3 spôsoby, ako byť úspešným žiakom

Ak chcete byť úspešným študentom, musíte si nastaviť študijný režim, ktorý vám bude vyhovovať a udrží vás sústredeného. Nájdite si dobré miesto na štúdium, naplánujte si časové bloky na štúdium a uprednostnite učenie pred inými povinnosťami. Vyskúšajte študijné metódy, ako je sumarizácia a praktické testovanie, a snažte sa prepojiť študijný materiál s pojmami, ktoré dobre poznáte. Udržujte si bystrú myseľ dostatočným spánkom, zdravou stravou a pravidelným cvičením.

Metóda 1 z 3: Zavedenie študijného režimu


Nájdite si ideálne študijné prostredie. Neoddeliteľnou súčasťou produktívneho štúdia a úspešného učenia je nájdenie pokojného priestoru bez rušivých vplyvov. Myseľ si časom spojí činnosti a výsledky s prostredím a podľa toho prispôsobí svoje funkcie. Zriadenie pravidelného miesta na učenie podľa tejto logiky podmieni váš mozog, aby sa v tomto prostredí lepšie sústredil a udržal informácie. Ak ešte nemáte preferované miesto na štúdium, zvážte niektoré možnosti: [1]

 • Knižnica
 • A park
 • Tichá kaviareň alebo reštaurácia


Naplánujte si čas na štúdium. Ak chcete efektívne hospodáriť s časom a naučiť sa čo najviac, naplánujte si počas týždňa časové bloky, ktoré budete venovať štúdiu a opakovaniu. Tieto študijné bloky by mali trvať 50 minút, prípadne kratšie, ak stratíte koncentráciu skôr. Tieto stretnutia prispôsobte zvyšku svojho rozvrhu, ale snažte sa ich organizovať v časoch dňa, keď ste najproduktívnejší.[2]

 • Ak napríklad zistíte, že ste najproduktívnejší večer, naplánujte si čas na štúdium práve v týchto hodinách.
 • Ak ste ráno produktívnejší, naplánujte si čas na štúdium pred vyučovaním.


Robte si krátke prestávky. Je dôležité robiť si občas krátke prestávky, aby ste sa mohli k práci vrátiť sústredení. Po každom 50-minútovom študijnom období sa napríklad 5 – 10 minút ponaťahujte, prejdite sa alebo vykonajte inú upokojujúcu činnosť, ktorá vás odpúta od práce. Pohyb vám môže pomôcť pripraviť sa na to, aby ste si na ďalšie obdobie štúdia mohli v pokoji sadnúť.


Uprednostnite učenie. Ak chcete byť úspešným študentom, musíte v prípade potreby uprednostniť štúdium pred inými povinnosťami. Ak dôjde na výber, mimoškolské aktivity, spoločenské aktivity a zábavné koníčky musia byť na druhom mieste, aby ste sa štúdiu mohli plne venovať. Identifikujte rozptyľujúce faktory, ktoré vám najviac bránia v štúdiu, a nájdite spôsob, ako si ich naplánovať počas voľného času alebo ako zabrániť tomu, aby vám prekážali v práci.[3]

 • Ak vás napríklad sociálne médiá rozptyľujú, keď sa snažíte učiť, stiahnite si aplikáciu, ktorá ich zablokuje (napr.g. Freedom, aplikácia pre Windows, Mac a Android, ktorá používateľom zabráni pripojiť sa na internet až na 8 hodín).[4]


Použite metódu zhrnutia. Pri štúdiu používajte metódu sumarizácie na upevnenie učiva. Na konci učebnej jednotky, kapitoly alebo študijného stretnutia si napíšte zhrnutie toho, čo ste sa naučili, ktoré môže slúžiť aj ako poznámky na neskoršie preštudovanie. Tento proces vám umožní prehodnotiť a uchovať si vedomosti, ktoré ste si osvojili, a presne určiť niektoré body, ktoré ste úplne nepochopili. [5]

 • Napríklad po prečítaní kapitoly v U.S. Učebnica dejepisu, mohli by ste zhrnúť Eisenhowerovu éru, aby ste si upevnili, čo ste sa naučili.
 • Ďalšou metódou zhrnutia je napísať si po každom odseku rýchle zhrnutie v jednej vete. Ak je to možné, snažte sa to robiť okrajovo.


