3 jednoduché spôsoby kontroly brečtanu anglického

Anglický brečtan je popínavá liána a pôdny porast, ktorý do Severnej Ameriky zaviedli kolonisti z Európy takmer pred 300 rokmi. Bohužiaľ, podobne ako v prípade mnohých iných rastlín, ktoré nie sú pôvodné v Severnej Amerike, sa brečtan anglický ťažko kontroluje a odstraňuje. Mnohé provincie, štáty a mestá považujú brečtan anglický za invázny druh, ktorý musia obyvatelia v niektorých prípadoch odstrániť. V oblastiach, kde je brečtan anglický povolený, sa môže stať, že sa záhradkárom vymkne spod kontroly a zničí alebo zničí ich ostatné rastliny. Metódu odstraňovania brečtanu možno použiť všade tam, kde brečtan rastie po strome. Metódu „polena“ možno použiť všade tam, kde brečtan rastie len na zemi. Herbicídy možno použiť v každej situácii, hoci by sa mali považovať za poslednú možnosť.[1]

Metóda 1 z 3: Použitie metódy záchranného systému

Pomocou nožničiek odstrihnite všetky liany pri základni stromu. Jednou z najúspešnejších metód boja proti brečtanu anglickému je metóda „záchranca“, pri ktorej sa odstráni všetok brečtan zo spodných 4 – 5 stôp (1.2-1.5 m) stromu a 3-6 stôp (0.91-1.83 m) v okruhu okolo stromu. Začnite záhradnými nožnicami alebo nožnicami na strihanie a odstrihnite všetky liany brečtanu anglického okolo základne stromu, čo najbližšie k zemi.[2]

 • V závislosti od veľkosti lián bude možno potrebné použiť nožnice na konáre alebo dokonca malú pílku namiesto záhradných nožníc/nožničiek.
 • Táto metóda sa nazýva „záchranca života“ v súvislosti so záchrannými cukríkmi, kde zem vyčistená okolo stromu zachraňuje život stromu a samotný strom predstavuje otvor v cukríku.

Druhý kruh okolo stromu odrežte v úrovni ramien. Postavte sa vedľa stromu a vyberte si miesto na kmeni, ktoré je vo výške ramien alebo očí. Pomocou záhradných nožníc/nožničiek prestrihnite druhý kruh cez anglický brečtan okolo kmeňa stromu.[3]

 • Ak brečtan rastie už dlho, na prestrihnutie lián budete možno potrebovať nožnice na konáre alebo malú pílku.

Odstráňte všetky kusy brečtanu medzi dvoma rezmi, ktoré ste urobili okolo stromu. Pomocou rúk v rukaviciach pomaly odtiahnite všetky liany brečtanu, ktoré sú prilepené k stromu medzi dvoma vykonanými kruhovými rezmi. Opatrne odtiahnite každú lianu od stromu, pretože niektoré liany môžu byť prepletené. Rezte brečtan podľa potreby, aby sa liany rozplietli.[4]

 • Dávajte veľký pozor, aby ste pri odstraňovaní brečtanových lián nestrhli kôru zo stromu.
 • Odstránené liany nahádžte na jednu hromadu, aby ste ich mohli neskôr zlikvidovať.

Vystrihnite kruh s dĺžkou 3-6 stôp (0.91-1.83 m) od základne stromu. Odstúpte od stromu na 3-6 stôp (0.91-1.83 m). Pomocou záhradných nožníc/nožničiek prestrihnite kruh cez brečtan rastúci na zemi okolo celého stromu. Vzdialenosť od stromu môžete upraviť v závislosti od prekážok, ktoré vám stoja v ceste (napr.g., ploty, chodníky, iné rastliny atď.).[5]

 • Uistite sa, že ste prerezali celú hrúbku brečtanu, ktorý leží na zemi.

Urobte niekoľko vyžarujúcich rezov od základne stromu. Aby bolo odstraňovanie o niečo jednoduchšie, prerežte viac ako 1 líniu cez anglický brečtan od základne stromu k väčšiemu kruhovému rezu na zemi. Tieto lúčovité rezy rozdelia brečtan na zemi na niekoľko menších častí, ktoré sa dajú odstrániť jednotlivo.[6]

 • Vystrihnite toľko alebo len toľko týchto lúčovitých rezov, koľko je potrebné.

Odstráňte všetky liany a korene brečtanu z každej časti na zemi. Pomocou rúk odstráňte všetky liany brečtanu ležiace na zemi v každej časti. Uistite sa, že ste z pôdy vytiahli všetky korene. Podľa potreby prerežte ďalšie liany.[7]
Dôveryhodný zdroj
Štát Oregon
Oficiálna webová stránka štátu Oregon
Prejsť na zdroj

 • Pri vyťahovaní lián buďte opatrní, ak sú na mieste rastliny, ktoré chcete nechať rásť cez brečtan.
 • Odstránené brečtanové liany ďalej ukladajte na hromadu na likvidáciu.

Odstránený brečtan zlikvidujte v koši alebo spálením. Odstránené liany brečtanu anglického nedávajte do domáceho kompostu. Anglický brečtan je veľmi odolný a môže vyrásť len z malej časti koreňa alebo stonky. Odstránený brečtan dajte do koša alebo do zberného dvora.[8]

 • Odstránené brečtanové liany môžete aj spáliť, ak si to želáte a ak máte na takéto spálenie vhodný priestor.

Pravidelne kontrolujte vyčistenú plochu a odstraňujte vyrastajúci brečtan. Počas nasledujúcich 3 až 6 mesiacov aspoň raz týždenne kontrolujte pôdu okolo stromu. Hľadajte brečtan, ktorý sa v tejto oblasti snaží znovu vyrásť, a okamžite ho odstráňte. V prípade potreby odstrihnite liany, ktoré sa snažia prerásť do kruhu. Odstránený brečtan vyhoďte do odpadu.[9]
Dôveryhodný zdroj
Štát Oregon
Oficiálna webová stránka štátu Oregon
Prejsť na zdroj

 • Nepokúšajte sa strhávať odumreté brečtanové liany, ktoré sú ešte na strome, inak by ste mohli strom poškodiť.
 • Po niekoľkých mesiacoch vinič, ktorý zostal na strome, odumrie a listy zhnednú a opadajú.
 • Nakoniec brečtan nebude zdola tak viditeľný, pretože strom bude ďalej rásť.

Metóda 2 z 3: Zvíjanie brečtanových lián do klátov

Vyberte oblasť štvorca, kde chcete brečtan odstrániť. Metóda „polena“ je určená na anglický brečtan, ktorý pokrýva veľkú plochu zeme. Proces odstraňovania začnite tak, že si túto plochu v duchu rozdelíte na menšie 5-7 stôp (1.5-2.1 m) štvorcových častí. Začnite s jedným malým štvorcom a systematicky postupujte cez ostatné štvorce.[10]

 • Nie je potrebné presne určiť veľkosť štvorcov.
 • Metódu „guľatiny“ môže úspešne vykonať 1 osoba, ale jednoduchšie je to urobiť aspoň s 2 osobami.

Pomocou záhradných nožníc/nožničiek vystrihnite v brečtane štvorcový obvod. Začnite prvým štvorcom a pomocou záhradných nožníc odstrihnite obvod okolo štvorca, ktorý chcete odstrániť. Dbajte na to, aby ste brečtan prerezali v celej hrúbke, až po pôdu.[11]

 • Na prestrihnutie niektorých silnejších brečtanových lián možno budete musieť použiť nožnice na konáre alebo pílu.

Zdvihnite brečtanové liany zo zeme z jednej strany. Vyberte si jednu stranu štvorca, od ktorej začnete. Ak je plocha naklonená, začnite tou stranou štvorca, ktorá je na vrchole svahu, aby ste mohli brečtan zrolovať z kopca. Pomocou rúk v rukaviciach zdvihnite anglický brečtan pozdĺž tejto strany námestia a odtrhnite ho od zeme. Uistite sa, že ste z pôdy odstránili všetky korene.[12]

 • Predstavte si, že brečtan leží na zemi vo vašom štvorci ako koberec. Začnite s jednou stranou „koberca“ a zrolujte ho do tvaru polena.

Vytiahnite korene brečtanu zo zeme a zároveň zrolujte liany do polena. Pokračujte vo vyťahovaní brečtanu zo zeme a preložte ho na seba, aby ste ho mohli zrolovať do tvaru klátu. Postupujte pomaly, aby ste sa mohli uistiť, že ste z pôdy odstránili všetky korene. Ak je to potrebné, použite záhradné nožnice na uvoľnenie alebo rozpletenie lián.[13]

 • Snažte sa, aby ste za sebou nenechali žiadne korene. Anglický brečtan môže vyrásť z veľmi malých kúskov koreňov alebo stoniek.

Odstrihnite brečtan z okolia pôvodných rastlín, aby ste ich nepoškodili. Dúfajme, že na mieste, z ktorého odstraňujete brečtan, sa nenachádzajú žiadne iné rastliny. Ak však cez brečtan rastú pôvodné rastliny, buďte veľmi opatrní, aby ste ich nenarušili alebo neodstránili. Použite záhradné nožnice na strihanie brečtanu okolo pôvodnej rastliny, aby ste mohli brečtan odstrániť bez vytrhnutia pôvodnej rastliny.[14]

 • Pozrite si webové stránky vlády vašej provincie alebo štátu, aby ste zistili, ktoré rastliny sú pôvodné pre vašu oblasť.
 • Vo vašej oblasti môžu existovať pravidlá alebo predpisy, podľa ktorých je odstraňovanie niektorých pôvodných rastlín nezákonné.

Pokračujte v rolovaní lián, kým neodstránite celý štvorec. Sami alebo s partnerom pokračujte vo vyťahovaní brečtanu anglického zo zeme a zrolujte ho do tvaru polena. Ak pracujete na svahu, nechajte gravitáciu, aby vám pomohla zrolovať brečtan z kopca. Pokračujte v rolovaní, kým nevytiahnete všetok brečtan zo štvorca, ktorý ste predtým odrezali.[15]

 • Všimnite si, že korene anglického brečtanu sú pomerne plytké, rastú len 1 – 4 palce (2.5-10.2 cm) do pôdy.
 • Snažte sa čo najmenej narušiť pôdu. To platí aj pre chôdzu po odstránení brečtanu.

Kmeň brečtanu zlikvidujte do odpadu alebo ho mulčujte. Odstránený brečtan anglický nedávajte do domáceho kompostu. Buď ho vyhoďte do koša, alebo ho dajte odviezť ako odpad zo záhrady. Ak ste vyčistili rozsiahlu plochu a nie je možné použiť bežné metódy likvidácie, môžete kmene brečtanu mulčovať a odrezané kusy rozprestrieť na pôdu.[16]

 • Domáce kompostovacie systémy nie sú dostatočne horúce na to, aby úplne zničili organický materiál vo vnútri. Preto pri používaní kompostu z domáceho systému môžete do záhrady náhodne preniesť rastliny brečtanu.
 • Kmene brečtanu mulčujte tak, že ich prestrihnete nožnicami na konáre, až kým z nich nezostanú len malé kúsky, alebo ich dajte do štiepkovača na drevo, alebo ich prejazdom kosačkou na trávu.
 • Existuje malá pravdepodobnosť, že mulčovaný brečtan znovu vyrastie. Toto však môže byť najjednoduchší spôsob likvidácie brečtanových kmeňov pri kontrole naozaj veľkej plochy pôdy.

