3 jednoduché spôsoby, ako požiadať o príspevok pre mladých

Ak ste študentom denného štúdia v Austrálii, môžete získať príspevok pre mladých od austrálskej vlády, ktorý vám pomôže s výdavkami. Vo všeobecnosti sú príspevky pre mladých dostupné pre študentov vo veku od 16 do 24 rokov. Ak máte nárok na príspevok pre mladých ľudí, môžete získať aj príspevok na cestovné, ktorý vám pomôže pri úhrade cestovných nákladov, ak študujete mimo domova. Ak vám bol zamietnutý príspevok, na ktorý máte podľa vášho názoru nárok, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.[1]

Metóda 1 z 3: Žiadosť o príspevok pre mladých online


Určite svoju oprávnenosť. Ak ste študentom denného štúdia alebo vykonávate učňovskú prípravu alebo stáž na plný úväzok, máte potenciálny nárok na príspevok pre mladých ľudí. Nárok na príspevok pre mladých môžete mať aj vtedy, ak si hľadáte prácu alebo ste chorý či zdravotne postihnutý, a to aj vtedy, ak nechodíte do školy na plný úväzok.[2]

 • Suma, ktorú dostanete, závisí od toho, koľko zarábate (ak máte prácu), či žijete mimo domova a či máte deti.
 • Môžete použiť nástroj na webovej stránke Centrelink na adrese https://www.humanservices.gov.au/customer/payment-finder a zistite, či máte nárok na príspevok pre mladých a koľko peňazí môžete dostať.


Nastavte si online účet. Ak ešte nemáte konto myGov, prejdite na stránku https://my.gov.au/EnrolService/register.jsp?login=true&Return=/ a založte si ho. Na nastavenie účtu budete potrebovať platnú e-mailovú adresu.[3]

 • Na svojom účte myGov môžete požiadať o príspevok pre mladých. Ak bude vaša žiadosť prijatá, dostanete referenčné číslo zákazníka (CRN), ktoré môžete použiť na zriadenie účtu Centrelink a prepojiť ho s účtom myGov.


V prípade potreby potvrďte svoju totožnosť. Pri nastavovaní účtu vás služba vyzve, či potrebujete potvrdiť svoju totožnosť pred tým, ako budete môcť požiadať o príspevok. Na potvrdenie svojej totožnosti predložte 3 doklady v miestnom servisnom stredisku. Aspoň na jednom z predložených dokumentov musí byť vaša fotografia. Všetky doklady musia byť platné okrem austrálskych pasov, ktoré môžete používať až 3 roky po skončení ich platnosti. Medzi prijateľné dokumenty patria tieto:[4]

 • 1 dokument o začatí konania: austrálsky rodný list, austrálske vízum, osvedčenie o austrálskom občianstve, ImmiCard alebo austrálsky pas
 • 1 primárny dokument: Druhý doklad o začatí štúdia, austrálsky vodičský preukaz, austrálsky sobášny list, zbrojný preukaz, zahraničný pas, preukaz o veku, študentský preukaz
 • 1 sekundárny dokument: Iný doklad o nástupe do zamestnania alebo primárny doklad, bezpečnostný preukaz, banková karta alebo vkladná knižka, austrálske rozvodové dokumenty, preukaz obranných síl, overený výpis zo štúdia, potvrdenie o vzdelaní, hypotekárne doklady, nájomná zmluva alebo nájomná zmluva, registrácia motorového vozidla

Tip: Ak sa vaše meno zmenilo a v niektorom z vašich dokladov je uvedené vaše predchádzajúce meno, musíte predložiť aj doklad o zákonnej zmene mena.


Zhromaždite podporné dokumenty. Pri vypĺňaní formulára žiadosti online vás systém požiada o predloženie podporných dokumentov na základe vašich odpovedí na otázky. Môžete predložiť digitálne kópie alebo naskenovať papierové dokumenty a predložiť ich online. Budete potrebovať minimálne dokumenty v týchto kategóriách: [5]

 • Finančné: číslo daňového spisu, informácie o bankovom účte, informácie o sporiacich alebo iných účtoch, výplatné pásky za 8 týždňov
 • Štúdia: údaje o plánovanom a predchádzajúcom kurze, informácie o štipendiu a zápise
 • Zamestnanie/ práca: príjem z akéhokoľvek zamestnania vrátane práce na dohodu, malého podniku alebo investičného majetku; potvrdenie zamestnávateľa o ukončení pracovného pomeru (ak ste nedávno prestali pracovať)
 • Životné podmienky: potvrdenie o nájomnom, údaje o bývaní alebo nehnuteľnostiach, informácie o ubytovaní pre študentov alebo na akademickej pôde
 • Vzťahy: informácie o vašom partnerovi vrátane jeho občianstva, štúdia, práce a príjmu; informácie o prípadnom nedávnom rozchode


