3 jednoduché spôsoby písania v španielčine v programe Microsoft Word

Snažíte sa v súčasnosti napísať slovo v španielčine, keď vo svojom programe Microsoft Word? V tomto článku sa dozviete, ako zadávať španielske listy do programu.

Kroky


Otvorte program Microsoft Word.


Pridanie španielčiny do zoznamu rozpoznaných jazykov pre zadávanie slov. Otvorte ponuku Nástroje na paneli s ponukami a v časti ponuky Nastaviť jazyk vyberte položku Jazyk.


Pochopte postup pri písaní španielskych slov, ktoré obsahujú znaky prízvuku a rôzne písmená. Môžete použiť buď Alt klávesu Ctrl a k nemu prislúchajúceho iného klávesu, ktorý by ste chceli pridať, metódy klávesov na zobrazenie znaku.[1]

Metóda 1 z 3: Metóda klávesy Alt


Uistite sa, že Num ⇩ je v súčasnosti povolená. Uistite sa, že kontrolka na klávesnici pre túto klávesu práve svieti. Stlačiť Num ⇩ klávesu, ak nie je.


Poznajte písmeno, ktoré chcete vytvoriť.


Vyhľadajte číslo, ktoré zodpovedá písmenu, ktoré chcete použiť z Pomoc s klávesnicami Microsoft US-International table ktorá uvádza všetky najčastejšie písané znaky pre väčšinu všetkých jazykov, ktoré obsahujú rôzne interpunkčné znamienka s písmenami.


Stlačte a podržte tlačidlo Alt až do odvolania.[2]


Napíšte číslo, ktoré ste sa práve predtým naučili zo stránky, len pomocou číslic na numerickej časti klávesnice.


Uvoľnite Alt a mal by sa zobraziť znak.

Metóda 2 z 3: Metóda s klávesom Ctrl


Zabezpečte, aby Num ⇩ je v súčasnosti povolené. Uistite sa, že kontrolka na klávesnici pre tento kláves práve svieti. Stlačte Číslo ⇩ ak sa ešte nerozsvietilo svetlo.


Poznajte písmeno, ktoré chcete vytvoriť.


Stlačiť a podržať tlačidlo Ctrl až do odvolania.


Stlačte tlačidlo ' znak raz. Stlačením tohto tlačidla spustíte program Word, aby použil znaky s apostrofom na vrchu písmena.[3]


Stlačte písmeno, ktoré chcete zadať a ktoré obsahuje apostrof na vrchu. (Bude to fungovať aj vtedy, ak namiesto veľkých písmen napíšete.)


Uvoľnite tlačidlo Ctrl kľúč .

Metóda 3 z 3:Písanie znaku hore nohami


Stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl+Alt+⇧ Shift až do ďalšieho oznámenia.[4]


Stlačte tlačidlo ? alebo ! na klávesnici.[5]


  • Uvoľnite všetky tlačidlá naraz.
  • Odkazy