3 jednoduché spôsoby, ako učiť malé deti angličtinu

Keď učíte angličtinu deti v predškolskom veku, musíte veci predstavovať pomaly, jednoducho a spôsobom, ktorý je pútavý a zábavný. Ak ste doma rodičom, modelujte používanie angličtiny rozprávaním o svojich aktivitách, čítaním obrázkových kníh a spievaním piesní. Ako triedny učiteľ vychádzajte v ústrety jedinečným schopnostiam študentov pri učení pomocou širokej škály hier a aktivít. Či už učíte triedu plnú detí, alebo inštruujete vlastné dieťa doma, dbajte na to, aby ste anglickú slovnú zásobu uvádzali logicky a v kontexte, a ponúknite veľa povzbudenia a pochvaly!

Metóda 1 z 3:Zavádzanie angličtiny doma


Rozprávajte každodenné situácie v jednoduchej angličtine. Zoznámte dieťa s angličtinou tak, že ho necháte počuť, ako ňou hovoríte v rámci toho, čo práve robíte. Nahlas im napríklad povedzte: „Ocko varí čaj“ alebo „Potrieme si ruky mydlom“ alebo „Vidím, že sa hráš so svojou bábikou Frankie“.“[1]

 • Ak angličtina nie je vaším materinským jazykom, aj tak je pre dieťa užitočné počuť vás rozprávať situácie v takej miere, v akej to dokážete vy. Je to dobrý spôsob, ako vám pomôcť zlepšiť si angličtinu!
 • Ak nehovoríte po anglicky, požiadajte členov rodiny alebo priateľov, ktorí po anglicky hovoria, aby pôsobili ako rozprávač, keď sú nablízku.


Čítajte im obrázkové knižky a zároveň ukazujte na obrázky. Toto je klasický spôsob, ako malým deťom priblížiť jazyk, ktorý je aj dnes veľmi účinný. Nechajte ich vybrať si obľúbenú knihu s množstvom obrázkov. Pri hlasnom čítaní slov ukazujte na všetky obrázky, ktoré súvisia so slovami – napríklad obrázok vtáka, keď čítate „červený vták“.“[2]

 • S malými deťmi ukazujte na obrázky, aby si slová, ktoré počujú hovoriť, spojili s predmetmi, na ktoré ukazujete. Keď je pripravené na zoznámenie sa s čítaním, môžete začať ukazovať na slová, keď ich čítate.
 • Povzbudzujte dieťa k účasti. Keď napríklad poviete „červený vtáčik“, požiadajte ich, aby ukázali na vtáčika (ak sú toho schopné).
 • Buďte pripravení čítať tie isté knihy znova a znova!


Spoločne spievajte piesne na predstavenie slovnej zásoby. Namiesto toho, aby ste mladšiemu dieťaťu len ukazovali abecedu, pri pohľade na abecedu spoločne tlieskajte a spievajte. Môžete tiež použiť ilustrovanú knihu plnú obľúbených melódií pre batoľatá a počas spievania o nich ukazovať na obrázky zvierat, predmetov a ľudí.[3]

 • Spoločne spievajte detské básničky a hlúpe pesničky a potom sa pokúste vymyslieť vlastné piesne, ktoré by ste spievali spoločne.
 • Ak dieťa pozná alebo sa učí iný jazyk s abecedou, ktorá sa hodí k „pesničke ABC“, napríklad španielčinu alebo francúzštinu, môžete spievať obe verzie a poukázať na podobnosti a rozdiely.


Hrajte hry, ako napr „Špehujem“ ktoré predstavujú anglickú slovnú zásobu. Zapojte učenie do zábavných činností – podobne ako môžete schovávať zeleninu do ich obľúbených jedál! Vyskúšajte hry, pri ktorých jedna osoba kladie otázky alebo vydáva príkazy a druhá osoba na ne reaguje.[4]

 • Pri hre „I Spy“ môžete napríklad povedať: „I spy something green“ (Špehujem niečo zelené) a deti musia uhádnuť, čo to je.


Vytvorte si rutinu krátkych, častých učebných stretnutí. Všetky deti, a najmä tie mladšie ako 5 rokov, majú prirodzene krátku dobu pozornosti. Obmedzte hodiny čítania alebo iných jazykových aktivít na približne 15 minút. Pomôže im to udržať záujem a zapojiť sa.[5]

 • Usilujte sa o krátke stretnutia každé 2-3 hodiny počas dňa. Skúste sa stretávať hneď po desiate, nie tesne pred spaním – chcete, aby boli pozorné, nie mrzuté!
 • Ak nie ste k dispozícii, aby ste zabezpečili časté stretnutia počas dňa, spolupracujte s ostatnými opatrovateľmi dieťaťa na vytvorení konzistentnej učebnej rutiny.
 • Ak dieťa túži po predĺžení hodiny, pokračujte v nej! Sledujte, či sa ich záujem alebo energia zmenšujú.

Metóda 2 z 3:Používanie skupinových aktivít alebo aktivít v triede


Podporujte aktívne učenie pomocou skupinových piesní a tancov. Udržať celú skupinu malých detí sústredených na čokoľvek je náročné, preto je potrebné, aby sa hýbali a zabávali! Vytvorte si postupnosť piesní a tancov na budovanie slovnej zásoby, ktoré môže celá trieda robiť spoločne a dôsledne.[6]

 • Napríklad na začiatku každého dňa spievajte piesne, ktoré sa týkajú dní v týždni a mesiacov v roku.[7]
  Odborný zdroj
  Courtney Copriviza
  Učiteľ základnej školy
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.
 • Premeňte zábavné tance, ako napríklad „Hokey Pokey“, na cvičenia na precvičovanie slovnej zásoby.


Používajte remeselné výrobky a hárky s aktivitami na praktické vyučovanie slovnej zásoby. Uistite sa, že vaše hodiny angličtiny sú postavené na zábavných aktivitách, a výrazne zvýšite svoje šance udržať pozornosť všetkých.[8]
Odborný zdroj
Courtney Copriviza
Učiteľ základnej školy
Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.
Napríklad hláskujte slová pomocou remeselných paličiek alebo kreslením do piesku, aby to bol hmatový zážitok.[9]

 • Vytvorte si zásobu farebných papierov, hárkov s aktivitami, pomôcok na výrobu a iných podobných materiálov. Pri troche hľadania môžete mnohé z týchto zdrojov nájsť zadarmo online.[10]


Čítajte skupine príbehy, ktoré zábavnou formou predstavujú slová. Vyberte napríklad niekoľko kníh od dr. Seuss a ďalší skvelí tvorcovia detských príbehov s rýmami, ako napríklad Sandra Boynton, P.D. Eastman a Shel Silverstein. Uistite sa, že počas čítania držíte knihu a ukazujete obrázky![11]

 • V triede sa osvedčilo, ak všetky deti sedia na zemi, zatiaľ čo vy stojíte, čítate knihu a ukazujete na obrázky.
 • Môžete požiadať deti, aby priniesli obľúbené knihy, ktoré budete všetkým čítať.


Hrajte zábavné skupinové hry, ako napr Simon Says. Simon Says je jednou z niekoľkých jednoduchých a zábavných hier, ktoré môžete použiť na výučbu anglických slovíčok. Ako „Simon“ môžete deti požiadať, aby „zdvihli ceruzku“, „ukázali na obrázok tigra“, „nakreslili mesiac“ atď.[12]

 • Môžete ich tiež nechať, aby boli Simon!
 • Hudobné stoličky sú ďalšou dobrou možnosťou, pretože deti musia pozorne počúvať pieseň. Pomôže im to tiež uvoľniť nahromadenú energiu!


Používajte hry na budovanie slovnej zásoby a hry vhodné pre daný vek, ktoré nájdete na internete. Popri klasických skupinových hrách alebo hrách v triede hľadajte jazykové hry, ktoré môžu deti hrať na počítači alebo tablete. Organizácie zaoberajúce sa anglickou gramotnosťou môžu ponúkať bezplatné interaktívne hry online.[13]

 • Niektoré hry vám môžu slúžiť aj ako nástroje na hodnotenie učenia.
 • Ak máte prístup len k jednému alebo niekoľkým tabletom alebo počítačom, môžete si zriadiť stanovištia s aktivitami. Takto môže niekoľko detí používať počítače, zatiaľ čo ostatné robia výtvarné projekty s tematikou slovnej zásoby a skupinové hry. Potom sa všetci presunú na ďalšie stanovište.[14]
  Odborný zdroj
  Courtney Copriviza
  Učiteľka na základnej škole
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2021.


Zapojte sa do aktivít namiesto toho, aby ste ich len pozorovali. Kto hovorí, že deti musia mať všetku zábavu? Neučte ich len piesne, spievajte spolu s nimi. Hrajte s nimi hry a nechajte ich vymýšľať nové slovné hry, ktoré by mohli vyskúšať.[15]

 • Aj keď je samozrejme vašou úlohou byť zodpovední a udržiavať veci v správnom smere, dajte deťom vedieť a vidieť, že sa aj vy dobre bavíte.
 • Ak deti strácajú záujem alebo sústredenie, buďte pripravení s inou učebnou aktivitou. Prejdite od hry s bleskovými kartami napríklad k spievaniu.


Používajte imerziu, ponor alebo variácie týchto metód pre študentov ESL. Medzi pedagógmi neexistuje jednoznačný konsenzus o najlepšom spôsobe výučby angličtiny ako druhého jazyka (ESL) pre mladšie deti. Metódy známe ako „ponorenie“ a „ponorenie“ sú najbežnejšie, ale existujú aj iné možnosti a všetky metódy majú svoje výhody a nevýhody. Napríklad: [16]

 • Ponorenie sa nazýva aj „potop sa alebo plávaj“, pretože výučba prebieha výlučne v druhom jazyku (v tomto prípade v angličtine). Niektorí žiaci sa takto učia rýchlejšie, zatiaľ čo iní majú problémy.
 • Pri imerznom vyučovaní sa vyučuje v druhom jazyku (angličtine), ale učiteľ pozná prvý jazyk detí a môže sa do neho podľa potreby zapojiť. Niektorým žiakom to pomôže, ale môže to zbytočne spomaliť pokrok iných.
 • Varianty ako „štruktúrovaná imerzia“ a „obojstranná dvojjazyčná imerzia“ kombinujú aspekty imerzie, ponorenia a iných metód.

Metóda 3 z 3:Pomáhame deťom učiť sa v akomkoľvek prostredí


Predstavujte slovnú zásobu a gramatiku v kontexte, nikdy nie v zoznamoch. Predškoláci nie sú pripravení zvládnuť zoznamy anglických slovíčok a rýchlo stratia záujem. Namiesto toho im doplňte slovnú zásobu v kontexte, ktorý dokážu ľahko pochopiť. Napríklad pri rozprávaní o tom, čo mali všetci na raňajky, predstavte slová z jedla alebo pri prezeraní obrázkovej knihy o výlete do zoologickej záhrady predstavte názvy zvierat.[17]

 • Zatiaľ si nerobte veľké starosti s vysvetľovaním konkrétnych gramatických pravidiel. Opäť sa zamerajte na predstavenie základných pojmov v kontexte: „Ja mám jednu slamku a ty máš 2 slamky“ alebo „Ja som mal slamku a ty máš teraz slamku“.“


Spojte nový učebný materiál s tým, čo sa už naučili. Keď zavádzate nový materiál, vráťte sa späť a prepojte ho so slovami a pojmami, ktoré ste už zaviedli. To pomáha deťom vychádzať z toho, čo už vedia, a tiež im to pomáha upevňovať porozumenie prostredníctvom opakovania.[18]

 • Ak napríklad zavádzate názvy farieb, môžete ich slovnú zásobu v oblasti čísel upevniť aj počítaním a určovaním farieb dúhy.
 • Môžete ich požiadať, aby vám pripomenuli, čo ste sa naposledy naučili: „Predtým, ako začneme našu dnešnú pieseň o slovách, môžete mi pripomenúť slová, o ktorých sme včera spievali?“


Zdôraznite základnú slovnú zásobu, ako sú čísla, farby a potraviny. Všetky deti sa učia inak a majú jedinečné záujmy, preto im predstavte slovíčka, ktoré sa týkajú vecí, ktoré sú v ich živote bežné a ktoré ich vzrušujú. Vo všeobecnosti začnite so slovami z nasledujúcich kategórií:[19]

 • Čísla (1-10, atď.)
 • Farby (červená, modrá, zelená atď.)
 • Potraviny (toasty, cereálie, mlieko atď.)
 • Hračky (kocky, vláčiky, bábiky atď.)
 • Oblečenie (nohavice, ponožky, kabát atď.)
 • Zvieratá a domáce zvieratá (krava, vták, mačka atď.)
 • Telo (ruky, hlava, nohy atď.)
 • Prídavné mená (veľký, malý, rýchly, pomalý atď.)


Ponúknite nálepky, päťky alebo iné hmatateľné odmeny. Pozitívne posilňovanie funguje s jednotlivými deťmi aj so skupinami. Hovoriť veci ako: „skvelá práca!“ alebo „to bol výborný pokus“ môže urobiť zázraky s ich sebadôverou, rovnako ako rozdávanie jednoduchých odmien za ich úsilie.[20]

 • Môžete vytvoriť tabuľku, do ktorej si deti budú môcť pridávať nálepky vždy, keď sa stanú „majstrom slova“ dosiahnutím určitého cieľa.


Prispôsobte svoje metódy jedinečným silným stránkam každého dieťaťa. Či už ide o angličtinu, matematiku alebo zaväzovanie topánok, každé dieťa sa učí trochu inak. Neočakávajte, že bude fungovať univerzálny prístup k výučbe angličtiny. Namiesto toho pozorne pozorujte deti a hľadajte spôsoby, ako učiť podľa ich jedinečných silných stránok.[21]

 • Jedno dieťa sa môže učiť sluchom a prospievať mu, keď sa často používajú piesne, zatiaľ čo iné dieťa sa môže učiť zrakom a uprednostňovať kartičky a obrázkové knihy.
 • Keď pracujete so skupinou alebo triedou, kombinujte techniky, ktoré používate, aby ste mohli osloviť všetkých študentov.

 • Buďte pripravení prispôsobiť sa alebo okamžite zmeniť kurz. Malé deti sú nepredvídateľné – z pokojných a pozorných sa môžu v okamihu zmeniť na divoké a bláznivé alebo rýchlo prejsť od milovania slovnej hry k jej nenávideniu. Nikdy sa príliš nezasekávajte na svojich spôsoboch alebo netrvajte na svojom rozvrhu. Namiesto toho buďte vždy pripravení v prípade potreby mierne upraviť hru alebo prejsť od piesne k remeslu.[22]

  • Niet pochýb o tom, že nepredvídateľnosť predškolákov môže byť frustrujúca, ale je to aj jedna z ich očarujúcich vlastností – nikdy neviete, čo dostanete!
 • Referencie