3 jednoduché spôsoby odstránenia žiarivkového svietidla

Žiarivky sú bežnou voľbou pre dlhotrvajúce a energeticky úsporné osvetlenie, ale aj tak ich treba občas opraviť alebo odstrániť. Svietidla dotknete až po jeho odpojení od elektrického obvodu v miestnosti. Potom podľa potreby odstráňte kryt, žiarovky a základňu svietidla. Vymeňte žiarovky alebo celé svietidlo, aby ste opäť osvetlili svoj domov.

Metóda 1 z 3: Odstránenie krytu

Otočením vypínača vypnite napájanie svietidla.[1]
Odborný zdroj
Allen Lee
Špecialista na zlepšovanie domácnosti
Rozhovor s odborníkom. 10. júla 2020.
Ak je svetlo zapojené do zásuvky, odpojte ho zo zásuvky, aby ste ho odpojili od elektrického prúdu v miestnosti. Následne skontrolujte, či sa svetlo nezapne. Ak bolo svetlo zapnuté, pred manipuláciou s ním nechajte chvíľu vychladnúť.[2]

 • Na odstránenie krytu alebo výmenu žiarovky nemusíte použiť istič.

Nastavte rebrík, aby ste dosiahli na svietidlo. Väčšina žiariviek je umiestnená vysoko na strope, mimo dosahu z úrovne zeme. Rozložte rebrík, potom naň vylezte a vyskúšajte jeho stabilitu. Uistite sa, že máte bez problémov prístup k svetlu.

Odstráňte kryt alebo záklopku na svetle, ak ju vaše svietidlo má. Skontrolujte konce svietidla, či ho na mieste nedržia kovové súčasti. Pomocou klieští otočte poistnú maticu na koncovom kryte proti smeru hodinových ručičiek, kým nevyskočí. Držte kryt prípravku na mieste a potom sa pokúste voľnou rukou vysunúť kryt alebo záložku.[3]

 • Ak si nie ste istí, ako odstrániť kryt nad žiarovkou, pozrite si návod na obsluhu. S väčšinou svietidiel sa nepracuje príliš zložito, ale v jednotlivých modeloch sa trochu líšia.

Zatlačte kryt nahor a posuňte ho zo svietidla. Prstami uchopte horný okraj krytu prípravku. Položte palce na spodný okraj. Pokúste sa stiahnuť kryt a zároveň ho zľahka stlačte palcami. Ak kryt nevyskočí hneď, urobte to niekoľkokrát po dĺžke krytu, aby sa uvoľnil.[4]

 • Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku začnite na 1 konci svietidla. Takto je väčšia pravdepodobnosť, že kryt zostane pripevnený na druhom konci, čo vám poskytne viac času na jeho zachytenie a bezpečné spustenie.
 • Ak kovové výstupky držia kryt na mieste, zatlačte výstupky kliešťami nahor a potom potiahnite kryt smerom k sebe, aby ste ho odstránili.

Ak je vaše svietidlo kruhové, otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek. Chyťte sa vonkajšieho okraja krytu. Otočením krytu doľava ho uvoľnite. Pokračujte v otáčaní, kým sa neodstráni. Vysúva sa zo základne rovnakým spôsobom ako kryt na bežných obdĺžnikových svietidlách.[5]

 • Kruhové kryty obsahujú kruhové žiarovky. Ak plánujete výmenu žiarovky, zakúpte identické náhradné žiarovky.

Metóda 2 z 3: Odstránenie žiarovky

Otáčajte žiarovkou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili v objímke. Žiarivky sú dlhé trubice, ktoré držia na mieste dvojice kolíkov. Tieto kolíky zapadajú do drážok v svietidle. Otočte žiarovku približne o 90 stupňov smerom k sebe, aby sa jej kolíky v drážkach orientovali vertikálne.[6]

 • Opakujte tento postup pri každej žiarovke, aby ste ju odstránili. Pracujte s 1 žiarovkou naraz, aby nedošlo k ich pádu a rozbitiu.

Ak sa žiarovka neotáča, vytiahnite ju zo strany svietidla. Žiarovky, ktoré sa neotáčajú, sa stále pripájajú k svietidlu prostredníctvom série kolíkov. Odstráňte žiarovku po 1 konci. Vytiahnite žiarovku zo strany krytu. Kolíky na žiarovke vyskočia z otvorov v kryte. Postup zopakujte aj na druhej strane, aby ste uvoľnili žiarovku.[7]

 • Ak si nie ste istí, kde sa žiarovka pripája, jemne potiahnite boky svietidla dozadu, aby ste našli otvory.

Vysuňte žiarovku zo svietidla a vyberte ju. Uvoľňujte žiarovku po jednom konci, kým sa neuvoľní zo svietidla. Nič ju nebude držať na mieste, preto ju pevne uchopte, aby nespadla. Stiahnite ho zo svietidla a odložte bokom.[8]

 • Žiarivky sú dlhé, takže udržať ich v ruke je niekedy zložité. Majte po ruke priateľa, ktorý žiarovku zachytí a odstráni, keď sa uvoľní.

