3 jednoduché spôsoby, ako prejaviť súcit

Aj keď vám ležia na srdci najlepšie záujmy druhých, prejaviť súcit nie je vždy jednoduché. Je to zručnosť, ktorej vypestovanie si vyžaduje čas a úsilie. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako prejaviť súcit s druhými, je počúvať a komunikovať s úprimnosťou, empatiou a láskavosťou. Svoj súcit môžete prejaviť aj činmi, napríklad obhajovaním druhých alebo dobrovoľníckou prácou pre dobré veci. Aby ste mohli prejaviť skutočný súcit, je dôležité pestovať si súcitný postoj.

Metóda 1 z 3: Súcitná komunikácia


Aktívne počúvajte ostatným. Hoci sa to môže zdať jednoduché, aktívne a súcitné počúvanie si vyžaduje prax. Keď druhú osobu počúvate, venujte jej plnú pozornosť. Odložte telefón alebo iné rozptyľujúce prvky a plne sa sústreďte na to, čo hovoria, namiesto toho, aby ste premýšľali, ako reagovať. Neprerušujte ani sa nesnažte ponúkať rady, pokiaľ o ne nepožiadajú.[1]

 • Druhému človeku môžete dať najavo, že ho počúvate, a to tak, že s ním nadviažete očný kontakt, prikývnete alebo použijete slovné náznaky, ako napríklad „ehm“ alebo „áno“.“
 • Ak sa chcete uistiť, že rozumiete tomu, čo druhá osoba hovorí, skúste jej slová preformulovať a požiadať o vysvetlenie. Napríklad: „Znie to, akoby ste sa v škole trápili a mali ste pocit, že vám učitelia nechcú poskytnúť pomoc, ktorú potrebujete. Je to správne?“[2]


Ak je to vhodné, ponúknite jemný dotyk. Hoci fyzický dotyk nie je vždy vhodný alebo žiadaný, môže byť veľmi silným nástrojom na prejavenie súcitu a vytvorenie ľudského vzťahu. Ak sa rozprávate s niekým, kto prežíva niečo ťažké, a nie ste si istí, či by ocenil podporný dotyk, opýtajte sa ho.[3]

 • Môžete napríklad povedať: „Zdá sa, že máte hrozný deň. Chcel by si objať?“ Alebo: „Zdá sa, že si teraz naozaj vystrašený. Pomohlo by, keby som ťa držal za ruku?“

Tip: Aj keď vám dobré objatie alebo potľapkanie po pleci vždy zlepší náladu, uvedomte si, že aj tie najjemnejšie a dobre mienené formy fyzického dotyku môžu byť niektorým ľuďom veľmi nepríjemné.[4]
Ak vás niekto požiada, aby ste sa ho nedotýkali, neberte si to osobne a vždy rešpektujte jeho želanie!


Dajte osobe, s ktorou hovoríte, pozitívnu posilu. Niekoľko slov povzbudenia môže niekomu uľahčiť ťažkú situáciu. Prejavte súcit tým, že poviete niekoľko milých, podporných slov niekomu, kto ich potrebuje. V závislosti od okolností sa môžete zamerať na ich silné stránky, úspechy alebo pozitívne osobnostné črty.[5]

 • Ak sa napríklad priateľ snaží dosiahnuť nejaký cieľ, povedzte niečo ako: „Viem, že je to ťažké, ale som hrdý na to, ako tvrdo na tom pracuješ!“


Vyjadrite svoje vlastné emócie úprimne. Ak niekto iný prechádza ťažkým obdobím, prejavenie vlastných emócií mu môže pomôcť pochopiť, že s ním naozaj cítite a záleží vám na tom, čo prežíva. Nebojte sa dať najavo, ako sa cítite, pomocou výrazu tváre a reakcií.[6]

 • Ak vám napríklad blízka osoba hovorí o svojom smútku z nedávnej straty, nebojte sa prejaviť vlastný smútok alebo si dovoliť vyroniť niekoľko sĺz. Pomôže im to pochopiť, že ich smútok pre vás niečo znamená.


