3 jednoduché spôsoby výmeny vodičského preukazu

Je prirodzené, že sa cítite bezmocní, ak sa váš vodičský preukaz stratí alebo vám ho ukradnú. Našťastie štáty umožňujú pomerne jednoduchú výmenu vodičského preukazu, aj keď momentálne žijete mimo štátu. Možno si budete môcť objednať náhradné pružiny online alebo môžete zájsť na najbližší úrad pre motorové vozidlá a získať ich. V prípade ktorejkoľvek z týchto metód môžete náhradnú licenciu dostať okamžite alebo do týždňa či dvoch. Ak však žijete v inom štáte, môže trvať o niečo dlhšie, kým dostanete náhradu. Nezabudnite, že nemôžete viesť motorové vozidlo, ak nemáte pri sebe platný vodičský preukaz.

Metóda 1 z 3: Žiadosť o výmenu online

Pozrite si webovú stránku oddelenia vydávania vodičských preukazov vášho štátu. Ak váš štát umožňuje objednať si náhradný preukaz online, informácie nájdete na webovej stránke ministerstva. Zvyčajne je to oddelenie motorových vozidiel (DMV) vášho štátu, ale niektoré štáty majú iný názov.[1]

 • Vyhľadajte kartu alebo odkaz na výmenu vodičského preukazu. Nájdete tu aj informácie o tom, kto má nárok na objednanie náhradného vodičského preukazu online. Vo všeobecnosti si môžete náhradný vodičský preukaz objednať online, ak platnosť vášho vodičského preukazu ešte neuplynula a úrad DMV má v súbore vašu fotografiu a podpis.[2]
 • Webová stránka vás tiež informuje o ďalších spôsoboch, ktoré môžete použiť na výmenu vodičského preukazu. Za určitých okolností si môžete objednať výmenu telefonicky alebo zaslaním papierovej žiadosti s príslušným poplatkom.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Štát Massachusetts
  Oficiálna webová stránka štátu Massachusetts
  Prejsť na zdroj

Tip: Ak sa platnosť vášho preukazu skončí v priebehu menej ako jedného roka, môže byť rozumnejšie pokračovať v jeho obnovovaní, než si objednávať náhradný preukaz. Obvykle si musíte vodičský preukaz obnoviť osobne, aby sa mohla aktualizovať vaša fotografia.

Zadajte informácie o svojom vodičskom preukaze a získajte prístup k svojmu účtu. Keď kliknete na odkaz na obnovenie vodičského preukazu, zvyčajne budete musieť najprv zadať číslo vodičského preukazu alebo číslo sociálneho poistenia. Možno budete musieť zadať aj svoje meno a dátum narodenia.[4]

 • Po načítaní vášho účtu na webovej stránke budete mať možnosť skontrolovať všetky informácie, ktoré sa zobrazia na vašom vodičskom preukaze, a uistiť sa, že sú správne.
 • Mnohé štáty vám neumožňujú zmeniť žiadne informácie, ak si náhradný vodičský preukaz objednáte online. Môžete si objednať iba presný duplikát svojej predchádzajúcej licencie. Niektoré štáty, ako napríklad Virgínia, však umožňujú vykonať menšie zmeny, ako napríklad aktualizáciu adresy alebo zmenu statusu darcu orgánov.[5]

Poskytnite číslo debetnej alebo kreditnej karty na zaplatenie poplatku za výmenu. Všetky štáty si účtujú poplatok za výmenu duplikátu vodičského preukazu – zvyčajne menej ako 30 USD. Pri objednávaní online budete na zaplatenie tohto poplatku zvyčajne potrebovať veľkú kreditnú alebo debetnú kartu. Niektoré štáty však môžu mať ďalšie možnosti platby.[6]

 • Zvyčajne dostanete potvrdzujúci e-mail. Uložte si ich, kým vám poštou nepríde náhradný vodičský preukaz. V prípade akýchkoľvek problémov s vašou objednávkou sa naň budete musieť odvolať.

Počkajte, kým vám vodičský preukaz príde poštou. Po prijatí objednávky vám bude vodičský preukaz zaslaný poštou na adresu uvedenú v súbore DMV. Mal by vám byť doručený do 10 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.[7]

 • Ak uplynuli dva týždne a náhradný vodičský preukaz ste stále nedostali, zavolajte na číslo zákazníckeho servisu úradu DMV a informujte sa o aktuálnom stave.

Metóda 2 z 3: Výmena vodičského preukazu osobne

Vyplňte formulár žiadosti. Ak si chcete vymeniť vodičský preukaz osobne, váš štátny úrad DMV má k dispozícii formulár žiadosti. Formulár je zvyčajne k dispozícii na webovej stránke oddelenia, kde si ho môžete stiahnuť a vytlačiť, takže ho môžete vyplniť vopred. Papierový formulár môžete vyplniť aj na úrade DMV.[8]

 • Pomocou formulára aktualizujte všetky informácie, ktoré sa zmenili od získania starého vodičského preukazu. Ak ste sa napríklad presťahovali, na vodičskom preukaze by mala byť uvedená vaša aktuálna adresa.

Tip: Zavolajte na dopravný úrad a zistite, či sa vodičské preukazy vydávajú okamžite, ak si osobne objednáte náhradný preukaz. To vám môže ušetriť drahocenný čas čakania, najmä ak potrebujete šoférovať, aby ste sa dostali do práce alebo do školy.

Zhromaždite doklady na preukázanie svojho bydliska a totožnosti. Na získanie vodičského preukazu potrebujete jeden doklad totožnosti, jeden doklad o legálnom pobyte v USA a 2 doklady, ktoré potvrdzujú váš pobyt v danom štáte. Ak máte číslo sociálneho poistenia, musíte priniesť aj doklad o svojom čísle sociálneho poistenia (zvyčajne preukaz sociálneho poistenia).[9]

 • Na preukázanie svojej totožnosti si prineste rodný list alebo cestovný pas.
 • Ak chcete preukázať, že sa v USA zdržiavate legálne, prineste si rodný list alebo cestovný pas, ak ste občanom USA. Ak máte legálny pobyt, prineste si so sebou zahraničný pas s nevypršaným vízom alebo nevypršaný preukaz o trvalom pobyte.
 • Na preukázanie svojho bydliska prineste účet za komunálne služby, výpis z nájomnej alebo hypotekárnej zmluvy, výpis z účtu alebo inú oficiálnu korešpondenciu od štátneho orgánu. Na týchto dokladoch musí byť uvedené vaše celé meno a adresa.
 • Ak ste už tieto doklady predložili pri získaní starého vodičského preukazu a platnosť tohto preukazu ešte neuplynula, nemusíte tieto doklady priniesť, aby ste získali náhradný vodičský preukaz. Ak chcete mať istotu, zavolajte na miestny úrad pre motorové vozidlá.

Tip: Ak sa vaše meno v niektorom z vašich dokladov líši, musíte priniesť aj doklad, ktorý preukazuje dôvod rozdielu mien, napríklad sobášny list alebo rozsudok o rozvode.

Navštívte najbližší úrad oddelenia motorových vozidiel vášho štátu. Ak si nie ste istí, kde sa nachádza najbližší úrad DMV, pozrite si lokátor na webovej stránke úradu DMV vo vašom štáte. Zvyčajne sa zobrazia úrady vo vašom okolí, ak zadáte svoje poštové smerovacie číslo alebo adresu.[10]

 • Ak je to možné, dohodnite si stretnutie, aby ste čakali čo najkratšie. Ak si nemôžete dohodnúť stretnutie, pokúste sa prísť hneď ráno po otvorení úradu.

Odoslať žiadosť a zaplatiť poplatok. Keď vás úradník DMV zavolá k okienku, povedzte, že potrebujete získať náhradný vodičský preukaz. Odovzdajte im svoju žiadosť spolu s dokladmi, ktoré ste priniesli na preukázanie svojho pobytu a totožnosti. Úradník skontroluje vaše dokumenty a oznámi vám výšku poplatku, ktorý zvyčajne nepresahuje 30 USD.[11]

 • Pri osobnej úhrade poplatku môžete zvyčajne zaplatiť v hotovosti, osobným šekom, peňažnou poukážkou alebo veľkou kreditnou alebo debetnou kartou. Ak potrebujete vedieť, či je konkrétny spôsob platby akceptovaný, overte si to na webovej stránke DMV alebo zavolajte vopred.

Pripravte sa na fotografovanie. Ak si idete osobne vymeniť vodičský preukaz, zvyčajne si musíte dať vyhotoviť novú fotografiu. Úradník DMV, ktorý vybavuje vašu žiadosť, vám oznámi, či je potrebná nová fotografia. Vo všeobecnosti je však najlepšie predpokladať, že si budete dať urobiť fotografiu, a podľa toho sa aj obliecť.[12]

 • Keď si pôjdete vyzdvihnúť náhradný vodičský preukaz, vyhnite sa noseniu klobúka, pretože na fotografii nebudete môcť mať klobúk. Ak si zložíte klobúk po tom, čo ste ho nejaký čas nosili, nemusíte byť spokojní s tým, ako vyzerajú vaše vlasy.

