 minút ráno, kým sa všetci ostatní zobudia. Počas týchto 10 minút môžete čítať v duchu bez toho, aby ste sa starali o akékoľvek iné úlohy alebo vyrušenia.

Metóda 2 z 12: Vyberte si fyzickú knihu na čítanie.


PRÍDE ČOSKORO
Čítanie s vedomím funguje lepšie s papierovou knihou ako s elektronickou čítačkou. Elektronické zariadenia sú zapnuté, čo podporuje väčšiu bdelosť vašej mysle. Okrem toho je pravdepodobnejšie, že pri čítaní na zariadení budete skimovať, čo je opak toho, čo chcete robiť, ak čítate s vedomím.[3]

 • Beletria je zvyčajne vhodnejšia na čítanie s mysľou ako literatúra faktu, hoci poézia tiež funguje dobre. Prestávky v poézii nabádajú k tichému rozjímaniu a sústredeniu sa na každé slovo.
 • Ak s uvedomelým čítaním ešte len začínate, možno si budete chcieť vybrať knihu, ktorú ste už čítali a o ktorej už viete, že ju máte radi.

Metóda 3 z 12:Nájdite si pokojné, pohodlné miesto.


PRÍĎTE ČOSKORO
Nájdite si miesto na sedenie a čítanie, kde vás nikto nebude vyrušovať. Pripravte si miesto spolu so všetkým, čo budete potrebovať. Majte nablízku pero alebo ceruzku a blok papiera, aby ste si mohli zapisovať svoje myšlienky. Možno si tiež budete chcieť pustiť na pozadí pokojnú hudbu s nízkou hlasitosťou alebo mať nablízku pohár vody.[4]

 • Vypnite si oznámenia na telefóne a iných zariadeniach, aby vás nerozptyľovali. Ak si myslíte, že pokušenie pozrieť sa na telefón bude príliš veľké, môžete ho dokonca nechať v inej miestnosti.[5]
 • Zbavte sa toho dokonalého obrazu, ktorý máte v mysli o ideálnom vedomom čítaní. Riaďte sa tým, čo vám vyhovuje, aj keď to niekomu inému môže pripadať trápne.

Metóda 4 z 12:Pred čítaním si na chvíľu v pokoji sadnite.


COMING SOON
Sústreďte sa na svoj dych, aby ste sa dostali do prítomného okamihu. Zhlboka, pomaly sa nadýchnite nosom a rozšírte hruď. Urobte prestávku, keď sú vaše pľúca plné, a potom pomaly vydýchnite ústami. Opakujte 5 – 10 cyklov dýchania a myslite pritom na svoj dych. Čítať pozorne znamená aj čítať so zámerom a s cieľom. Predtým, ako začnete čítať, venujte niekoľko minút vizualizácii svojho zámeru a sústredeniu mysle.[6]

 • Čítať pozorne znamená aj čítať s úmyslom a zámerom. Môžete si tiež premyslieť vetu, ktorá stelesňuje váš zámer, napríklad: „Budem čítať pomaly a pozorne, vychutnávajúc si každé slovo.“

Metóda 5 z 12:Všimnite si fyzikálne vlastnosti knihy.


PRÍDE ČOSKORO
Toto cvičenie vám pomôže preniesť sa do prítomného okamihu. Držte knihu a prejdite rukou po obale – je hladký alebo drsný? Otvorte knihu a vnímajte hrúbku strán. Možno si ku knihe aj privoniate.[7]

 • Strávte s knihou toľko času, koľko chcete, a podrobne si všímajte jej fyzické vlastnosti.
 • Ak zistíte, že vaša myseľ odbieha k iným myšlienkam, priznajte si tieto myšlienky a potom jemne vráťte svoju myseľ ku knihe. Môžete si napríklad všimnúť, že kniha je použitá, a spomenúť si, že ste si ju požičali od priateľa. Je úplne prirodzené, že sa vaša myseľ obráti k vášmu priateľovi a bude premýšľať, čo robí. Povedzte si: „Uznávam svojho priateľa, ktorý mi túto knihu požičal,“ a potom sa vráťte k svojmu pozorovaniu.

Metóda 6 z 12:Pozrite sa na typ písma a farbu strán.


PRÍDE ČOSKORO
Obráťte pozornosť na to, ako sú slová prezentované na stránke. Premýšľajte o type písma a o tom, ako prispieva (alebo možno uberá) k jednoduchosti čítania. Podnecuje k prečítaniu textu, alebo vás vyzýva k pozastaveniu sa nad každým písmenom? Sú riadky ďaleko od seba, alebo sú tesne vedľa seba?[8]

 • Ak začínate novú kapitolu, môžete sa pozrieť aj na to, ako je prezentovaná. Začína sa prvý odsek kvapkou? Je nadpis kapitoly sústredený? Je tam nejaké umelecké dielo, pri ktorom sa môžete zastaviť?

Metóda 7 z 12:Pri čítaní si vychutnávajte každé slovo.


PRÍDE ČOSKORO
Čítajte pomaly a pozorne vyslovujte každú slabiku. Nájdite si čas na to, aby ste ocenili zvuk každého písmena. Zamyslite sa nad tým, ako písmená navzájom súvisia – či menia zvuky okolitých písmen? Vnímajte rytmus slov, ako sa spájajú do viet.[9]

 • Možno ste zvyknutí pri čítaní preskakovať malé slová, aby ste sa dostali k dôležitým častiam príbehu. Čítať pozorne znamená robiť pravý opak – spomaliť a vnímať každé slovo, každú slabiku, každú nuansu.
 • Ak zistíte, že preskakujete dopredu, zastavte sa a vráťte sa na miesto, kde ste boli predtým. Potom pokračujte v pozornom čítaní. Nekarhajte sa – jednoducho sa vráťte na miesto, kde ste prestali čítať s vedomím, obnovte svoj zámer a pokračujte ďalej.

