14 spôsobov, ako nájsť tému pre svoju výskumnú prácu

Niekedy môže byť nájdenie témy pre výskumnú prácu najnáročnejšou časťou celého procesu. Keď sa pozeráte na oblasť preplnenú možnosťami, je ľahké sa zahltiť. Našťastie pre vás sme tu na wikiHow pripravili zoznam spôsobov, ako si vybrať túto tému, ktorý vás dovedie od nejasnejšieho brainstormingu až ku konkrétnej, dokonale zameranej výskumnej otázke a téze.

Metóda 1 zo 14: Preštudujte si materiály k predmetu.


PRÍĎTE ČOSKORO
Pri hľadaní témy vám môže pomôcť učebnica, sylabus a poznámky z hodiny. Ak píšete seminárnu prácu na prednášku, prelistujte si materiály z kurzu a zistite, čo vás zaujalo. Nápady na tému vám môžu poskytnúť aj hlavné akademické časopisy vo vašom odbore štúdia.[1]

 • Ak má vaša učebnica na konci každej kapitoly otázky do diskusie, môžu byť skvelým pomocníkom pri hľadaní potenciálnych nápadov na tému výskumnej práce.
 • Pozrite si odporúčanú literatúru, ktorú vám navrhol váš inštruktor – možno tam tiež nájdete nápady.

Metóda 2 zo 14:Vyhľadajte si aktuálne témy z vášho študijného odboru.


PRÍĎTE ČOSKORO
Spustite vyhľadávanie na internete alebo sa poraďte s vyučujúcim. Vedci v danej oblasti štúdia vždy vedia, aké otázky sú v danom čase v danej oblasti skutočne horúce. Ak chcete napísať niečo modernejšie, zamerajte sa na tieto novo vznikajúce problémy.[2]

 • Premýšľajte aj o aktuálnych udalostiach, ktoré sa dotýkajú vášho študijného odboru. Ak napríklad píšete výskumnú prácu na hodinu sociológie, možno budete chcieť napísať niečo, čo sa týka rasy v Amerike alebo hnutia Black Lives Matter.
 • Nápady pre vás môžu mať aj iní inštruktori z tej istej katedry alebo odboru. Nebojte sa zastaviť počas ich úradných hodín a porozprávať sa s nimi alebo im poslať e-mail, aj keď ste ich nikdy nemali na hodine.

Metóda 3 zo 14:Choďte na prechádzku, aby ste rozhýbali mozog.


COMING SOON
Aktivita môže stimulovať vašu myseľ, aby sa sústredila na nápady na témy. Ak ste sa prehrýzli materiálmi a jednoducho nemôžete prísť na niečo, čo by vás naozaj zaujalo, pomôže vám prestávka. A výskumy ukazujú, že chôdza podporí vaše kreatívne myslenie až o 60 %![3]

 • Ak sa chcete prejsť s kamarátom a diskutovať o nápadoch na témy počas prechádzky, aj to môže pomôcť. Niekedy prídete na nové veci, keď môžete svoje nápady odraziť od niekoho iného.

Metóda 4 zo 14: Požiadajte o pomoc rodinu alebo priateľov.


PRÍDE ČOSKORO
Pošlite nápady ľuďom, ktorých poznáte, aby ste sa dozvedeli ich názory. Rozhovory s inými ľuďmi sú skvelým spôsobom, ako spracovať svoje všeobecné nápady a zistiť konkrétnejšie, o čom by ste mohli chcieť napísať svoju prácu. Venujte osobitnú pozornosť všetkým otázkam, ktoré kladú – tie môžu byť skvelým zdrojom námetov na výskum.[4]

 • Nápomocní môžu byť aj ľudia, ktorí nie sú veľmi oboznámení so všeobecnou témou, ktorú skúmate! Pretože sa nevytvárajú mnohé predpoklady, môžu priniesť niečo, čo ste predtým prehliadli alebo nad čím ste sa nezamysleli.

Metóda 5 zo 14:Voľné písanie o nápadoch na tému, aby ste našli svoju vášeň.


COMING SOON
Nastavte si časovač na 5 alebo 10 minút a píšte bez prestávky. Netrápte sa úpravou alebo vytváraním niečoho uhladeného – nikto okrem vás to nemusí vidieť. Urobte to pre každý z vašich nápadov na tému. Keď sa časovač vypne, zhodnoťte, ako sa cítite. Chceli ste pokračovať v písaní, alebo ste sa museli nútiť pokračovať? Koľko toho o téme už viete? Čo vás zaujíma?[5]

 • Osobný záujem o tému vás ochráni pred nudou. Lepšie urobíte výskum – a napíšete lepšiu prácu – ak vás nadchne samotná téma.