Potvrdzujte pocity druhej osoby. Keď niekto bojuje s ťažkými emóciami, popieranie alebo minimalizovanie jeho pocitov nepomáha. Aj keď nesúhlasíte s reakciou druhej osoby na situáciu, dajte jej najavo, že uznávate jej pocity a prijímate ju takú, aká je.[7]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Nehovorte druhej osobe, aby sa s tým „vyrovnala“, ani nezľahčujte jej pocity slovami typu: „Nie je to až také zlé!“
 • Namiesto toho jednoducho odrážajte ich pocity. Povedzte napríklad niečo také: „Vidím, že ste kvôli tomu naozaj nahnevaný.“


Rešpektujte želania a hranice iných ľudí. Byť úctivý k druhým je dôležitou súčasťou súcitu. Ak vás niekto požiada, aby ste si niečo nechali pre seba, nezdieľajte to s ostatnými.[8]
Ak vám dajú najavo, že niečo, čo ste povedali alebo urobili, im je nepríjemné, uznajte to a vyhnite sa opakovaniu takéhoto správania.

 • Vždy sa však riaďte svojím najlepším úsudkom – napríklad ak vám niekto povie, že plánuje ublížiť sebe alebo niekomu inému, neváhajte zavolať záchrannú službu alebo to povedať niekomu, kto vám môže pomôcť. Je v poriadku prezradiť tajomstvo, ak je to potrebné na to, aby bol niekto v bezpečí.


Skôr ako začnete hovoriť, premýšľajte, či sú vaše slová súcitné. Vaše slová môžu mať na druhých skutočný vplyv, preto je dôležité zvážiť, čo chcete povedať, skôr než sa vyjadríte.[9]
Venujte niekoľko okamihov (alebo aj viac času, ak je to potrebné) premýšľaniu o tom, čo chcete skutočne povedať a čo dúfate, že tým dosiahnete. Spýtajte sa sami seba, či to, čo chcete povedať, zodpovedá usmerneniam THINK. Je to: [10]

 • Pravda?
 • Nápomocná stránka?
 • Inšpirujúce?
 • Nevyhnutné?
 • Láskavé?

Metóda 2 z 3: Súcitný prístup


Správajte sa k druhým tak, ako by ste chceli, aby sa k nim správali, ak je to možné a primerané. Platinové pravidlo je o krok ďalej ako zlaté pravidlo – namiesto toho, aby ste sa k niekomu správali tak, ako chcete, aby sa správali k vám, správajte sa k nemu tak, ako chce, aby sa správali k nemu. Rôzni ľudia majú iné postoje, predstavy a túžby ako vy. Urobte všetko pre to, aby ste sa prispôsobili.

 • Možno ste sa napríklad, keď ste mali 17 rokov, nevedeli dočkať, kedy sa odsťahujete z domu a budete môcť na vlastnú päsť objavovať svet. Ak však váš 17-ročný syn chce, aby ste mu pomohli pri prechode do dospelosti, pretože je preťažený, mali by ste mu poskytnúť dodatočnú podporu.
 • Platinové pravidlo sa neuplatní v každej situácii. Nemusíte vždy vedieť, ako chce niekto, aby sa s ním zaobchádzalo. Alebo ich očakávania môžu byť neprimerané alebo nezdravé. (Napríklad to, že vaše dvojročné dieťa chce byť šéfom domácnosti, neznamená, že by malo byť.) Použite svoj najlepší úsudok.


Ak nemôžete dodržiavať platinové pravidlo, riaďte sa zlatým pravidlom. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako prejaviť súcit vo svojom konaní, je riadiť sa zlatým pravidlom – jednoducho sa správajte k druhým tak, ako by ste chceli, aby sa správali k vám. Je dôležité držať sa tohto pravidla aj pri ľuďoch, ktorých nemáte radi, alebo pri tých, ktorí neopätujú vašu láskavosť.[11]

 • Napríklad aj keď sa k vám váš spolupracovník neustále správa hrubo a bezohľadne, snažte sa k nemu vždy správať slušne a zdvorilo. Zdvorilo pozdravte, povedzte „prosím“ a „ďakujem“ a otvorte im dvere, ak majú plné ruky práce.


Praktizujte náhodné skutky láskavosti. Skutočne súcitná činnosť je niečo, čo robíte s cieľom pomôcť druhým bez toho, aby ste očakávali akúkoľvek odmenu alebo uznanie. Hľadajte vo svojom každodennom živote príležitosti na vykonanie láskavých a užitočných činov bez toho, aby ste hľadali súhlas druhých.[12]

 • Môžete napríklad odhrnúť susedovi príjazdovú cestu, ponúknuť sa, že niekomu pomôžete odniesť nákup, alebo úprimne pochváliť neznámeho človeka.
 • Vaše prejavy súcitu môžu inšpirovať ostatných, aby vykonali vlastné láskavé činy.


Buďte zástancom niekoho, kto to potrebuje. Postaviť sa za niekoho, kto potrebuje pomoc, je dôležitou formou súcitu. Existuje mnoho spôsobov, ako sa stať advokátom, vrátane toho, že sa ozvete, keď vidíte, že sa s niekým zle zaobchádza, alebo že niekomu pomôžete spojiť sa so zdrojmi, ktoré by pre neho nemuseli byť dostupné.[13]

 • Ak máte napríklad priateľa alebo člena rodiny, ktorý rieši zdravotný problém, môžete byť advokátom tak, že s ním budete chodiť na návštevy lekára, robiť si poznámky a klásť otázky týkajúce sa jeho starostlivosti.
 • Spojenie s vlastnou ľudskosťou vám môže skutočne pomôcť posilniť empatiu voči iným ľuďom. Snažte sa uvedomiť si, že ste ľudská bytosť medzi ostatnými ľudskými bytosťami na tejto planéte a že všetci máme nejakú spoločnú skúsenosť s tým, že sme ľudia. Snažte sa to mať na zreteli, keď ste svedkami toho, že iní ľudia trpia alebo prechádzajú ťažkými časmi.[14]
  Odborný zdroj
  Christy Irvine, PhD
  Licencovaný klinický psychológ
  Rozhovor s odborníkom. 9. apríla 2021.


Dobrovoľníctvo pre vec, na ktorej vám záleží. Byť súcitný neznamená vždy pomáhať ľuďom individuálne. Súcit môžete prejaviť aj tým, že dobrovoľne venujete svoj čas alebo zdroje na väčšie ciele.[15]
Vyhľadajte si na internete dobrovoľnícke príležitosti vo svojom okolí alebo oslovte charitatívne organizácie, na ktorých vám záleží, a opýtajte sa, ako môžete pomôcť.

 • Môžete sa napríklad stať dobrovoľníkom pri mentorovaní detí vo vašom okolí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami, alebo tráviť čas pomocou v miestnom útulku pre zvieratá.
 • Predtým, ako podporíte nejakú organizáciu, dvakrát si overte jej povesť. Niektoré organizácie, ako napríklad Susan G. Komen for the Cure a Autism Speaks, spôsobujú škodu a nerobia toľko dobra, ako si možno myslíte.[16]

Tip: Okrem kontaktovania jednotlivých organizácií môžete nájsť dobrovoľnícke príležitosti aj prostredníctvom webových stránok ako VolunteerMatch a CreateTheGood.


Modelujte súcitné správanie pre ostatných. Štúdie ukazujú, že súcit je nákazlivý.[17]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj
Konaním láskavých skutkov pred ostatnými môžete slúžiť ako inšpirácia a vzor.[18]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj
Dávajte ľuďom vo svojom živote dobrý príklad tým, že sa k nim a k ostatným budete správať láskavo a s úctou.

 • Ak máte deti, zaobchádzanie s nimi s láskou, láskavosťou a úctou im pomôže vytvoriť si súcitný postoj, ktorý môže pretrvať celý život. Dobrý príklad môžete dať svojim deťom aj tým, že sa v ich prítomnosti budete správať k druhým súcitne.
 • Ak vidíte, že sa iní ľudia vo vašom živote správajú súcitne, pochváľte ich a povzbuďte. Napríklad: „Lucy, myslím, že bolo úžasné, ako si sa dnes v škole zastala Bena. To si vyžadovalo odvahu. Som na teba taká hrdá.“


Robte to, čo považujete za správne, aj keď vás ostatní kritizujú. Ostatní ľudia nemusia vždy súhlasiť s vašimi súcitnými rozhodnutiami. Ak vás niekto iný kritizuje za súcitnú akciu, nenechajte sa tým odradiť. Na to, aby ste urobili správnu vec, nepotrebujete súhlas nikoho iného.[19]

 • Ak napríklad ponúknete pomoc príbuznému, ktorý má finančné problémy, niekto iný z rodiny vás môže obviniť z toho, že ho rozmaznávate alebo mu umožňujete. Povedzte niečo ako: „Chápem vaše obavy, ale každý občas prežíva ťažké časy. Myslím, že je naozaj dôležité podporiť Beth práve teraz, keď sa stavia na nohy.“
 • Byť súcitný si vyžaduje odvahu, najmä keď ostatní nesúhlasia s tým, čo robíte.

