3 jednoduché spôsoby otvorenia trezora Sentry

SentrySafe vyrába ohňovzdorné a bezpečné schránky, ktoré môžete použiť na uloženie predmetov, ktoré nechcete stratiť alebo ukradnúť. Hoci existuje mnoho rôznych modelov trezorov, všetky používajú na otváranie buď elektronickú klávesnicu, alebo kombinačný zámok. Ak kombináciu nepoznáte alebo ste ju zabudli, môžete sa obrátiť na zákaznícku podporu, aby ste získali náhradu a mali prístup k svojim položkám. Keď sa dostanete do trezora, nezabudnite si na bezpečné miesto uložiť kombináciu, aby ste ju nezabudli!

Metóda 1 z 3:Vstup do elektronického trezora

Ak má váš trezor funkciu dvojitého zámku, otočte kľúč do polohy „Odomknúť“. Niektoré elektronické trezory majú druhý zámok, ktorý udržuje trezor uzavretý aj po správnom zadaní kombinačného kódu. Ak má váš trezor kľúčovú dierku, vložte kľúč úplne a otočte ho v smere hodinových ručičiek do polohy „Odomknúť“. Po otočení kľúča ho vytiahnite z trezora.[1]

 • Kľúče od trezora uložte na bezpečné miesto, napríklad do skrine alebo zásuvky komody, aby ste ich nestratili.

Vyhľadajte kombináciu v príručke k trezoru. Skontrolujte, či na zadnej strane návodu na obsluhu nie je malá kartička, na ktorej sú vytlačené informácie o vašom trezore. Nájdite 5-miestne číslo, ktoré je označené ako „továrenský kód“, aby ste poznali kombináciu na odomknutie trezora. Zapíšte si kombináciu alebo si ju zapamätajte, aby ste mohli neskôr trezor otvoriť.[2]

 • Kartička na zadnej strane návodu je zvyčajne odnímateľná, takže si ju môžete uložiť.
 • Kartu nevyhadzujte, pretože obsahuje dôležité informácie o sériovom čísle a čísle modelu, ktoré môžete v budúcnosti potrebovať, ak zabudnete prístupový kód.

Zadajte kód do klávesnice na trezore. Stlačte číselné kľúče na trezore, aby ste odomkli svoj trezor. Ak omylom zadáte nesprávne číslo, počkajte niekoľko sekúnd, aby sa trezor vynuloval, a až potom začnite kód zadávať znova od začiatku. Po zadaní správneho kódu sa kontrolka nad klávesnicou rozsvieti na zeleno.[3]

 • Ak zadáte nesprávny prístupový kód príliš veľakrát, môže sa stať, že sa trezor oneskorí a neumožní vám ho odomknúť po určitý čas.
 • Ak pri zadávaní kódu nefunguje klávesnica alebo kontrolka, možno bude potrebné vymeniť batérie v bočnej časti klávesnice.

Tip: Aj keď ste naprogramovali vlastný kód, na otvorenie trezora bude fungovať továrenský kód vytlačený v návode.

Do 4 sekúnd po zadaní kódu potiahnite rukoväť trezora nadol. Keď zadáte kód a kontrolka sa rozsvieti na zeleno, uchopte rukoväť vedľa klávesnice a otočte ju smerom nadol, aby sa uvoľnili skrutky. Ak neotvoríte dvere do 4 sekúnd, zámok sa opäť zablokuje a vy budete musieť kód zadať znova.[4]

 • Zadajte kombináciu a potiahnite kľučku nadol, kým sú dvere otvorené, aby ste si mohli precvičiť ich odomykanie.

Metóda 2 z 3: Otvorenie kombinovaného trezora

Vyhľadajte kombináciu priloženú k návodu na použitie trezora. Skontrolujte, či na zadnej strane návodu na obsluhu nie je priložená kartička, na ktorej sú uvedené informácie o trezore. Nájdite súbor 3 čísel oddelených pomlčkami na spodnej strane karty, ktorý použijete ako kombináciu. Zapamätajte si kombináciu alebo odstráňte kartu, aby ste sa mohli dostať do trezora, ak ho zabudnete.[5]

 • Vaša kombinácia môže vyzerať napríklad takto: 53-17-24.
 • Informácie o trezore si uložte na miesto, kde ich nezabudnete, aby ste k nim mali neskôr prístup.

Otočte číselník tak, aby šípka ukazovala na 0. Skontrolujte, či je rukoväť na trezore vo vodorovnej polohe, čo znamená, že je v uzamknutej polohe. Otáčajte číselníkom na prednej strane trezora, kým malá šípka v hornej časti nebude ukazovať na vytlačenú 0. Vždy začnite od polohy 0 na trezore, inak sa nemusí odomknúť, keď zadáte kombinačný kód.[6]

Dvakrát otočte číselník v smere hodinových ručičiek okolo prvého čísla kombinácie. Keď ste pripravení otvoriť trezor, otočte číselník v smere hodinových ručičiek smerom k prvému číslu. Urobte 2 plné otáčky okolo číselníka, aby ste prešli potrebným číslom dvakrát. Ak neotočíte číselníkom hneď dvakrát, trezor sa po dokončení zadávania kombinácie neotvorí.[7]

 • Ak má váš trezor kombináciu v štýle ľavá-pravá-ľavá, otočte číselník namiesto toho proti smeru hodinových ručičiek.

Na tretí krát sa zastavte na prvom čísle kombinácie. Po dvojnásobnom prejdení prvého čísla pomaly otáčajte číselníkom tak, aby sa zárez nad požadovaným číslom zarovnával so šípkou. Dávajte pozor, aby ste číselník neprevrátili, inak budete musieť začať zadávať kombináciu od začiatku.[8]

Otočte voličom proti smeru hodinových ručičiek okolo druhého čísla jedenkrát a potom sa na ňom zastavte. Keď ste pripravení vložiť druhé číslo, otočte číselníkom proti smeru hodinových ručičiek. Prejdite raz okolo čísla a urobte celú otáčku okolo číselníka. Keď sa k číslu priblížite druhýkrát, spomalte a zastavte sa na ňom tak, aby sa šípka zarovnala so zárezom nad ním.[9]

 • Ak máte trezor v štýle ľavá-pravá-ľavá, otočte číselník v smere hodinových ručičiek.
 • Uistite sa, že pri otáčaní zámku spomaľujete, aby ste mohli číslo dokonale zoradiť, inak sa trezor nemusí otvoriť.

Otáčajte číselníkom v smere hodinových ručičiek priamo na posledné číslo, aby ste ho odblokovali. Opäť otočte číselníkom v smere hodinových ručičiek a zastavte sa hneď, ako dosiahnete posledné číslo v kombinácii. Po dokončení zadávania kombinácie zatiahnite za rukoväť, aby ste odomkli dvere trezora. Ak ste zadali kombináciu správne, potom sa stiahne a ľahko otvorí, ale kľučka sa nepohne, ak ste urobili chybu.[10]

 • Ak máte trezor v štýle ľavá-pravá-ľavá, potom pri zadávaní posledného čísla otočte číselník proti smeru hodinových ručičiek.

Tip: Precvičte si vkladanie kombinácie do zámku, keď sú dvere otvorené, aby ste si zvykli na jej zadávanie.

Metóda 3 z 3:Získanie náhradných kľúčov alebo kódov na obnovenie

Vyhľadajte model a sériové číslo vášho trezora. Ak máte prístup k návodu na použitie, pozrite sa na kartu na zadnej strane, aby ste našli všetky čísla. Ak nemáte návod na obsluhu alebo ste stratili kartu s informáciami, poobzerajte sa po telese trezora v blízkosti závesu alebo na boku a nájdite čísla, ktoré sú na ňom vytlačené. Zapíšte si nájdené čísla, aby ste mohli zadať informácie.[11]

 • Kde sa nachádza model a sériové číslo vášho trezora, nájdete tu: https://www.sentrysafe.com/support/find-your-model-or-serial-number.

Zadajte svoje informácie na webovej stránke SentrySafe. Zadajte číslo modelu, sériové číslo a svoju e-mailovú adresu pre webovú stránku na obnovenie. Ak vymieňate kľúč pre systém dvojitého zámku, môžete potrebovať aj číslo kľúča, ktoré je vytlačené na kľúči alebo zámku. Po zadaní informácií skontrolujte, či ste všetko napísali správne, a až potom kliknite na tlačidlo „Pokračovať na ďalšie kroky“ v dolnej časti stránky.[12]

 • Ak potrebujete vymeniť kľúč od trezora, zadajte svoje údaje tu: https://replacements.masterlock.com/lost-key?_ga=2.86099672.1343174243.1560882695-379797164.1560882695.
 • V prípade straty kombinácie alebo výrobného kódu zadajte svoje údaje tu: https://replacements.masterlock.com/lost-combo?_ga=2.75025490.1343174243.1560882695-379797164.1560882695.

Tip: Ak kódy nemôžete nájsť alebo webová stránka nefunguje, môžete zavolať na linku starostlivosti o zákazníkov 1-800-828-1438 od pondelka do piatka od 7:30 do 17:00 hod.[13]

Zaplatiť za výmenu alebo poplatky za spracovanie. Za stratenú kombináciu sa platí poplatok za spracovanie 30 USD, zatiaľ čo náhradné kľúče stoja 30 USD, resp. 60 USD za sadu 2, resp. 4 kľúčov. Na webovej stránke poskytnite údaje o svojej kreditnej karte a potvrďte, že je všetko napísané správne. Po dokončení kliknite na tlačidlo „Odoslať“, čím odošlete platbu a dokončíte proces.[14]

 • V závislosti od miesta vášho bydliska vám môžu byť účtované aj dane.
 • Počkajte 7-10 dní, kým vám prídu náhradné diely. Bez ohľadu na to, či ste si objednali nové kľúče, alebo ste potrebovali obnoviť kombináciu, spoločnosť SentrySafe vybaví žiadosť približne za 7-10 pracovných dní. Spoločnosť potvrdí model a sériové číslo a buď vám pošle e-mail s továrenskou kombináciou, alebo poštou sadu nových kľúčov.[15]

  • Môžete si tiež objednať zrýchlenú sadu kľúčov, ktorá vám bude doručená na druhý deň, ale stojí 50 USD za sadu 2 ks.
  • Ak sa potrebujete okamžite dostať do trezoru, možno budete musieť vypáčiť zámok, ak ste schopní.
 • Odkazy