13 spôsobov, ako sa učiť rýchlejšie

Osvojenie si nového pojmu si vyžaduje čas a odhodlanie, ale neželáte si, aby existoval jednoduchší spôsob, ako si ho osvojiť? Aj keď šprtanie sa v predmete dlhodobo nefunguje, dodržiavanie dobrých a účinných postupov pri učení vám pomôže osvojiť si ho o niečo rýchlejšie. Začneme stratégiami na štúdium a opakovanie pojmov a prejdeme k niektorým zmenám životného štýlu, ktoré môžete urobiť, aby ste si veci lepšie zapamätali!

Metóda 1 z 13: Robte si ručne písané poznámky.


PRÍDE ČOSKORO
Je pravdepodobnejšie, že si zapamätáte niečo, čo ste si zapísali. Ak ste na prednáške, pozorne počúvajte prednášku a zapisujte si kľúčové slová a frázy, ktoré počujete. Ak sa učíte niečo online alebo z knihy, prepíšte si prečítané vlastnými slovami, pretože to môže pomôcť lepšie si to zapamätať. Takto si ich budete môcť rýchlejšie vybaviť.[1]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad snažíte dozvedieť viac o histórii USA, môžete si napísať časovú os všetkých dôležitých dátumov a udalostí.
 • Počas zapisovania poznámok sa plne venujte štúdiu, aby vám neunikla žiadna dôležitá informácia.
 • Hneď po tom, ako si ich urobíte, prejdite si svoje poznámky a usporiadajte ich štruktúrovanejším spôsobom, aby sa vám ľahšie prezerali.

Metóda 2 z 13:Povedzte si to nahlas.


ČOSKORO PRÍDE
Keď si informácie budete opakovať, pomôže vám to ľahšie si ich zapamätať. Čítajte nahlas, ak sa učíte z knihy, webovej stránky alebo zo svojich poznámok. Pomaly prechádzajte textom, aby ste nevynechali nič dôležité. Skúste počas čítania ukazovať na slová, aby ste si ich ešte lepšie zapamätali. Čím častejšie si informácie hovoríte nahlas, tým ľahšie ich vytiahnete z hlavy.[2]

 • Ak sa napríklad snažíte naučiť nový jazyk, precvičujte si vyslovovanie slovíčok a viet, keď sa ich učíte.
 • Keďže aktívne hovoríte, informácie lepšie vyniknú vo vašej dlhodobej pamäti.

Metóda 3 z 13: Skúste si urobiť samovyšetrenie.


PRÍDE ČOSKORO
Urobte si kvíz, aby ste zistili, ktoré témy si ešte musíte zopakovať. Po tom, ako si niečo prečítate alebo precvičíte, otestujte svoju pamäť tak, že si odrecitujete všetko, čo ste sa práve naučili. Ak si potrebujete zapamätať kľúčové slová alebo frázy, skúste si zapísať ich definície bez toho, aby ste ich hľadali. Zapíšte si, čo vám robí problémy, aby ste sa k tomu mohli vrátiť a precvičiť si to. Takto nestrácate čas zameraním sa na veci, ktoré už dobre poznáte.[3]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad skúšate z kapitoly z učebnice, zhrňte vlastnými slovami všetko, čo sa stalo. Potom si na konci kapitoly vyhľadajte všetky kľúčové slová a pokúste sa ich definovať.
 • Na internete môžete nájsť aj mnoho cvičných testov na predmet, ktorý študujete.

Metóda 4 z 13: Naučte informácie niekoho iného.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Vysvetlenie niečoho vám pomôže zachovať hlavné body. Nechajte jedného zo svojich priateľov, aby vás počúval, ako sa ho snažíte naučiť látku, ktorú ste sa učili. Snažte sa im povedať všetko, čo viete, jasne a priamo, aby ste ich nezmätli. Spýtajte sa ich, či rozumejú, alebo či potrebujú lepšie vysvetlenie. Ak máte problém zapamätať si niektoré body, nezabudnite sa k nim vrátiť a tiež si ich zopakovať. Keďže si informácie, ktoré sa učíte, musíte aktívne vybaviť, ľahšie sa danú tému naučíte rýchlejšie.[4]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad učíte o chémii, skúste niekoho učiť o periodickej tabuľke prvkov a o tom, ako sa viažu chemické látky.
 • Ak nemáte nikoho, kto by vám pomohol, skúste si napísať pokyny alebo informácie, ktoré ste sa práve naučili. Používajte jednoduchý jazyk, aby ho pochopil každý, kto si ho prečíta.

