14 spôsobov, ako zlepšiť svoju schopnosť rýchlo sa učiť

Ak sa na vás rýchlo valí veľa informácií alebo si potrebujete v krátkom čase osvojiť novú zručnosť, bez obáv. Dobrou správou je, že určite existuje niekoľko konkrétnych stratégií a nástrojov, ktoré môžete použiť na zvýšenie svojej schopnosti učiť sa. Aby sme vám to uľahčili, pripravili sme pre vás praktický zoznam vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zlepšili svoju schopnosť rýchlo a efektívne sa učiť.

Metóda 1 zo 14:Robte si poznámky rukou.


COMING SOON
Výskum ukazuje, že vám to môže pomôcť efektívnejšie sa učiť. Uistite sa, že máte so sebou pero (alebo ceruzku) a dostatok papiera vždy, keď idete do triedy alebo sa učíte. Zaznamenávajte si dôležité informácie a skúste si ich preformulovať vlastnými slovami, čo vám môže pomôcť zlepšiť zapamätanie. Píšte vo frázach namiesto celých viet, aby ste stále mohli dávať pozor a nestrácali čas nad každým slovíčkom.[1]

 • Iste, pravdepodobne dokážete písať na počítači rýchlejšie ako na počítači, ale ak si nájdete čas na to, aby ste si všetko napísali rukou, v skutočnosti si môžete informácie uchovať efektívnejšie.

Metóda 2 zo 14: Vytvorte si harmonogram učenia, ktorý dokážete dodržiavať.


PRÍĎTE ČOSKORO
Držte sa stabilnej rutiny, ktorá pomôže vašej mysli udržať si viac informácií. Vytvorte si dôsledný študijný alebo cvičebný plán namiesto toho, aby ste sa snažili niečo naučiť vo voľnom čase. Dodržiavajte plán, ktorý ste si vytvorili, a sústreďte sa len na štúdium alebo učenie v danom časovom období.[2]

 • Dôsledná študijná rutina vám môže pomôcť učiť sa rýchlejšie a efektívnejšie.

Metóda 3 zo 14:Učte sa v krátkych časových úsekoch.


PRÍĎTE ČOSKORO
Viac informácií si uchováte, ak sa budete učiť v 30-60-minútových sedeniach. Distribuované cvičenie, známe aj ako „time-chunking“ alebo jednoducho „chunking“, v podstate znamená, že si cvičenie alebo štúdium rozložíte na viacero krátkych časových úsekov. Držte sa kratších sedení zameraných na konkrétny materiál.[3]

 • Šprtanie sa alebo superdlhé štúdium (niečo ako 2 – 4 hodiny) vám síce krátkodobo pomôže zapamätať si informácie, ale v skutočnosti si z nich toľko nezachováte.
 • Jedným zo spôsobov, ako využiť distribuovanú prax, je prezerať si poznámky hneď po hodine, kým sú ešte čerstvé v pamäti. Každý deň potom môžete študovať 30 minút až hodinu, aby ste si zlepšili pamäť.

Metóda 4 zo 14:Pri učení si zachovajte pozitívny prístup.


ČOSKORO PRÍDE
Správne myslenie vám môže pomôcť učiť sa efektívnejšie. Snažte sa pripomínať si, že sa niečo učíte, aby ste si zlepšili svoje vedomosti a zručnosti. Premýšľajte o všetkých výhodách, ktoré s tým súvisia, či už ide o profesionálne, finančné alebo kreatívne výhody. Vyhnite sa mysleniu na najhoršie scenáre a sústreďte sa na potenciálne pozitívne výsledky. Môže to mať obrovský význam.[4]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste počas štúdia mysleli na všetky veci, ktoré vám chýbajú, skúste myslieť na všetky veci, ktoré vám môže umožniť naučenie sa novej zručnosti alebo získanie dobrej známky v triede.

Metóda 5 zo 14: Zopakujte si nahlas to, čo si chcete zapamätať.


