13 spôsobov, ako konštruktívne kritizovať

Dávať konštruktívnu, kritickú spätnú väzbu je umenie. Je to spôsob, ako podporiť pozitívne správanie bez obviňovania alebo útočenia na osobu, ktorú kritizujete. Ak si chcete osvojiť zručnosti potrebné na poskytovanie konštruktívnej kritiky, je nevyhnutné, aby ste zachovali pozitívny tón a zamerali sa na jasné, dosiahnuteľné ciele. Hoci existujú desiatky spôsobov, ako vysloviť konštruktívnu kritiku, nezabudnite, že každý človek je iný a spôsob, akým poskytujete spätnú väzbu, by ste mali prispôsobiť tomu, čo viete o osobe, s ktorou hovoríte.

Metóda 1 z 13: Konštruktívnu kritiku vyslovujte vtedy, keď na to máte dobrý dôvod.


PRÍDE ČOSKORO
Predtým, ako začnete kritizovať, položte si otázku: „Aký je tu zmysel??“ Identifikácia toho, čo dúfate, že získate z rozhovoru, vám pomôže zistiť, na čo sa chcete v rozhovore zamerať. Ak nemáte na mysli jasný cieľ, riskujete, že človeka zahltíte nadbytočnými informáciami alebo že bude mať pocit, že ho škatuľkujete.[1]

 • Možno máte konkrétne správanie, ktoré chcete zmeniť. Vaším cieľom môže byť napríklad to, aby zamestnanec prestal porušovať firemné pravidlá alebo aby študent prestal vykrikovať nad spolužiakmi, keď je nadšený.
 • Vaším cieľom môže byť aj to, aby ste niekomu pomohli zlepšiť sa. Napríklad môžete chcieť spolupracovníkovi ukázať lepší spôsob komunikácie so zákazníkmi alebo pomôcť učiteľovi, ktorého riadite, zlepšiť sa vo vedení triedy.
 • Ak nemáte dobrú odpoveď na otázku: „O čo tu ide??“ Možno nemusíte nič kritizovať. Mať v hlave kritiku ešte neznamená, že ju treba zdieľať.

Metóda 2 z 13: Uvedomte si svoj tón.

COMING SOON
Záleží na tom, čo hovoríte, ale veľmi záleží aj na tom, ako to hovoríte. Ak druhá osoba cíti, že prichádzate zo zdravého, priateľského miesta, bude oveľa pravdepodobnejšie, že si zoberie to, čo ste položili. Ťažko sa zlepšuje, ak si myslíte, že na vás niekto útočí za to, že ste urobili chybu, preto stíšte hlas, zachovajte uvoľnenú reč tela a snažte sa tónom hlasu dať druhej osobe pocit úcty a uznania.[2]

 • Môžu nastať prípady, keď je potrebný ostrý alebo vážny tón. Ak pristihnete svoje dieťa, ako sa hrá so zábavnou pyrotechnikou, alebo vám zamestnanec nadáva pred zákazníkmi, je naozaj dôležité, aby ste zdôraznili, aký je tento problém vážny.

Metóda 3 z 13:Rozprávajte sa v súkromí.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete na verejnosti chváliť a v súkromí kritizovať. Nikto nemá rád, keď počuje, že neodvádza perfektnú prácu, preto tento rozhovor uskutočnite v súkromí, aby ste kritizovanú osobu upokojili. Môžete pozvať danú osobu do svojej kancelárie s úsmevom na tvári alebo niekoho požiadať, aby sa zastavil počas obeda na krátky rozhovor.[3]

 • Ak niekoho kritizujete pred ostatnými ľuďmi, môže mať pocit, že je napadnutý alebo verejne zahanbený. Šanca, že sa vám podarí viesť produktívny rozhovor, je oveľa vyššia, ak v jeho blízkosti nie je nikto iný, kto by bol svedkom.

Metóda 4 z 13: Uveďte niečo pochvalné.


PRÍDE ČOSKORO
Nájdite niečo úžasné, čo môžete povedať o druhej osobe. Ak kritizujete niekoho predajné čísla, začnite tým, že mu vysvetlíte, že vidíte, ako tvrdo pracuje. Ak sa chystáte niekoho kritizovať za to, že je hrubý, začnite tým, že sa podelíte o to, ako si ceníte jeho nadšenie. Ak začnete pozitívnou poznámkou, druhá osoba bude vnímavejšia, než prejdete k jadru problému.[4]
Odborný zdroj
Lauren Krasny
Výkonný, strategický, & Osobný kouč
Rozhovor s odborníkom. 27. marca 2020.