Metóda 5 z 13: Používajte mnemotechnické pomôcky.


PRÍĎTE ČOSKORO
Kombinujte písmená a nezmyselné vety, aby ste si zapamätali zložité témy. Ak si musíte zapamätať zoznam informácií alebo abstraktnejší pojem, skráťte si prvé písmeno každej položky. Môžete si tiež skúsiť vytvoriť vtipnú vetu, ktorá sa ľahšie zapamätá. Keďže si s pojmom spájate vizuálne prvky a obrázky, ľahšie si ho zapamätáte. Keďže si musíte zapamätať len kratšie frázy, nebudete tráviť toľko času nad ťažkými predmetmi.[5]

 • Ak sa napríklad učíte hudbu a chcete sa naučiť noty na trojštvrťovej klaviatúre, môžete použiť vetu „Každý správny chlapec si zaslúži fondán“, aby ste si zapamätali noty E, G, B, D a F.

Metóda 6 z 13:Vytvorte analógiu k niečomu, čo už poznáte.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Zložité témy si zapamätáte, ak ich spojíte s niečím iným. Ťažké témy si ťažko zapamätáte, ak si ich neviete predstaviť. Skúste porovnať to, čo sa učíte, s niečím iným, čo už poznáte, aby ste si to mohli ľahšie predstaviť a zapamätať. Keďže už máte asociáciu s inou vecou, ktorú dobre poznáte, oveľa ľahšie si ju vybavíte.[6]

 • Ak máte napríklad problém pochopiť štruktúru atómu, môžete ju porovnať so slnečnou sústavou. Elektróny rotujú okolo jadra atómu rovnako ako planéty okolo Slnka.
 • Ďalší príklad: Ak si chcete zapamätať, že bunky glie v mozgu držia neuróny na svojom mieste, môžete ich prirovnať k fľaši s lepidlom, ktoré drží neuróny pohromade.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká psychologická asociácia
  Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
  Prejsť na zdroj

Metóda 7 z 13: Rozložte si opakovanie v časových intervaloch.


PRÍDE ČOSKORO
Dlhodobú pamäť budete mať lepšiu, ak budete často cvičiť. Namiesto toho, aby ste sa snažili vtesnať všetky informácie do krátkeho časového úseku, venujte učeniu čas. Informácie z posledného cvičného sedenia si vždy na chvíľu zopakujte v nasledujúcom sedení, aby ste na ne nezabudli. Keďže si informácie opakujete viackrát, oveľa ľahšie si ich zapamätáte a zlepšíte si pamäť.[8]

 • Ak sa napríklad učíte španielčinu, môžete začať tým, že budete tvoriť vety so slovíčkami z posledného štúdia. Pri aktuálnom sedení skúste pridať niektoré nové slová a používať ich aj vo vetách.
 • Ďalší príklad: ak sa snažíte osvojiť si hru na gitare, každý deň precvičujte základné stupnice a akordy, kým prejdete na zložitejšie skladby alebo techniky.
 • Šprtanie sa funguje len krátkodobo a je pravdepodobnejšie, že naučené informácie zabudnete.

Metóda 8 z 13:Zmeňte techniku cvičenia každý deň.


COMING SOON
Drobné úpravy počas učenia vám pomôžu rýchlejšie si ho osvojiť. Ak robíte každý deň presne to isté, váš mozog môže upadnúť do rutiny. Namiesto toho zrýchlite svoje štúdium alebo ho mierne obmeňte, napríklad hraním vzdelávacej hry alebo zvýšením náročnosti, aby ste sa stali výzvou iným spôsobom. Keďže sa musíte prispôsobiť novej situácii, rýchlejšie sa zakorení informácia.[9]
Dôveryhodný zdroj
Johns Hopkins Medicine
Oficiálna databáza zdrojov poprednej svetovej nemocnice Johnsa Hopkinsa
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad snažíte naučiť nový jazyk, skúste si hneď prvý deň napísať slovíčka a preklady. Na druhý deň si urobte hru, v ktorej budete priraďovať jednotlivé preklady k slovám.
 • Ďalší príklad: ak sa učíte správne švihať baseballovou pálkou, jeden deň môžete robiť bežné cvičné švihy, ale na druhý deň vyskúšať pálku so závažím.

