3 jednoduché spôsoby prenájmu vášho auta

Prenájom vášho vozidla, keď ho nepoužívate, môže byť skvelým spôsobom, ako si zarobiť nejaké peniaze navyše, a v súčasnosti existujú spoločnosti, ktoré umožňujú vzájomný prenájom vozidiel. Napriek tomu je kvôli otázkam poistenia a zodpovednosti dôležité urobiť si domácu úlohu a dobre si premyslieť, kým využijete niektorú z týchto spoločností na prenájom svojho vozidla. Ak ste spokojní s prihlásením a zaradením vozidla do zoznamu, dodržiavajte postupy spoločnosti pri výmene a starostlivo zdokumentujte a nahláste akékoľvek známky nadmerného opotrebovania alebo poškodenia.

Metóda 1 z 3:Vyhýbanie sa právnym problémom

Vyhnite sa pokusom prenajať si auto na vlastnú päsť. Môže byť lákavé myslieť si, že na prenájom auta stačí využiť sociálne médiá, weby na vzájomné obchodovanie alebo dokonca ústne. Existuje však toľko právnych komplikácií týkajúcich sa vecí, ako je poistenie a zodpovednosť, že sa to jednoducho neoplatí riskovať.[1]

 • Prenájom auta na vlastnú päsť môže byť v mieste vášho bydliska nezákonný. Aj keď je to legálne, najhorší scenár vás môže stáť stovky tisíc dolárov.

Zistite, ktoré spoločnosti, ak vôbec nejaké, môžu legálne pôsobiť v mieste vášho bydliska. Od roku 2019 sú najznámejšie spoločnosti v oblasti vzájomného prenájmu vozidiel (v U.S.) sú Turo, HyreCar a Getaround. Ani najväčšia z týchto spoločností – Turo – však nepôsobí vo všetkých 50 štátoch USA.S. štátoch, nehovoriac o všetkých medzinárodných trhoch. Vyhľadajte na internete kľúčové spoločnosti v tomto odvetví a overte si, či môžu legálne pôsobiť vo vašej oblasti.[2]

 • Ak niektorá z týchto spoločností nepôsobí v mieste vášho bydliska, pravdepodobne vám bude zablokovaná možnosť registrácie. Je to tak najlepšie, pretože balík poistenia, ktorý poskytujú, by sa na vás pravdepodobne nevzťahoval.

Získajte vysvetlenie od svojho veriteľa, ak stále splácate auto. Niektorí majitelia vozidiel prenajímajú svoje vozidlá, aby si pomohli pokryť náklady na mesačné platby za auto. V niektorých prípadoch však môže ísť o porušenie podmienok vašej zmluvy o financovaní. Môže to dokonca poskytnúť veriteľovi právny dôvod na vypovedanie zmluvy a zabavenie vášho auta.[3]

 • Obráťte sa na banku, finančnú agentúru alebo iného veriteľa – inými slovami, spoločnosť, ktorej posielate splátky za auto – aby ste získali vysvetlenie, či môžete svoje vozidlo prenajať. Opýtajte sa ich konkrétne: „Je porušením mojej zmluvy o financovaní prenajímanie môjho auta za peniaze iným vodičom??“

V tejto situácii sa obráťte na poisťovňu svojho vozidla ohľadom vášho poistného krytia. Aj keď sa vaša poistná zmluva na auto vzťahuje na prípady, keď vaše auto za bežných okolností riadi niekto iný, nemusí sa vzťahovať na prípady, keď auto prenajímate. V niektorých prípadoch môže poisťovňa dokonca zrušiť vaše poistenie, ak používate auto na komerčné účely.[4]

 • Každá z nich U.S. štát individuálne reguluje automobilové poisťovne, takže požiadavky na poistné krytie pri vzájomnom požičiavaní sa značne líšia.
 • Vždy, keď je vaše vozidlo prenajaté, bude kryté poistnou zmluvou, ktorú poskytuje spoločnosť poskytujúca peer-to-peer prenájom. Jedinou výnimkou je, ak sa vzdáte tohto krytia, pretože už máte poistenie vozidla (napríklad komerčné poistenie), ktoré tento scenár pokrýva.