Metóda 8 z 12:Všimnite si, ako sa pri prečítaní úryvku cítite.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Počas čítania si všímajte svoje emocionálne reakcie. Vyvolávajú slová fyzickú alebo emocionálnu reakciu? Sú vám nepríjemné? Ste uvoľnenejší, ako keď ste začali čítať, alebo napätejší? Ak v skutočnosti nič necítite, je to tiež v poriadku! Nemajte pocit, že musíte mať nejakú emocionálnu reakciu, aby ste mali z procesu vedomého čítania úžitok.[10]

 • Ak čítate napínavejšiu knihu alebo knihu s väčším dejom, je prirodzené, že pri čítaní pociťujete úzkosť alebo vzrušenie. Možno sa už neviete dočkať, kedy sa posuniete vpred a zistíte, čo sa stane ďalej. Odolajte nutkaniu ponáhľať sa – spomaľte a naďalej si vychutnávajte každé slovo.
 • Pri čítaní nezabudnite jednoducho všímať si svoju reakciu a všimnite si ju. Nesúďte sa a nespochybňujte svoju emocionálnu reakciu – vnímajte ju takú, aká je, a prijmite ju takú.

Metóda 9 z 12:Prijmite slová na stránke také, aké sú.


COMING SOON
Prijmite slová v ich pravej hodnote bez kritiky alebo posudzovania. Namiesto toho, aby ste hádali, čo autor robí, alebo si mysleli, že iné slovo alebo slovné spojenie by bolo lepšie, berte slová ako nominálnu hodnotu a uvedomte si, aké posolstvo vysielajú. Ak vás pri čítaní napadnú kritické myšlienky, priznajte si ich existenciu a nechajte ich odísť.[11]

 • V prípade beletristických diel je to zvyčajne jednoduchšie. Literatúra faktu je určená na analýzu a premýšľanie iným spôsobom.
 • Môže sa stať, že sa vám v hlave objaví nejaká myšlienka, ktorá nechce zmiznúť. Ak vás čítanie príliš rozptyľuje, zapíšte si ho do zápisníka, aby ste sa k nemu mohli neskôr vrátiť. Vďaka tomu je ľahšie nechať to v danom momente odísť, aby ste sa mohli vrátiť k svojmu pozornému čítaniu.

Metóda 10 z 12:Vyhľadajte si slová, ktorým nerozumiete.


COMING SOON
Pomalšie čítanie môže upozorniť na neznáme používanie slov. Pri bežnom čítaní sa bežne stáva, že sa slová glosujú alebo sa z kontextu vyčíta autorov zámer, namiesto toho, aby sa skutočne porozumelo každému slovu a spôsobu jeho použitia. Ak však čítate s vedomím, chcete presne pochopiť, prečo bolo vybrané každé slovo a aký význam chcel autor voľbou konkrétneho slova vyjadriť.[12]

 • Môžete tiež premýšľať o synonymách daného slova. Prečo si autor vybral práve toto slovo a nie synonymum, ktoré by mohlo byť bežnejšie alebo ľahšie pochopiteľné? Aké nuansy vyjadruje toto konkrétne slovo, ktoré by neexistovali, keby bolo zvolené iné slovo?

Metóda 11 z 12:Podčiarknite si pasáže, ktoré sa vám páčia.


PRÍDE ČOSKORO
Zamerajte sa na tieto pasáže ďalej v meditácii alebo pri cvičení voľného písania. Počas čítania sa vám môže stať, že sa vaša myseľ bude neustále vracať k určitej vete alebo slovnému spojeniu. Označte si ho v knihe ceruzkou (alebo si ho zapíšte), aby ste sa k nemu mohli neskôr vrátiť. Potom pokračujte v čítaní tak, ako ste.[13]

 • Ďalšou možnosťou je chvíľu meditovať nad úryvkom alebo vetou, ktorá vás oslovila. Prečítajte si ju niekoľkokrát, zhlboka dýchajte a nemyslite na nič iné ako na slová v danej vete.

Metóda 12 z 12:Robte si prestávky, aby ste sa udržali v strehu.


 • PRÍĎTE ČOSKORO
  Môže byť ťažké sústrediť sa dlhšie ako 10-15 minút, najmä na začiatku. Toto je cvičenie, ktoré si vyžaduje trpezlivosť – začnite s krátkymi prestávkami a postupne sa dopracujte k dlhším. Ak dokážete čítať 10 minút, po ktorých nasleduje 5-minútová prestávka a potom čítate ďalších 10 minút, robíte to skvele![14]

  • Ak sa vám nedarí, je v poriadku, ak knihu na deň odložíte a skúsite to inokedy. Ak sa do toho budete nútiť, nebudete mať z toho taký úžitok.
  • Buďte k sebe láskaví a zbavte sa akýchkoľvek myšlienok, že ste „zlyhali“, ak chcete po 5 minútach skončiť. Len v tom pokračujte a zistíte, že je pre vašu myseľ ľahšie uvoľniť sa a zostať v danom momente.
 • Odkazy