27 spôsobov, ako sa stať učencom

Či už sa chcete stať ďalším Billom Nyeom (s funkčným obdobím!) alebo sa len chcete naučiť čo najviac bez toho, aby ste museli chodiť do formálnej školy, byť vzdelancom je jednoduchšie, ako sa zdá! S trochou práce a odhodlania môžete aj vy vniesť učenie do svojho života. Prečítajte si nasledujúci článok a zistite, ako!

Metóda 1 z 27:Veľa čítajte.


PRICHÁDZA ČOSKORO
Najlepší spôsob, ako sa učiť bez formálneho vzdelania, je veľa čítať. Čítajte čo najviac pri každej príležitosti. To samo o sebe z vás môže urobiť vzdelanca (pretože vzdelanec je vlastne len ten, kto sa neustále učí). Môžete čítať knihy, ktoré si kúpite, ale nezabudnite, že môžete ísť aj do miestnej knižnice a získať množstvo kníh zadarmo! Vďaka internetu je používanie mnohých knižničných systémov oveľa jednoduchšie, môžete si nájsť, objednať a obnoviť knihy priamo z domu.[1]

 • Existuje aj množstvo kníh vo verejnej sfére, ktorých digitálne kópie si môžete bezplatne zaobstarať a ponechať si ich. Najznámejší je projekt Gutenberg, ale mnohé môžete získať aj prostredníctvom programu Kindle spoločnosti Amazon.

Metóda 2 z 27: Naučte sa sami.


COMING SOON
Nové zručnosti a informácie sa môžete naučiť aj sami. Ľudia sa učia činnosťou, takže choďte von a robte! Môžete sa učiť z kníh alebo iných materiálov, alebo sa môžete učiť naozaj len tým, že budete robiť veci. Len sa uistite, že si neublížite![2]

 • Často to môže vyžadovať veľa odhodlania, ale môžete to urobiť! Nevzdávajte sa!

Metóda 3 z 27:Vyskúšajte online školy.


PRÍDE ČOSKORO
Na internete vzniká mnoho nových online škôl s bezplatnými kurzami. Môžete absolvovať kurzy na špičkových univerzitách a niektoré z nich dokonca pracujú na tom, aby ponúkli certifikáty o absolvovaní. Môžete sa naučiť najrôznejšie zručnosti a témy, od histórie až po počítačové programovanie. Medzi obľúbené možnosti patrí Coursera, CreativeLive, OpenCulture alebo dokonca seriál Mental Floss na Youtube (s Johnom Greenom!).[3]

 • Jazyky sa môžete učiť aj online zadarmo. Medzi dobré stránky patria LiveMocha, Duolingo a online zdroje Inštitútu zahraničnej služby.

Metóda 4 z 27:Učte sa viac ako jeden jazyk.


PRÍDE ČOSKORO
Ovládanie cudzieho jazyka je pre vás užitočné nielen v živote, ale často je aj podmienkou na získanie diplomu! Ukážte vysokej škole, že ste pripravení, tým, že sa naučíte jazyk. Vyberte si jazyk, ktorý bude užitočný, pretože výber neužitočného jazyka vysokú školu až tak neláka. Niektoré jazyky sú v určitých regiónoch alebo pre určité študijné odbory užitočnejšie ako iné. Lekcie môžete brať súkromne, v škole, na miestnej vysokej škole alebo zadarmo online! Medzi dobré online možnosti patria LiveMocha a DuoLingo.

 • Užitočné môžu byť aj znalosti 1 alebo 2 cudzích jazykov, aby ste si mohli prečítať staršie vedecké práce, ktoré neboli preložené do angličtiny. Medzi najužitočnejšie jazyky, ktoré sa treba naučiť, patria francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, latinčina a ruština.
 • Možno sa budete musieť naučiť arabsky, perzsky a turecky. Na Arabskom polostrove, v juhovýchodnej Ázii, Osmanskej ríši a Perzii (dnešný Irán) prešlo mnoho vedcov a učencov.

Metóda 5 z 27:Všetko spochybňuj.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Skutoční vedci spochybňujú všetko, čo počujú alebo čítajú. Nikdy neberú informácie za bernú mincu a snažia sa uistiť, že informácie, s ktorými pracujú, sú pravdivé. Ak sa vám niečo nezdá, môže to tak byť! Aj veci, ktoré sa zdajú byť správne, môžu byť nesprávne, preto sa uistite, že pracujete s faktami.[4]

Metóda 6 z 27: Plne si vytvorte názory.


PRÍĎTE ČOSKORO
Predtým, ako si vytvoríte názor, si osvojte všetky strany sporu a čo najviac informácií. K svojmu názoru dospejete sami, namiesto toho, aby ste ho preberali od niekoho iného. Toto je dôležitá zručnosť pre vedcov.[5]

Metóda 7 z 27:Zmeňte svoj názor.


PRÍDE ČOSKORO
Vedci musia byť ochotní zmeniť svoj názor, keď získajú nové informácie, ktoré spochybňujú ich predchádzajúce názory. Je to jedna z najdôležitejších zručností vedca. Buďte otvorení a ochotní sa mýliť v snahe mať pravdu.

Metóda 8 z 27:Vyhýbajte sa zaujatosti.


PRÍDE ČOSKORO
Nedovoľte, aby vaše osobné pocity ovplyvňovali vaše konanie alebo informácie, ktoré poskytujete ostatným. To, že s niečím nesúhlasíte, neznamená, že to nie je pravda. Dajte všetkým informáciám šancu a nedovoľte, aby vaše závery podfarbovala vaša zaujatosť.

Metóda 9 z 27: Navštevujte kurzy.


PRÍDE ČOSKORO
Vedeli ste, že môžete navštevovať kurzy bez toho, aby ste sa snažili získať titul? Ak máte záujem naučiť sa konkrétnu zručnosť alebo o konkrétny predmet, môžete navštevovať kurzy práve v tomto odbore bez nákladov na celý titul. Niektoré kurzy môžu byť dokonca bezplatné. Porozprávajte sa s miestnou komunitnou vysokou školou o možnosti absolvovať hodiny (to znamená, že sa zúčastníte na hodine, ale nebudete robiť žiadne domáce úlohy ani testy a nedostanete zápočet ani známku).

 • Môžete sa tiež porozprávať priamo s profesorom a pokúsiť sa niečo dohodnúť medzi vami dvoma.

Metóda 10 z 27: Učte sa od iných ľudí.


PRÍDE ČOSKORO
Veľa zručností a predmetov sa môžete naučiť aj len tým, že sa porozprávate s niekým, kto je odborník, a učíte sa od neho. Nazýva sa to učňovská prax. Nájdite niekoho, kto robí to, čo sa chcete naučiť robiť, a ponúknite mu plat alebo bezplatnú pomocnú ruku, ak vám ukáže, čo máte robiť.

 • Tento postup funguje lepšie pri zručnostiach ako pri akademických predmetoch, ale možno sa vám aj tak podarí nájsť niekoho dostatočne sympatického, kto vám odporučí nejaké dobré knihy alebo iné spôsoby učenia.

Metóda 11 z 27:Šírenie vedomostí, ktoré máte.


PRÍDE ČOSKORO
Píšte články, príspevky, knihy a/alebo prednášajte o svojej oblasti poznania ako iní skvelí autori a vedci. Budete písať články do časopisov, príspevky na konferencie, eseje a knihy na publikovanie. Dúfate, že váš originálny výskum bude dostatočne významný na to, aby získal slávu pre univerzitu, na ktorej pracujete, a prilákal tak viac študentov a grantov.

 • Keď budete pracovať na akademickej pôde, zvyčajne sa od vás bude vyžadovať, aby ste pokračovali vo výskume vo svojom odbore, písali články a knihy v pravidelných intervaloch.
 • Niekedy vám bude umožnené vziať si sabatikal alebo platenú ročnú prestávku, aby ste mohli pracovať na svojom výskume.

Metóda 12 z 27:Robte viac ako minimálnu úroveň školskej práce.


ČOSKORO PRÍDE
Ak budete robiť len minimum, na nikoho to neurobí dojem, preto sa snažte a vynakladajte tvrdé úsilie. Chodiť na hodiny navyše, absolvovať kurzy na miestnej komunitnej vysokej škole ešte počas štúdia na strednej škole alebo pracovať (buď za peniaze, alebo ako dobrovoľník) mimo školy. Veľmi vám pomôže, ak práca navyše, ktorú robíte, súvisí s titulom, ktorý chcete získať na vysokej škole. Bude to vyzerať sľubne pre vysoké školy, na ktoré sa hlásite.

Metóda 13 z 27:Získajte dobré známky.


COMING SOON
Je dôležité mať dobré známky na strednej škole (alebo na ekvivalentnej škole vo vašej krajine), najmä počas posledných dvoch rokov. Vysoké školy a univerzity sa budú na tieto známky pozerať, aby sa rozhodli, či vás prijmú alebo nie. Získajte dobré známky tým, že sa budete učiť, dávať pozor na hodinách a robiť všetku prácu.

 • Získajte dodatočnú pomoc od svojich učiteľov a často s nimi komunikujte, ak si chcete zlepšiť známku.

Metóda 14 z 27:Získajte dobré výsledky v testoch.