Pred podpísaním zmluvy s uvedenou spoločnosťou si prečítajte drobné písmo. Toto je dobrá rada bez ohľadu na to, na čo sa prihlasujete. Keď nájdete spoločnosť, ktorá legálne pôsobí v mieste vášho bydliska a zdá sa, že vyhovuje vašim potrebám, venujte čas hlbšiemu prieskumu. Preskúmajte webovú stránku, obráťte sa na spoločnosť s akýmikoľvek otázkami a prečítajte si všetky „zmluvné podmienky“ skôr, ako s nimi budete súhlasiť.[5]

 • Najdôležitejšie je uistiť sa, že sa na vás vzťahuje poistná zmluva spoločnosti, ak sa vaše vozidlo počas prenájmu stane účastníkom nehody. Uistite sa, že máte jasno o všetkých výnimkách alebo obmedzeniach ponúkaného krytia.

Metóda 2 z 3: Sprístupnenie vášho auta

Poskytnite presné informácie o vozidle spoločnosti, ktorá ho ponúka. Uvedenie vášho vozidla v rovesníckej požičovni vyžaduje dôkaz, že ste vlastníkom vozidla – napríklad číslo VIN vozidla a číslo vášho vodičského preukazu, okrem iných identifikačných údajov. Okrem toho poskytnite požadované informácie o značke, modeli, počte najazdených kilometrov a stave vozidla a v prípade potreby pošlite fotografie.[6]

 • Nie všetky vozidlá sa dostanú do výberu. Väčšina spoločností uvádza v zozname len novšie modely vozidiel, napríklad mladšie ako 10 rokov, a má obmedzenia týkajúce sa počtu najazdených kilometrov a stavu.

Zdokumentujte stav vozidla pre vlastné záznamy. Pri zostavovaní požadovaných informácií o vozidle pre požičovňu zdokumentujte stav vozidla ešte podrobnejšie pre svoj vlastný prospech. Odfoťte celý interiér a exteriér vozidla a dôkladne popíšte jeho aktuálny stav.[7]

 • Teraz podrobne zdokumentujte, aby ste neskôr mohli ľahšie preukázať škody spôsobené vodičmi prenajímateľa.

Stanovte si harmonogram dostupnosti vášho vozidla a sadzby za prenájom. Je úplne na vás, kedy dáte svoje auto k dispozícii na prenájom. Konkrétny postup sa líši v závislosti od spoločnosti, ale zvyčajne si môžete zablokovať určité dni alebo časy v opakujúcom sa rozvrhu, ako aj podľa potreby pridať alebo odstrániť vaše vozidlo z dostupnosti.[8]

 • Cenu prenájmu si zvyčajne môžete nastaviť sami podľa potreby. Niektoré spoločnosti vás však môžu nabádať, aby ste namiesto toho používali špecifikovaný dynamický cenový model, ktorý zvyšuje a znižuje cenu prenájmu vášho vozidla na základe faktorov, ako je celkový dopyt.
 • Počas víkendov a sviatkov býva väčší dopyt, takže môžete očakávať, že prilákate viac nájomcov a vyššie ceny prenájmu, ak dáte svoje auto k dispozícii v týchto časoch.

Zachovajte si realistický pohľad na sumu peňazí, ktorú zarobíte. Ak žijete v oblasti s vysokým dopytom (napríklad vo veľkom meste), máte vozidlo s vysokým dopytom (napríklad vozidlá Tesla bývajú veľmi obľúbené) a vaše auto je k dispozícii väčšinu času (vrátane obdobia vysokého dopytu), môžete na prenájme svojho auta dobre zarobiť. V niektorých iných prípadoch môžete mať problém zarobiť dosť na to, aby sa vám to všetko oplatilo.[9]