Metóda 3 z 3: Pestovanie súcitného myslenia


Rozvíjajú súcit so sebou samým. Aby ste mohli prejavovať súcit s druhými, musíte sa najprv naučiť súcitiť sami so sebou. Súcit so sebou môžete praktizovať tak, že si uvedomíte a pochválite svoje silné stránky a úspechy, prijmete svoje nedostatky bez odsudzovania a odpustíte si svoje chyby.[20]

 • Ak máte problém správať sa k sebe súcitne, spomeňte si na najláskavejšieho človeka vo svojom živote. Snažte sa k sebe správať tak, ako sa oni správajú k vám.
 • Dôležitou súčasťou súcitu so sebou samým je starostlivosť o seba. Správna starostlivosť o seba môže znamenať mnoho vecí vrátane dobrého spánku, správneho stravovania, pohybu a činností, ktoré vás bavia.


Prijímajte chyby a slabosti druhých. Byť súcitný voči niekomu neznamená, že musíte súhlasiť so všetkým, čo robí. Je však dôležité uznať ich dobré vlastnosti aj prijať ich zlé vlastnosti. Pamätajte, že všetci ľudia majú potenciál pre dobro, aj keď ich činy nie vždy tento potenciál napĺňajú.[21]

 • Aj keď je v poriadku byť kritický k činom iných ľudí, snažte sa vyhnúť ich posudzovaniu na základe vlastných predsudkov a domnienok. Pokúste sa vžiť do kože druhého človeka a uvedomte si, že má svoje vlastné problémy a výzvy.[22]


Buďte trpezliví s tými, ktorí majú problémy. Môže byť strašne frustrujúce sledovať, ako niekto robí chyby alebo sa správa sebadeštruktívne, najmä ak je to niekto, koho máte radi. Pripomeňte si však, že na to, aby ste boli skutočne súcitní, je dôležité ponúknuť lásku a láskavosť aj vtedy, keď na ňu druhá osoba nereaguje tak, ako by ste chceli, alebo sa naďalej správa spôsobom, s ktorým nesúhlasíte.[23]

 • To neznamená, že musíte znášať zneužívanie alebo zostať s niekým, koho správanie vám emocionálne alebo fyzicky škodí. Namiesto toho sa sústreďte na zachovanie láskyplného, empatického postoja, aj keď si budete musieť vybudovať pevnejšie hranice alebo úplne prerušiť vzťahy s danou osobou.

 • Prax mindfulness aby ste sa stali súcitnejšie vnímavými. Všímavosť vám môže pomôcť stať sa trpezlivejšími a lepšie si uvedomovať, čo sa deje vo vás a okolo vás. Ak zistíte, že sa cítite frustrovaní alebo rozrušení, prestaňte robiť to, čo robíte, zhlboka dýchajte a pokúste sa uvedomiť si, čo sa deje vo vašom tele a mysli, bez toho, aby ste odsudzovali. Praktizovanie tohto druhu súcitného sebauvedomenia vám pomôže vybudovať si zručnosti, ktoré potrebujete na to, aby ste boli súcitnejší s inými ľuďmi.[24]
  Dôveryhodný zdroj
  Časopis Greater Good
  Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
  Prejsť na zdroj

  Tip: Vedomá meditácia je skvelý spôsob, ako si vybudovať zručnosti všímavosti a zvýšiť schopnosť súcitu. Meditácia súcitu je ďalšou skvelou meditačnou praxou na budovanie súcitu so sebou samým, so svojimi blízkymi a s ľudstvom vo všeobecnosti.[25]
  Dôveryhodný zdroj
  Väčšie dobro v akcii
  Iniciatíva vedeckého centra Greater Good na univerzite v Berkeley, ktorá propaguje vedecky podložené postupy pre zmysluplný život
  Prejsť na zdroj

 • Odkazy