COMING SOON
Môže to pomôcť, aby vám informácie utkveli v pamäti. Pri prezeraní alebo štúdiu informácií používajte vlastnú reč, aby ste k slovu alebo slovnému spojeniu pridali aktívny prvok. Povedzte si nahlas niečo, čo si naozaj chcete zapamätať. Môže vám to pomôcť výraznejšie sa zapísať do dlhodobej pamäte.[5]

 • Ak sa napríklad učíte pravidlá gramatiky a chcete si zapamätať, čo je gerundium, môžete povedať niečo také: „Gerundium. Gerundium. Končí na „I-N-G.'“
 • Skúste si slovo alebo frázu zopakovať viackrát, aby ste si ju skutočne uvedomili.

Metóda 6 zo 14:Používajte mentálne obrazy, ktoré vám pomôžu zapamätať si veci.


PRÍDE ČOSKORO
Vytvárajte vizuálne asociácie s informáciami, ktoré študujete. Skúste myslieť na slová, frázy a informácie, ktoré sa učíte, ako na konkrétne obrazy vo vašej mysli. Premeniť veľké množstvo údajov na tabuľky a grafy, ktoré môžete použiť pri štúdiu. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako môžete vizualizovať informácie, preto si skúste vymyslieť aj vlastné![6]

 • Ak sa napríklad učíte o rôznych častiach bunky, môžete si predstaviť jadro ako kanceláriu. Membrána by mohla byť ako hradný múr a mitochondrie by mohli byť malé továrne vo vašej mysli. Nájdite kreatívne spôsoby, ktoré vám pomôžu zapamätať si informácie!
 • Grafy a kruhové diagramy môžu byť super efektívnym spôsobom štúdia veľkého množstva údajov.

Metóda 7 zo 14:Skúste používať mnemotechnické pomôcky.


COMING SOON
Môžu vám pomôcť zapamätať si veľké množstvo informácií. Mnemotechnická pomôcka využíva vzor písmen, zvukov alebo nejakú inú asociáciu, ktorá vám pomôže niečo si zapamätať, a ak poznáte pieseň „ABC“, potom presne viete, aké účinné môžu byť! Vytvorte si mnemotechnické pomôcky s informáciami, ktoré sa snažíte naučiť, a to vám môže pomôcť zlepšiť zapamätanie.[7]

 • Mnemotechniky vám pomôžu veci jednoducho a stručne zhrnúť, takže sú naozaj užitočné pri veľkom množstve informácií.
 • Ak sa napríklad snažíte zapamätať si prvých 5 prezidentov USA, môžete si vymyslieť mnemotechnickú pomôcku ako „Biele jablká znamenajú len myši“ alebo niečo podobné, čo bude predstavovať prvé písmená Washington, Adams, Jefferson, Madison a Monroe.

Metóda 8 zo 14:Testujte sa tak často, ako sa len dá.


ČOSKORO PRÍDE
Je to skvelý spôsob, ako zistiť, čo sa potrebujete naučiť. Prejdite si informácie, ktoré sa snažíte naučiť, a položte si otázky týkajúce sa materiálu. Ak odpoviete správne, skvelé! Ak nie, nájdite správnu odpoveď a pokúste sa ju zapamätať. Ak máte prístup k cvičným testom alebo kvízom, využite ich na preverenie svojej pamäti. Ak budete prednášať alebo prezentovať, nacvičte si ju a otestujte sa tak, že si vypíšete všetky informácie, ktoré budete prednášať, ako aj všetky štatistiky alebo údaje, ktoré v nej použijete.[8]

 • Čím viac sa budete testovať, tým istejší si budete, že informácie poznáte.

Metóda 9 zo 14:Precvičte si úlohu rôznymi spôsobmi, aby ste sa rýchlejšie naučili.


COMING SOON
Zmena spôsobu cvičenia vám môže pomôcť zlepšiť sa. Ak sa snažíte naučiť nejakú úlohu alebo zručnosť, prax je mimoriadne dôležitá a je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa zlepšiť. Necvičte sa však len stále rovnakým spôsobom. Namiesto toho skúste cvičenie premiešať a zakaždým ho precvičovať iným spôsobom, čo pomôže vašej mysli upevniť si spomienky a pamäti, vďaka čomu sa budete učiť rýchlejšie.[9]

 • Ak napríklad prednášate prezentáciu na určitú tému, skúste si ju normálne nacvičiť a potom si ju skúste nacvičiť rýchlejšie, ako by ste to robili bežne. Potom môžete skúsiť precvičovať pomalšie ako zvyčajne. Môžete si tiež skúsiť rozdeliť učivo na menšie časti a každú časť si prejsť viackrát. Nájdite rôzne spôsoby, ako môžete cvičiť!

