3 spôsoby, ako byť vnímavý na spätnú väzbu

Spätná väzba je kľúčovou súčasťou osobného aj profesionálneho rastu. Byť vnímavý na spätnú väzbu pomáha upevňovať vzťahy s priateľmi a rodinou a môže vám pomôcť ďalej rozvíjať vašu kariéru. Napriek všetkým týmto výhodám môže byť ťažké prijať kritiku. Stať sa aktívnym poslucháčom, dekonštruovať spätnú väzbu, primerane reagovať a sledovať prijaté pripomienky vám pomôže stať sa vnímavejším voči spätnej väzbe.

Metóda 1 z 3:Aktívne počúvanie spätnej väzby


Nadviažte očný kontakt. Pri prijímaní spätnej väzby by ste mali nadviazať očný kontakt s osobou, ktorá vám spätnú väzbu poskytuje. Udržiavanie očného kontaktu počas rozhovoru vám pomôže vybudovať dôveru a vytvoriť príjemnejšiu atmosféru pre obe strany.[1]

 • Snažte sa zachovať neutrálny výraz tváre (čo je iné ako „prázdny“ výraz). Vaše obočie by malo byť uvoľnené, na tvári môžete mať mierny úsmev (ak je to vhodné) a môžete prikývnuť, aby ste dali najavo, že ste zaujatí. Snažte sa vyhýbať tomu, aby ste vyzerali nepriateľsky, rozrušene alebo akoby ste boli v zóne.


Udržujte otvorenú reč tela. Keď budete stáť so skríženými rukami, budete pôsobiť defenzívne alebo nebudete vnímaví na spätnú väzbu. Namiesto toho používajte otvorenú reč tela, aby ste vyzerali, že ste vnímaví na spätnú väzbu.[2]

 • Nakloňte sa k osobe, ktorá poskytuje spätnú väzbu.
 • Majte uvoľnené a otvorené ruky. Nekrižujte ich!
 • Zdržte sa kríženia nôh.


Neprerušujte. Keď nám niekto dáva spätnú väzbu, je často našou druhou prirodzenosťou prerušiť človeka skôr, ako dohovorí – najmä ak spätná väzba nie je pozitívna. To bráni osobe úplne vyjadriť spätnú väzbu a bráni vám pochopiť, čo sa snaží povedať.

 • Keď niekto hovorí, nepremýšľajte o svojej reakcii. Využite všetku svoju energiu na počúvanie.
 • Ak cítite, že sa chystáte prerušiť, jemne sa zahryznite do jazyka, aby ste si pripomenuli, že musíte plne počúvať poskytovanú spätnú väzbu.


Zhrňte, čo ste počuli. Môže byť užitočné zopakovať si spätnú väzbu po jej prijatí. Môže to vyjasniť akékoľvek nedorozumenia, ktoré máte v súvislosti s tým, čo bolo povedané. Zhrňte, čo považujete za kľúčové body.[3]

 • Skúste povedať: „Vďaka za spätnú väzbu, Angela. Čo som z toho získal, je, že musím byť pozornejší počas stretnutí zamestnancov, opravovať?“

Metóda 2 z 3: Reagovanie na spätnú väzbu


Nereagujte okamžite. Je dôležité počkať niekoľko okamihov, kým zareagujete na spätnú väzbu, najmä ak je negatívna. Po úplnom vypočutí toho, čo chce druhá osoba povedať, môžete ľutovať, že ste reagovali s hnevom alebo extrémnymi emóciami.[4]

 • Skúste sa po prijatí spätnej väzby trikrát zhlboka nadýchnuť. Ak sa stále cítite emocionálne nabití, pred reakciou sa ešte niekoľkokrát nadýchnite.


Neobhajujte sa. Na to, aby ste boli vnímaví na spätnú väzbu, je kľúčové, aby ste boli otvorení a zdržali sa obrany. To čiastočne znamená byť otvorený názorom a myšlienkam, ktoré sa môžu líšiť od vašich vlastných. Namiesto toho, aby ste sa snažili ospravedlniť svoje konanie alebo obviňovať niekoho či niečo iné, pozorne počúvajte, čo sa hovorí.[5]

 • Ak vás šéf kritizuje za to, že ste prišli neskoro, nezačnite sa hneď obhajovať tým, že je náročné dostať deti do školy pred prácou alebo že ste sa stretli s príšernou dopravou. Skúste povedať: „Je mi ľúto, že som prišiel neskoro. Odteraz bude mojou prioritou byť dochvíľny.“
 • Medzi ďalšie obranné reakcie patrí prijatie spätnej väzby a následné zlé rozprávanie o danej osobe za jej chrbtom alebo zámerné vyhýbanie sa realizácii spätnej väzby zo zlosti. Ďalším príkladom je nereagovanie, aby ste danú osobu zneistili, napríklad len pozeranie a neodpovedanie na jej otázky.