PRÍĎTE ČOSKORO
Dobré výsledky v testoch SAT (alebo ekvivalentných testoch) budú mať veľký vplyv na to, na aké školy sa dostanete. Získajte lepšie výsledky, aby ste sa dostali na lepšie školy. Získajte dobré výsledky tým, že sa budete učiť vopred (v dostatočnom predstihu pred termínom skúšky) a budete si robiť cvičné testy. Ak chceš, môžeš si skúšku napísať aj viackrát.

 • Nemajte pocit, že získanie zlého alebo priemerného výsledku vám zabráni robiť veci, ktoré chcete. Vždy môžete začať na jednej vysokej škole a prestúpiť na lepšiu.

Metóda 15 z 27:Majte v škole konkrétne ciele.


PRÍDE ČOSKORO
Ak budete od začiatku štúdia na vysokej škole vedieť, v čom chcete získať titul, veľmi vám to pomôže. Ak viete, čo chcete, môžete si vybrať len tie predmety, ktoré vám pomôžu, a nie len také, ktoré vás nikam neposunú. Ak môžeš, využi čas na strednej škole na to, aby si sa rozhodol, čo chceš v živote študovať a robiť. Získanie skúseností v danej oblasti prostredníctvom dobrovoľníckej práce vám môže naozaj pomôcť zorientovať sa.

 • Samozrejme, je v poriadku, ak si to rozmyslíte, môže vám to len veľmi pomôcť.

Metóda 16
Metóda 16 z 27: Venujte čas štúdiu.


PRÍĎTE ČOSKORO
Učte sa čo najviac a získavajte dobré známky, aby ste z pobytu na vysokej škole vyťažili čo najviac. Robenie si poznámok a dávanie pozor na hodinách vám výrazne pomôže pri učení. Ak chceš naozaj uspieť, získaj dobré zručnosti v týchto oblastiach. Môžete študovať sami alebo s inými ľuďmi. Čokoľvek, čo vám najlepšie vyhovuje. Spolupráca s ostatnými vám umožní využiť ich poznámky.

 • Získajte pomoc, keď ju budete potrebovať. Môžete sa opýtať svojich spolužiakov, využiť doučovacie centrum alebo môžete požiadať o pomoc svojho profesora či TA.

Metóda 17
Metóda 17 z 27:Spriateľte sa so svojimi profesormi.


PRÍDE ČOSKORO
Priateľstvo s profesormi je viac ako len získanie lepšej známky, pretože vás majú radšej. Vaši profesori môžu byť často vašou vstupenkou na dobrú absolventskú školu a neskôr vo vašej kariére môžu byť vašimi kolegami. Zoznámte sa s nimi tak, že využijete úradné hodiny. Uistite sa však, že neplytváte ich časom. Príďte s aktuálnymi otázkami a dávajte pozor na to, čo hovoria.

 • Svojich profesorov môžete spoznať aj tak, že sa budete zapájať do vyučovania. Sedávajte blízko predných lavíc, odpovedajte a pýtajte sa a celkovo sa dobre zapájajte do diania.
 • Môžete sa s nimi aj len tak porozprávať a požiadať ich o radu. Chcú, aby ste uspeli, a mali by vám veľmi radi dať niekoľko profesionálnych rád, ako pracovať a presadiť sa v odbore.

Metóda 18
Metóda 18 z 27:Získaj všetky potrebné tituly.


COMING SOON
Niektorým akademikom stačí magisterský titul na to, aby mohli robiť to, čo chcú. Niektorí budú musieť získať doktorát. To znamená, že ak chcete naozaj stráviť zvyšok života ako vedec, budete musieť ísť na postgraduálne štúdium. Majte na pamäti, že všetky vaše školské kurzy spolu môžu trvať 8 a viac rokov po skončení strednej školy!

 • Doktorandské štúdium trvá približne 6 rokov od získania bakalárskeho titulu. Môže to zahŕňať čas využitý na získanie magisterského titulu a dokončenie dizertačnej práce.
 • Nemajte z toho však strach. Postgraduálne štúdium je veľmi odlišné od bežnej školy a v niektorých ohľadoch je jednoduchšie. Ak sa dostanete na štúdium, pravdepodobne to zvládnete.

Metóda 19
Metóda 19 z 27:Sledujte najnovší výskum vo svojom odbore.


PRÍDE ČOSKORO
Každý deň by ste mali čítať publikácie z vášho odboru – čo by nemalo byť príliš ťažké, ak máte pre danú oblasť skutočnú vášeň (a ak nie, možno by ste mali prehodnotiť, či sa chcete stať profesorom pre daný predmet). Ak sa chcete stať dobrým profesorom, musíte si neustále rozširovať svoje odborné znalosti v danej oblasti. Veci sa môžu zmeniť oproti tomu, čo je vytlačené v učebniciach, a vy chcete byť schopní podeliť sa o tieto informácie so svojimi študentmi. Je lepšie nebyť krok za svojimi študentmi a rovesníkmi.

 • Nadväzovanie kontaktov s odborníkmi vo vašom odbore podporí aj vaše vlastné výskumné úsilie.

Metóda 20 z 27: Zúčastnite sa konferencií.


PRÍDEJTE ČOSKORO
Konferencie sú špeciálne stretnutia množstva vedcov v určitej oblasti. Stretávajú sa, aby prezentovali svoj výskum a učili sa jeden od druhého. Môžete prezentovať veci, ktoré ste študovali, ale väčšinou budete počúvať prezentácie iných a rozprávať sa s kolegami. Niektoré konferencie môžu byť miestne alebo regionálne, ale niekedy sa môžete dostať aj na medzinárodné konferencie.

 • Verte nám, konferencie sú zábavnejšie, ako to znie. Reálne je väčšina z nich len banda učencov, ktorí sa spolu opíjajú.

Metóda 21 z 27:Štúdium psychológie a filozofie.


COMING SOON
Budeš musieť študovať psychológiu, pretože možno budeš musieť jednať s ťažkými ľuďmi, takže tým pochopíš povahu ľudí. Štúdiom filozofie sa rozšíria schopnosti vašej mysle. Budete schopní premýšľať oveľa viac ako predtým.

Metóda 22 z 27:Robte postdoktorandský výskum.


PRÍDE ČOSKORO
Ak chcete získať miesto na fakulte na univerzite zameranej na výskum alebo na univerzite s doktorandským štúdiom, zvyčajne budete musieť po ukončení doktorandského štúdia absolvovať aspoň jedno postdoktorandské štúdium. Počas tohto obdobia, zvyčajne 2 – 4 roky, budete musieť publikovať čo najviac článkov v najlepšie hodnotených časopisoch svojho odboru.

Metóda 23 z 27:Učte na hodinách.


PRÍDEJTE ČOSKORO
To znamená, že budete musieť hovoriť pred inými ľuďmi. Niekedy to bude veľmi veľký počet ľudí, ak učíte veľké triedy prednášok pre prvákov. Nenechajte sa však zastrašiť. Počas štúdia na postgraduálnej škole získate prax vo vyučovaní a vaša katedra by vám mala poskytnúť veľa pomoci. Vaši študenti sú tiež pravdepodobne nervóznejší ako vy, pretože chcú, aby ste im dali dobré známky!

Metóda 24 z 27:Venujte sa ďalším vedeckým aktivitám.


COMING SOON
Po celý čas, čo ste v škole, sa môžete zúčastňovať na najrôznejších vedeckých aktivitách, ktoré vzrušujú vašu myseľ a umožňujú vám baviť sa. Môžete čítať pre zábavu a skúmať svoje vlastné výskumné záujmy. Ak si skôr na ľudí, môžeš sa venovať aj skupinovým aktivitám, napríklad sa pridať k debatnému tímu.

Metóda 25 z 27: Buďte zvedaví.


PRÍĎTE ČOSKORO
Vedci sú ľudia, ktorí sú prirodzene zvedaví. Chcú vedieť všetko! Mali by ste byť aj prirodzene zvedaví a vždy sa snažiť zistiť, ako a prečo veci fungujú tak, ako fungujú.

Metóda 26
Metóda 26 z 27: Milujte učenie.


PRÍDE ČOSKORO
Vedci sa radi učia o všetkom. Baví ich samotný akt učenia, nie to, že sú múdrejší ako ostatní ľudia alebo že poznajú viac faktov. Nie je to žiadny párty trik: je to to, čo ich skutočne teší!

Metóda 27
Metóda 27 z 27:Učte sa ďalej.


 • COMING SOON
  Skutoční vedci sa celý život učia. To, že ste skončili školu, neznamená, že prestanete. Pokračujte v čítaní vo voľnom čase. Zvyčajne to znamená čítanie akademických časopisov, pretože práve v nich budete mať prehľad o najnovšom vývoji vo svojom odbore. vycestovať na štúdium do iných krajín. V mnohých odboroch môže byť výhodné absolvovať cesty do zahraničia, aby ste videli, na čom pracujú vaši kolegovia v iných krajinách, alebo aby ste získali prístup k materiálom, ktoré v mieste vášho bydliska nemusíte mať.

  • Skúste získať ďalšie tituly. Niekedy sa vedci vrátia do školy a získajú tituly. Často je to preto, aby sa mohli dostať ďalej vo svojej kariére, alebo ak sa ich oblasť výskumu prekrýva s inou oblasťou.
 • Odkazy