3 jednoduché spôsoby recyklácie novín

Recyklácia novín je neuveriteľne jednoduchá, pretože na novinách nie je nič jedinečné, čo by sťažovalo ich spracovanie. Väčšinu novín môžete zaradiť medzi štandardné recyklovateľné materiály. Obráťte sa na obecný úrad a zistite, ako by ste mali triediť recykláciu na odber. Ak chcete, môžete kompostovať aj noviny spolu s lístím, potravinovým odpadom a pokoseným trávnikom. Ak chcete noviny pred recykláciou alebo kompostovaním viac využiť, použite ich ako obalový materiál, darčekový obal, prostriedok na ničenie buriny alebo čistenie okien.

Metóda 1 z 3: Použitie vášho štandardného recyklátu


Kontaktujte obecný úrad a zistite, či prijíma noviny. Na novinách nie je nič zvláštne, čo by sťažovalo ich recykláciu. Niektoré miestne samosprávy však majú jedinečné obmedzenia týkajúce sa toho, aký typ recyklovateľného odpadu možno vhadzovať do tej istej nádoby, a niektoré vyžadujú, aby sa papier a plasty separovali. Zavolajte na miestne oddelenie pre ulice a kanalizáciu a zistite, aké sú ich požiadavky na recykláciu novín.[1]

 • Vyhľadajte na internete telefónne číslo na miestne oddelenie pre ulice a kanalizáciu alebo zber odpadu. Môže byť vytlačený aj na vašom odpadkovom koši, ak vám ho poskytlo vaše mesto.
 • V drvivej väčšine prípadov vám oddelenie zberu odpadu vo vašom meste povie, že noviny môžete vhadzovať do rovnakého koša ako ostatné plasty, papier a kartónové škatule.


Umiestnite noviny do štandardného recyklačného koša. Zložte noviny naplocho tak, aby sa vám zmestili do odpadkového koša a nezaberali veľa miesta. Postavte ho vonku na týždenné vyzdvihnutie spolu s kartónmi a iným papierom.[2]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
Independent U.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Uchovávajte si nádoby na jedlo a jednorazové taniere, aby nedošlo ku kontaminácii jedla. Odpad z jedla a mastné zvyšky patria do koša, nie do recyklačného koša.


Odneste noviny do recyklačného závodu, ak ich vaše mesto nezbiera. Ak vaša miestna samospráva nerecykluje alebo noviny odmieta prijať, môžete ich sami odniesť do závodu. Vyhľadajte na internete recyklačné zariadenia vo vašom okolí. Zavolajte do najbližšieho závodu a opýtajte sa, či berú noviny. Ak sa tak stane, počkajte, kým naplníte zásobník novinami. Potom ich odvezte do miestneho závodu a odovzdajte na recykláciu,[3]

 • Ak sa zariadenie špeciálne nezameriava na materiály, ktoré sa ťažko spracúvajú, recyklačné zariadenie vo vašom okolí nebude mať problém prijať vaše noviny.
 • Väčšina obecných zariadení neúčtuje poplatok za odovzdanie materiálov.

Tip: Počkajte, kým budete mať plný zásobník, a až potom vysypte noviny. Týmto spôsobom znížite emisie skleníkových plynov tým, že obmedzíte počet ciest do zariadenia.

Metóda 2 z 3:Kompostovanie novín


Vytvorte kompostovací zásobník alebo hromadu, pričom ako výplň použite noviny. Kompostovanie je proces hromadenia organických materiálov, ktoré sa časom rozkladajú. Môžete to urobiť v zásobníku, v debne alebo na voľne stojacej hromade. Ak chcete mať kompost v uzavretých priestoroch, vyberte si kompostovací zásobník alebo box. Ak máte veľký dvor, voľne stojaca kopa je úplne v poriadku.[4]

 • Na kompostovanie potrebujete zmes „zelených“ a „hnedých“ materiálov. Zelené materiály sa vzťahujú na organické látky, ktoré sú zvyčajne zelené, ako sú rastliny, kvety a potravinový odpad. Hnedá farba býva biela alebo hnedá. Noviny sa na účely kompostovania počítajú ako hnedé, aj keď majú bielu alebo sivú farbu.
 • Ak sa obávate zápachu, zaobstarajte si nádobu s vekom. Pre proces kompostovania to však nie je nevyhnutné.

Tip: Zelený odpad zahŕňa lístie, pokosený trávnik, potravinový odpad, kávovú usadeninu a hnoj. Brúsky obsahujú sušené listy, slamu, vetvičky, vlákna a papier.


Noviny navrstvite do spodnej polovice kompostovacieho zásobníka alebo hromady. Na efektívne kompostovanie potrebujete rovnakú zmes zelených a hnedých vrstiev. Keďže noviny sa rozkladajú dlhšie ako štandardný organický odpad a vietor ich môže rozfúkať, položte ich na rovnú plochu do spodnej polovice koša, aby sa nezaťažovali. Môžete pridať ľubovoľný počet vrstiev, ale čím viac ich pridáte, tým dlhšie bude trvať, kým sa rozloží.[5]

 • Nezáleží na tom, aký typ novín použijete alebo koľko vrstiev pridáte. Čím väčšia je vaša kompostovacia kopa, tým dlhšie bude trvať jej rozklad.
 • Ak chcete, aby sa noviny kompostovali čo najrýchlejšie, pridávajte ich v tenších vrstvách.
 • Na dosiahnutie maximálnej účinnosti zahrňte zmiešanú sadu zelených a hnedých vrstiev.
 • Kompost pridávajte ručne alebo lopatou. Na začiatku by ste do hromady nemali pridávať žiadne toxické látky, takže sa kompostu nemusíte dotýkať.


