3 spôsoby, ako byť tolerantný k iným názorom

Tolerancia názorov iných je základnou zručnosťou na pracovisku, v triede, doma a na verejných priestranstvách. Byť tolerantný neznamená, že musíte súhlasiť s každým názorom alebo mlčať o svojich vlastných názoroch. Byť tolerantný znamená naopak podporovať otvorenú komunikáciu a diskusiu s ostatnými, najmä s ľuďmi s názormi, s ktorými nesúhlasíte. Mali by ste si tiež nájsť čas na to, aby ste sa vzdelávali o rôznych názoroch a naučili sa, ako vyjadriť svoju toleranciu pozitívnym spôsobom.

Metóda 1 z 3:Podpora otvorenej komunikácie a diskusie


Uznajte svoj vlastný názor. Predtým, ako budete tolerantní voči ostatným, musíte najprv uznať svoj vlastný názor. Ak si uvedomíte, že máte vlastný osobný názor a pohľad na problémy, zaistíte si úprimnosť počas diskusií a rozhovorov s ostatnými. Svoj názor môžete potvrdiť počas rozhovoru, ktorý vediete s niekým iným, alebo si ho môžete potvrdiť každý deň ako spôsob kontroly, aby ste vedeli, ako na tom ste.[1]

 • Mali by ste tiež zvážiť, ako váš názor ovplyvňuje vaše konanie a rozhodnutia. Môžete sa prikloniť na určitú stranu problému kvôli svojmu uhlu pohľadu. Napríklad, ak ste boli vychovávaní katolíkmi tradičnými rodičmi, možno neschvaľujete sex pred manželstvom. Prípadne, ak ste vyrastali v netradičnej domácnosti a sami ste vo vzťahu, nemusíte mať problém so sexom pred manželstvom, ani nemáte pocit, že je potrebné vziať si svojho romantického partnera.


Buďte aktívnym poslucháčom. Keď ste si uvedomili svoj vlastný názor, mali by ste sa zamerať aj na to, aby ste boli aktívnym poslucháčom, keď diskutujete o probléme s niekým, kto má iný názor ako vy. Vypočutie si pohľadu danej osoby neznamená, že sa musíte odkloniť od svojho vlastného názoru alebo zmeniť názor. Ukazuje to však, že ste ochotní tolerovať iné názory, ako sú vaše vlastné.[2]

 • Keď osoba hovorí, počúvajte ju s rešpektom a neprerušujte ju, hoci nemusíte súhlasiť s tým, čo hovorí. Po skončení rozhovoru by ste mali potvrdiť, že oceňujete ich postoj a rozumiete tomu, čo povedali. Až potom by ste mali reagovať vyjadrením vlastného názoru.
 • Nepoužívajte rozhovory s inými ľuďmi ako spôsob, ako ukázať, že máte pravdu, alebo ako dokázať, že váš názor je lepší. Namiesto toho, aby ste konverzáciu vnímali ako súťaž, berte ju skôr ako spôsob, ako počúvať druhých a viesť s nimi zdravý, úctivý dialóg.


Prejavte otvorenú reč tela. Počas rozhovorov s inými ľuďmi by ste mali zachovávať pozitívne správanie a prejavovať otvorenú reč tela, aby sa osoba cítila príjemne, keď s vami hovorí. To znamená, že s danou osobou udržiavate očný kontakt a otáčate sa k nej telom. Mali by ste tiež mať uvoľnené ruky po stranách a pri jej rozprávaní prikývnuť, aby ste dali najavo, že ju počúvate. Ukážete tým danej osobe, že ste angažovaní a ochotní počúvať, aj keď nesúhlasíte s tým, čo hovorí.[3]

 • Modelovanie otvorenej reči tela by tiež mohlo osobu povzbudiť k väčšej angažovanosti, keď príde rad na vás, aby ste hovorili alebo sa podelili. Preukázať osobe zdvorilosť a záujem publika je veľkým krokom k tolerancii.


Reagujte angažovane a so záujmom. Vyhnite sa zostreľovaniu osoby alebo ignorovaniu toho, čo chce povedať. Zamerajte sa na to, ako môžete lepšie pochopiť názor danej osoby tým, že budete klásť zaujímavé otázky a so záujmom reagovať. Tolerancia neznamená, že musíte akceptovať každý názor alebo pohľad na problém. Znamená to však, že by ste sa mali snažiť byť inkluzívni voči všetkým názorom a zostať otvorení myšlienkam, ktoré sa líšia od vašich vlastných.[4]

 • Napríklad, možno diskutujete o manželstve so spolupracovníčkou a ona vám povie, že podľa jej názoru by žiadny pár nemal mať sex pred uzavretím manželstva. Tento názor vás môže šokovať, ale namiesto toho, aby ste ju umlčali alebo ignorovali jej názor, môžete sa s ňou zapojiť do diskusie tým, že jej budete klásť otázky. Môžete povedať: „To je zaujímavý pohľad. Prečo máte takýto pocit?“ alebo „Môžete mi povedať viac o tom, prečo to tak cítite?“
 • Potom by ste mali počúvať, keď odpovedá na vaše otázky, a odpovedať na všetky otázky, ak sa vás pýta na váš pohľad. Podporí to otvorenú diskusiu a produktívnu konverzáciu, ktorá je prejavom tolerancie.


Prijmite, že nemusíte súhlasiť s názorom danej osoby. Namiesto toho, aby ste sa snažili „vyhrať“ diskusiu alebo presvedčiť osobu, že váš pohľad je správny, buďte pripravení prijať, že sa s danou osobou nemusíte zhodnúť. Je v poriadku, ak sa obaja zhodnete na tom, že nesúhlasíte, pretože to znamená, že ste si obaja vypočuli názory toho druhého a uvedomili ste si, že sa nezhodujete. Ale stále sa môžete obaja navzájom rešpektovať a podporovať právo toho druhého mať určitý názor.[5]

 • Dohodnúť sa na nesúhlase tiež znamená, že ste sa obaja zaoberali problémom a úprimne vyjadrili svoje myšlienky. Tolerancia sa často zamieňa s neutralitou alebo s jednoduchým akceptovaním toho, že každý názor je platný. Tolerancia je v skutočnosti skôr o tom, aby ste sa zapojili do diskusie s niekým iným a boli ochotní prijať názory, ktoré sú odlišné alebo v rozpore s vašimi vlastnými.

Metóda 2 z 3: Vzdelávanie sa v oblasti rôznych názorov


Čítajte o iných kultúrach a hodnotách, než je vaša vlastná. Jedným zo spôsobov, ako sa stať tolerantnejším voči iným, je vzdelávať sa o rôznych kultúrach a hodnotách. Často reagujete so strachom, ak niečomu nerozumiete alebo nemáte dostatok vedomostí na to, aby ste pochopili niekoho názor. Nájdite si čas na prieskum rôznych kultúr a hodnôt, ktorým nerozumiete. Vyhľadajte si informácie na internete a prečítajte si novinové články z rôznych publikácií o danej problematike alebo téme. To ukáže, že vaša tolerancia vychádza z informovaného miesta.[6]

 • Skúste si vyhľadať články a texty napísané na základe skúseností z prvej ruky. Ak sa napríklad snažíte pochopiť, prečo niektoré moslimky nosia hidžáb, môžete si vyhľadať články napísané moslimkami, ktoré vysvetľujú, prečo sa tak rozhodli na základe svojho náboženstva. Vyhľadávanie informácií prostredníctvom skúseností niekoho, kto sa sám zaoberá danou problematikou, vám zabezpečí, že získate komplexný pohľad na danú problematiku.


Klásť premyslené otázky, ak ste zmätení alebo si nie ste istí. Vyhnite sa vytváraniu predpokladov alebo zovšeobecňovaniu o niekom, kto by mohol zastávať určitý pohľad alebo stanovisko. Namiesto toho buďte ochotní klásť premyslené otázky a zapojte sa do diskusie s danou osobou, ak vám nie je jasný jej pohľad na vec. Kladením otázok ukážete, že ste ochotní učiť sa a informovať sa. Ukážete tým, že dokážete byť tolerantní a otvorení, aj keď sa cítite nepríjemne alebo neisto.[7]

 • Možno vám napríklad nie je jasné, prečo niektoré moslimky cítia potrebu nosiť hidžáb, najmä mladé ženy na pracovisku. Namiesto toho, aby ste si o tejto otázke vytvárali domnienky alebo reagovali netolerantne, oslovte spolupracovníčku, ktorá je moslimka a nosí hidžáb. Zdvorilo sa jej opýtajte: „Zaujímalo by ma, prečo nosíte hidžáb. Veľa o tom neviem a chcel by som tejto praxi lepšie porozumieť. Mohli by ste mi povedať, prečo ste sa rozhodli nosiť hidžáb?“


Strávte jeden deň v opačnom uhle pohľadu, než je ten váš. Ako zaujímavý myšlienkový experiment môžete skúsiť prijať názor, s ktorým nesúhlasíte, a diskutovať s ostatnými, ako keby ste tomuto názoru verili. Hoci to môže byť spočiatku ťažké, je to užitočný spôsob, ako sa naučiť vcítiť do iného pohľadu.

 • Môžete to robiť jeden deň a predtým si urobiť prieskum, aby ste mohli presvedčivo zaujať daný názor. Dokonca aj to, že to budete robiť jednu hodinu, môže byť dobrým spôsobom, ako uplatniť svoju toleranciu a lepšie pochopiť určitý názor.
 • Napríklad sa vám môže zdať ťažké nadviazať kontakt s niekým, kto verí, že potraty by mali byť v Spojených štátoch legálne. Potom sa môžete rozhodnúť, že na jeden deň prevezmete tento názor a budete skúmať, prečo sa ženy rozhodujú pre interrupciu. Môžete sa tiež zapojiť do diskusie s inými ľuďmi o tejto otázke a diskutovať o pohľade na potrat, ktorý je v rozpore s vaším vlastným.


