3 spôsoby, ako byť menej nudným človekom

Niektorí ľudia sa môžu chcieť vymaniť zo svojej ulity a stať sa zaujímavejšími pre seba aj pre ostatných. Ľudia, ktorí nie sú nudní, sú často spoločenskí a odvážni. Na to, aby ste boli menej nudným človekom, je dôležité byť otvorený voči ostatným, mať zmysel pre humor a byť dobrodružný. Byť menej nudným človekom môže zmeniť vaše osobné interakcie, váš spoločenský svet a váš každodenný život.

Metóda 1 z 3: Nájdite si dobrodružstvo, vďaka ktorému sa nebudete nudiť


Prejavujte záujem o širokú škálu ľudí, miest a vecí. Ak sa pokúsite vystúpiť zo svojej komfortnej zóny vedomostí, dozviete sa viac zaujímavých vecí. Nudní ľudia sa často nezaujímajú o iných ľudí ako o seba, čo spôsobuje, že je s nimi menej zábavy.

 • Navštívte nové štvrte a reštaurácie. Nechoďte každý deň len na to isté miesto, pretože nikdy nezažijete nič nové.
 • Čítajte o rôznych ľuďoch, ktorí nie sú ako vy. Môže ísť o ľudí z inej krajiny, regiónu, etnickej skupiny alebo pohlavia.
 • Počúvajte rôzne hudobné žánre. Aj keď jej zo začiatku nie vždy rozumiete, skúste počúvať novú a zaujímavú hudbu, ktorá pochádza z iného prostredia, než je to vaše.


Skúste sa naučiť novú zručnosť alebo sa venujte novému koníčku. Naučiť sa novú zručnosť alebo koníček vás môže prinútiť k tomu, aby ste sa stali výzvou. Nový koníček alebo zručnosť môžu byť zábavnou vecou, o ktorej sa môžete s ľuďmi rozprávať, a môžu ukázať, že ste skôr zaujímavý človek ako niekto, kto sa nerád učí nové veci.[1]

 • Záľuby vás môžu zoznámiť aj s novými ľuďmi, ktorí majú rovnakú záľubu. Učenie sa hrať na gitare s ostatnými vám môže priniesť nových priateľov.
 • Zaujatie koníčka, ako je varenie, vám tiež môže poskytnúť niečo, čo môžete robiť a o čom môžete hovoriť s ostatnými. Ak je váš koníček príbuzný, ľudia sa o ňom budú chcieť dozvedieť viac.


Cestujte na nové a vzrušujúce miesta. Cestovanie rozširuje váš pohľad na život a poskytuje vám zaujímavé príbehy, ktoré môžete rozprávať ostatným. Aj keď sa chystáte len do susedného štátu, cestovanie niekam vám vždy prinesie zaujímavé príbehy na rozprávanie namiesto nudných príbehov z tých istých miest, kam chodíte stále.[2]

 • Vyhľadajte lacné lety z vášho letiska. Môžu sa vyskytnúť ponuky na cestovanie do exotických alebo miestnych miest.[3]
 • Spoznávajte nové kultúry. Účasť na rôznych kultúrach vám môže rozšíriť obzory.[4]


Pridajte sa k zaujímavým klubom alebo skupinám. Zapojenie sa do aktivít mimo práce alebo školy vám môže poskytnúť zábavu, o ktorej sa môžete rozprávať. Ukazuje to tiež, že máte záujem rozšíriť si obzory a nie len sa zdržiavať v spoločnosti tých istých ľudí, ktorí robia tie isté veci.

 • Nájdite si intramurálnu športovú ligu. Aj keď máte šport len ako koníček, môže mať pre vás veľký spoločenský prínos a osobné naplnenie.[5]
 • Vyhľadajte dobrovoľnícke skupiny, ktoré by vás mohli zaujímať. Existuje mnoho dobrovoľníckych skupín, ktoré by mohli zodpovedať vašim záujmom. Pomáhanie druhým ľuďom môže zlepšiť aj váš pocit.


Buďte kreatívni vo svojich skúsenostiach. Niečo vzrušujúce, ako napríklad zoskok padákom, umožní ostatným, že ste pripravení na výzvu. Ukazuje to tiež, že radi skúšate nové veci a chcete sa baviť pri rôznych činnostiach.

 • Vyskúšajte zoskok padákom sami alebo so skupinou. Môže to byť zábavná činnosť, ktorá je zážitkom raz za život.[6]
 • Prijmite nové výzvy, napríklad horolezectvo. Aktivity v prírode, ako napríklad turistika, môžu byť tiež zábavným spôsobom, ako získať kreatívne zážitky a stať sa menej nudným človekom.

Metóda 2 z 3:Byť radšej zvedavý na iných ako znudený


Počúvajte ostatných, keď hovoria. Ak sa rozprávate s inými ľuďmi, znamená to, že počúvate aj to, čo majú na srdci. Nudní ľudia nepočúvajú, ale namiesto toho len čakajú, kým druhá osoba prestane hovoriť, aby mohli začať oni; namiesto toho vždy počúvajte druhých, aby ste s nimi mohli viesť obojstrannú konverzáciu.[7]

 • Venujte pozornosť reči tela druhej osoby. Ak sú zhrbení, majú prekrížené ruky alebo pôsobia nezúčastnene, môže ich vaša konverzácia nudiť.
 • Pýtajte sa veľa otázok o druhej osobe. Snažte sa vyhýbať štandardným začiatkom konverzácie, ako napríklad „Čím sa živíte?“?“, ale namiesto toho sa pýtajte zábavné otázky, napríklad: „Čo je najlepšia časť vášho týždňa??“ alebo „Čo vo vás vyvoláva vášeň?“[8]


Podeľte sa o svoje názory. Nudní ľudia často nemajú žiadne názory alebo sa boja podeliť o svoje názory. Zdieľanie vašich názorov ukazuje, že venujete pozornosť a máte čím prispieť.[9]

 • Ak s niekým nesúhlasíte, berte ohľad na jeho názor. Neútočte na nich, ale dajte najavo, že ich počúvate a zapájate sa do diskusie.
 • Keď sa podelíte o svoj názor, uistite sa, že poznáte obe strany rozhovoru. V opačnom prípade môžete pôsobiť ako neinformovaný.


