14 spôsobov ukladania v hrách The Legend of Zelda

V hrách The Legend of Zelda je funkcia ukladania dôležitou funkciou, ktorú by ste mali počas svojho dobrodružstva často používať, aby ste si zachovali svoj postup v priebehu času. Každá hra má iný spôsob ukladania, ktorý sa dozviete v tomto článku.

Metóda 1 zo 14: The Legend of Zelda

Stlačte súčasne tlačidlá A, B, Štart a Vybrať. Zobrazí sa obrazovka s možnosťou „Uložiť“. Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť hru. Táto obrazovka sa zobrazí aj vtedy, ak v ktoromkoľvek okamihu hry stratíte všetku životnú energiu.

Metóda 2 z 14:Zelda II: The Adventure of Link

Pred spustením hry vložte do konzoly dva ovládače.

Stlačením tlačidla hore a A na druhom ovládači zobrazíte obrazovku s možnosťou „Uložiť“. Ak chcete hru uložiť, vyberte túto možnosť.

  • Prípadne ak stratíte všetky tri životy, zobrazí sa táto obrazovka.

Metóda 3 zo 14:The Legend of Zelda: A Link to the Past

Stlačte tlačidlo Select (Start na verzii Game Boy Advance), aby sa zobrazila obrazovka s možnosťou „Save“ (Uložiť). Výberom tejto možnosti uložíte hru.

Metóda 4 zo 14:The Legend of Zelda: Link’s Awakening (DX)

Stlačte súčasne tlačidlá A, B, Štart a Vybrať. Pred stlačením tlačidla Start stlačte tlačidlá A, B a Select. Zobrazí sa obrazovka s možnosťou „Uložiť“. Výberom tejto možnosti hru uložíte. Táto obrazovka sa zobrazí aj vtedy, ak v ktoromkoľvek okamihu hry stratíte všetku životnú energiu.

Metóda 5 zo 14:The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Stlačením tlačidla Štart zobrazte obrazovku s inventárom a stlačením tlačidla B zobrazte obrazovku s otázkou, či chcete uložiť. Ak chcete uložiť hru, vyberte možnosť „Áno“.

  • V hre The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D stlačením tlačidla Štart zobrazte obrazovku a výberom možnosti Yes (Áno) uložte hru.

Metóda 6
Metóda 6 zo 14:The Legend of Zelda: Majora’s Mask

V hre Majora’s Mask existujú dva spôsoby ukladania hry.

Prehrajte si Pieseň času, aby ste sa vrátili do prvého dňa a uložili svoj pokrok.

Zasiahnite mečom sochu sovy a porozprávajte sa s ňou, aby ste ju zachránili. Toto uloženie je však dočasné a po opätovnom načítaní súboru s uložením sa stratí.

  • V hre Majora’s Mask 3D sú teraz sochy sov permanentne uložené a Pieseň času sa už neukladá.

Metóda 7
Metóda 7 z 14:The Legend of Zelda: Oracle of Ages a Oracle of Seasons

Stlačením tlačidla Štart zobrazte obrazovku s inventárom a dvojitým stlačením tlačidla Vybrať zobrazte obrazovku s otázkou, či chcete uložiť. Ak chcete hru uložiť, vyberte možnosť „Uložiť“.

Metóda 8
Metóda 8 zo 14:The Legend of Zelda: The Wind Waker

Stlačením tlačidla Štart zobrazte obrazovku s inventárom a prejdite na obrazovku, kde sa nachádza váš meč, štít, naučené piesne atď. sú. Vyberte tlačidlo „Save“ (Uložiť) a potvrďte, keď sa vás spýta, či chcete hru uložiť.

  • V hre Legend of Zelda: The Wind Waker HD sa tlačidlo „Save“ nachádza na obrazovke „Items“ na GamePade.

Metóda 9
Metóda 9 zo 14:The Legend of Zelda: Minish Cap

Stlačením tlačidla Štart zobrazte obrazovku s inventárom a prejdite na obrazovku „Položky“. Potvrďte, keď sa vás spýta, či chcete hru uložiť.

Metóda 10 zo 14:The Legend of Zelda: Twilight Princess

Stlačením tlačidla Štart (na ovládači GameCube) alebo tlačidla Plus (na ovládači Wii) zobrazte obrazovku s inventárom. Vyberte tlačidlo „Uložiť“ a potvrďte, keď sa vás spýta, či chcete hru uložiť, aby ste ju uložili.

Metóda 11 zo 14:The Legend of Zelda: Phantom Hourglass a Spirit Tracks

Ťuknite na položku „Menu“ na spodnej obrazovke a vyberte možnosť „Uložiť“. Potvrďte, keď sa vás spýta, či chcete hru uložiť.

Metóda 12 zo 14:The Legend of Zelda: Skyward Sword

Nájdite sošku vtáka, ktorú nájdete na viacerých miestach v hre. Porozprávajte sa s ním a vyberte možnosť „Save“ (Uložiť), aby ste uložili hru.

Metóda 13 zo 14:The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Nájdite meteorologickú lopatku, ktorú nájdete na dôležitých miestach hry. Porozprávajte sa s ním a keď sa vás opýta, či chcete hru uložiť, vyberte možnosť „Uložiť“.

Metóda 14 z 14:The Legend of Zelda: Breath of the Wild

  • Stlačením tlačidla otvorte systémovú ponuku a prejdite do najpravejšej ponuky, kde sa objaví možnosť uložiť. Vyberte možnosť uložiť a potom vyberte možnosť, ktorá sa zobrazí vo vyskakovacej ponuke.