Metóda 9 z 13:Každú hodinu si urobte 5-minútovú prestávku.


PRÍDE ČOSKORO
Dokonca aj krátky oddych dá vášmu mozgu čas na opätovné sústredenie. Váš mozog sa unaví, keď ho preťažíte informáciami. Snažte sa každú hodinu venovať si niekoľko minút na odpočinok a odstup od toho, čo sa učíte. Nájdite si čas na to, aby ste vstali, pretiahli sa a urobili niečo relaxačné. Na konci prestávky sa s čistou mysľou sústreďte späť na štúdium. Keďže ste svojmu mozgu dopriali čas na oddych, bude pre vás ľahšie vnímať informácie.[10]

 • Vyskúšajte techniku Pomodoro. Sústreďte sa a tvrdo pracujte 25 minút, potom si dajte 5 minút prestávku a úplne sa oddeľte.

Metóda 10 z 13:Prestaňte s multitaskingom.


PRÍDE ČOSKORO
Snaha robiť príliš veľa naraz sťažuje učenie. Keď je čas na učenie, dostaňte sa do zóny a pracujte vždy len na jednom predmete. Počas učenia sa snažte vyhýbať sledovaniu televízie, kontrole telefónu alebo štúdiu iných materiálov, pretože si budete ťažšie pamätať tému, na ktorú sa chcete sústrediť. Aj keď sa vám môže zdať, že sa učíte viac naraz, je pravdepodobnejšie, že budete zmätení a budete sa musieť neskôr vrátiť a zopakovať si témy.[11]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

Metóda 11 z 13:Povedzte si, že to dokážete.


ČOSKORO PRÍDE
Ak si myslíte, že sa môžete niečo naučiť, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vám to podarí. Vieme, že naučiť sa niečo zložité môže byť trochu skľučujúce, ale bude to oveľa jednoduchšie, ak si budete veriť. Vždy, keď vás napadne negatívna myšlienka týkajúca sa učenia, zatlačte ju späť a nahraďte ju niečím pozitívnym.[12]
Vďaka pozitívnemu mysleniu sa budete chcieť učiť s väčšou chuťou, takže si novú zručnosť osvojíte ešte rýchlejšie.

 • Napríklad namiesto toho, aby ste si mysleli: „Nikdy tomu nebudem schopný porozumieť,“ môžete si to preformulovať ako: „Ak sa do toho pustím, môžem sa to naučiť.“
 • Počas učenia majte na pamäti výhody toho, čo sa učíte, aby ste sa pre to stále nadchýnali. Ak ste napríklad krasokorčuliar, ktorý sa učí nový manéver, budete mať väčšiu motiváciu trénovať, ak budete premýšľať o tom, ako sa vďaka nemu zlepší vaša zostava.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
  Prejsť na zdroj

Metóda 12 z 13:Pravidelne cvičte.


PRÍDE ČOSKORO
Cvičenie posilňuje vašu pamäť. Štúdie ukázali, že po vykonávaní aeróbnych cvičení máte lepšiu pamäť. Pomáha tiež zvýšiť produkciu bielkoviny vo vašom tele, ktorá podporuje rast a fungovanie mozgových buniek. Snažte sa počas dňa absolvovať približne 20 minút cvičenia, aby ste udržali svoje telo zdravé a mozog stimulovaný. Keďže cvičenie stimuluje váš mozog, budete mať oveľa lepšiu pamäť a schopnosť učiť sa.[14]

Metóda 13 z 13:Viac spánku.


 • PRÍDE ČOSKORO
  Váš mozog spracúva spomienky počas spánku. Snažte sa medzi štúdiami dobre vyspať, pretože vám to pomôže lepšie si zapamätať informácie.[15]
  Snažte sa každý deň dodržiavať rovnaký plán spánku, aby sa z neho stala rutina. Udržujte si v izbe chlad a tmu, aby ste mali čo najpokojnejší spánok. Keďže spánok pomáha vytvárať dlhodobú pamäť, novú zručnosť alebo tému si osvojíte ešte rýchlejšie![16]
  Dôveryhodný zdroj
  Klinika Mayo
  Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
  Prejsť na zdroj

  • Zvyčajne potrebujete približne 7 až 9 hodín spánku každú noc.
 • Odkazy: