3 spôsoby, ako dodržiavať predpisy pre dizertačné práce

Ukončenie doktorandského štúdia je dlhý a náročný proces, ktorý sa končí dizertačnou prácou. Okrem samotného písania rukopisu existuje množstvo predpisov, ktoré musíte dodržiavať, aby ste mohli prejsť. Môžete to dosiahnuť s gráciou, ak sa oboznámite so všetkými všeobecnými požiadavkami, pochopíte a vykonáte správne formátovanie a dodržíte dôležité termíny. Bude si to vyžadovať sústredenie a vytrvalosť, ale ak budete pracovať sústavne, dizertačnú prácu úspešne dokončíte.

Metóda 1 z 3:Pochopenie všeobecných požiadaviek


Pridajte niečo nové. Základným kritériom úspešnosti projektu dizertačnej práce je to, či prispieva do danej oblasti niečím novým. Vo všeobecnosti platí, že magisterská práca by mala poukazovať na zvládnutie danej problematiky; doktorandská práca by to mala spĺňať, ako aj pokrývať nové oblasti. Začnite tým, že sa pokúsite ukázať svoje majstrovstvo v danej tematickej oblasti a zistíte, akými novými objavmi môžete prispieť.[1]

 • Preskúmajte literatúru vo svojom odbore (a príbuzných odboroch), aby ste zistili, či sú vaše myšlienky skutočne nové.
 • Svoje nápady predostrite svojmu poradcovi, aby ste získali spätnú väzbu. Mal by vám vedieť povedať, či sú vaše koncepty dostatočne nové, alebo či sa musíte posunúť ďalej.


Splňte všetky požiadavky na dĺžku a obsah. V závislosti od vášho odboru, univerzity a katedry môžu existovať určité požiadavky, ktoré musíte splniť. Tieto požiadavky môžu zahŕňať minimálnu dĺžku a/alebo určitý počet kapitol. Môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste svoje kapitoly formátovali špecifickým spôsobom (napr.g., Úvod, prehľad literatúry, metodológia, zistenia a záver). Porozprávajte sa so svojím poradcom, aby ste zistili, aké požiadavky musíte splniť.[2]


Dodržiavajte všetky zákony o autorských právach. Aby vaša dizertačná práca prešla, musí to byť úplne originálny materiál. To znamená, že vždy, keď budete niekoho priamo citovať, musí byť text uvedený v úvodzovkách s riadnou citáciou. Rovnako vždy, keď parafrázujete alebo použijete koncept niekoho iného, musíte uviesť aj citáciu. Je dobré preštudovať si smernice o plagiátorstve na vašej škole, ako aj zákony o autorských právach vo vašom štáte.[3]


Požiadajte o schválenie IRB. Ak budete vo svojej práci využívať ľudské subjekty, budete musieť požiadať o schválenie Inštitucionálnu komisiu pre ochranu ľudských subjektov (Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects). Na získanie súhlasu musíte predložiť žiadosť, v ktorej podrobne opíšete špecifiká svojej štúdie. Tieto materiály predložte aspoň jeden mesiac (prostredníctvom webovej stránky IRB) pred začatím využívania ľudských subjektov.[4]


Dodržiavať schválenú príručku štýlu. V závislosti od vášho študijného odboru aj od jedinečných preferencií vašej univerzity sa bude uprednostňovať určitá štýlová príručka pred inými. Medzi obľúbené štýlové príručky patria štýly MLA, APA a Chicago, hoci existuje mnoho ďalších. Tie diktujú konkrétne gramatické a interpunkčné pravidlá, ktoré budete musieť dodržiavať. Zistite, ktorá príručka alebo príručky štýlu sú akceptované na vašej škole, získajte aktuálnu príručku a použite ju na kontrolu gramatiky a interpunkcie.[5]

Metóda 2 z 3: Formátovanie dizertačnej práce


Preštudujte si konkrétne pokyny na formátovanie vašej dizertačnej práce. Vaša univerzita bude mať vytvorené veľmi špecifické (a neporušiteľné) pokyny pre formátovanie vašej dizertačnej práce. Bude to zahŕňať špecifiká týkajúce sa veľkosti okrajov, veľkosti písma, prijateľného fontu, spôsobu nadpisovania obrázkov alebo obrázkov, číslovania a stránkovania, poradia predných strán (schvaľovacia stránka, obsah, poďakovania atď.) a ďalšie špecifiká. Najprv musíte určiť všetky tieto konkrétne požiadavky. Tieto informácie získate vyhľadaním na webovej stránke vašej univerzity alebo rozhovorom s vaším vedúcim dizertačnej práce.[6]


Dodržiavajte pokyny na formátovanie. Keď si uvedomíte konkrétne pokyny pre formátovanie vašej rukopisu, začnite ich postupne prechádzať. Je naozaj dobré oboznámiť sa s týmito požiadavkami ešte predtým, ako začnete písať, a začať svoj dokument so správnymi rozmermi, písmom atď. od začiatku. Ak ste to neurobili, je to v poriadku. Jednoducho prejdite na zoznam pravidiel formátovania a urobte zmeny tam, kde je to potrebné.[7]