Nainštalujte novú žiarovku podľa potreby zarovnajte kolíky v otvoroch svietidla. Zdvihnite novú trubicu smerom nahor k svietidlu. Zarovnajte kolíky na koncoch trubice s otvormi v svietidle. Zorientujte kolíky vertikálne a potom ich zasuňte do otvorov. Otočte žiarovku proti smeru hodinových ručičiek približne o 90 stupňov, aby sa žiarovka zafixovala na mieste.[9]

 • Ak váš prípravok nemá drážky, hľadajte otvory pre kolíky. Umiestnite žiarovku tak, aby ste mohli zasunúť kolíky do otvorov. Tento postup zopakujte s druhou stranou žiarovky, aby ste ju zafixovali na mieste.
 • Ak potrebujete odstrániť celé svietidlo, nevymieňajte žiarovku.

Metóda 3 z 3: Demontáž svietidla

Otočte istič, aby ste vypli elektrický prúd v miestnosti.[10]
Odborný zdroj
Allen Lee
Špecialista na vylepšovanie domácnosti
Rozhovor s odborníkom. 10. júla 2020.
Nájdite istič vo svojom dome. Zvyčajne sa nachádza na prízemí, v blízkosti miesta, kde do vášho domu vstupujú rozvody inžinierskych sietí. Nájdite obvod pre miestnosť, v ktorej sa nachádza svietidlo, a otočením vypínača ho deaktivujte. Potom otestujte elektrické zariadenia v miestnosti, či sa nedajú aktivovať.[11]

 • Niektoré bežné miesta pre poistkovú skrinku alebo istič sú v garáži, pivnici alebo v odľahlých skladovacích priestoroch.
 • Ak obvody nie sú označené, otočením hlavného vypínača deaktivujte elektrický prúd v celom dome.

Odstráňte kryt svetla a žiarovky. Žiarovky a kryt musia byť mimo dosahu, aby sa dalo dostať k vnútorným komponentom svietidla. Odsuňte kryt a otáčajte žiarovkami, kým ich nebudete môcť vysunúť z objímok.[12]

 • Uistite sa, že svietidlo je odpojené od elektrickej siete alebo že obvod do miestnosti, v ktorej sa nachádzate, bol deaktivovaný.

Stiahnite kryt, ktorý drží káble na mieste. Kryt sa nachádza medzi žiarovkou a stropom. Zvyčajne je vyrobený z kovu. Ak ho chcete odstrániť, uchopte ho a potiahnite ho nadol. Ak nejde vytiahnuť hneď, páčte na rôznych miestach okolo okraja krytu, kým sa neodtrhne od príslušenstva.[13]

 • Niektoré kryty môžu mať otočnú krúžkovú maticu, ktorá ich drží na mieste. Otáčajte krídlovou maticou proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete môcť stiahnuť kryt.

Skôr ako sa dotknete drôtov, otestujte ich pomocou detektora napätia.[14]
Odborný zdroj
Allen Lee
Špecialista na zlepšovanie domácnosti
Rozhovor s odborníkom. 10. júla 2020.
Pred manipuláciou s vodičmi sa uistite, že nie sú aktívne. Pri detektore napätia sa stačí dotknúť hrotom detektora vodiča. Ak detekuje elektrický prúd, rozsvieti sa. Niektoré detektory, podobne ako multimetre, majú farebné vodiče, ktoré pritlačíte na odkryté kovové konce drôtov, aby ste otestovali prúd.[15]

 • Detektory napätia a multimetre sú k dispozícii vo väčšine obchodov s domácimi potrebami.
 • Ak detektor signalizuje aktívny prúd, vráťte sa späť a skontrolujte istič vo vašej domácnosti. Niekto ju mohol zapnúť. Uistite sa, že je vypnutý, alebo vypnite hlavný istič.

Odskrutkujte krytky drôtov, ktoré ich držia pohromade. Po odstránení krytu uvidíte zväzok drôtov, ktoré držia pohromade plastové krytky. Otočte krytky proti smeru hodinových ručičiek. Z drôtov sa ľahko oddeľujú. Potom rozmotajte vodiče spájajúce svietidlo s elektrickým obvodom vášho domu.[16]

 • V prípade potreby si odfoťte konfiguráciu vodičov, aby ste ich mohli neskôr znovu zapojiť. Zvyčajne stačí spojiť rovnaké farebné vodiče.

Odskrutkujte skrutku, ktorá drží uzemňovací vodič na mieste. Hľadajte obyčajnú kovovú skrutku, ktorá upevňuje jeden vodič k základni svietidla. Vodič má zvyčajne zelenú alebo medenú farbu. Budete potrebovať krížový skrutkovač alebo kliešte. Otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odstránili.[17]

 • Uzemňovací vodič rozvádza elektrinu v obvode, čím zabraňuje úrazu elektrickým prúdom, keď sa dotknete vodičov.
 • Odskrutkujte skrutky, ktoré držia konce svietidla na strope. Väčšina svietidiel sa pripevňuje prostredníctvom dvojice skrutiek s oneskorením, na ktorých odstránenie budete potrebovať akumulátorový skrutkovač. Otočte skrutky proti smeru hodinových ručičiek, aby ste svietidlo odpojili od stropu. Držte svietidlo jednou rukou a postupne uvoľňujte jednotlivé skrutky. Po uvoľnení skrutiek spustite svietidlo, aby ste dokončili proces demontáže.[18]

  • Ak je to možné, nechajte niekoho iného držať svietidlo pri uvoľňovaní skrutiek. Takto budete mať obe ruky voľné na prácu so skrutkami.
  • Ak je armatúra zaseknutá, možno budete musieť trochu zarezať do sadrokartónu. Pomocou ostrého kuchynského noža robte malé rezy, kým sa vám nepodarí bezpečne vytiahnuť skrutky zo stropu.
 • Odkazy