3 jednoduché spôsoby, ako priviazať potrubie k strešnému nosiču

Či už ide o PVC rúry alebo oceľové vodovodné rúry, ich priviazanie k strešnému nosiču je jednoduchý spôsob prepravy. Je naozaj dôležité, aby ste rúru bezpečne a pevne priviazali pred začatím jazdy. Pripevnenie rúrky k strešnému nosiču je našťastie so správnym vybavením jednoduché. Uistite sa, že dodržiavate správne bezpečnostné opatrenia a používate račňové popruhy pre čo najpevnejšie a najbezpečnejšie uchytenie.

Metóda 1 z 3:Prijatie bezpečnostných opatrení

Uistite sa, že rúra nepresahuje maximálny presah. Presah sa vzťahuje na priestor, ktorý by mohol presahovať cez prednú alebo zadnú časť vozidla. Rúra nesmie presiahnuť 3 metre (9.8 stôp) od predného okraja sedadla vodiča alebo za 4 metre (13 stôp) od zadnej nápravy vozidla. Vždy, keď zviažete potrubie, uistite sa, že nepresahuje maximálny presah kvôli bezpečnosti.[1]

 • Ak rúra presahuje príliš ďaleko cez čelné sklo, môže vám počas jazdy brániť vo výhľade.
 • Na mnohých miestach je tiež nezákonné prekročiť maximálny presah.

Na strešný nosič nepripútavajte viac ako 180 libier (82 kg). Skontrolujte hmotnosť rúry, ktorú plánujete pripevniť na strešný nosič. Uistite sa, že nepresahuje hmotnostnú kapacitu, inak by ste mohli poškodiť strechu alebo strešný nosič.[2]

 • Skontrolujte si v príručke k vozidlu, koľko môžete bezpečne prepravovať na strešnom nosiči.

Upozornenie: Pri používaní hasiaceho prístroja sa musíte riadiť zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ak vaše rúry presahujú hmotnosť 180 libier (82 kg), použite na ich prepravu príves alebo viacero vozidiel so strešnými nosičmi, aby ste neriskovali ich pád počas jazdy.

Ak rúra presahuje cez zadnú časť vozidla, priviažte na jej koniec vlajku. Vezmite si pestrofarebnú vlajku, napríklad červenú šatku alebo modré tričko, a pomocou šnúrky ju priviažte na samotný koniec potrubia, ak visí nad zadnou časťou vozidla. Uistite sa, že je bezpečne priviazaná a je dobre viditeľná, aby ju videli všetky vozidlá idúce za vami a nedostali sa príliš blízko k potrubiu.[3]

 • Na mnohých miestach máte podľa zákona povinnosť priviazať viditeľnú vlajku k predmetom, ktoré sú pripevnené na streche vozidla a presahujú cez zadnú časť.

Metóda 2 z 3:Pripevnenie jednej rúry k strešnému nosiču

Položte rúru vertikálne na bočný bežec stojana. Umiestnite rúru tak, aby viedla spredu dozadu na strešný nosič, aby bol odpor vetra menší. Položte ju vertikálne tak, aby bola v jednej rovine s bočnou lištou strešného nosiča.[4]

Pripevnite račňový popruh k bočnému jazdcovi v blízkosti zadnej časti potrubia. Ráčnové popruhy sú tenké, dlhé popruhy vyrobené z pevnej polyesterovej tkaniny s háčikom a západkou na kľučke, ktoré zaistia rúrky oveľa viac ako šnúra alebo uzol. Blízko konca rúry, smerom k zadnej časti vozidla, pripojte hák račňového popruhu k bočnej lište v mieste, kde sa k nej pripája priečnik. Uistite sa, že je bezpečne upevnená a neskĺzne z lišty.[5]

 • Uistite sa, že popruhy a západky sú v dobrom stave a nemajú žiadnu hrdzu alebo odreniny.
 • Ráčnové pásy nájdete v obchodoch s domácimi potrebami, v obchodných domoch alebo si ich môžete objednať online.

Omotajte popruh okolo rúrky tak, aby držal na bočnom podbehu. Látkový materiál popruhu niekoľkokrát prevlečte cez rúru. Pokračujte v ovíjaní okolo rúrky, kým nezostanú len asi 2 palce (5.ponechajte približne 1 cm) voľnosti, aby bola šnúra napnutá.[6]

Tip: Udržujte napätie na páse, keď ho omotávate, aby hák nespadol z bočného jazdca.