Stretnite sa s recenzentom dizertačnej práce. Väčšina škôl bude mať osoby, ktoré pracujú ako „recenzenti diplomových alebo dizertačných prác“.“ Môžete si dohodnúť stretnutie s jedným z týchto ľudí a oni si s vami sadnú a uistia sa, že vaša dizertačná práca je správne naformátovaná. Niektoré z usmernení môžu byť mätúce (najmä pokiaľ ide o stránkovanie), preto je výborný nápad vyhľadať si tento zdroj a využiť ho na vašej škole.[8]

 • Nezabudnite priniesť formátovanú verziu svojej dizertačnej práce!
 • Urobte to najlepšie sami a potom sa vyberte na stretnutie s otázkami.
 • Úlohou tejto osoby nie je formátovať vašu dizertačnú prácu za vás. Sú len pomôckou.

Metóda 3 z 3:Dodržanie termínu


Určite si, kedy chcete ukončiť štúdium. Keď ste ukončili štúdium, zložili všetky predbežné skúšky a obhájili návrh dizertačnej práce, je čas určiť, kedy sa pokúsite ukončiť štúdium. Len vy viete, ako rýchlo dokážete písať alebo ako dobre je definovaná vaša myšlienka. Ak musíte kvôli písaniu robiť rozhovory, prácu v teréne alebo v laboratóriu, tento proces vám bude trvať dlhšie. Vytvorte si realistický harmonogram písania a na jeho základe si určte, kedy budete schopní dokončiť svoju dizertačnú prácu.[9]


Zistite si termín odovzdania práce a postupujte spätne. Existuje niekoľko termínov, ktoré budete musieť dodržať, aby ste splnili požiadavky na vašu dizertačnú prácu. Najskôr zistite, kedy budete musieť schválený dokument odovzdať svojej univerzite. Zvyčajne je to takmer mesiac pred ukončením štúdia. Keď poznáte tento dátum, môžete pracovať spätne a vytvoriť ďalšie míľniky a termíny.[10]

 • Povedzme, že dokument musíte predložiť do 12. apríla (v prípade májového ukončenia štúdia).
 • Vaša obhajoba môže byť najneskôr 5. apríla. (Na záverečné úpravy a formátovanie na poslednú chvíľu budete potrebovať aspoň týždeň.)
 • Dizertačnú prácu musíte odovzdať svojej komisii do 5. marca. (Na jej prečítanie potrebujú štyri týždne.)
 • Na záverečné úpravy budete potrebovať aspoň dva týždne a váš poradca bude potrebovať aspoň tri týždne na záverečné prečítanie. Takže najneskôr do 30. januára musíte svojmu poradcovi odovzdať hotový návrh.


Vytvorte si časový plán. Keď ste si určili, kedy si myslíte, že môžete ukončiť štúdium, a teda kedy musíte mať hotový projekt, pokračujte v práci smerom dozadu a vytvorte si konkrétnejší časový plán. Tento proces je najlepšie vykonať s pomocou vášho poradcu.

 • Môžete zvážiť, či si dáte na písanie každej kapitoly štyri týždne. Ak budete mať 5 kapitol, znamená to, že na písanie budete potrebovať 20 týždňov. Budete tiež potrebovať ďalší čas na čítanie a výskum.
 • Stanovte si termíny odovzdania jednotlivých kapitol.
 • Nezabudnite počítať s časom, ktorý bude potrebný na to, aby vám poradca vrátil stránky a aby ste dokončili revízie jednotlivých kapitol.
 • Tiež nezabudnite pokračovať v písaní, kým má váš poradca vaše stránky. Nečakajte na revízie, aby ste mohli pokračovať v práci.


Urobte si plán. Teraz, keď už máte rozvrh, budete si musieť vytvoriť konkrétnejší plán. Dobrým pravidlom je snažiť sa denne vytvoriť 2 strany solídneho textu a/alebo písať v 3-4 hodinových intervaloch. Ak je to možné, je tiež dobré písať každý deň v rovnakom čase.

 • Do svojho rozvrhu si zapíšte čas na písanie pre seba.
 • Tento čas si budete musieť chrániť. Nevyužívajte tento čas na plánovanie stretnutí, prípravu na vyučovanie ani na vybavovanie iných záležitostí alebo prácu.


Oslavujte míľniky. Písanie dizertačnej práce je veľmi dlhý proces. Z tohto dôvodu sa mnohí ľudia občas znechutia. Dizertačné blues môžete zahnať oslavovaním každého míľnika. Vždy, keď odovzdáte kapitolu, vezmite si deň voľna na oslavu. Zakaždým, keď váš poradca schváli kapitolu (čo znamená, že už nepotrebuje žiadne úpravy), doprajte si niečo pekné.


 • Dokončite písanie semester pred. Dobrým pravidlom je mať kompletný, hotový návrh celej dizertačnej práce jeden celý semester pred plánovaným dátumom ukončenia štúdia. Ak napríklad plánujete prejsť po pódiu v máji, mali by ste mať kompletný návrh do konca jesenného semestra (zvyčajne v polovici decembra).[11]
 • Odkazy