3 spôsoby, ako analyzovať samého seba

Sebauvedomenie je o poznaní toho, kto ste vo svojej podstate, ako sú hodnoty a presvedčenia, a tiež o poznaní svojho správania a tendencií. Uvedomenie si seba samého je dôležitým prvým krokom k poznaniu seba samého ako osoby. Budovanie sebavedomia je jedným zo spôsobov, ako sa pustiť do analýzy seba samého vrátane svojich presvedčení, postojov, správania a reakcií.[1]
Existuje mnoho spôsobov, ako sa naučiť analyzovať samého seba.

Metóda 1 z 3: Uvedomenie si svojich pocitov


Všímajte si svoje myšlienky. Vaše myšlienky sú neoddeliteľnou súčasťou toho, kto ste. Často usmerňujú to, ako sa cítite, ako aj váš postoj a vnímanie situácií. Monitorujte svoje myšlienky a rozpoznávajte ich obsah. Sú vaše myšlienky negatívne? Znevažujete sa alebo si vždy myslíte, že sa niečo pokazí? V ktorých oblastiach svojho života ste na seba najtvrdší?

 • Robte to v každom aspekte svojho života. Chcete sa uistiť, že budete premýšľať o svojich myšlienkach každý deň a počas všetkých rôznych druhov aktivít.
 • Skúste si nastaviť 5-10 denných časovačov, ktoré sa spustia, aby vám pripomenuli, že máte zhodnotiť, ako sa v danom momente cítite.[2]
  Zdroj experta
  Amy Wong
  Vedenie & Transformačný kouč
  Rozhovor s odborníkom. 30. apríla 2020.
 • Schopnosť pozorovať svoje pocity vám tiež pomôže uvedomiť si, že môžete kontrolovať svoje myšlienky a zmeniť to, na čo sa sústredíte.[3]
  Odborný zdroj
  Amy Wong
  Vedenie & Transformačný kouč
  Rozhovor s odborníkom. 30 apríla 2020.


Píšte si denník. Aby ste mohli každý deň sledovať svoje myšlienky, založte si denník a píšte si o svojom dni, svojich ťažkostiach, cieľoch a snoch. Analyzujte svoje záznamy v denníku a všímajte si ich kvalitu. Sú nádejné alebo pochmúrne? Cítite sa zaseknutí alebo silní? Pokračujte v analýze svojich myšlienok, aby ste si lepšie uvedomili, kto ste.


Uvedomte si svoje vnemy. Niekedy nás naše vnímanie situácií vedie k chybným záverom o tom, čo sa stalo alebo čo sme videli. Ak ste napríklad vnímali, že vaša kamarátka sa na vás po obede hnevá, môžete byť zmätení a automaticky si myslieť, že keďže mala zlú náladu, urobili ste niečo zlé. Uvedomenie si svojho vnímania jej nálady vám môže pomôcť analyzovať, prečo ste dospeli k záveru, že je na vás nahnevaná.

 • Keď dôjde k takejto situácii, venujte čas analýze svojho konania a presvedčenia o tom, čo sa stalo. Napíšte si, čo ste videli, počuli alebo cítili, čo vás prinútilo interpretovať situáciu tak, ako ste ju interpretovali. Spýtajte sa sami seba, či by mohli existovať aj iné príčiny vašej priateľskej nálady alebo či existujú vonkajšie faktory, o ktorých neviete.


Rozpoznajte svoje pocity. Vaše pocity vám tiež môžu napovedať, kto ste a prečo reagujete na určité situácie alebo ľudí tak, ako reagujete. Analyzujte svoje pocity tak, že si uvedomíte svoje reakcie na témy rozhovorov, tón hlasu, výraz tváre a reč tela. Identifikujte, čo cítite, a spýtajte sa sami seba, prečo ste mali takýto typ emocionálnej reakcie. Na čo ste reagovali? Čo vo vás vyvolalo tieto pocity?

 • Na naladenie sa na to, ako sa cítite, môžete použiť aj fyzické náznaky. Ak si napríklad všimnete, že dýchate ťažšie alebo rýchlejšie, tak môžete byť vystresovaní, nahnevaní alebo vystrašení.[4]
 • Ak spočiatku nemôžete presne zistiť, ako sa cítite, zapisujte si svoje reakcie a myšlienky na určité situácie. Možno budete potrebovať čas a odstup od situácie, aby ste si uvedomili, ako sa cítite.
 • Môžete tiež požiadať dôveryhodného priateľa alebo člena rodiny, aby vám pomohol prejsť vaše myšlienky a reakcie a pomohol vám zistiť, čo presne cítite. Môže byť pre vás ťažké dostatočne sa dištancovať od myšlienok, aby ste skutočne vedeli, ako sa cítite alebo čo tieto veci o vás znamenajú.

Metóda 2 z 3: Analýza vašich hodnôt


Pochopte hodnoty. Poznanie toho, čo si ceníte, vám môže pomôcť nahliadnuť do toho, kto ste vo svojej podstate. Mnohé hodnoty vychádzajú z vašich osobných skúseností a niektoré sa menia, keď sa o sebe dozviete viac.

 • Niekedy je ťažké identifikovať hodnoty, pretože tento pojem a koncept je abstraktný a často nejasný. Vaše hodnoty sú vaše presvedčenia a ideály, na ktorých zakladáte svoje rozhodnutia počas celého života.[5]


Identifikujte svoje hodnoty. Identifikácia a definovanie vašich hodnôt vás priblíži k tomu, aby ste si uvedomili, kto ste a čo je pre vás dôležité. Aby ste mohli hľadať svoje hodnoty, budete musieť stráviť nejaký čas v reflexii, analyzovať, čo je pre vás dôležité a ktoré hodnoty vás robia tým, kým ste. Identifikáciu svojich hodnôt začnite tým, že si napíšete odpovede na nasledujúce otázky:

 • Určite dvoch ľudí, ktorých najviac obdivujete. Aké sú ich vlastnosti, ktoré obdivujete? Čo je na tejto osobe také, že je pre vás obdivuhodná?
 • Keby ste mohli mať do konca života len tri svoje veci, ktoré by to boli? Prečo?
 • Aké témy, udalosti alebo koníčky sú vašou vášňou? Prečo sú pre vás tieto veci dôležité? Čo je na týchto veciach to, čo vo vás vyvoláva vášeň?
 • Pri akej udalosti ste sa cítili najplnšie a najspokojnejšie? Čo vo vás v tom čase vyvolalo tieto pocity? Prečo?[6]


Zoskupte svoje základné hodnoty. Mali by ste si vytvoriť predstavu o tom, čo je pre vás dôležité a čo si ceníte. Pokúste sa zoskupiť tieto myšlienky, momenty alebo veci do základných hodnôt, aby ste mali lepšiu predstavu o svojich základných presvedčeniach a ideáloch. Medzi príklady základných hodnôt patria zdvorilosť, čestnosť, optimizmus, dôvera, priateľstvo, úspech, viera, priateľstvo, láskavosť, spravodlivosť, dôvera a mier.

 • Použite tieto základné hodnoty, aby ste lepšie pochopili a spoznali sami seba. Tieto hodnoty by vám mali pomôcť pri rozhodovaní a identifikácii toho, čo je pre vás dôležité. Vďaka takejto analýze ste oveľa bližšie k odhaleniu svojho skutočného ja.[7]
 • Vaše môžu mať viacero skupín hodnôt. Je to normálne, pretože ľudia sú zložití a cítia veľa rôznych vecí. Môžete si napríklad vážiť čestnosť, vieru, kompetentnosť a sebadôveru, teda hodnoty, ktoré sa nemusia nevyhnutne zoskupovať do jednej skupiny. Tieto vlastnosti vám však ukazujú, aké situácie a ľudí vo svojom okolí si ceníte, ako aj vlastnosti, o ktoré sa pravdepodobne usilujete sami u seba.

Metóda 3 z 3: Objavenie svojho príbehu


Napíšte si svoj príbeh. Napísanie vášho životného príbehu vám môže veľa povedať o tom, kto ste, ako aj o tom, ako vnímate svoje životné výzvy, radosti, príležitosti a boje. Spísanie vášho osobného príbehu vám môže poskytnúť prehľad o tom, čo ste sa naučili vďaka svojim skúsenostiam a ako vás tieto skúsenosti ovplyvnili.[8]

 • Takto môžete analyzovať, ako vaše skúsenosti pomohli formovať to, kým ste, čo zahŕňa vaše hodnoty, postoje, presvedčenia, predsudky, reakcie a spôsob, akým komunikujete so svojím svetom.
 • Pamätajte, že aj keď ste pravdepodobne urobili chyby, stále ste celistvá a úplná ľudská bytosť s prirodzenou sebaúctou.[9]
  Odborný zdroj
  Amy Wong
  Vedenie & Transformačný kouč
  Rozhovor s odborníkom. 30. apríla 2020.


Analyzujte svoj príbeh. Po napísaní príbehu svojho života sa analyzujte tak, že si položíte nasledujúce otázky:

 • Aké témy sú prítomné vo vašom príbehu? Ste vždy zachraňovaný alebo ste človek, ktorý zachraňuje iných? Má váš príbeh motív bezmocnosti alebo schopnosti? Je váš príbeh milostný príbeh, komédia, dráma alebo niečo iné?
 • Ak by ste svoj príbeh nazvali, aký by bol jeho názov?
 • Rozdeľte svoj príbeh na kapitoly. Prečo sú kapitoly rozdelené tam, kde sú? Čo sa zmenilo? Čo ste sa naučili? Aké sú názvy vašich kapitol?
 • Označili ste sa vo svojom príbehu? Označili ste ostatných? Čo pre vás tieto nálepky znamenajú a čo hovoria o tom, ako vnímate seba, ostatných a svet?
 • Aké druhy slov používate na opis seba, iných a sveta? Čo vám tieto opisné slová povedia o vašom príbehu a o tom, ako ste ho prežili?[10]


Rozhodnite sa, čo vaša analýza znamená. Keď napíšete svoj príbeh, musíte sa rozhodnúť, čo to znamená. Zaujímavé na písaní vlastného príbehu na analýzu, ktoré sa nazýva naratívna terapia, je to, že vám ukazuje, čo považujete za dôležité alebo kľúčové pre svoju existenciu. Prezentuje tie momenty vo vašom živote, ktoré považujete za dôležité alebo hodné povšimnutia. Ukazuje aj to, ako vnímate sami seba a trajektóriu svojho doterajšieho života.

 • Ak napríklad napíšete svoj život ako drámu, môžete mať pocit, že váš život je dramatickejší a intenzívnejší. Ak ste ho napísali ako komédiu, možno si myslíte, že váš život bol doteraz zábavný a optimistický. Ak ste svoj život napísali ako príbeh o láske, možno ste beznádejný romantik, ktorý má veľkú lásku alebo dúfa, že ju v budúcnosti zažije.[11]

 • Nezabudnite, že to chce čas. Aj keď ste dodržali všetky tieto kroky, musíte si uvedomiť, že to môže trvať určitý čas. Je dôležité pochopiť, že lepšie si uvedomiť, kto ste, alebo analyzovať sa, je tiež nepretržitá, celoživotná snaha. To, kým ste dnes alebo čomu dnes veríte, sa môže v budúcnosti zmeniť.[12]
 • Odkazy