3 jednoduché spôsoby, ako adresovať maturitné oznámenia

S ich hrubým kartónovým materiálom a gravírovaním, skladanými vložkami a viacerými obálkami môžu byť maturitné oznámenia pri zostavovaní zastrašujúce. Oslovenie oznamov však nemusí byť zložité. Na poštovej obálke používajte plné formálne názvy. Na vnútornej obálke môžete byť neformálnejší a osloviť osobu ako v bežnom živote. Vo všeobecnosti platí, že oznámenia o ukončení štúdia, ktoré neobsahujú pozvánku na slávnostný ceremoniál alebo promočný večierok, by sa mali posielať po uskutočnení ceremoniálu.[1]

Metóda 1 z 3: Vyplnenie poštovej obálky


Adresu napíšte ručne modrým alebo čiernym atramentom. Písanie rukou je osobnejšie a uprednostňuje sa pri oznámeniach o ukončení štúdia. Uistite sa, že používate pero, ktoré sa ľahko nerozmazáva, najmä ak sa namočí.

 • Kurzíva sa uprednostňuje pred tlačeným písmom. Chcete sa však uistiť, že nápis je čitateľný, aby ho pracovníci pošty dokázali doručiť.
 • Všeobecne platí, že adresa by mala byť napísaná v strede zadnej strany obálky (pevná strana, nie strana s chlopňou). Uistite sa, že v pravom hornom rohu zostalo miesto na pečiatku.

Tip: Ak si myslíte, že váš rukopis nie je dostatočne úhľadný na obálky, požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby vám pomohol. Je tiež prijateľné dať si vytlačiť obálky pomocou písma v štýle rukopisu.


Používajte plné mená a formálne názvy pre mená príjemcov. Na poštovú obálku napíšte celé meno a priezvisko príjemcu spolu s príslušným titulom (pán., Pani., Pani., Dr., atď.). Ak posielate oznámenie manželskému páru, uveďte názov a meno a priezvisko každého z nich.

 • Ak majú dve osoby rôzne tituly, napíšte mená v rovnakom poradí ako tituly. Ak ste napríklad posielali oznámenie dr. John Gray a pán. Kevin Gray, oslovili by ste ich „dr. a pán. John a Kevin Gray.“
 • Ak posielate inzerát dvom ľuďom, ktorí spolu žijú, ale nie sú manželia, uveďte ich mená oddelene. Napríklad: „Pani. Mary Mack a pán. Louis Lutz.“


Uveďte celú poštovú adresu bez skratiek. Na riadok pod menami napíšte adresu ulice. Neskracujte slová ako „ulica“ alebo „avenue“.“ Prejdite na ďalší riadok a napíšte mesto, štát a PSČ.

 • Zvyčajne nechcete skrátiť ani názov štátu. Používanie poštových skratiek je však prijateľné.
 • Ak je tento riadok príliš dlhý, môžete pod riadok s mestom a štátom napísať PSČ. Zvyčajne sa PSČ píše ďalej vpravo tak, aby sa posledné číslo zarovnalo s koncom riadku nad ním.

Tip: V prípade, že sa vám nepodarí dosiahnuť požadovanú úroveň, môžete sa rozhodnúť, že sa vám nepodarí dosiahnuť požadovanú úroveň: Ak sa obávate, že riadky budú krivé alebo nerovnomerné, použite pravítko. Na pomoc si môžete nakresliť aj ľahké čiary ceruzkou – len sa uistite, že ich pred odoslaním oznámenia vymažete.


Na chlopňu uveďte spiatočnú adresu. Pri väčšine pohľadníc a listov sa spiatočná adresa uvádza v ľavom hornom rohu zadnej strany obálky. Pri oznámeniach o ukončení štúdia a iných formálnych zásielkach sa však spiatočná adresa uvádza na chlopni obálky.

 • Predtým, ako sa zaviažete, si to môžete vyskúšať ceruzkou, aby ste sa uistili, že je tam dostatok miesta na napísanie celej adresy.
 • Pre spiatočnú adresu môžete použiť skratky a môže byť potrebné, aby ste mali dostatok miesta.
 • Ak nemáte dostatok miesta na to, aby sa vaša spiatočná adresa zmestila na chlopňu obálky, kúpte si predtlačené štítky s adresou a použite ich namiesto toho. Možno sa vám podarí nájsť štítky s motívom promócií.

Metóda 2 z 3:Skladanie vnútornej obálky


Na zadnú stranu vnútornej obálky napíšte meno príjemcu. Vnútorná obálka je neformálnejšia ako vonkajšia obálka. Tu napíšte, ako by ste príjemcu oslovili, keby ste ho oslovili osobne.