Vykonajte aktivitu s kolesom identity so svojimi rovesníkmi. Kolo identity je dobré cvičenie na budovanie tímu, ktoré môžete urobiť so svojimi spolupracovníkmi alebo kolegami, aby ste lepšie pochopili, odkiaľ kto pochádza. Skúmanie identít v miestnosti môže tiež pomôcť budovať toleranciu a vzájomný rešpekt v skupine. Môže vám tiež umožniť lepšie sa poučiť o tom, že rôzne identity môžu mať rôzne názory a perspektívy.[8]

 • Začnite tým, že do stredu papiera napíšete svoje meno. Potom nakreslite päť bublín okolo svojho mena. Vyplňte bubliny jedným aspektom, ktorý definuje, kto ste. Môžete si napríklad vybrať „študent“ „žena“ „športovec“ „Mexičan“ a „maliar“.
 • Ak toto cvičenie robíte so skupinou, nechajte každého v skupine, aby si vytvoril vlastné identifikačné kolieska. Potom sa striedajte po miestnosti a diskutujte o tom, prečo si každý z vás vybral tieto opisy a prečo sú pre vás dôležité.
 • Všetci sa môžete zamyslieť aj nad tým, ako môže týchto päť aspektov ovplyvniť váš pohľad alebo stanovisko k určitým otázkam. Môžete uvažovať o tom, ako vaša identita ovplyvňuje to, ako vidíte svet, a všímať si rozdiely medzi vaším pohľadom a pohľadom niekoho iného na základe vašich identít.

Metóda 3 z 3:Vyjadrenie tolerancie pozitívnym spôsobom


 • Podporte právo osoby na odlišný názor. Keď sa snažíte byť tolerantný k názoru niekoho iného, môže vám pomôcť myslieť skôr na to, aby ste podporili schopnosť danej osoby zastávať opačný názor, než na názor samotný. To znamená, že toleranciu vnímate ako právo niekoho na vlastný názor. Aj keď nemusíte súhlasiť s ich názorom, stále môžete podporovať ich schopnosť vyjadrovať sa a zastávať vlastné individuálne názory. Podpora tohto je jedným zo spôsobov, ako môžete byť tolerantní otvoreným a inkluzívnym spôsobom, namiesto toho, aby ste sa len usmievali a znášali opačný pohľad.[9]
 • #*Tolerancia by mala byť založená na úcte a dôstojnosti voči všetkým, dokonca aj voči tým, s ktorými nesúhlasíte. To znamená, že stále môžete byť tolerantní tým, že budete rešpektovať právo niekoho na jeho vlastný pohľad na vec bez toho, aby ste museli súhlasiť s tým, v čo verí. Vnímanie tolerancie týmto spôsobom vám môže umožniť byť viac podporujúci a rešpektujúci voči ostatným.


  Prejavte ochotu zapojiť sa do diskusie o iných názoroch. Tolerantný môžete byť pozitívnym, aktívnym spôsobom, keď preukážete, že ste ochotní diskutovať s niekým o iných názoroch. Otvorenosť k diskusii je prvým krokom k skutočnej tolerancii, pri ktorej sa staviate do pozície, že môžete počúvať iných bez posudzovania.[10]

  • Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je snažiť sa počas diskusie vždy klásť otvorené otázky. Skôr než budete vyslovovať tvrdenia alebo súdy, položte otázky typu „Prečo?“ „Ako?“ a „Akým spôsobom?“ Aj keď nemusíte súhlasiť s perspektívou danej osoby, kladenie takýchto otázok ukáže danej osobe, že ste ochotní počúvať a zapojiť sa.

 • Rešpektujte preferencie niekoho s iným názorom. Ďalším spôsobom, ako môžete prejaviť toleranciu voči iným, je rešpektovať preferencie iných. Namiesto toho, aby ste niekomu vnucovali svoje vlastné predstavy a názory, zvážte jeho potreby a reagujte na ne s rešpektom.[11]
  [12]

  • Toleranciu na pracovisku môžete prejaviť napríklad tým, že sa zamestnancov opýtate, či majú preferované zámeno, ktoré používajú v každodennej konverzácii. To vytvára bezpečný, tolerantný priestor pre osoby, ktoré sú transrodové a chcú sa identifikovať s konkrétnym rodovým zámenom.
  • Ďalším spôsobom, ako môžete rešpektovať preferencie iných, je vyhýbať sa všeobecným označeniam a výrazom, keď niekoho oslovujete. Možno rovesník, ktorý je homosexuál, uprednostňuje, aby sa o ňom hovorilo ako o „queer“.“ Rešpektujte túto preferenciu tým, že prijmete termín „queer“ a akceptujete výrazy, ktoré si vaša rovesníčka zvolila na svoju identifikáciu.
 • Referencie: