3 jednoduché spôsoby, ako prijať radu

Aj keď ste v ťažkej situácii, prijať radu môže byť naozaj ťažké. Niekedy vám však pohľad zvonku pomôže vidieť veci v novom svetle, vďaka čomu sa ľahšie rozhodnete, čo robiť. Nemusí to byť ľahké, ale skúste zahodiť obranu a vnímavo počúvať rady. Predtým, ako sa rozhodnete, venujte nejaký čas kritickému premýšľaniu o týchto radách.

Metóda 1 z 3: Otvorenosť voči radám


Uznajte prekážky, ktoré sťažujú prijatie rady. Ak máte problém získať pomoc s ťažkým rozhodnutím alebo máte tendenciu rýchlo odmietnuť rady iných ľudí, venujte trochu času zamysleniu sa nad tým, prečo to tak môže byť. Hlboko sa ponorte – byť k sebe úprimný v tom, čo vám prekáža, vám môže skutočne pomôcť zbúrať svoje múry. Niektoré z týchto vecí môžu zahŕňať: [1]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Obhajoba vlastného názoru
 • Prílišná sebadôvera vo vlastný názor
 • Nedôverovať iným ľuďom[2]
 • Vnímať nevyžiadanú radu ako neužitočnú[3]
 • Uprednostňovanie okamžitého uspokojenia pred dlhodobým ziskom [4]
 • Zaseknutiu sa vo vyjazdených koľajach
 • Nebyť pripravený vypočuť si radu
 • Pocit strachu


Uznajte výhody, ktoré môžu vyplynúť z dobrej rady. Poradenstvo od správnych ľudí vám môže pomôcť prísť na riešenia, ktoré by vás samých možno nenapadli. Okrem toho vám môžu ponúknuť pohľad, ktorý vám pomôže premýšľať o probléme novým spôsobom, alebo môžu byť schopní poukázať na chybu vo vašom myslení.[5]

 • Keď si uvedomíte tieto výhody počúvania dobrých rád, bude oveľa jednoduchšie upustiť od obrany, keď vám niekto ponúkne svoj názor.
 • Pred hľadaním rady sa uistite, že máte jasno v podstate problému. Takto si môžete byť istí, že človek, ktorý vám radí, skutočne pochopí, na čo sa pýtate.


Zbavte sa myšlienky, že už máte odpoveď. Bohužiaľ, všetci máme tendenciu byť príliš presvedčení o tom, že vieme, čo je najlepšie. Takéto zmýšľanie vás však môže skutočne brzdiť. Keď vám niekto ponúka radu, snažte sa počúvať vnímavo a s otvorenou mysľou. Koniec koncov, možno majú riešenie, ktoré by mohlo fungovať lepšie ako to, čo ste už mali v hlave.[6]

 • Ak ste napríklad v práci a vždy ste niečo robili určitým spôsobom, niekto môže prísť a navrhnúť iný spôsob, ako to robiť. Ak budete otvorení tejto myšlienke, možno zistíte, že sa to v skutočnosti ukáže ako efektívnejšie, čo vám ušetrí čas a problémy počas dňa.

Metóda 2 z 3:Zváženie rady


Najskôr počúvajte sami seba. Keďže vaša intuícia vás niekedy môže viesť k omylu, to, ako sa cítite, by nemalo byť nevyhnutne vaším jediným rozhodujúcim faktorom. Nakoniec ste to však vy, kto musí žiť s rozhodnutiami, ktoré urobíte, preto si naozaj nájdite čas a uistite sa, že čokoľvek robíte, je pre vás pravdivé.[7]

 • Ak vám napríklad niekto dá radu, ktorá je v rozpore s jednou z vašich základných hodnôt, ako je čestnosť alebo integrita, mali by ste počúvať vnútorný hlas, ktorý vám hovorí, že je to zlé.


Zložte obranu a počúvajte s pokorou. Niekedy, keď vás ľudia oslovia s radou, všimnete si, že sa okamžite začnete hnevať. Niekedy ľudia, ktorí ponúkajú nevyžiadané rady, naozaj prekračujú svoje hranice. Nie vždy je to však tak – ak vás niekto osloví s tým, že vám chce ponúknuť nejakú radu, možno sa oplatí zahodiť ostražitosť a venovať mu trochu svojho času.[8]

 • Aj keď s radou nemusíte nevyhnutne súhlasiť, spýtajte sa sami seba: „Čo sa z toho môžem naučiť??“ a „Je nejaký spôsob, ako mi to môže pomôcť rásť?“


Múdro si vyberajte svojich poradcov. Buďte veľmi nároční, keď si vyberáte, od koho si necháte poradiť. Najlepšie rady prichádzajú od ľudí, ktorí už boli vo vašej koži, ktorým na vás skutočne záleží alebo ktorí sú odborníkmi na danú tému.[9]
Odborný zdroj
Michael Dickerson, PsyD
Licencovaný klinický psychológ
Rozhovor s odborníkom. 3. augusta 2021.
To, že je niekto úspešný vo svojom odbore, však nemusí nevyhnutne znamenať, že vám dá dobrú radu. Nedovoľte, aby vám niečí status zatienil úsudok.

 • Ak poskytujete služby, spätná väzba od zákazníkov môže byť tiež cenným zdrojom rád. [10]
 • Neposlúchajte rady od niekoho, kto nie je tam, kde by ste chceli byť vy. Napríklad by ste nemuseli prijímať finančné rady od niekoho, kto nevie dobre hospodáriť s peniazmi.
 • Vyhnite sa tiež tomu, aby ste o radu žiadali len ľudí, ktorí s vami vždy súhlasia. To nebude z dlhodobého hľadiska skutočne cenné.


Ak potrebujete vysvetlenie, požiadajte oň. Keď vám niekto radí, môže hovoriť všeobecne, uvádzať príliš veľa myšlienok alebo používať žargón, ktorému nerozumiete. Ak sa cítite zmätení, nebojte sa ozvať![11]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s postupmi riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Ak vám napríklad dá zoznam vecí, ktoré by ste mohli robiť, ale nedá vám poriadne vedieť, kde začať, môžete sa spýtať: „Na čo by som sa mal podľa vás zamerať ako prvé?“


Vyhľadajte niekoľko rôznych názorov. Nemajte pocit, že vám musí poradiť len jedna osoba. Namiesto toho oslovte niekoľko ľudí, ktorých úsudku a skúsenostiam naozaj dôverujete.[12]
Odborný zdroj
Michael Dickerson, PsyD
Licencovaný klinický psychológ
Odborný rozhovor. 3. augusta 2021.
Takto si môžete byť istí, že získate dostatočne široký pohľad na danú problematiku.[13]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy súvisiace s postupmi riadenia podniku
Prejdite k zdroju

 • Nespoliehajte sa tiež len na ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako vy – snažte sa nájsť ľudí s rôznymi názormi.


Dajte si čas na premyslenie rady. Aj keď musíte prijať rýchle rozhodnutie, venujte trochu času na premyslenie každej rady, ktorú vám niekto ponúkne. Dôkladne zvážte svoje možnosti, aby ste mohli urobiť premyslené rozhodnutie na základe svojich cieľov a toho, čo je pre vás dôležité.[14]

 • Dajte si však termín, aby ste nakoniec neodkladali príliš dlho.[15]


Dôverujte si, že urobíte správne rozhodnutie. Nakoniec ste jedinou osobou, ktorá je zodpovedná za vaše rozhodnutia. Zvážte všetky rady, ktoré ste dostali, potom sa rozhodnite, čo urobíte, a postupujte ďalej.[16]

 • Buďte pripravení prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie bez ohľadu na to, aký bude jeho výsledok.


Prejavte vďačnosť za každú prijatú radu. Je dôležité dať ľuďom najavo, že si ceníte ich radu, ako aj to, aký mala pre vás význam. Nielenže je to zdvorilé, ale zároveň to dáva danej osobe najavo, že si ceníte jej názor a že bol pre vás užitočný.[17]

 • Takisto si vybudujete sieť kontaktov a budete môcť túto osobu v budúcnosti požiadať o radu.

Metóda 3 z 3:Pýtanie sa na rady


Opýtajte sa niekoho, kto má relevantné znalosti alebo skúsenosti. Keď žiadate o radu, snažte sa spoliehať na ľudí, ktorí vám môžu skutočne poskytnúť náhľad na problém. Myslite kreatívne – nemusia byť presne na vašom mieste, aby mali relevantné skúsenosti. Uistite sa, že ide o niekoho, kto vás naozaj chce vidieť úspešných.[18]

 • Ak je to možné, pokúste sa vybrať si niekoľko rôznych ľudí, ku ktorým sa môžete obrátiť o radu. Táto rozmanitosť vám pomôže zabezpečiť, aby ste sa nespoliehali len na ľudí, ktorí majú rovnaký pohľad na vec ako vy.


Začnite pozitívnym tónom. Požiadať o radu môže byť ťažké. Začnite správnou nohou tým, že začnete niečím pozitívnym a priamym. Vyhnite sa sebakritike – aj odborníci vo svojich oblastiach potrebujú z času na čas radu.[19]

 • Udržujte to jednoduché tým, že poviete niečo ako: „Rád by som sa s vami poradil, máte 20 minút času??“
 • Spýtajte sa osoby, či je otvorená poskytovaniu rád, aby ste zistili, či je vhodnou osobou, ktorú môžete požiadať o radu.[20]
  Odborný zdroj
  Michael Dickerson, PsyD
  Licencovaný klinický psychológ
  Rozhovor s expertom. 3. augusta 2021.


Jasne definujte problém pre osobu poskytujúcu radu. Rady iných ľudí veľa nezmenia, ak nemáte stopercentne jasno v tom, čo je jadrom problému. Začnite od konca – popíšte rozhodnutie, ktoré musíte urobiť. Potom vysvetlite všetko, čo musíte v súvislosti s daným rozhodnutím zvážiť, ako napríklad ďalšie osoby, ktoré sa na ňom podieľajú, ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť, a to, čo vám sťažuje situáciu. Takto sa osoba, ktorá vám bude radiť, bude môcť vyjadriť priamo k problému a bude menej pravdepodobné, že vám dá nejasnú alebo všeobecnú radu.[21]

 • Snažte sa vyhnúť aj zbytočným detailom. Poskytnite danej osobe len toľko informácií, koľko potrebuje vedieť.[22]
  Dôveryhodný zdroj
  Harvard Business Review
  Online a tlačený časopis, ktorý sa zaoberá témami súvisiacimi s postupmi riadenia podniku
  Prejsť na zdroj
 • Spýtajte sa sami seba, aké sú vaše slepé miesta – s čím skutočne bojujete a kde potrebujete najviac poradenstva?
 • Ak napríklad bojujete s tým, či máte prijať pracovnú ponuku, môžete vysvetliť, čo bude práca zahŕňať, ako sa dá porovnať s vašou súčasnou prácou a čokoľvek, čo vám komplikuje rozhodnutie, napríklad potreba presťahovať sa.

 • Nežiadajte o radu, aby ste potvrdili rozhodnutie, ktoré ste už urobili. Niekedy môže byť lákavé ísť za niekým „po radu“, hoci v skutočnosti chcete potvrdenie. Ak ste si celkom istí, že už viete, čo budete robiť, jednoducho do toho choďte. Buď to, alebo sa budete musieť otvoriť možnosti, že sa môžete mýliť.[23]

  • Ak napríklad v práci bojujete s ťažkým problémom, nechoďte za šéfom po radu, keď už máte v hlave možné riešenie.
  • Podobne nežiadajte o radu ako o skratku k tomu, aby ste si prácu urobili sami.
 • Referencie