Metóda 6 zo 14: Prečítajte si základné informácie o svojich obľúbených článkoch.


PRÍĎTE ČOSKORO
Vyhľadajte si na internete základné články o témach, ktoré sa vám páčia. Možno máte niekoľko tém, o ktorých uvažujete – pomôcť vám môže získanie určitého zázemia! Uistite sa, že téma zapadá do zadania vašej práce a že v nej stále existujú nezodpovedané otázky. Vo všeobecnosti nechcete písať o niečom, čo už bolo podrobne preskúmané.[6]

 • V ideálnom prípade si na základe základného výskumu budete môcť vybrať jednu z tém, ktorá vás najviac zaujíma. Ak sa vám stále nedarí zúžiť výber, čítajte ďalej!
 • Aj keď by ste ich nechceli použiť ako zdroje pre svoju skutočnú prácu, zdroje ako Wikipedia môžu byť vynikajúce na získanie základných informácií o danej téme.

Metóda 7 zo 14:Identifikujte dôležité slová, ktoré môžete použiť ako kľúčové slová.


PRÍĎTE ČOSKORO
Zapíšte si slová súvisiace s vašou témou a vyhľadajte zdroje. Pri niektorých témach uvediete vlastné podstatné mená, napríklad meno konkrétnej osoby, ktorú skúmate. Na druhej strane, ak je vaša téma viac koncepčná, uveďte synonymá, ako aj konkrétnu terminológiu, ktorú plánujete použiť vo svojej práci.[7]

 • Ak ste si napríklad ako tému zvolili environmentálne predpisy, mohli by ste uviesť aj kľúčové slová ako „ochrana prírody“, „znečistenie“ a „príroda“.“

Metóda 8 zo 14:Urobte predbežný prieskum pomocou kľúčových slov.


PRÍDE ČOSKORO
Vyhľadávajte online alebo v databázach knižnice a prezrite si výsledky. Pomocou kľúčových slov zistite, koľko výskumu už bolo vykonaného na tému, o ktorej uvažujete. Tento predbežný prieskum vám môže poskytnúť aj niekoľko zdrojov pre vašu prácu.[8]

 • Výsledky vám môžu navrhnúť aj ďalšie kľúčové slová, ktoré môžete vyhľadať, aby ste našli ďalšie zdroje. Vyhľadávanie špecifickej terminológie použitej v nájdených článkoch často vedie k ďalším článkom.
 • Skontrolujte bibliografiu všetkých nájdených článkov, aby ste vybrali ďalšie zdroje, ktoré by ste mohli použiť.

Metóda 9 zo 14:Obmedzte širokú tému.


COMING SOON
Zúžte tému na konkrétne časové obdobie, geografickú oblasť alebo populáciu. Ak sa vám zobrazujú stovky výsledkov na vašu tému, skúste ďalšie vyhľadávanie s niečím konkrétnejším. Možno budete musieť tému zúžiť viacerými spôsobmi, aby ste našli niečo dostatočne úzke, čo budete môcť vo svojej výskumnej práci spravodlivo spracovať.[9]

 • Predpokladajme napríklad, že ste sa rozhodli preskúmať rasové vzťahy v USA počas Trumpovej vlády. Ak ste dostali príliš veľa výsledkov, môžete ich zúžiť na jedno mesto alebo štát USA.
 • Majte na pamäti, aký dlhý bude nakoniec váš výskumný článok. Ak je napríklad o téme, o ktorej chcete napísať 20-stranovú výskumnú prácu, napísaná celá kniha, je pravdepodobne príliš široká.

Metóda 10 zo 14: Rozšírte tému, ktorá je príliš úzka.


PRÍDE ČOSKORO
Rozšírte svoj záber, ak vám kľúčové slová neprinášajú dostatočné výsledky. Niekedy zadáte svoje kľúčové slová a dostanete len niekoľko výsledkov – alebo ešte horšie, vôbec nič! Ak by ste robili pôvodnú štúdiu, bolo by to skvelé. Ale výskumnú prácu nemôžete napísať bez zdrojov, takže ak nemáte veľa názorov, budete musieť nahodiť širšiu sieť.[10]

 • Predpokladajme napríklad, že ste chceli preskúmať vplyv konkrétneho zákona o životnom prostredí na vaše rodné mesto, ale pri vyhľadávaní ste nedostali žiadne kvalitné výsledky. Vyhľadávanie môžete rozšíriť tak, aby zahŕňalo celý štát alebo región, a nie len vaše rodné mesto.

Metóda 11 zo 14:Urobte podrobnejší výskum, aby ste doladili svoju tému.


COMING SOON
Vykonajte ďalšie vyhľadávanie na základe získaných informácií. Skutočne to môžete urobiť v rovnakom čase, keď obmedzujete alebo rozširujete svoju tému. V tejto fáze je váš výskum skôr o experimentovaní a zachovaní flexibility, aby ste mohli nájsť najlepší uhol pohľadu, ktorý prinesie výsledky, ktoré môžete použiť.[11]

 • Môžete napríklad vykonať úvodné vyhľadávanie, získať stovky výsledkov a rozhodnúť sa, že vaša téma je príliš široká. Potom, keď ju obmedzíte, nedostanete takmer nič a zistíte, že ste ju príliš zúžili, takže ju musíte opäť trochu rozšíriť.
 • Zostaňte flexibilní a pokračujte, kým nenájdete ten šťastný stred, o ktorom si myslíte, že bude fungovať pre vašu prácu.

Metóda 12 zo 14:Formulujte otázku, na ktorú budete odpovedať vo svojej práci.


PRÍDE ČOSKORO
Pri písaní otázky použite 5 W (kto, čo, kedy, kde a prečo). Nemusíte odpovedať všetky týchto otázok, ale môžu vám pomôcť zúžiť vaše zameranie. V konečnom dôsledku bude táto výskumná otázka hnacou silou vášho výskumu a celej vašej práce.[12]

 • Vaša výskumná otázka môže znieť napríklad takto: „Ako ovplyvnili environmentálne predpisy životné podmienky ľudí žijúcich v blízkosti papierní??“ Táto otázka zahŕňa „kto“ (ľudia žijúci v blízkosti papierní), „čo“ (životné podmienky), „kde“ (v blízkosti papierní) a „prečo“ (environmentálne predpisy).

Metóda 13 zo 14: Vytvorte zoznam potenciálnych zdrojov.


PRÍĎTE ČOSKORO
Počas práce si zapisujte informácie o citáciách. Dokonca aj zdroje, ktoré nájdete v predbežnom výskume, môžu byť nakoniec niečím, čo použijete vo svojej záverečnej práci. Zapísanie informácií o citácii tiež zabezpečí, že zdroj opäť nájdete, ak sa k nemu budete chcieť vrátiť.[13]

 • V tomto bode je váš zoznam stále len „pracovným“ zoznamom. Vo svojej skutočnej práci nemusíte nevyhnutne použiť všetky zdroje, ktoré nájdete.
 • Vytvorenie pracovného zoznamu zdrojov je užitočné aj vtedy, ak chcete použiť zdroj a nemôžete sa k nemu hneď dostať. Ak ju musíte získať prostredníctvom svojho profesora alebo si ju vyžiadať z inej knižnice, máte na to čas.

Metóda 14 zo 14: Vypracujte svoju tézu.


 • PRÍĎTE ČOSKORO
  Vaša práca je odpoveďou na vašu výskumnú otázku. Keď budete mať za sebou trochu výskumu, mali by ste sa rozhodnúť, ako chcete odpovedať na svoju výskumnú otázku. Potom budete robiť ďalší výskum, aby ste dokázali alebo vyvrátili svoju tézu.[14]

  • Predpokladajme napríklad, že vaša výskumná otázka znie: „Ako ovplyvnili environmentálne predpisy životné podmienky ľudí žijúcich v blízkosti papierní?“ Vaša téza by mohla znieť napríklad takto: „Environmentálne predpisy zlepšili životné podmienky ľudí žijúcich v okolí papierní.“
  • Ako ďalší príklad predpokladajme, že vaša výskumná otázka znie: „Prečo sa v USA v rokoch 2017 až 2020 zvýšil počet trestných činov z nenávisti?“ Tvoja téza by mohla byť: „Permisívny postoj k rasovej nadradenosti spôsobil nárast zločinov z nenávisti v USA v rokoch 2017 až 2020.“
  • Majte na pamäti, že nemusíte dokazovať, že vaša téza je správna. Dokázanie, že vaša téza bola nesprávna, môže vytvoriť ešte presvedčivejšiu výskumnú prácu, najmä ak sa vaša téza riadi zaužívanou múdrosťou.
 • Odkazy