Dostanete náhradný vodičský preukaz. V niektorých štátoch vám úradník DMV vydá nový vodičský preukaz okamžite. V iných štátoch sa náhradný vodičský preukaz posiela poštou. Ak sa váš vodičský preukaz posiela poštou, zvyčajne nebudete musieť čakať na jeho vydanie dlhšie ako týždeň alebo dva.[13]

 • Ak uplynuli 2 týždne a náhradný vodičský preukaz ste stále nedostali, zavolajte na úrad, kde ste podali žiadosť, a zistite, kedy môžete očakávať jeho vydanie.

Metóda 3 z 3:Objednávanie výmeny mimo štátu

Potvrdiť si nárok na objednanie náhradného vodičského preukazu poštou. Vo všeobecnosti si môžete objednať náhradu, ak v súčasnosti žijete v inom štáte, ako je štát, v ktorom máte trvalý pobyt. To je zvyčajne prípad, ak ste v armáde a ste umiestnený mimo štátu alebo ak navštevujete školu mimo štátu.[14]

 • Niektoré štáty umožňujú požiadať o náhradný vodičský preukaz z iného štátu len vtedy, ak sa neplánujete vrátiť do štátu do 30 dní.
 • Ak máte rozšírený vodičský preukaz alebo preukaz REAL ID, nemusíte mať možnosť získať náhradný preukaz mimo štátu. V takom prípade by ste museli vycestovať do štátu, aby ste si náhradný doklad vyzdvihli osobne. Ak to nie je možné, obráťte sa na dopravný úrad a zistite, aké sú vaše možnosti.

Vyplňte žiadosť o náhradný vodičský preukaz. Štátny úrad, ktorý vydal váš vodičský preukaz, má zvyčajne žiadosť k dispozícii na stiahnutie na svojej webovej stránke. Môžete tiež zavolať na oddelenie a požiadať o formulár žiadosti.[15]

 • Žiadosť mimo štátu sa môže líšiť od žiadosti, ktorú by ste vyplnili na objednanie náhradného vodičského preukazu v štáte. Možno budete musieť zavolať na DMV a uistiť sa, že môžete použiť nájdený formulár žiadosti, ak v súčasnosti žijete mimo štátu.

Zhromaždite všetky ďalšie požadované dokumenty. Zvyčajne budete musieť priložiť aspoň doklad o trvalom pobyte v štáte a kópiu preukazu sociálneho zabezpečenia (ak ho máte). Dôkaz o bydlisku v štáte zvyčajne zahŕňa daňové priznanie, voličský preukaz alebo inú vládnu korešpondenciu s vaším menom a trvalou adresou. Funguje aj daňové priznanie.[16]

 • Na kópii môžete začierniť všetky súkromné finančné informácie. Jediné, čo úrad DMV potrebuje, je doklad o tom, že máte trvalý pobyt v danom štáte, aj keď v súčasnosti žijete v inom štáte.

Tip: Ak ste vojak v aktívnej službe, zvyčajne musíte priložiť farebnú kópiu prednej a zadnej strany vášho vojenského preukazu spolu s kópiou vašich posledných rozkazov.

Získajte overený šek alebo peňažnú poukážku na poplatky za výmenu. Výšku poplatku za náhradný vodičský preukaz môžete zistiť na webovej stránke DMV vášho štátu alebo telefonicky na DMV. Výška poplatku môže byť uvedená aj v žiadosti.[17]

 • Uschovajte si potvrdenie o zaplatení alebo kópiu šeku alebo peňažnej poukážky pre prípad, že by sa vyskytli problémy s objednávkou.

Pošlite svoje dokumenty a platbu na oddelenie vydávania vodičských preukazov vo vašom štáte. Je dobré použiť doporučenú zásielku s doručenkou. Takto budete vedieť, kedy DMV dostal vašu žiadosť.[18]

 • Možno si budete chcieť urobiť kópiu svojej žiadosti a priložených dokumentov pre svoje záznamy. Aj keď ich nemusíte uchovávať neobmedzene dlho, je dobré si ich ponechať aspoň dovtedy, kým nedostanete vodičský preukaz.
 • Počkajte, kým vám poštou príde náhradný vodičský preukaz. Ak si objednáte náhradný vodičský preukaz z iného štátu, môže trvať až 30 dní, kým dostanete náhradný preukaz. Ak potrebujete náhradný vodičský preukaz skôr, zavolajte na DMV a zistite, aké máte možnosti.[19]

  • Ak nedostanete vodičský preukaz do 30 dní odo dňa, keď úrad DMV prijal vašu žiadosť, zavolajte alebo pošlite e-mail na úrad DMV, aby ste to mohli sledovať.

  Tip: Ak nemôžete čakať na vodičský preukaz, napríklad ak potrebujete jazdiť do práce alebo do školy, môžete namiesto toho zvážiť získanie vodičského preukazu v štáte, v ktorom v súčasnosti žijete. Takýto postup neovplyvní váš pobytový status v domovskom štáte.

 • Odkazy: