3 jednoduché spôsoby, ako zapáliť propánový horák

Pretože propánové horáky sú lacné a ľahko sa používajú, sú obľúbeným nástrojom na rôzne účely. Propánové horáky sa často používajú na úlohy, ako je spájkovanie medených rúrok a zváranie pri nízkych teplotách. Obsluha propánového horáka je pomerne jednoduchá, ale pri jeho zapaľovaní dbajte na zvýšenú opatrnosť. Najprv zložte baterku a potom vypustite stály prúd plynu. Zapáľte plyn malým plameňom, pričom dbajte na to, aby bol kontrolovaný a v dostatočnej vzdialenosti od horľavého materiálu. Ak sa vám baterka nechce zapáliť, skontrolujte, či nemá problémy, napríklad netesnosť alebo znečistenú trysku. Po zapálení horáka môžete kovy taviť a spájať mnohými rôznymi spôsobmi.

Metóda 1 z 3: Zostavenie baterky

Pred zapálením horáka si nasaďte silné rukavice a masku na tvár. Pripravte sa na pobyt v blízkosti propánu a plameňov. Vyberte si pár žiaruvzdorných zváračských rukavíc, ktoré ochránia vaše ruky pred plynom a teplom. Počas zapaľovania horáka vždy noste ochranné okuliare. Ak plánujete zvárať alebo spájkovať kovy, zvoľte si radšej plnú zváračskú masku na tvár, ktorá vám poskytne dodatočnú ochranu.[1]

 • Aby ste sa ďalej chránili, noste tričko s dlhými rukávmi, dlhé nohavice a uzavretú obuv. Odložte šperky alebo čokoľvek iné, čo by mohlo stáť v ceste plameňu.
 • Ak pracujete vonku, dávajte pozor na vietor. Mohlo by to zmeniť smer plameňa. Ak sa tomu chcete vyhnúť, pracujte vo vnútri v priestore s ventilátorom alebo otvorenými oknami.

Otočte ventil prívodu plynu na hlave horáka v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uzavreli. Hlava horáka je dýza, ktorá vypúšťa plyn z nádrže. Ventil prívodu plynu sa zvyčajne nachádza na spodnej časti hlavy horáka v blízkosti miesta, kde sa opiera o hornú časť nádrže. Pred zostavením horáka sa uistite, že je tryska zatvorená, aby nezačala hneď vypúšťať plyn. Otáčajte ventilom v smere hodinových ručičiek, ako najviac môžete.[2]

 • Väčšina propánových horákov sa skladá z 2 komponentov, ktorými sú hlava horáka a kanister na plyn. Hlava horáka je odnímateľná a z bezpečnostných dôvodov sa necháva mimo nádrže.
 • Ak ventil neuzavriete, propán môže začať vychádzať skôr, ako na to budete pripravení. Mohlo by byť nebezpečné, ak by niečo spôsobilo neočakávané zapálenie horáka.

Odstráňte veko na nádrži. Nádrž bude mať uzáver, ktorý udrží propán vo vnútri. Otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odstránili. Potom uvidíte otvor na nasadenie hlavy horáka. Keďže z tohto otvoru vychádza plyn, čo najskôr ho zakryte hlavou horáka.[3]

 • Keď je veko na mieste, plyn nemôže vytekať. Po skončení práce s nádržkou si uložte viečko, aby ste ju mohli opäť uzavrieť.

Nasaďte hlavu horáka na nádrž a otočte ňou v smere hodinových ručičiek. Nádrž na plyn položte na stabilný povrch. V hornej časti má otvor pre hlavu horáka. Nasaďte ho na miesto a potom ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí na mieste. Hlava horáka sa naskrutkuje na hornú časť nádrže.[4]

 • Uistite sa, že hlava horáka je naskrutkovaná rovnomerne. Ak je naklonená, plyn môže unikať spod nej.

Metóda 2 z 3: Aktivácia plameňa

Otočte ventil prívodu plynu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste spustili prúd plynu. Otvorte ventil tak, aby vychádzal malý, ale stály prúd plynu. Na začiatok ho otočte o ½ otáčky. Pozorne počúvajte, či nezaznamenáte syčanie plynu prechádzajúceho cez ventil. Propán budete môcť odhaliť aj podľa zápachu, pretože je podobný zápachu zhnitých vajec.[5]

 • Ventil ešte neotvárajte úplne. Začnite s malým prúdom, potom po zapálení horáka zvýšte prietok plynu. Takto je to oveľa bezpečnejšie.

Na zapálenie horáka umiestnite štartér pod plynovú dýzu. Propánové horáky sa zvyčajne dodávajú s osvetľovacím zariadením nazývaným štartér. Je to zariadenie v tvare pištole so spúšťou, ktorú môžete stlačiť, aby sa rozhorel plameň. Držte štrajkadlo v blízkosti dýzy hlavy horáka, takmer tesne pri nej. Stlačením spúšte zapáľte horák.[6]

 • Ak sa horák nezapáli hneď, použite úderník ešte niekoľkokrát. Ak to stále nefunguje, otočte ventilom horáka trochu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vypustili viac plynu.
 • Ak nemáte štartér, môžete horák zapáliť pomocou zápalky alebo zapaľovača. Držte ju pod tryskou ventilu horáka tak, aby sa špička plameňa dostala do kontaktu s plynom.

Pomocou ventilu prívodu plynu upravujte plameň, kým nebude mať požadovaný tvar. Otočením ventilu proti smeru hodinových ručičiek vypustíte viac plynu, čím vytvoríte väčší plameň. Ak zvárate alebo spájkujete, skúste použiť špicatý, mierne fialový plameň. Hrot plameňa horáka môžete použiť na zahriatie kovu na vysokú teplotu. Ak používate zaoblený plameň, nebude sa rozpaľovať tak rýchlo a rovnomerne, ako očakávate.[7]

 • Postupne vypúšťajte viac plynu, aby ste zväčšili veľkosť plameňa a teplo. Ak potrebujete znížiť plameň, aby ste ho mali pod kontrolou, opäť zatvorte ventil.

Vypnite horák pomocou ventilu na prívod plynu a rozoberte ho. Ak chcete uhasiť horák, otočte ventilom v smere hodinových ručičiek. Potom nechajte nádrž asi 5 minút vychladnúť na nehorľavom povrchu. Po vychladnutí na dotyk odskrutkujte hlavu horáka otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Nasaďte uzáver späť na nádrž a potom ju uložte, kým ju nebudete opäť potrebovať.[8]

 • Pozorne počúvajte, či nepočujete únik plynu z nádrže. Pred uskladnením sa tiež uistite, že z neho necítite žiadne teplo.
 • Z bezpečnostných dôvodov vždy odoberte ventil horáka z plynovej nádrže. Bez neho nemôže nikto náhodne spustiť prúdenie plynu a riskovať opätovné zapálenie horáka.

Metóda 3 z 3:Riešenie problémov s horákom

Počúvajte syčanie, aby ste zistili, či z nádrže neuniká plyn. Umiestnite horák do tichého priestoru bez plameňa a pokúste sa zistiť zvuk a zápach unikajúceho plynu. Ak nič nepočujete, vykonajte druhý test zmiešaním rovnakých dielov vody a mydla na riad. Nádrž a horák natrite silnou vrstvou zmesi a potom hľadajte bublinky znamenajúce únik.[9]

 • Ak spozorujete úniky z horáka, skontrolujte, či je hlava horáka bezpečne pripevnená na nádrži. Utiahnite všetky armatúry kľúčom a potom znovu vykonajte skúšku tesnosti.
 • Ak zaznamenávate neustále úniky, možno bude potrebné vymeniť komponenty horáka. Staré diely odneste do železiarstva. Hlava horáka a spojovacia hadica, ktoré niektoré modely používajú, sú najpravdepodobnejšie časti, ktoré môžu zlyhať.

Skontrolujte nádrž, či plyn prechádza cez hlavu horáka. Ak nevidíte žiadne úniky a horák sa nerozsvecuje, uistite sa, že všetky časti boli správne pripojené. Odstráňte hlavu horáka otočením proti smeru hodinových ručičiek. Skontrolujte, či je nádrž na plyn uzatvorená. Po odkrytí naň naskrutkujte späť hlavu horáka.[10]

 • Ak nie je hlava horáka vycentrovaná a pevne priskrutkovaná k nádrži, propán cez ňu nemusí prejsť. Problémom môže byť aj ventil prívodu plynu na hlave horáka, preto sa uistite, že je otvorený.

Vyčistite dýzu hlavy horáka, ak vyzerá znečistená. Nečistoty by mohli upchať trysku a zabrániť tak prechodu plynu cez ňu. Najskôr uzavrite prietok plynu pomocou podávacieho ventilu a potom odstráňte trysku. Vyberte si mäkký čistič rúrok a pretlačte ho cez celú dýzu. Kým máte horák rozobratý, vydrhnite všetky odolné nečistoty mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode.[11]

 • Ďalšou možnosťou je ponoriť trysku do hrnca s vodou na sporáku a počkať, kým sa uvarí. Potom znížte teplotu na strednú a nechajte variť približne 15 minút. Po približne 5 minútach chladenia ju skúste znova vyčistiť.
 • Na trysku používajte len mäkký čistič rúrok. Kefy a iné čistiace nástroje môžu byť trochu drsné a nakoniec ju poškodiť.
 • Doplňte palivo do nádrže, ak je prázdna. Ak nádržka nevydáva plyn alebo vôbec neiskrí, mohlo dôjsť palivo. Jeden zo spôsobov, ako to zistiť, je naliať teplú vodu na vonkajší okraj nádrže a nahmatať ju. Ak spozorujete chladné miesto, v nádrži je ešte stále plyn. Plyn absorbuje teplo, pričom nádrž je na dotyk chladná.

  • Ďalšou možnosťou je odvážiť nádrž na váhe. Väčšina nádrží má na sebe vytlačenú tara, ktorá udáva hmotnosť nádrže, keď je prázdna. Na zistenie hladiny plynu môžete použiť aj manometer propánovej nádrže.
 • Odkazy