 • Ak kritizujete dieťa, môžete povedať: „Mám ťa veľmi rád a oceňujem, koľko práce si v škole odviedol, ale práve som telefonoval s tvojou učiteľkou…“
 • Ak sa rozprávate so zamestnancom, môžete povedať: „Videl som, ako drvíš na predajných hovoroch, a myslím, že odvádzaš skvelú prácu, ale musíme sa porozprávať o tvojej dochvíľnosti…“
 • Ak chcete kritizovať priateľa, môžete povedať: „Viem, že ti na mne záleží a ty vieš, že mne záleží na tebe, ale v poslednom čase ma niečo trápi…“

Metóda 5 z 13:Používajte výroky „ja“, aby ste zachovali pozitívny prístup.

PRÍDEJTE ČOSKORO
Svoju kritiku formulujte pomocou „ja“, aby ste ich uchránili pred obranou. Ak hneď začnete kritiku slovom „ty“, druhá osoba môže mať pocit, že na ňu útočíte alebo ju tlačíte do kúta. Začnite slovom „ja“, aby ste si vytvorili rámec z vašej perspektívy. Takto nebude mať pocit, že sa mu snažíte vnucovať svoje presvedčenie alebo myšlienky, a je oveľa pravdepodobnejšie, že vstrebe to, na čo narážate.[5]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív denníkov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Napríklad namiesto toho, aby ste povedali: „Musíš prestať takto hovoriť so svojím otcom,“ môžete povedať: „Necítim sa dobre, keď ťa počujem takto hovoriť so svojím otcom.“
 • Ak by ste kritizovali svojho priateľa, nechceli by ste povedať: „Nikdy mi nezdvíhaš telefón, keď ti volám.“ Produktívnejšie by mohlo byť povedať: „Mám pocit, že sa nerozprávame tak často, ako by som chcel.“

Metóda 6 z 13:Dajte im možnosť sebakritiky.


PRÍDE ČOSKORO
Jedným zo spôsobov, ako začať s kritikou, je nechať druhú osobu začať. Môžete im položiť hypotetickú otázku, čo by povedali, keby ste sa správali tak, ako sa správajú oni, alebo ich povzbudiť, aby sa na svoje správanie pozreli z novej perspektívy. Je to obzvlášť dobrý nápad, ak sa obávate, že sa druhá osoba bude cítiť napadnutá alebo zaškatuľkovaná. Toto môže byť tiež dobrý nápad, ak si nie ste istí, či druhá osoba vie, či urobila niečo zlé.[6]

 • Ak sa váš zamestnanec dostáva v práci do problémov, mohli by ste povedať: „Ak by ste boli vedúci a mali by ste zamestnanca s viacerými sťažnosťami od zákazníkov, ako by ste túto situáciu riešili.“ Ak by ste boli vedúci a mali by ste?“ alebo: „Ak by ste mali zhodnotiť svoj výkon, čo by ste povedali?“
 • Ak by ste sa rozprávali so svojím dieťaťom, mohli by ste povedať: „Keby si videl niektorého zo svojich spolužiakov, ako sa správa, čo by si o ňom myslel?“
 • Ak by ste sa rozprávali s priateľom, mohli by ste sa spýtať: „Ako sa cítiš, keď tvoji priatelia hovoria za tvojimi chrbtami??“

Metóda 7 z 13: Spojte kritiku s ich cieľmi.


PRÍDE ČOSKORO
Zdôrazňovanie výhod vyplývajúcich z dodržiavania vašej spätnej väzby ich dostane na palubu. Ak vaša kritika úplne nesúvisí s cieľmi druhej osoby, nebude na ňu taká vnímavá. Spýtajte sa sami seba: „Na čom tejto osobe záleží?“ Predtým (alebo po tom, ako ich skritizujete) im vysvetlite, ako im spätná väzba, ktorú im dávate, pomôže dosiahnuť ich ciele, aby sa vám zapáčili.[7]

 • Ak sa stretávate so zamestnancom, ktorý často zaostáva v práci, môžete povedať: „Viem, že sa snažíte o povýšenie, tak som si myslel, že by sme si mohli trochu pohovoriť o veciach, ktoré by ste mohli zmeniť, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť. Ako to znie?“
 • Ak sa spolupracovníkovi v práci nedarí, môžete povedať: „Viem, že ste spomínali, že sa snažíte zlepšiť svoje predajné čísla, a ja som mal nápad, ktorý by vám s tým mohol pomôcť.“ Ak sa vám v práci nedarí, môžete. Chcete sa o tom porozprávať?“
 • Ak by ste sa rozprávali s dieťaťom, mohli by ste povedať: „Viem, že chceš ísť do letného tábora s kamarátmi, ale ak si nezlepšíš známky, môžeš skončiť v letnej škole.“ Ak by ste sa rozprávali s dieťaťom, mohli by ste povedať: „Viem, že chceš ísť do letného tábora s kamarátmi, ale ak si nezlepšíš známky, môžeš skončiť v letnej škole.“

Metóda 8 z 13:Kritizujte správanie, nie osobu.


PRÍDE ČOSKORO
Pre niekoho je jednoduchšie zmeniť sa, ak sa necíti osobne napadnutý. Ľudia sa nie vždy správajú spôsobom, ktorý dokonale zodpovedá tomu, kým sú alebo ako sa vidia. Ak sa budete zameriavať výlučne na to, čo druhá osoba urobila, bude oveľa jednoduchšie prinútiť ju k zmene. Ak majú pocit, že ich zhadzujete alebo spochybňujete to, kým sú ako osobnosť, nebudú reagovať dobre.[8]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste predavačovi, ktorý má problémy, povedali: „Nemáte dobrý kontakt so zákazníkmi,“ môžete povedať: „Myslím, že by ste mohli zlepšiť spôsob, akým komunikujete so zákazníkmi.“ Ak by ste sa rozhodli, že budete komunikovať so zákazníkmi, môžete to urobiť.“
 • Ďalší príklad: namiesto toho, aby ste zle oblečenému spolupracovníkovi povedali: „Vyzeráš nedbalo,“ mohli by ste povedať: „Neviem, či by som sa rozhodol nosiť to do práce. Dovoľte mi to vysvetliť…“
 • Toto je obzvlášť dôležité, ak kritizujete partnera alebo člena rodiny. Nehovorte svojmu partnerovi: „Si na mňa taký zlý!“Povedzte: „Nepáči sa mi, keď so mnou takto hovoríte.“

Metóda 9 z 13: Buďte úprimní v tom, ako závažný je problém.


PRÍDE ČOSKORO
Ak je dôvod, prečo ich kritizujete, dôležitý, povedzte to. Zároveň, ak téma, o ktorej diskutujete, nie je kriticky dôležitá, priznajte aj to. Ak niekto v práci len porušuje superminimálne zásady a pravdepodobne ani nevie, že to robí, neberte to ako koniec sveta. Ak sa však niekto správa spôsobom, ktorý ohrozuje niečiu bezpečnosť alebo istotu zamestnania, je dôležité upozorniť ho na to. Upravte tón a jazyk podľa toho, ako zásadná je kritika.[9]

 • Zamestnancovi, ktorý príde o niekoľko minút neskôr, môžete povedať: „Pozri, viem, že sa to zdá ako maličkosť, ale ocenil by som, keby si prišiel presne o 9:00, a nie o 9:04 alebo 9:02.“
 • V prípade niečoho vážneho, ako je napríklad nadávanie pracovníka na hrubých zákazníkov, môžete povedať: „Musím sa vám tu vyrovnať. Je nesmierne dôležité, aby ste sa so zákazníkmi takto nerozprávali. Má vplyv na povesť tejto spoločnosti.“
 • Ak kritizujete dieťa, je dôležité zdôrazniť, prečo sa ho snažíte napraviť. Ak robia niečo nebezpečné, musia vedieť, aké je to vážne.

Metóda 10 z 13: Priznajte si vonkajšie okolnosti.


PRÍDE ČOSKORO
Rešpektovanie iných faktorov pomôže druhej osobe prevziať zodpovednosť. Ak doma prechádzajú ťažkým obdobím, dajte im najavo, že chápete, že zápasia s nejakými osobnými vecami. Ak sa správali, pretože boli znepriatelení, priznajte, že ste sa možno správali rovnako, ale aj tak musíte niečo povedať. Toto je kľúčové, keď ide o to, aby si ľudia osvojili podstatu toho, na čo narážate.[10]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad kritizujete svojho partnera, pretože vynecháva domáce práce, môžete povedať: „Viem, že sa snažíš dobehnúť v práci, a oceňujem, že prispievaš k našej domácnosti, ale rada by som ti občas pomohla s riadom.“
 • Ak sa rozprávate s dieťaťom, môžete povedať: „Viem, že sa niekedy rozčuľuješ a môže byť ťažké sa ovládať, ale ocenil by som, keby si sa nabudúce, keď k tebe prídu kamaráti, nesprával ako.“
 • Mohli by ste povedať unavenému nočnému pracovníkovi: „Viem, že tieto nočné zmeny sú naozaj náročné a je ťažké si dostatočne oddýchnuť, ale keď vidím, že spíš v práci, musíme sa o tom porozprávať.“

Metóda 11 z 13:Buďte konkrétny, pokiaľ ide o budúce zmeny.