Bavte sa, keď sa rozprávate s ostatnými. Vyhľadávajte príležitosti, ako sa dobre zabaviť. Nudní ľudia majú často zábrany alebo sa boja urobiť niečo, čo sa im zdá bláznivé; namiesto toho sa snažte vždy hľadať spôsob, ako sa s ostatnými zabaviť.

 • Ak máte nejaké zručnosti alebo talent, predveďte ich. Nerobte zo seba stredobod pozornosti, ale nájdite spôsoby, ako ukázať, že viete, ako sa veci robia.
 • Snažte sa príliš nezaujímať o to, čo si myslia ostatní. Ak sa cítite a správate prirodzene, bude to z vás robiť menej nudného človeka.


Buďte pozitívne naladení na svoj život. Nudní ľudia často nariekajú nad svojím životom a prácou, zatiaľ čo menej nudní ľudia vidia život pozitívnejšie. Hovorte o veciach, na ktorých vám záleží, nie o veciach, ktoré vás trápia.[10]

 • Ak sa s ľuďmi rozprávate o tom, čo vás v živote teší, ste pre ostatných zaujímavejší a pútavejší. Vášnivosť sa skutočne prejavuje v neverbálnej reči tela.


Nechajte iných ľudí zažiariť. Zamerajte sa aj na talenty a schopnosti iných ľudí. Keď sa s nimi rozprávate, pýtajte sa ich na veci, na ktorých im záleží, aby sa rozhovor netočil len okolo vás.

 • Nebuďte namyslení. Snažte sa netrápiť tým, ako pôsobíte na ostatných. Ak sú ostatní ľudia stredobodom pozornosti, neznamená to, že ste nudný človek.


Úsmev keď sa rozprávate s inými. Úsmev ukazuje, že k životu pristupujete pozitívne a že máte záujem nadväzovať priateľstvá. Ak máte na tvári prázdny alebo smutný výraz, budete na ostatných pôsobiť nudne a nezúčastnene.

 • Vďaka úsmevu sa cítite šťastnejší a otvorenejší novým situáciám. Môže vám to skutočne zlepšiť náladu a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa budete rozprávať s ostatnými.[11]
 • Keď sa usmievate na druhých, je to často nákazlivé. Budú vám chcieť úsmev opätovať a pri rozhovore s vami sa budú cítiť vnímavejší.[12]

Metóda 3 z 3:Využívanie zmyslu pre humor na zaujatie druhých


Urobte zo smiechu prioritu. Ak je pre vás smiech dôležitý, potom sa budete snažiť smiať, keď ste v spoločnosti iných ľudí. Súčasťou vašej osobnosti je byť človekom plným smiechu, čo dokazuje, že máte radosť zo života. Naopak, nudní ľudia často pôsobia neradostne a často sa nesmejú.[13]

 • Smiech ľudí zbližuje. Sociálne ich spája spoločný zážitok zo smiechu.[14]
 • Ak je pre vás smiech prioritou, svedčí to o tom, že ste radostný človek. Svedčí to o tom, že ste v kontakte so sebou samým a s ostatnými.[15]


Nebojte sa byť bláznivý alebo šialený. Niekedy je dobré tancovať ako blázon, viesť nezvyčajné rozhovory alebo robiť hlúposti. Zadržiavanie vašej hlúpej stránky pred ostatnými vás môže pred nimi uzavrieť a spôsobiť, že vás budú považovať za nudného človeka.

 • Vždy zapájajte ostatných do hlúpostí. Nebuďte pre ostatných klaunom, ale namiesto toho ich zapojte do akejkoľvek zábavnej činnosti, ktorú robíte.
 • Byť hlúpy tiež ukazuje, že vám príliš nezáleží na tom, čo si myslia ostatní. Zaujímate sa o druhých a venujete sa im, ale nie ste na nich závislí, pokiaľ ide o váš pocit vlastnej hodnoty.[16]


Nečakajte, kým sa ostatní začnú baviť. Nudní ľudia často čakajú, kým ich ostatní zabavia. Namiesto toho začnite zábavu sami a povzbuďte ostatných, aby sa pridali k zapojeniu sa do zábavných a hravých aktivít.

 • Začnite žartovať s ostatnými, keď sa naskytne príležitosť. Možno sú ochotní zapojiť sa do zábavy, ale len čakajú, kým začnú ostatní.
 • Urobte niečo hlúpe alebo poburujúce, aby ste zistili reakciu ostatných. Ak ich pobavíte alebo zabavíte, viete, že aj oni majú záujem sa smiať a dobre sa baviť.

 • Snažte sa na veci pozerať z jedinečnej perspektívy. Humor je znakom inteligencie a flexibility z hľadiska pohľadu. Nudní ľudia často pôsobia nepružne a nie sú ochotní zmeniť svoj pohľad. [17]

  • Keď ľudia hovoria, premýšľajte o vtipných spôsoboch, ako ich slová alebo činy. Neurážajte ich, ale snažte sa nájsť humor v každom rozhovore.
  • Nebojte sa robiť si srandu sami zo seba. Robenie si srandy zo seba samého ukazuje, že sa neberiete príliš vážne.[18]
 • Odkazy