 • Napríklad v roku 2017 ľudia, ktorí uviedli svoje autá na stránke Turo, zarobili v priemere 720 USD mesačne (8 640 USD ročne).
 • Ceny za celodenný prenájom sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí 10 – 100 USD.
 • Nezabudnite do svojho potenciálu zárobku započítať aj daňové výhody. V U.S., počas prenájmu vášho vozidla môžete mať nárok na odpočet federálnej dane za každý kilometer. Ak napríklad nájomcovia prejdú s vaším vozidlom v priemere 100 míľ (160 km) týždenne, môžete zarobiť odpočet blížiaci sa k 3 000 USD.[10]

Metóda 3 z 3:Dokončenie prenájmu

Dohodnite s nájomcom miesta a časy vyzdvihnutia a odovzdania vozidla. Po zaradení vozidla do zoznamu vás vybraná požičovňa upozorní, keď bude mať niekto záujem o jeho prenájom. Ak súhlasíte s prenájmom, pracujte prostredníctvom aplikácie alebo stránky spoločnosti, aby ste si dohodli časy a miesta výmeny, ktoré vám obom vyhovujú. Nejednajte priamo s potenciálnym nájomcom.[11]

 • Aj keď je pohodlnejšie, ak sa miestom transakcie stane váš domov, je bezpečnejšie vybrať si verejné miesto – napríklad parkovisko rušného nákupného centra – na odovzdanie aj vyzdvihnutie. Výmenou za zvýšenú bezpečnosť si budete musieť zabezpečiť odvoz od niekoho iného!

Pred výmenou skontrolujte ich vodičský preukaz a ukážte im auto. Keď obaja dorazíte na miesto výmeny, prezrite si občiansky preukaz potenciálneho nájomcu, aby ste sa uistili, že je tým, za koho sa vydáva. Potom im ukážte vozidlo zvonku a zvnútra a uveďte všetky existujúce poškodenia alebo problémy. Okrem toho im dajte akékoľvek tipy na šoférovanie – napríklad im dajte vedieť, ak volant ťahá trochu doľava. Pokiaľ sa neobjavia žiadne „červené vlajky“ – napríklad si myslíte, že osoba má falošný preukaz totožnosti alebo môže byť pod vplyvom drog alebo alkoholu – pokojne jej odovzdajte kľúče.[12]

 • Nie ste povinní odovzdať kľúče, ak máte oprávnené dôvody na obavy. Zrušte výmenu a ihneď kontaktujte požičovňu.
 • Žiadne peniaze by sa nemali vymieňať z rúk do rúk. To všetko rieši požičovňa.

Skontrolujte svoje vozidlo a po jeho vrátení nahláste akékoľvek problémy. Po ceste na dohodnuté miesto vyzdvihnutia a vrátení auta vykonajte úplnú kontrolu. Odfoťte všetky nové poškodenia alebo opotrebovanie a urobte si podrobné poznámky. Akékoľvek problémy ihneď nahláste požičovni.[13]

 • Pred ďalším prenájmom vozidla vždy nahláste akékoľvek problémy, a ak je to možné, tak do 24 hodín.
 • Keďže sa na vaše vozidlo vzťahuje poistná zmluva, ktorú ponúka požičovňa (počas jeho prenájmu), pri uplatňovaní nárokov a vykonávaní opráv budete musieť spolupracovať s poisťovňou spoločnosti.
 • Dávajte si pozor na mýto, pokuty a neočakávané poplatky. Bohužiaľ, ani vy, ani požičovňa nemôžete prinútiť nájomcu zaplatiť poplatky, ako sú nezaplatené mýto alebo pokuty za parkovanie. Ak sa vyskytne tento problém, postupujte podľa postupov spoločnosti, ktorá požaduje platbu od nájomcu. Medzitým uhraďte všetky dlžné peniaze, aby vám nevznikli ďalšie pokuty.[14]

  • Ak napríklad bývate v blízkosti hlavnej spoplatnenej cesty, ktorá používa fotografie evidenčných čísel na vyberanie mýta, môžete nakoniec zaplatiť značné účty.
  • Spoločnosť môže osobe zakázať ďalší prenájom, ale to je zvyčajne všetko.
 • Referencie