PRÍDE ČOSKORO
Dajte druhej osobe konkrétne kroky, ktoré má urobiť. Ak je vaša kritika hmlistá alebo abstraktná, budú mať problém použiť vašu kritiku nejakým konštruktívnym spôsobom. Keď ste prešli kritikou, poskytnite realizovateľné návrhy, ktoré by daná osoba mohla prijať, aby sa v budúcnosti zlepšila. Môžete im dokonca ponúknuť pomoc pri týchto krokoch![11]

 • Môžete napríklad povedať zamestnancovi, ktorý stále zabúda časť svojej uniformy: „Takže, keď sa nabudúce budete chystať odísť z domu do práce, nezabudnite si skontrolovať tašku, či na nej nie je menovka. Ak ho zabudnete, príďte za mnou pred začiatkom zmeny a ja vám dám zálohu.“
 • Ak máte spolubývajúceho, ktorý sa nestará o svoju prácu, môžete povedať: „Stacy sa postará o kuchyňu a ja budem upratovať kúpeľne. Môžete sa každý týždeň postarať o prácu na dvore?“

Metóda 12 z 13: Povedzte im, že v nich veríte.


PRÍDE ČOSKORO
Môžete to viesť alebo uzavrieť, ale dajte im pocítiť podporu. Ak má kritizovaná osoba pocit, že v ňu neveríte, odíde z rozhovoru so zlým pocitom. Ak je vaším cieľom pomôcť im zmeniť sa k lepšiemu, pripomeňte im, že oceňujete ich tvrdú prácu a viete, že sú schopní toho, čo navrhujete.[12]
Zdroj experta
Lauren Krasny
Výkonný, strategický, & Osobný kouč
Rozhovor s odborníkom. 27. marca 2020.

 • Rozhovor so žiakom, ktorý má problémy, by ste mohli ukončiť napríklad slovami: „Viem, aký si šikovný a milý. Verím vo vás a som si istý, že to zvládnete!“
 • Zamestnancovi, ktorý má problémy so sebadôverou, môžete povedať: „Si skutočným prínosom pre náš tím a viem, že máš na to, aby si sa zlepšil.“

Metóda 13 z 13:Reagujte na obavy s porozumením.


 • PRÍDE ČOSKORO
  Je nevyhnutné dať druhej osobe šancu reagovať. Ak nemajú pocit, že majú možnosť vyjadriť svoj názor, nebudú z rozhovoru odchádzať s pocitom, že sa im dostalo spravodlivého zaobchádzania. Dajte druhej osobe príležitosť reagovať alebo vysvetliť, ako sa cíti. Aj keď si myslíte, že sa mýlia alebo sa zameriavajú na nesprávnu časť kritiky, je dôležité, aby mali pocit, že ich počúvate.[13]
  Odborný zdroj
  Lauren Krasny
  Výkonný, strategický, & Osobný kouč
  Expertný rozhovor. 27 marca 2020.

  • Na záver by ste mohli povedať niečo ako: „Zdá sa vám to všetko fér??“ alebo: „Čo si o tom všetkom myslíte??“ a jednoducho nechajte toho druhého, aby sa podelil.
  • Ak sa na konci rozhovoru zdajú byť odolní, môžete ho dokonca uzavrieť niečím ako: „Úplne chápem, prečo ste frustrovaní. Aj ja by som bol frustrovaný, ale stále to musíme riešiť.“
  • Ak sa začnú brániť alebo sa rozčúlia, že ich kritizujete, skúste veci trochu zvrátiť a pripomeňte im, že sa im len snažíte pomôcť. Mohol by si povedať: „Nesnažím sa ťa tu zhadzovať. Len sa snažím pomôcť a je mi ľúto, ak to tak necítim.“
  • Ak sa niekto tak vytočí, že začne kričať alebo niečo podobné, zachovajte pokoj, pokúste sa mu pomôcť uvoľniť sa a nechajte ho ísť. Očividne nie sú v takom rozpoložení, aby to bol produktívny rozhovor.
 • Odkazy