Počkajte 2-4 týždne, kým sa hromada začne rozkladať. Kompost sa časom prirodzene rozloží. Nakoniec sa zmení na hmotu podobnú pôde, ktorú môžete použiť na záhrade ako hnojivo. Nechajte hromadu 2-4 týždne v pokoji, aby sa začala rozkladať.[6]


Premiešajte hromadu a počkajte ďalšie 3-4 týždne, kým sa kompost rozloží. Čas, ktorý váš kompost potrebuje na rozklad, závisí od materiálov, teploty a prúdenia vzduchu, ktorému je váš kompost vystavený. Po uplynutí prvých 2-4 týždňov použite lopatu alebo lopatku na premiešanie hromady. Raz týždenne hromadu premiešajte, aby ste do nej naďalej privádzali vzduch, ktorý napomáha rozkladu organických materiálov. Počkajte ďalšie 3 – 4 týždne, kým sa vaša hromada rozloží na materiál podobný pôde.[7]

 • Ak máte naozaj veľkú hromadu, môže trvať dlhšie ako 6 týždňov, kým sa kompost rozloží.


Kompost použite v záhrade ako vrchnú vrstvu pôdy. Kompost je materiál bohatý na živiny, ktorý podporí zdravý rast rastlín vo vašej záhrade. Keď sa váš kompost rozloží, rozprestrite ho po záhrade ako vrchnú vrstvu zeminy, aby ste ho zapracovali do svojho dvora alebo záhrady.[8]

 • Po rozložení rozloženého kompostu založte novú kompostovaciu kopu alebo zásobník.
 • Hromadu kompostu možno rozložiť, keď už nie je možné identifikovať zložky, ktoré ste pôvodne pridali. Mala by vyzerať ako rovnomerná kopa zvyškov pripomínajúcich pôdu.

Metóda 3 z 3:Upcyklácia a opätovné použitie novín


Staré noviny používajte ako darčekový obal, aby ste znížili množstvo odpadu. Namiesto míňania peňazí na luxusné darčekové balenie použite na balenie darčekov hromady starých novín. Položte list novín na rovnú plochu a umiestnite škatuľu alebo predmet do stredu papiera. Vytiahnite roh nahor a vyhlaďte ho dlaňou. Pomocou pásky pripevnite roh k predmetu a zopakujte to aj pre ostatné rohy. Na zakrytie predmetu použite viacero listov navrstvených na seba.[9]

Tip: Toto je dobrý spôsob, ako znížiť množstvo papierového odpadu, pretože noviny sa recyklujú oveľa ľahšie ako laminované darčekové obaly. Viac papiera nespotrebujete ani tým, že darčekové obaly necháte na poličke.


Zabráňte novinami rozbitiu prepravovaného tovaru. Noviny sú mäkké a sú skvelým obalovým materiálom. Namiesto bublinkovej fólie alebo baliacich gúľ naplňte škatule pokrčenými novinami, aby sa váš tovar počas prepravy nerozbil alebo neroztrieštil.[10]

 • Baliace arašidy a bublinkové fólie sa recyklujú veľmi ťažko. Je to dobrý spôsob, ako zabrániť ich vnášaniu do životného prostredia.
 • Nepoužívajte noviny na uchovávanie tovaru podliehajúceho skaze. Farba na papieri sa môže dostať do organického materiálu.[11]


Okná a sklo čistite čiernymi a bielymi novinami. Keď nabudúce vezmete do ruky čistiaci prostriedok na okná, použite namiesto papierových utierok noviny. Rozložte noviny okolo dlane a krúživými pohybmi utrite okná po ich postriekaní čistiacim prostriedkom. Suché noviny môžete použiť aj na utieranie čistiacich prostriedkov a utieranie okien do sucha.[12]

 • Nepoužívajte na to papier s farebným atramentom. Farebný atrament sa niekedy po navlhčení rozpadne a zotrie. Čierne a biele noviny však budú v poriadku.
 • Ak chcete naozaj znížiť svoju uhlíkovú stopu, namiesto komerčného čistiaceho prostriedku použite zmes 1 dielu octu a 1 dielu vody.
 • Noviny napustené octom môžete po skončení kompostovať. Nemôžete ju však recyklovať do štandardného recyklačného koša.

 • Zadusenie buriny v záhrade pomocou novinových stohov. Ak chcete použiť noviny v záhrade, vezmite si hromadu 5 až 10 novín. Vezmite ich na burinou zamorené miesto vo vašej záhrade a položte ich priamo na burinu. Potom noviny prikryte drevnou štiepkou alebo mulčom, aby ste udusili burinu a zabránili jej šíreniu. Časom sa vaše noviny rozložia na burine a dostanú sa do pôdy, čím burinu zahubia.[13]

  • Toto je dobrý spôsob, ako sa prirodzene zbaviť novín bez toho, aby ste do záhrady vniesli škodlivé chemikálie.
 • Odkazy