12 spôsobov, ako zvládnuť čas na skúšky

Časové testy môžu byť trochu nervózne, ale máte to! Ak budete rozumne hospodáriť s časom, budete môcť získať čo najlepšie skóre, aj keď nebudete mať čas odpovedať na každú otázku. Venujte niekoľko minút navyše plánovaniu dopredu, aby ste čo najlepšie využili svoj čas a urobili skúšku čo najlepšie. Zozbierali sme naše obľúbené tipy a triky, ktoré vám pomôžu uspieť, od toho, ako sa pripraviť na test, až po to, ako si zorganizovať čas po jeho začatí!

Metóda 1 z 12:Odhadnite, koľko času vám zaberie každá časť.


PRÍDE ČOSKORO
Rozpočítajte si čas na každú otázku alebo časť testu. Dajte si minútu na rozdelenie testu na menšie časti a potom sa rozhodnite, koľko času si dáte na každú časť. Urobte si plán na základe toho, ako dlho vám bude trvať zodpovedanie otázok – slohové otázky a úlohy s krátkou odpoveďou môžu trvať dlhšie, zatiaľ čo otázky typu pravda/nepravda a výber z viacerých možností môžu ísť rýchlejšie.[1]

 • Ak máte napríklad napísať 2 eseje a odpovedať na 50 otázok s výberom odpovede, môžete prvú polovicu testu venovať výberu odpovede a druhú polovicu rozdeliť rovnomerne medzi eseje. Nezabudnite si na konci testu vyhradiť niekoľko minút na to, aby ste si prešli svoje odpovede!
 • Ak majú všetky otázky podobný formát, napríklad všetky otázky na esej alebo všetky otázky s výberom odpovede, môžete si celkový čas vydeliť počtom otázok v skúške, aby ste vedeli, koľko času môžete stráviť odpovedaním na každú otázku.[2]

Metóda 2 z 12:Počas testu sledujte hodiny.


PRÍĎTE ČOSKORO
Na žiadnu časť nestrávte viac času, ako ste si naplánovali. Môže byť lákavé stráviť ešte pár minút na dokončenie eseje alebo trochu času navyše riešením poslednej rovnice, ale nezabudnite, že tým si skrátite čas v inej časti. Ak ste si na časť testu vyhradili 20 minút, hneď po uplynutí tohto času prejdite na ďalšiu časť. Ak vám na konci zostane čas alebo ak skončíte inú časť rýchlejšie, ako ste plánovali, vždy sa môžete vrátiť a pracovať na predchádzajúcich častiach o niečo dlhšie.[3]

 • Ak si všimnete, že zaostávate za plánovaným časom, sústreďte sa na otázky v časti, o ktorej viete, že na ňu viete odpovedať.[4]

Metóda 3 z 12:Začnite tým, že si prečítate všetky otázky.


COMING SOON
Dajte si 1-2 minúty na prelistovanie celého testu. Takto budete vedieť, čo môžete očakávať. Skôr ako sa vrhnete do odpovedania, zhodnoťte, koľko je otázok a aké rôzne typy otázok musíte zodpovedať.[5]

 • Pritom venujte pozornosť otázkam, pri ktorých ste si istí, že na ne budete vedieť odpovedať. Možno si ich budete chcieť označiť, aby ste ich mohli dokončiť ako prvé.[6]

Metóda 4 z 12:Najskôr riešte najľahšie otázky.


PRÍĎTE ČOSKORO
Začnite s časťou, v ktorej ste si najviac istí. Môže pomôcť začať s časťou testu, o ktorej máte pocit, že jej naozaj dobre rozumiete. Nielenže to zvýši vašu sebadôveru, ale pravdepodobne budete schopní rýchlejšie odpovedať na otázky v tejto časti, čím vám zostane viac času na časť, o ktorej možno budete musieť trochu viac premýšľať.[7]

 • Je to užitočné najmä pri testoch z čítania, v ktorých sa kladú otázky týkajúce sa konkrétneho úryvku. Ak najprv vypracujete ľahké otázky, je pravdepodobné, že neskôr budete mať viac informácií na zodpovedanie ťažkých otázok.
 • Okrem toho, ak začnete s najťažšími otázkami, môže vám dôjsť čas – takže môžete prísť o body za otázky, ktoré by ste určite správne zodpovedali, keby ste ich riešili ako prvé.
 • Ak chcete, môžete začať aj otázkami, ktoré majú najväčšiu váhu. Ak napríklad otázka na esej predstavuje 50 % vášho skóre, môžete sa rozhodnúť, že najprv budete pracovať na nej a potom strávite zvyšok času odpovedaním na kratšie otázky.

Metóda 5 z 12:Vráťte sa späť a pracujte na najťažších otázkach.


PRÍDE ČOSKORO
Dokončite všetko, čo ste na prvýkrát vynechali. Po zodpovedaní všetkých otázok, v ktorých sa cítite istí, odpovedzte na čo najviac ťažkých otázok. Nezabudnite si aj v tomto prípade strážiť čas – ak sa naozaj cítite zaseknutí, prejdite na ďalšiu otázku. Na samom konci testu, ak máte ešte čas, sa môžete pozrieť späť na najťažšie otázky, ktorými si nie ste takí istí.[8]

 • Nezabudnite sa k otázkam vrátiť neskôr! Skúste ich zakrúžkovať alebo označiť hviezdičkou na stránke ako pripomienku, že na tieto otázky musíte ešte odpovedať.

Metóda 6 z 12:Urobte si osnovu pre otázky eseje.


PRÍDE ČOSKORO
Venujte niekoľko minút plánovaniu svojho postupu. Aj keď vám vypracovanie osnovy zaberie trochu času navyše, mať plán vám v skutočnosti pomôže vypracovať esej oveľa rýchlejšie. Počas písania sa vám bude ľahšie držať na ceste, takže je menej pravdepodobné, že budete tráviť čas rozoberaním nepodstatných detailov. Venujte približne 3 až 5 minút tomu, aby ste si zapísali hlavné body, ktoré chcete uviesť, vrátane niekoľkých podporných informácií, a potom to všetko konkretizujte, keď začnete písať.[9]

 • Nezabudnite si nechať niekoľko minút na napísanie záveru, ktorý zhrnie všetky vaše hlavné body – silný záver urobí vašu esej oveľa pôsobivejšou!

Metóda 7 z 12:Využite akýkoľvek čas navyše na kontrolu svojich odpovedí.


PRÍĎTE ČOSKORO
Dvakrát si skontrolujte, či ste neurobili chyby, a pokúste sa odpovedať na všetky otázky, ktoré zostali. Namiesto predčasného odovzdania testu využite čas navyše na to, aby ste si test ešte raz prezreli. Dvakrát si skontrolujte všetky otázky, ktoré boli veľmi ťažké, a znovu si prečítajte svoje odpovede, aby ste skontrolovali, či v nich nie sú chyby.[10]

 • Ak je váš test písaný rukou, uistite sa, že sú všetky slová čitateľné a že v nich nie sú žiadne pravopisné chyby. Takéto malé chyby sa môžu zrátať.
 • Ak skončíte skôr, je to v poriadku! Len sa uistite, že ste si skontrolovali svoje odpovede predtým, ako odovzdáte test.

Metóda 8 z 12:Vyskúšajte si cvičné testy na čas, ktoré vám pomôžu pri štúdiu.


PRÍDE ČOSKORO
Môže vám to pomôcť cítiť sa lepšie pri práci v časovom limite. Vopred sa opýtajte inštruktora, či existujú nejaké cvičné testy, ktoré by vám pomohli. Potom vypracujte cvičný test presne tak, ako by ste robili skúšku počas hodiny – nepoužívajte poznámky a nastavte si časovač. Takto budete mať určitú prax v písaní testov na čas, takže počas skúšky nemusíte byť tak nervózni.[11]

 • Nezabudnite sa opýtať aj na formát testu – či budete odpovedať na otázky typu pravda/nepravda, výber z viacerých možností, vypĺňanie prázdnych políčok alebo esej.
 • Ak budete mať otázky na eseje, precvičte si aj odpovedanie na časované vzorové otázky. Ak bude esej písaná rukou, venujte pozornosť najmä svojmu písaniu – ak osoba, ktorá ju hodnotí, nedokáže prečítať všetky slová, stratíte za esej body![12]

Metóda 9 z 12:Príďte načas so všetkými pomôckami.


PRÍDE ČOSKORO
Pripravenosť na test vám pomôže byť menej nervózny. Uistite sa, že presne viete, čo potrebujete mať po ruke, a pripravte si to večer predtým. Potom si nechajte dostatok času na to, aby ste sa dostali do triedy alebo testovacieho centra pred začiatkom testu. Ak sa na poslednú chvíľu ponáhľate, aby ste našli ceruzku, zozbierali si zdrap papiera na poznámky a dostali sa k svojmu stolu, budete sa cítiť uponáhľaní a neorganizovaní už od začiatku testu.[13]

 • Ak absolvujete online test, prihláste sa na testovací portál skôr, aby ste sa uistili, že nemáte žiadne technické problémy. Možno si budete chcieť otestovať aj wi-fi pripojenie, ako aj webovú kameru a mikrofón, ak ich budete potrebovať.[14]

Metóda 10 z 12:Pozorne počúvajte pokyny.


PRICHÁDZA ČOSKORO
Váš inštruktor môže mať dôležité informácie o tom, čo treba urobiť. Osoba, ktorá skúšku robí, vám môže povedať dôležité informácie, napríklad koľko otázok na esej musíte zodpovedať, či sa niektoré otázky počítajú ako extra kredit alebo koľko času budete mať na jednotlivé časti. Aj keď ste z testu trochu nervózni, zhlboka sa nadýchnite a pozorne si vypočujte špecifiká, aby ste presne vedeli, čo musíte urobiť.[15]

 • Ak sa vám niektoré pokyny zdajú nejasné, zdvihnite ruku a požiadajte inštruktora, aby vám vysvetlil, čo vás mätie.
 • Pokyny môžu byť napísané aj v hornej časti testu, preto si pred začatím skúšky nezabudnite prečítať všetky úvodné materiály!

Metóda 11 z 12:Dôkladne si prečítajte každú otázku.


COMING SOON
Dajte si načas, aby ste presne vedeli, čo sa od vás žiada. Niekedy inštruktor formuluje otázky spôsobom, ktorý by mohol byť zložitý alebo mätúci, ak si otázku pozorne neprečítate. Predtým, ako odpoviete na otázku, pozorne si prečítajte každé slovo. Ak budete postupovať príliš rýchlo, mohli by ste otázku nesprávne pochopiť a odpovedať nesprávne, preto je to naozaj dôležité.[16]

 • Pozorne si prečítajte aj odpovede, aby ste si vybrali tie správne.
 • Niekedy vám určité slová v otázke napovedia, ako by ste mali odpovedať. Pozornosť venujte najmä výrazom ako „analyzovať“ alebo „porovnať a kontrastovať“.“[17]

Metóda 12 z 12: Keď začnete odpovedať na otázky, neponáhľajte sa.


 • PRÍDE ČOSKORO
  Uponáhľanie sa vedie len k chybám. Študovali ste, cvičili ste, prečítali ste si test, rozvrhli ste si čas, takže nie je dôvod ponáhľať sa. Možno sa cítite trochu nervózne alebo sa chcete ponáhľať a mať test za sebou, ale riadenie času je o tom, aby ste si dávali pozor. Zamerajte sa na presnosť namiesto rýchlosti.[18]
  Odborný zdroj
  Nathan Fox, JD
  Učiteľ LSAT, zakladateľ LSATdemon
  Rozhovor s odborníkom. 15. novembra 2019.

  • Ak potrebujete, pred začatím sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnite, aby ste sa upokojili a sústredili.
 • Referencie