 • Ak je príjemca príbuzný, je vhodné použiť familiárny titul alebo skombinovať familiárny titul s menom. Vnútornú obálku môžete napríklad adresovať jednoducho „babičke“, ale môžete použiť aj „tete Sue“ alebo „tete Sarah a strýkovi Bobovi“.“

Tip: Aj keď ste si dali vytlačiť vonkajšie obálky, vnútorné obálky by ste mali napísať rukou. Dodáva to osobný nádych a čitateľnosť nie je na vnútornej obálke taká dôležitá ako na vonkajšej.


Vložte oznámenie a všetko ostatné, čo chcete zahrnúť. Okrem samotného oznámenia niektorí absolventi radi prikladajú k oznámeniu aj pozvánku na samotný promočný obrad alebo na vlastný promočný večierok. Môžete tiež zahrnúť trblietky alebo konfety, aby ste oznámili slávnostnú príležitosť.

 • Niektoré maturitné oznámenia sa dodávajú s menovkami. Ak chcete, môžete ich zahrnúť do oznámenia. Predajca bude mať pokyny, ako vhodne zostaviť balík oznámení.
 • Umiestnite svoje oznámenie do vnútornej obálky preloženej prvou stranou. Zahrňte všetky ďalšie vsuvky do samotného oznámenia. Predná strana oznámenia by mala smerovať ku chlopni obálky.
 • Ak chcete, aby sa ľudia zúčastnili na vašej promócii, nezabudnite v oznámení uviesť čo najviac podrobností, napríklad miesto, čas a dátum.[2]
  Odborný zdroj
  Tami Claytor
  Tréner etikety
  Odborný rozhovor. 20. mája 2021.

TIp: Možno budete chcieť napísať na oznámenie poznámku, že dary sú vítané, ale neočakávajú sa.


Vnútornú obálku vložte do vonkajšej obálky. Vnútorná obálka nemá lepidlo a nemala by byť zalepená. Ak ste si kúpili pečate na obálky, sú určené na použitie s vonkajšou obálkou. Vnútorná obálka by mala smerovať k zadnej strane vonkajšej obálky.

 • Vonkajšiu obálku zapečaťte, aby ste uzavreli celé oznámenie. Ak ste si kúpili pečate, pripevnite jednu na koniec chlopne, aby vonkajšia obálka držala zatvorená. Ak ste si nekúpili pečate, zľahka navlhčite okraj vonkajšej obálky, aby ste ju uzavreli.

Metóda 3 z 3:Zasielanie oznámení poštou


Na každú poštovú obálku nalepte známku USPS prvej triedy. Môžete použiť akýkoľvek dizajn pečiatky dostupný prostredníctvom USPS. Na počesť tejto výnimočnej príležitosti však možno budete chcieť vytvoriť vlastné pečiatky. Niekoľko predajcov tlačí vlastné pečiatky, ktoré akceptuje USPS. Ceny sa líšia v závislosti od toho, koľko pečiatok získate, a od zložitosti zvoleného dizajnu.[3]

 • Ak náhodou neposielate oznámenie na medzinárodnú adresu, mali by ste potrebovať len jednu pečiatku. Ak posielate zásielku na medzinárodnú adresu, možno ju budete chcieť celú vložiť do inej obálky na odoslanie.


Oznámenia, ktoré obsahujú pozvánky, pošlite pred obradom. Ak ste pripojili pozvánku na samotný obrad alebo na vlastnú promočnú párty, pošlite tieto oznámenia príjemcom aspoň 2 až 3 týždne pred dátumom obradu. Poskytnite čas navyše, ak vaši hostia budú musieť prekonať väčšiu vzdialenosť.[4]

 • Tradične by ste pozvánky posielali oddelene od oznámení. Ak ich však chcete poslať všetky naraz, je vhodné to urobiť.

Tip: Ak chcete získať informácie o spoločnosti Ryanair, použite nasledujúce možnosti: 1: Možno budete chcieť rozoslať kartičky „save the date“ niekoľko týždňov pred odoslaním oficiálnych pozvánok, najmä ak máte rodinu a priateľov, ktorí cestujú z veľkej diaľky a potrebujú čas na koordináciu svojich cestovných plánov a rezerváciu ubytovania.


 • S odoslaním oznámení bez pozvánok počkajte až po obrade. Oznámenie o ukončení štúdia oznamuje príjemcovi, že ste majú ukončili štúdium, nie že sa chystáte čoskoro ukončiť štúdium. Z tohto dôvodu, ak súčasťou oznámenia nie je pozvánka na slávnostný ceremoniál alebo večierok, je najlepšie poslať oznámenia až po ceremoniáli.[5]

  • Snažte sa posielať oznámenia do týždňa po obrade. Vyhnite sa ich odosielaniu viac ako 6 týždňov po obrade. Ak plánujete dlhšiu dovolenku po skončení štúdia, pokračujte v odosielaní oznámení deň alebo dva pred slávnostnou ceremóniou.
 • Odkazy