Metóda 3 z 3: Kontrola brečtanu pomocou chemických látok

Vyhnite sa postreku plôch, kde rastú pôvodné rastliny spolu s brečtanom. Herbicídy nie sú selektívne. Keď na plochu nastriekate herbicídy, zničia všetky rastliny v tejto oblasti vrátane pôvodných rastlín. Ak sa na rovnakom mieste ako brečtan anglický, ktorý chcete regulovať, nachádzajú pôvodné rastliny, mali by ste namiesto toho použiť nechemickú metódu regulácie.[17]
Dôveryhodný zdroj
Štát Oregon
Oficiálna webová stránka štátu Oregon
Prejsť na zdroj

 • Pozrite si webovú stránku vlády vašej provincie alebo štátu, aby ste zistili, ktoré rastliny sú pôvodné pre vašu oblasť.
 • Uvedomte si, že niektoré provincie alebo štáty považujú odstraňovanie alebo narúšanie pôvodných rastlín za nezákonné.

Na listy brečtanu aplikujte 2-5 % roztok glyfosátu alebo triklopyru. Zakúpte si buď glyfosát, alebo triklopyr v miestnom záhradnom centre alebo v obchode s náradím. Pri miešaní 2-5 % roztoku jednej z chemikálií postupujte podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že vonkajšia teplota je aspoň 12 °C a jasno v deň postreku aj v nasledujúci deň. Na aplikáciu roztoku na brečtan používajte ručný postrekovač. Postriekajte toľko, aby boli listy brečtanu mokré, ale nie pokropené chemikáliou.[18]
Dôveryhodný zdroj
Štát Oregon
Oficiálna webová stránka štátu Oregon
Prejsť na zdroj

 • Upozornenie: WHO považuje glyfosát za pravdepodobný ľudský karcinogén. Jeho používanie je v niektorých štátoch a krajinách zakázané. Pri manipulácii s touto chemickou látkou si overte miestne zákony a postupujte opatrne.
 • Listy anglického brečtanu majú voskovú štruktúru, ktorá môže herbicídom sťažiť ich nasiaknutie a zničenie rastliny.
 • Najlepšie je postrekovať herbicídmi koncom jesene alebo začiatkom zimy.

Postriekajte 25 % glyfosátu alebo 2,4-D na čerstvo odrezané liany a stonky brečtanu. Kúpte si glyfosát alebo herbicíd 2,4-D v záhradnom centre alebo v železiarstve. Pri miešaní 25 % roztoku glyfosátu alebo 2 % roztoku 2,4-D postupujte podľa pokynov výrobcu. Pomocou záhradných nožníc/nožničiek odstráňte čo najviac listov brečtanu anglického a prestrihnite liany brečtanu. Pomocou ručného postrekovača aplikujte herbicídy na rezaný brečtan a dbajte na to, aby ste postrek sústredili na surové konce stoniek a lián.[19]
Dôveryhodný zdroj
Štát Oregon
Oficiálna webová stránka štátu Oregon
Prejsť na zdroj

 • Pred použitím akýchkoľvek herbicídov sa informujte na miestnom úrade, či glyfosát alebo 2,4-D nie sú v mieste vášho bydliska zakázané.
 • Uistite sa, že v deň postreku herbicídom a v nasledujúci deň je aspoň 12 °C a jasno.
 • Raz mesačne monitorujte postriekanú plochu a odstraňujte nový porast. Anglický brečtan je veľmi odolný, preto sa považuje za invázny. Použitie herbicídov ešte nezaručuje, že brečtan bude úplne kontrolovaný. Počas celého roka po aplikácii herbicídu monitorujte brečtan, ktorý bol postriekaný. Ak niektoré špecifické plochy neodumierajú, nastriekajte na ne ďalšie herbicídy.[20]

  • Odumretý brečtan nemusíte odstraňovať, ak nechcete.
  • V oblasti, kde boli postriekané herbicídy, pravdepodobne nebudete môcť nič úspešne pestovať.
  • Ak sa vám po 1 aplikácii nepodarí brečtan úplne ovládnuť, možno budete musieť celý tento postup zopakovať.
 • Odkazy