Vyplňte a odošlite svoju žiadosť. Na svojom účte myGov prejdite na stránku „Centrelink.“ V ponuke vyberte položku „Platby a žiadosti“ a potom vyberte položku „Podať žiadosť.“ V uvedených možnostiach kliknite na položku „Get started“ (Začať) v časti „Students, Trainees, and Apprentices (Študenti, stážisti a učni)“.“[6]

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu obrazovku, na každú otázku odpovedzte úplne. Ak sa vyžadujú podporné dokumenty, na obrazovke sa zobrazia informácie o tom, ako pripojiť potrebné dokumenty.
 • Po úplnom vyplnení formulára žiadosti budete mať možnosť poslať svoju žiadosť Centrelink.


Sledujte priebeh svojej žiadosti online. Po podaní žiadosti dostanete e-mail s odkazom, ktorý môžete použiť na sledovanie svojej žiadosti prostredníctvom svojho účtu myGov. Váš e-mail bude obsahovať aj identifikačné číslo. Neodstraňujte tento e-mail. Identifikačné číslo môžete potrebovať, ak potrebujete zavolať Centrelink ohľadom vašej žiadosti.[7]

 • Ak Centrelink potrebuje viac informácií na spracovanie vašej žiadosti, zavolá vám alebo pošle e-mail a oznámi vám, čo potrebuje. Všetky dodatočné informácie poskytnite čo najskôr, aby ste predišli ďalšiemu zdržaniu.
 • Centrelink neuvádza priemerné čakacie doby na spracovanie žiadostí. Dostanete odhadovaný dátum ukončenia vašej žiadosti. V závislosti od vyťaženosti Centrelink a zložitosti vášho prípadu to však môže trvať dlhšie.[8]

Metóda 2 z 3: Získanie príspevku na cestovné


Zistite, či máte nárok na príspevok na cestovné. Ak chodíte do školy mimo svojho trvalého bydliska a už poberáte príspevok pre mladých, môžete získať aj príspevok na cestovné. Príspevok na cestovné vám pomôže zaplatiť cestu domov počas školských prázdnin alebo v prípade rodinnej núdze.[9]

 • Ak použijete nástroj na vyhľadávanie platieb na stránke https://www.služby pre ľudí.gov.au/zákazník/vyhľadávač platieb, môžete zistiť, či máte nárok na príspevok na cestovné okrem príspevku pre mladých.


Vyplňte formulár žiadosti. Stiahnite si formulár žiadosti o príspevok na cestovné na stránke https://www.služby pre ľudí.gov.au/individuals/forms/sy005. Jeden formulár môžete použiť najviac na 3 cesty späť do vášho trvalého bydliska počas študijného roka. Formulár je vyplniteľný, takže ho môžete vyplniť na svojom zariadení alebo si ho môžete vytlačiť a vyplniť ručne.[10]

 • Po vyplnení formulára ho vytlačte a podpíšte. Je dobré urobiť si kópiu vyplneného formulára pre svoje záznamy.
 • Ak nemáte spoľahlivý prístup na internet, formulár žiadosti môžete získať aj osobne v najbližšom servisnom stredisku alebo zavolaním na linku pre študentov a stážistov na číslo 132 490. Táto linka je otvorená od pondelka do piatka od 8.00 hod.m. do 5 p.m.

Tip: Ak žiadate, aby vám Centrelink rezervoval cestu, predložte žiadosť najneskôr 7 dní pred cestou.


Ak žiadate o preplatenie cestovného, zhromaždite si doklady o ceste. Ak ste už vycestovali do svojho trvalého bydliska a máte nárok na príspevok na cestovné, môžete ho použiť na úhradu výdavkov, ktoré ste vynaložili na cestu. Preplatené vám môžu byť len výdavky, ktoré môžete preukázať, že vám vznikli počas cesty do vášho trvalého bydliska. Príklady dokumentov, ktoré môžete použiť: [11]

 • Itinerár
 • Daňové faktúry
 • Účtenky
 • ústrižky leteniek alebo palubné lístky
 • Hotelové faktúry


Predložte svoj formulár v najbližšom servisnom stredisku. Po vyplnení formulára ho spolu s dokladmi o ceste zaneste na spracovanie do najbližšieho servisného centra. Môžete tiež zavolať na linku pre študentov a stážistov na číslo 132 490 a poskytnúť svoje informácie. Ak žiadate o preplatenie cestovných výdavkov, operátor na linke vám povie, ako predložiť informácie o doklade o ceste.[12]

 • Ak chcete nájsť najbližšie servisné stredisko, navštívte stránku https://findus.humanervices.gov.au/findnearest.asp a zadajte svoju polohu.


Počkajte na rozhodnutie o vašej žiadosti. O žiadostiach o príspevok na cestovné sa zvyčajne rozhoduje do týždňa. Oznámenie dostanete na svoje konto myGov alebo prostredníctvom e-mailu. Ak ste sa rozhodli neprijímať digitálnu korešpondenciu, poštou dostanete list.[13]

 • Ak ste požiadali o náhradu, peniaze vám budú vyplatené na ten istý bankový účet, ktorý používate na príspevok pre mladých.
 • Ak je vaša žiadosť zamietnutá, máte právo sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Metóda 3 z 3: Odvolanie proti zamietnutiu


Čo najskôr kontaktujte Centrelink. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, zavolajte alebo sa zastavte na miestnom úrade Centrelink a porozprávajte sa o svojej žiadosti. Okamžite skontrolujú rozhodnutie a opravia prípadné chyby. Možno sa vám podarí vyriešiť problém a získať príspevok bez toho, aby ste museli prejsť procesom formálneho preskúmania.[14]

 • Keď kontaktujete Centrelink, vysvetlia vám aj dôvod rozhodnutia. Ak máte informácie alebo dokumenty, ktoré môžu preukázať, že tento dôvod je nesprávny, môžete dosiahnuť okamžité zrušenie rozhodnutia.
 • Akákoľvek diskusia, ktorú vediete o dôvodoch zamietnutia, sa nepovažuje za formálnu kontrolu. Ak toto prerokovanie nedopadne podľa vašich predstáv, môžete ešte požiadať o nezávislé preskúmanie.


Vyplňte formulár Review of Decision (Preskúmanie rozhodnutia). Formulár na preskúmanie rozhodnutia si môžete stiahnuť na adrese https://www.služby pre ľudí.gov.au/individuals/forms/ss351 alebo si ho vyzdvihnite na najbližšej pobočke Centrelink. Ak máte nejaké dokumenty, ktoré potvrdzujú informácie uvedené vo formulári, urobte si ich kópie, aby ste ich mohli predložiť na preskúmanie spolu s formulárom.[15]

 • Ak plánujete odoslať formulár online, urobte si digitálne kópie všetkých podporných dokumentov, ktoré chcete priložiť. Prejdite na stránku https://www.služby pre ľudí.gov.au/individuals/subjects/upload-your-centrelink-documents-online, aby ste zistili, aké formáty súborov sú akceptované.

Tip: Pred odoslaním si urobte kópiu formulára a všetkých podporných dokumentov pre svoje záznamy.


Odošlite formulár spolu so všetkými podpornými dokumentmi. Najrýchlejší spôsob, ako predložiť formulár, je nahrať ho na svoje konto myGov a poslať ho Centrelink. Máte tiež možnosť prísť osobne do servisného centra alebo poslať formulár a podporné dokumenty poštou na adresu Centrelink, Reply Paid 700, Canberra BC ACT 2610.[16]

 • Formulár predložte do 13 týždňov odo dňa, keď vám bolo doručené oznámenie o rozhodnutí. Hoci môžete požiadať o preskúmanie aj po 13 týždňoch, ak sa rozhodnutie zruší, dávky budete dostávať až od dátumu, keď ste požiadali o preskúmanie, nie od dátumu, keď ste pôvodne podali žiadosť.


Počkajte na rozhodnutie autorizovaného kontrolóra (ARO). ARO je nezávislý úradník, ktorý môže zmeniť rozhodnutie o vašej žiadosti, ak je nesprávne. Preskúmajú všetky informácie, ktoré ste pôvodne predložili, spolu s formulárom na preskúmanie a všetkými ďalšími dokumentmi, ktoré ste predložili.[17]

 • Neexistuje žiadny časový harmonogram, kedy ARO prijme rozhodnutie. Ak od vás budú potrebovať ďalšie informácie, budú vás kontaktovať.
 • Dostanete písomné oznámenie s rozhodnutím ARO. Ak rozhodnutie o zamietnutí zrušia a vašu žiadosť uznajú, dávky dostanete spätne od dátumu, keď ste pôvodne podali žiadosť, pokiaľ ste o preskúmanie požiadali do 13 týždňov od dátumu zamietnutia.

 • Odvolanie na Správny odvolací súd (AAT), ak je to potrebné. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím ARO, môžete ho dať preskúmať AAT. Navštívte webovú stránku AAT na adrese https://www.aat.gov.au/apply-for-a-review a postupujte podľa tam uvedených pokynov a požiadajte o preskúmanie.[18]

  • Podajte žiadosť o preskúmanie na AAT do 13 týždňov od prijatia rozhodnutia od ARO, aby ste mali nárok na dávky od dátumu podania pôvodnej žiadosti.
 • Odkazy