3 jednoduché spôsoby, ako zabrániť napučaniu lipo batérie

Lítiovo-polymérové (alebo lipo) batérie majú vyšší energetický výkon ako štandardné lítiové batérie a používajú sa najmä v dronoch a RC vozidlách. Balíčky vo vnútri lipo batérie sa však môžu z mnohých dôvodov, vrátane tepla, nadmerného nabíjania alebo vybíjania, rozšíriť a viesť k požiaru alebo dokonca k výbuchu. Hoci všetky lipo batérie v určitom okamihu prirodzene napučia, existuje mnoho spôsobov, ako predĺžiť ich životnosť a zachovať ich bezpečné používanie. Len nezabudnite prestať batériu používať, keď sa napučí, a zbavte sa jej na mieste bezpečnej likvidácie.

Metóda 1 z 3: Nabíjanie a vybíjanie

Pred nabíjaním nechajte batériu vychladnúť na izbovú teplotu. Odpojte batériu od zariadenia, ktoré napája, a odložte ju na miesto, ktoré je mimo dosahu horľavých materiálov. Nechajte batériu, aby sama vychladla, čo môže trvať približne 15-20 minút. Keď je batéria na dotyk chladná, môžete ju bezpečne nabíjať.[1]

 • Ak sa pokúsite nabíjať batériu, keď je ešte horúca, môže sa prehriať.

Umiestnite batériu na ohňovzdorný povrch alebo do bezpečnostného vrecka na lipo. Nájdite si nádobu, ktorá je vyrobená z hrubého ohňovzdorného plastu alebo kovu, napríklad vedro alebo škatuľu na muníciu. V opačnom prípade si môžete zaobstarať bezpečnostnú tašku na lipo, ktorá má hrubý ohňovzdorný interiér pre prípad nehody. Počas celého nabíjania nechajte batériu v nádobe pre prípad, že by sa príliš zohriala.[2]

 • Bezpečnostné lipo vrecúška si môžete kúpiť online alebo v miestnom obchode s elektrospotrebičmi.

Zapojte batériu do dodanej nabíjačky. Používajte len nabíjačky, ktoré sú vyrobené pre lipo batérie, pretože lepšie kontrolujú napätie a sú menej náchylné na nehody. Vyhľadajte na batérii číslo, za ktorým nasleduje písmeno „S“, a použite nabíjačku, ktorá má uvedené rovnaké číslo. Nájdite vodič batérie, ktorý má biely plastový konektor, z ktorého vychádza viacero farebných vodičov. Zapojte konektor do portu na nabíjačke a zapnite ju.[3]

 • Ak je napríklad na vašej batérii vytlačené „4S“, vaša batéria má 4 články a vyžaduje si nabíjačku 4S.
 • Ak nemáte originálnu nabíjačku, možno sa vám podarí nájsť inú v obchode so železiarskym tovarom alebo elektronikou.

Batériu nabíjajte v rozmedzí 3-4.2 volty na článok. Nikdy nenechávajte batériu počas nabíjania bez dozoru pre prípad, že by sa prehriala. Nabíjačka je zvyčajne vybavená ukazovateľom napätia alebo súborom blikajúcich svetiel, ktoré indikujú stav nabitia. Hľadajte číslo nasledované písmenom „S“, aby ste zistili, koľko článkov obsahuje vaša batéria, a nabíjajte ich len v bezpečnom rozsahu.[4]

 • Ak má vaša batéria napríklad 4 články, potom ju nabíjajte na celkovú hodnotu 12-16.8 voltov.
 • Ak batériu nedostatočne alebo nadmerne nabijete, môže sa poškodiť alebo nemusí fungovať tak efektívne.

Tip: V blízkosti majte hasiaci prístroj pre prípad, že by sa batéria prehriala a začala dymiť.

Hneď po nabití batériu odpojte. Sledujte nabíjačku, aby ste videli, kedy batéria dosiahne bezpečný rozsah napätia. Vypnite nabíjačku a odpojte ju od napájania. Potom vytiahnite konektor batérie z nabíjačky.[5]

 • Ak si všimnete, že batéria je pri nabíjaní horúca alebo napučiava, okamžite ju odpojte a umiestnite na 15 minút do priestoru mimo horľavých materiálov, aby mohla vychladnúť.

Metóda 2 z 3: Správne skladovanie batérie

Batériu vybíjajte maximálne na 3.8 voltov na článok. Vyhnite sa skladovaniu batérie pri plnej kapacite alebo keď je úplne vybitá, pretože to môže skrátiť jej životnosť. Zapojte batériu do zariadenia a niekoľko minút ju používajte, aby mohla spotrebovať časť uloženého napätia. Priložte sondy multimetra k čiernemu a červenému vodiču batérie, aby ste zistili celkové napätie.[6]

 • Ak máte v lipo batérii napríklad 4 články, vynásobte 4 x 3.8 = 15.Maximálne 2 volty.
 • Vaša nabíjačka môže mať možnosť „Skladovanie“, ktorá automaticky vybije batériu na bezpečnú úroveň, aby ju mohla uskladniť.

Varianty: Ak plánujete batériu použiť do 1 týždňa, nemusíte ju vybíjať.

Akumulátor umiestnite do ohňovzdornej nádoby, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku požiaru. Vyberte si nádobu, ktorá je vyrobená z kovu alebo hrubého nehorľavého plastu, napríklad vedro alebo muničnú škatuľu. V opačnom prípade si môžete kúpiť bezpečnostné lipo tašky špeciálne vyrobené na skladovanie batérií bez rizika požiaru. V nádobe skladujte len 1 batériu.[7]

 • Vrecká na lipo si môžete kúpiť v železiarstve alebo na internete.

Batériu uchovávajte v priestore s izbovou teplotou mimo horľavých materiálov. Nádobu s batériou umiestnite do kovovej skladovacej skrine s ventiláciou mimo dosahu horľavých materiálov a kvapalín. Udržujte vzdialenosť aspoň 2 palce (5.1 cm) voľného priestoru okolo skrine. Batériu neukladajte na miestach s extrémnym chladom alebo teplom, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.[8]

 • V skrinke neukladajte žiadne iné nebezpečné materiály.
 • V skrinke je možné skladovať viac lipo batérií, ale uistite sa, že sú všetky v samostatných vreckách alebo nádobách.

Týždenne kontrolujte batériu, či nie je poškodená alebo opuchnutá. Raz za týždeň vyberte batériu z obalu a skontrolujte okraje, či nie sú napučané, porušené švy alebo poškodené. Ak zistíte, že s batériou nie je niečo v poriadku, okamžite ju zlikvidujte, pretože jej používanie môže byť nebezpečné.[9]

 • Ak nemáte možnosť kontrolovať batériu každý týždeň, napríklad ak sa chystáte na dovolenku, naplňte dno nádoby pieskom, pretože aj ten môže pomôcť predchádzať požiarom.

Ak batéria klesne pod 3 volty na článok, nabite ju. Priložte sondy multimetra k červenému a čiernemu vodiču batérie, aby ste otestovali napätie. Vydeľte údaj o napätí počtom článkov uvedených na batérii, aby ste zistili, koľko je v nich jednotlivo uložených. Ak je napätie na článok nižšie ako 3 volty, pripojte batériu k nabíjačke skôr, ako ju opäť uložíte.[10]

 • Napríklad, ak by údaj multimetra bol 11 voltov a vaša batéria má 4 články, rovnica by bola 11/4 = 2.75 V. Pred odložením batérie ju nabite.
 • Ak sa vám batéria vybije pod 3 volty na článok, zníži sa jej životnosť a môže dôjsť k jej poškodeniu.

Metóda 3 z 3:Likvidácia napučanej batérie

Pred manipuláciou s napučanými batériami si nasaďte ochranné okuliare. Lipo batérie môžu prasknúť, ak sa poškodia alebo ak príliš napuchnú, preto si chráňte oči ochrannými okuliarmi. Uistite sa, že vám okuliare úplne obopínajú oči, inak by mohli ešte vyletieť nečistoty a zasiahnuť vás.[11]

Odpojte batériu od napájania hneď, ako spozorujete opuch. Nikdy nenechávajte napučanú batériu zapojenú do zásuvky, pretože by sa mohla prehriať a prasknúť. Odpojte batériu od zariadenia alebo nabíjačky, aby cez ňu nepretekalo žiadne napätie.[12]

 • Nikdy nepoužívajte batériu, ak je vypuklá alebo napuchnutá. Namiesto snahy zachrániť starú batériu si zaobstarajte náhradnú.

Batériu vložte do ohňovzdornej nádoby. Nájdite vedro, muničnú škatuľu alebo vrecko na lipo a vložte doň batériu. Kýblik držte v priestore, ktorý je mimo iných horľavých materiálov, kým vychladne, aby bolo menšie riziko požiaru. Nechajte batériu v nádobe, kým sa nebude cítiť teplá.[13]

 • Nepokúšajte sa vybiť vypuklú batériu, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že sa poškodí alebo praskne.

Okolo odkrytých pólov batérie nalepte elektrickú pásku. Oddeľte červený a čierny vodič vychádzajúci z batérie tak, aby sa ich konce nedotýkali. Odtrhnite kúsok elektrickej pásky a omotajte ju okolo konca jedného z káblov tak, aby bol úplne zakrytý. Použite druhý kus elektrickej pásky na druhý drôt, aby sa nemohli vybiť, ak sa dotknú.[14]

 • Ak necháte káble voľné a odkryté, mohli by iskriť a spôsobiť požiar.

Batériu uchovávajte uzavretú v bezpečnostnom vrecku na lipo. Použite lipo vrecko, ktoré je dostatočne veľké na to, aby sa doň zmestila batéria, a vložte ho dovnútra. Vrecko pevne uzavrite, aby sa neotvorilo alebo nerozoplo, inak batéria vypadne a môže byť nebezpečná.[15]

 • Ak nemáte lipový vak, môžete použiť aj uzavretú muničnú škatuľu.
 • Batériu odovzdajte v recyklačnom centre. Obráťte sa na službu likvidácie odpadu vo vašom meste a opýtajte sa, ako sa správne zbaviť lipo batérií. Nasmerujú vás do recyklačného centra vo vašom okolí, kde môžete bezpečne zlikvidovať batérie. Uchovávajte lipo batérie vo vrecku a na ich likvidáciu ich odložte do schránky na odpadky.[16]

  • Predajne elektroniky môžu ponúkať aj služby recyklácie batérií. Zavolajte do obchodov vo vašom okolí a zistite, či prijímajú lipo batérie.
 • Odkazy