Položte otázky. Predtým, ako začnete emocionálne reagovať, je dôležité presne pochopiť, čo vám bolo povedané. Pýtanie sa na podrobnosti umožňuje poskytovateľovi spätnej väzby objasniť svoju kritiku a vám umožňuje lepšie pochopiť, čo sa snaží vyjadriť.

 • Ak vám dcéra povie, že sa jej nepáči vaše varenie, vyzvite ju, aby to vysvetlila. Skúste povedať: „Ashley, je mi ľúto, že nie si spokojná s mojím varením. Aké konkrétne jedlá nemáte radi?“
 • Ak váš spolupracovník pochváli vašu prezentáciu, môžete povedať: „Vďaka za spätnú väzbu, Joe. Čo som podľa teba urobila obzvlášť dobre? Ako sa môžem zlepšiť?“


Neberte si to osobne. Pochopte, že spätná väzba sa zvyčajne týka skôr činov a správania než osoby. To, že vám šéf poslal dve hodiny na opravu vašej poslednej písomnej úlohy, neznamená, že ste zlý spisovateľ. Znamená to len, že je tu priestor na zlepšenie.

 • Pokúste sa oddeliť seba ako jednotlivca od kritiky vašej práce.

Metóda 3 z 3:Reflektovanie a sledovanie spätnej väzby


Posúďte spätnú väzbu. Nie každá spätná väzba je hodná ďalšieho zváženia, keď sme si aktívne vypočuli, čo chce osoba poskytujúca spätnú väzbu povedať. Každá okolnosť je iná a musíte posúdiť hodnotu spätnej väzby a rozhodnúť sa, či, ako a kedy na ňu nadviazať.[6]

 • Premýšľajte o tom, kto dáva spätnú väzbu a prečo. Ak vás šéf žiada, aby ste sa zlepšili v písaní, je to platná spätná väzba; ak však kritizuje váš nový účes, môžete sa rozhodnúť, že tejto spätnej väzbe nebudete pripisovať takú hodnotu.


Zamerajte svoju energiu na spätnú väzbu namiesto na kritika. Keď nám niekto dá spätnú väzbu, ľahko sa rozčúlime a dokonca nahneváme. Je dôležité udržať si pozornosť na samotnej spätnej väzbe namiesto toho, aby ste sa hnevali napríklad na svojho šéfa alebo manžela/manželku.[7]

 • Príliš sa nerozčuľujte, ak vaša sestra kritizuje vaše líčenie. Namiesto toho skúste povedať: „Myslím si, že môj make-up vyzeral skvele, ale vždy sa chcem učiť nové veci. Máte nejaké tipy, ako si vytvoriť dymové oči??“


Následné kroky. Keď sa rozhodnete, že spätná väzba je pre vás cenná, je dôležité nadviazať na ňu slovami, činmi a/alebo zmeneným správaním. Nestačí len povedať, že niečo urobíte, musíte nasledovať konkrétne kroky.

 • Ak sa váš partner vyjadrí, že neumývate kuchyňu dôkladne, neodhovárajte ho. Namiesto toho po jedle dôkladne umyte riad.
 • Ak vám šéf dáva menej chutnú spätnú väzbu na vaše rečnícke schopnosti, skúste sa prihlásiť na najbližší webinár o verejnom vystupovaní, ktorý vaša spoločnosť ponúka.


Vyjadrite vďačnosť. Toto je dôležité pre negatívnu aj pozitívnu spätnú väzbu. Aj keď nesúhlasíte so všetkou spätnou väzbou, ktorú vám človek poskytne, je dôležité poďakovať mu za to, že si našiel čas a poskytol vám spätnú väzbu. Úprimné vyjadrenie vďačnosti môže byť veľmi dôležité.[8]

 • Skúste povedať: „Ďakujem za vašu spätnú väzbu na moju prácu, pán doktor. Johnson. naozaj oceňujem, že ste si našli čas, aby ste sa so mnou stretli a poukázali na spôsoby, ako sa môžem zlepšiť.“
 • Ak vám priateľ povie, že naozaj obdivuje vaše rodičovstvo, nezabudnite poďakovať.

 • Nenechajte sa vyviesť z miery. Je to len spätná väzba a každý sa môže stať lepším vo svojom profesionálnom a osobnom živote s trochou konštruktívnej kritiky. Prijmite spätnú väzbu, ale nenechajte sa ňou pohltiť.

  • Nestrávte veľa času premýšľaním nad spätnou väzbou. Poskytnite si určitý čas, možno 15 – 20 minút, na premyslenie spätnej väzby a spracovanie svojich emócií.
  • Nedovoľte, aby vás pohltili negatívne myšlienky o vás alebo vašej práci. Skúste si povedať: „Už som strávil dosť času tým, že som sa hneval na kritiku svojho šéfa. Je čas vrátiť sa do práce.“
 • Odkazy