Vyskúšajte si praktické testovanie. Účinnou metódou učenia sa novej látky je časté praktické testovanie alebo sebahodnotenie, ktoré vám umožní zistiť vaše vedomosti. Počas čítania alebo štúdia si zostavte zoznam otázok, aby ste sa neskôr mohli z materiálu otestovať. Na internete si môžete vyhľadať aj zdroje na prípravu na testovanie, ako sú triviálne a cvičné kvízy, ktoré sú k dispozícii v rôznych predmetoch, vekových skupinách a úrovniach vzdelávania.[6]

 • Napríklad na webovej stránke Ministerstva školstva štátu Ohio sú k dispozícii cvičné testy a vzorové testové položky z rôznych predmetov pre 3. až 12. ročník.[7]
 • Vytvorte si vlastné testy. Vymyslite si možné testové otázky a napíšte si ich spolu s odpoveďami na zadnú stranu. Pokúste sa odpovedať na otázky z testu na druhý deň.


Hľadajte súvislosti. Dobrým spôsobom, ako si osvojiť učebnú látku, je spojiť ju s inými predmetmi, ku ktorým máte vzťah, najmä s vecami, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nesúvisiace. Aplikujte princípy oblasti, v ktorej sa dobre vyznáte, na danú tému a napíšte pre vlastné potreby krátky argument, prečo sú tieto dve oblasti podobné.[8]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Proces vytvárania týchto väzieb vám poskytne hlbší prehľad o tom, čo študujete, a vytvorí asociácie, ktoré vám uľahčia zapamätanie si vecí.
 • Ak sa napríklad dobre vyznáte v automechanike a radi opravujete autá, napíšte o rôznych zložkách štátnej správy, ako keby to boli rôzne časti auta, a všimnite si, ako spolupracujú, aby veci fungovali.


Diskutujte s ostatnými o tom, čo ste sa naučili. Rozprávanie o tom, čo ste sa naučili, je skvelý spôsob, ako si pomôcť zapamätať informácie. Diskutujte s priateľmi alebo členmi rodiny o dôležitých pojmoch, ktoré sa učíte. Môžete si dokonca dohodnúť študijnú skupinu s ostatnými spolužiakmi, aby ste si zopakovali materiál z hodiny.

Metóda 2 z 3:Zistenie vášho štýlu učenia


Používajte vizuálne techniky učenia. Ak chcete zistiť, či vám najviac vyhovuje vizuálny štýl učenia, vyskúšajte rôzne metódy, ktoré uprednostňujú videnie a pozorovanie vecí. Pozerajte ukážky vecí osobne alebo online (napr.g. video na YouTube s podrobnými informáciami o tom, ako opraviť netesniace potrubie), alebo si čítanie vylepšite zvýraznením textu alebo vytvorením poznámkových kartičiek. Medzi ďalšie techniky vizuálneho učenia môžu patriť: [9]

 • Prezeranie máp, grafov alebo tabuliek
 • Vytváranie zoznamov
 • Kreslenie ilustrácií
 • Používanie poznámkových lístkov


Experimentujte s praktickým učením. Zistite, či je pre vás hmatové učenie najvhodnejšie, a to tak, že sa zapojíte do témy, o ktorej sa učíte. Ak sa napríklad učíte o histórii mesta, navštívte niektoré z kľúčových pamiatok, o ktorých ste sa dočítali (napr.g. návšteva Domu Marka Twaina v Connecticute a zároveň učenie sa o autorovi). Niektoré ďalšie typy praktických metód učenia, ktoré môžete vyskúšať, sú:[10]

 • Rozhovory s ľuďmi o danej téme (e.g. rozhovor s veteránom o jeho skúsenostiach v ozbrojených silách)
 • Hranie vecí (napr.g. predstieranie, že ste postava z historického textu)
 • Vykonávať štúdie alebo experimenty (e.g. pestovanie rastliny ako vedecký projekt)


Vyskúšajte sluchové učenie. Vyskúšajte, či vám sluchové učenie vyhovuje, a to tak, že budete vyhľadávať hovorené pokyny alebo vysvetlenia k učebnej látke. Vyskúšajte zvukové knihy alebo nahrané prednášky ako prostriedok na učenie sa o niečom novom (napríklad učenie sa o antropológii pomocou zvukových zdrojov).[11]

 • Prípadne vyhľadajte odborníkov alebo spolužiakov, s ktorými môžete diskutovať o danej téme a vymieňať si s nimi nápady.


Urobte si online kvíz, aby ste určili svoj štýl učenia. Na internete existujú kvízy, ktoré vám pomôžu zistiť, ako sa najlepšie učíte. Okrem vyskúšania jednotlivých štýlov učenia môže byť užitočné použiť jeden alebo dva kvízy a zistiť, či výsledok zodpovedá tomu, aký štýl učenia si myslíte, že máte.

 • Môžete si napríklad urobiť kvíz o štýle učenia na stránke https://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment.

Metóda 3 z 3:Udržiavanie bystrej mysle


Dostatok spánku. Nedostatok spánku môže ovplyvniť vašu koncentráciu a spôsobiť problémy s pamäťou, čo brzdí proces učenia. Zdravý spánkový režim by sa mal dodržiavať, pretože stratený spánok má kumulatívny účinok na vašu myseľ a telo. Všeobecne platí, že potrebné množstvo spánku na optimálne fungovanie je: [12]

 • 9-11 hodín denne pre deti
 • 8.5-9.5 hodín denne pre tínedžerov
 • 7-9 hodín denne pre dospelých


Stravujte sa zdravo. Všeobecne platí, že zdravé stravovanie zlepší vašu celkovú psychickú aj fyzickú pohodu. Zlepšite svoju schopnosť učiť sa konzumáciou zdravých, „inteligentných“ potravín, ktoré pomáhajú pri sústredení. Dbajte na to, aby ste každý deň jedli vyvážené raňajky, vyhýbajte sa potravinám s vysokým obsahom tuku a snažte sa do svojho jedálnička pridať potraviny vhodné na učenie, ako napríklad: [13]

 • Ryby bohaté na omega 3 (napr.g. losos)
 • Celozrnné obilniny
 • Avokádo
 • Čučoriedky
 • Tmavá čokoláda


Pravidelne cvičte. Pravidelné cvičenie je kľúčovou zložkou koncentrácie a učebného potenciálu. Ak je to možné, cvičte tesne pred štúdiom, čo zvýši vašu pozornosť na 2 – 3 hodiny. Ak počas čítania alebo štúdia začne vaša koncentrácia slabnúť, urobte si 15-minútovú prestávku na cvičenie, aby ste obnovili svoju energiu (e.g. rýchla prechádzka okolo bloku).[14]

 • Cvičenie tiež uvoľňuje endorfíny a serotonín, ktoré zlepšujú náladu a bojujú proti depresii.
 • Nemusíte vyťahovať činky alebo športové náčinie. Rýchla prechádzka alebo beh okolo bloku.


Komunikujte s učiteľmi. Získajte čo najlepšie skúsenosti s učením tým, že budete udržiavať otvorenú komunikačnú linku so svojimi učiteľmi. Klásť otázky vo vhodnom čase (napr.g. po hodine), navštívte ich počas úradných hodín a následne si e-mailom overte, či ste si osvojili to, čo vám povedali.[15]

 • Oslovením dáte učiteľovi najavo, že si vážite jeho čas a múdrosť a že by vás mal brať vážne.

 • Stanovte si ciele. Stanovenie jasných cieľov pre váš proces učenia vás bude motivovať a organizovať. Buďte realistickí, pokiaľ ide o vaše ciele z hľadiska času a náročnosti.

  • Ak sa napríklad chcete naučiť teoretickú zložku vedenia vozidla, snažte sa prečítať a zapamätať si jednu kapitolu príručky pre vodičov za týždeň.
 • Referencie