Metóda 10 zo 14:Zamyslite sa nad tým, čo viete, aby ste zistili medzery vo svojich vedomostiach.


COMING SOON
Môže vám pomôcť zistiť, na čo sa potrebujete pri učení sústrediť. Metakognícia je v podstate myslenie o myslení a môže byť naozaj užitočným nástrojom učenia. Keď sa učíte alebo sa skúšate, položte si otázky o tom, ako dobre niečo viete.[10]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad učíte o geografii Afriky, môžete si klásť otázky typu: „Viem, kde sa nachádza Líbya??“ alebo „Mohol by som niekomu ukázať, kde sa na mape nachádza Etiópia?“
 • Metakognícia vám tiež môže pomôcť vyhnúť sa plytvaniu časom na veci, ktoré už viete.

Metóda 11 zo 14:Upokojte svoju myseľ pomocou meditácie.


PRÍĎTE ČOSKORO
Môže vám pomôcť zostať sústredený a uvoľnený. Učenie sa na test, prezentáciu alebo čokoľvek iné môže byť naozaj stresujúce a vaša myseľ sa ľahko môže cítiť preťažená. Vypestujte si pokojnú a uvoľnenú myseľ praktizovaním meditácie alebo iných techník, ako sú napríklad hlboké dýchacie cvičenia.[11]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Čím pokojnejšia je vaša myseľ, tým lepšie sa dokážete sústrediť a tým lepšie si dokážete uchovať informácie.

Metóda 12 zo 14: Pravidelne cvičte.


PRÍĎTE ČOSKORO
Zlepšíte si tým zdravie aj pamäť. Štúdie naznačujú, že pravidelné obdobie vysoko intenzívneho cvičenia môže výrazne zlepšiť vašu pamäť. Snažte sa každý deň venovať tomu aspoň 30 minút. Využite cvičenie ako zdravý spôsob, ako si oddýchnuť od štúdia, ktorý vám zároveň skutočne pomôže so zapamätaním si.[12]

 • Vyskúšajte skupinovú lekciu fitnes, choďte si zabehať alebo zajazdiť na bicykli, prípadne zdvihnite nejaké závažie. Robte čokoľvek, čo vám vyhovuje – jednoducho buďte aktívni!
 • Zábavný fakt: cvičenie v skutočnosti zvyšuje chemickú látku nazývanú neurotrofický faktor odvodený od mozgu (BDNF), ktorá pomáha zlepšovať zdravie vašich mozgových buniek. Úhľadná stránka!

Metóda 13 zo 14:Dodržiavajte zdravú stravu.


PRÍDE ČOSKORO
Doprajte telu a mysli palivo, ktoré potrebuje na dosiahnutie úspechu. Staré príslovie, že „ste to, čo jete“, môže mať v skutočnosti pravdivý význam. Výskum ukázal, že konzumácia zdravých potravín pre mozog, ako je listová zelenina, tučné ryby, bobuľovité ovocie a orechy, môže zvýšiť výkon vášho mozgu, čo môže pomôcť zlepšiť vašu schopnosť učiť sa nové veci. Zamerajte sa na vyváženú stravu, ktorá obsahuje chudé bielkoviny a veľa čerstvého ovocia a zeleniny, a vaše telo a myseľ vám za to poďakujú.[13]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Medical School
Vzdelávacia stránka Harvard Medical School pre verejnosť
Prejsť na zdroj

 • Starajte sa o svoje telo a ono sa postará o vašu myseľ.

Metóda 14 zo 14:Každú noc spite aspoň 8 hodín.


 • PRÍDE ČOSKORO
  Dobre oddýchnutá myseľ sa dokáže učiť efektívnejšie. Spánok nie je luxus, ak sa sústredíte na to, aby ste sa niečo naučili – je to absolútna nevyhnutnosť. Váš mozog upevňuje informácie, ktoré sa naučíte počas spánku, a štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí sa vyspia celú noc, si lepšie dlhodobo uchovávajú informácie.[14]
 • Odkazy