3 jednoduché spôsoby nastavenia sedadla Ford EcoSport

Ford EcoSport ponúka veľa priestoru na manipuláciu a potenciálny batožinový priestor, ale môže byť ťažké vymyslieť pohodlné usporiadanie sedadiel pre vaše vozidlo. Nastavenie predných sedadiel alebo sklopenie zadných sedadiel dopredu vám našťastie zaberie len niekoľko sekúnd. Hrajte sa s rôznymi nastaveniami, kým nebudete spokojní s nastavením vášho vozidla!

Metóda 1 z 3:Posunutie predných sedadiel

Niekoľkokrát potiahnite za bočnú páku, aby ste zdvihli predné sedadlá. Nahmatajte si stranu sedadla, ktorá je najbližšie k dverám vozidla, a hľadajte veľkú rukoväť. Pevne uchopte rukoväť a niekoľkokrát ju zdvihnite, čím sa zvýši výška vášho sedadla.[1]

  • Najjednoduchšie je upraviť si sedadlo, keď v ňom sedíte.

Predné sedadlo znížte niekoľkonásobným stlačením bočnej páky. Uchopte páčku po strane sedadla a niekoľkokrát ju zatlačte nadol. Možno budete musieť páku niekoľkokrát prepumpovať, kým budete s nastavením spokojní.[2]

  • Táto páka neumožňuje mimoriadne dramatické nastavenie, ale môže sa hodiť, ak sa vám sedadlo zdá príliš vysoké alebo nízke.

Pomocou bočnej trojuholníkovej páčky sklopte alebo vyklopte predné sedadlá dopredu. Vyhľadajte na strane sedadla, ktorá je najbližšie k dverám vozidla, a nahmatajte malú trojuholníkovú páčku. Potiahnutím tejto páčky smerom nahor môžete sklopiť sedadlo dozadu alebo dopredu, podľa toho, čo je pre vás najpohodlnejšie.[3]

  • Táto páka je nastavená ďalej dozadu ako rukoväť, ktorá sa používa na nastavenie výšky na vašom sedadle.

Zdvihnite tyč pod sedadlom a posuňte ju dopredu alebo dozadu. Nahmatajte pod prednou časťou svojho sedadla tenkú obdĺžnikovú kovovú lištu. Potiahnutím za tento pruh smerom nahor odomknete sedadlo a môžete ho posunúť dopredu alebo dozadu. Keď ste s novou polohou sedadla spokojní, uvoľnite tyč, aby ste sedadlo zafixovali na mieste.[4]

  • Po zaistení sedadla na mieste by ste mali počuť cvaknutie.

Metóda 2 z 3: Sklopenie zadných sedadiel

Stlačte tlačidlo pozdĺž ľavej a pravej strany sedadla. Vľavo alebo vpravo od opierky hlavy hľadajte veľké obdĺžnikové tlačidlo. Stlačením tohto tlačidla odomknete sedadlá, aby ste ich mohli sklopiť dopredu.[5]

  • Tlačidlo na spustenie pravého sedadla je na pravej strane, zatiaľ čo tlačidlo na spustenie ľavého a stredného sedadla je na ľavej strane.
  • Pred pokračovaním skontrolujte, či sú opierky hlavy zaistené a zatlačené.

Alternatívne nastavenie

Skontrolujte ľavý a pravý horný okraj zadných sedadiel, či na nich nie sú malé preložené pásy. Potiahnutím za oba tieto popruhy odomknite sedadlo a potom ho sklopte dopredu.

Ak nemáte tieto malé popruhy, skontrolujte, či na strane sedadla, ktorá je najbližšie k dverám, nie je popruh. Potiahnutím za tento popruh odomknite každé zadné sedadlo a potom ich sklopte dopredu.[6]

Posuňte sedadlá dopredu, aby ste získali viac priestoru pre náklad. Uchopte horné časti zadných sedadiel a úplne stiahnite operadlo. Sedadlá nebudú dokonale rovné, ale pokúste sa stiahnuť každé sedadlo tak ďaleko, ako to len pôjde.[7]

  • Sedadlá by sa mali po odblokovaní pohybovať celkom plynulo.

Zdvihnite sedadlá do pôvodnej polohy, kým nebudete počuť cvaknutie. Pomocou oboch rúk posuňte sedadlá do pôvodnej, vzpriamenej polohy. Počúvajte, kým nebudete počuť cvaknutie, čo znamená, že sedadlo je zabezpečené a zaistené na svojom mieste.[8]

Metóda 3 z 3:Nastavenie opierky hlavy

Odomknite a zdvihnite opierku hlavy, aby ste ju nastavili. Pozrite sa na držiaky spájajúce opierku hlavy s predným sedadlom a vyhľadajte 2 uzamykacie tlačidlá. Stlačením oboch týchto tlačidiel súčasne zdvihnete alebo spustíte opierku hlavy do pohodlnej polohy.[9]

  • Musíte stlačiť obe blokovacie tlačidlá súčasne, inak sa opierka hlavy správne nenastaví.

Potiahnite za zadnú opierku hlavy, aby ste ju zdvihli. Položte obe ruky pod opierku hlavy a silným potiahnutím ju zdvihnite. Nemusíte pritom stláčať žiadne uzamykacie tlačidlá.[10]

  • Stlačením blokovacieho tlačidla spustíte zadnú opierku hlavy. Pozrite sa pozdĺž pravého montážneho stĺpika opierky hlavy, aby ste našli blokovacie tlačidlo. Stlačte toto tlačidlo a potom zatlačte na opierku hlavy, aby ste ju nastavili na požadovanú úroveň.[11]
  • Referencie