Vložte koniec pásky do západky a otvárajte a zatvárajte ju kľukou. Udržujte popruh napnutý, zasuňte jeho koniec do ráčny a pretiahnite materiál. Keď už nemôžete pretiahnuť, stlačte rukoväť ráčny otvoriť a zatvoriť, aby ste popruh ešte viac utiahli. Pokračujte v otáčaní, kým sa rúrka bezpečne neprichytí k bočnej lište.[7]

 • Dávajte pozor, aby ste popruh príliš neutiahli, inak by ste mohli ohnúť alebo prasknúť rúrku. Skontrolujte, či sa rúrka pod popruhom neohýba.

Pripojte ďalší račňový popruh k bočnému jazdcovi v blízkosti prednej časti rúry. Vezmite ďalší račňový popruh a pripojte 1 hák k miestu, kde sa priečka pripája k bočnému podbehu, v blízkosti hornej časti rúry smerom k prednej časti vozidla. Niekoľkokrát obtočte popruh okolo rúry, kým nezostane malá vôľa. Zasuňte koniec popruhu do západky a kľukou ho otvárajte a zatvárajte, kým rúra nie je bezpečne pripevnená k bočnej lište.

 • Dobre potraste rúrou, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnená.[8]

Metóda 3 z 3:Pripevnenie viacerých rúr k strešnému nosiču

Ak môžete, upravte strešné tyče tak, aby rovnomerne podopierali rúry. Ak sú strešné tyče vášho nosiča nastaviteľné, nastavte ich tak, aby boli rúry na nich vycentrované a rovnomerne podopreté. Rozmiestnite ich tak, aby predná aj zadná časť rúrok presahovala tyče rovnomerne. Ak sú rúrky kratšie ako 2 – 3 stopy (0.61-0.91 m) dlhé, posuňte tyče tak, aby boli od seba vzdialené asi 1 stopu (0.30 m) od seba. [9]

 • Ak nemôžete nastaviť strešné tyče, uistite sa, že vaše rúry nepresahujú maximálny previs, keď sú pripevnené k nosiču.

Rúrky ukladajte vertikálne cez strešný nosič. Rúrky položte spredu dozadu, aby boli počas jazdy aerodynamickejšie. Vycentrujte rúry tak, aby rovnomerne spočívali na hornej časti nosiča. Uložte ich úhľadne na seba, aby sa neposúvali.[10]

 • Udržujte rúrky v jednej línii, aby boli pripevnené rovnomerne.

Háčiky obtočte okolo priečnikov nosiča, aby ste ich zabezpečili. Vytvorte kotviaci bod pre račňové popruhy tak, že koniec háku obtočíte okolo rohu priečneho nosiča na strešnom nosiči. Prestrčte popruh cez hák a pevne ho zatiahnite, aby bol bezpečný.[11]

 • Ako kotviace body použite predný a zadný roh strešného nosiča.

Omotajte popruhy cez naskladané rúrky a ich koniec zasuňte do západky. Preveďte 1 popruh okolo rúr smerom k zadnej časti vozidla a potom jeho koniec zasuňte do západky pripojenej k popruhu. Potom oviňte druhý popruh okolo stohu rúrok smerom k prednej časti vozidla a koniec navlečte do západky.[12]

Ťahajte za popruhy, kým nie sú vzdialené asi 2 – 3 palce (5.1-7.6 cm) voľnosti. Odstráňte vôľu v popruhoch potiahnutím za ich konce tak, aby boli prevlečené cez západku. Pokračujte v ich ťahaní, až kým v každom páse nezostane malá vôľa, aby sa dali podať do ráčny.[13]

 • Nesnažte sa ich ťahať čo najtesnejšie, aby ste mohli dať račňovému popruhu šancu zachytiť sa.
 • Otváranie a zatváranie západiek na zaistenie rúr. Rukami otvárajte a zatvárajte rukoväte západiek. Ako ich budete naťahovať, račňa bude postupne uťahovať popruhy, čím sa budú uťahovať. Pokračujte v otáčaní západiek, kým rúrky nebudú pevne držať na strešnom nosiči a nebudú sa vôbec hýbať.[14]

  • Uistite sa, že sú oba popruhy napnuté, aby rúry pevne a rovnomerne držali pri strešnom regáli.
  • Skontrolujte, či sa rúrky pod popruhmi neohýbajú, aby ste ich príliš neutiahli.
 • Odkazy