3 spôsoby, ako dosiahnuť, aby sa veci stali

Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste identifikovali konkrétne veci, ktoré je potrebné riešiť, usporiadali si myšlienky a stanovili si priority úloh. Tieto kroky vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu samostatne aj v kooperácii. Začnite tým, že podniknete niekoľko aktívnych krokov na zlepšenie riadenia času, ale nezabudnite si zachovať produktívne myslenie a jasne komunikovať aj so všetkými, s ktorými pracujete.

Metóda 1 z 3: Zvýšenie produktivity


Vytvorte si zoznamy „úloh“. Zoznamy vám pomôžu identifikovať, usporiadať a priblížiť sa k veciam, ktoré potrebujete splniť, aby sa veci stali skutočnosťou. Neustále prehodnocujte dôležitosť všetkého, čo máte na zozname. Vaše povinnosti, ako aj úroveň priority niektorých povinností vo vašom živote sa neustále menia. Udržujte si zoznamy zoradené podľa času, ktorý je potrebné na splnenie jednotlivých úloh, ako aj podľa úrovne priority jednotlivých úloh.[1]

 • Dajte svojim zoznamom jasné názvy. Môžete mať napríklad zoznam vecí, ktoré musíte dnes splniť, a ďalší zoznam úloh týkajúcich sa všetkého, čo je potrebné urobiť v súvislosti s určitým projektom, na ktorom pracujete.
 • Na evidenciu všetkých zoznamov, ktoré si vediete, použite tabuľky Google alebo inú online aplikáciu, pretože potom budete môcť tieto zoznamy kontrolovať a upravovať z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na svetovú sieť.
 • Konkrétnejšie pokyny týkajúce sa používania zoznamov na zvýšenie produktivity nájdete v článku wikiHow o tom, ako vytvárať zoznamy.


Vyhraďte si konkrétny časový blok na odpovedanie na e-maily. Aj keď pravdepodobne musíte každý deň tráviť čas odpovedaním na e-maily, je tiež dosť pravdepodobné, že trávite v schránke viac času, ako je potrebné, nehovoriac o produktivite. Každý deň si vyhraďte časový blok na odpovedanie na e-maily a snažte sa to nerobiť mimo tohto časového bloku.[2]
Prvých 30 minút dňa strávte napríklad odpovedaním na e-maily. Potom strávte posledných 15 minút pracovného dňa tým istým.

 • Zvážte nastavenie „push“ upozornení v telefóne, ktoré vás upozornia zakaždým, keď dostanete e-mail, a zobrazia vám len predmet. Takto môžete rýchlo zachytiť dôležité e-maily a zároveň odložiť odpoveď na menej dôležité e-maily na určený čas. Ak však zistíte, že vás tieto oznámenia rozptyľujú, vypnite ich.


Odstráňte rozptýlenie. Takmer každý, kto pracuje na počítači, stráca čas na webových stránkach sociálnych médií – či už ide o Facebook, YouTube, Tumblr, Reddit a/alebo Google Chat. Podobne je veľmi ľahké nechať sa rozptýliť článkom plným Wikipédie alebo zaujímavých odkazov, obľúbeným zdrojom zábavných správ alebo tweetom obľúbeného športovca. Ak vám niečo z toho niečo hovorí, zvážte odinštalovanie aplikácií pre najčastejších vinníkov zo svojho telefónu. Rozhodne odstráňte z pracovného počítača všetky záložky, ktoré vedú k plytvaniu časom.[3]

 • Obmedzte zábavu na obrazovke aj doma. Sledovanie televízie vás nielenže zdržuje od produktívnejšej činnosti, ale znižuje aj množstvo aktivít, ktoré by ste inak vykonávali. Namiesto toho, aby ste sa po príchode z práce rozvalili na gauči, zistite, či niektorý z vašich priateľov nechce ísť do parku alebo do posilňovne.


Zaznamenávajte si svoje myšlienky a nápady. Tak ako sa budú meniť vaše priority a povinnosti, budú sa meniť aj vaše predstavy a plány, ako pristupovať ku konkrétnym úlohám, ktoré potrebujete dokončiť. Aby ste mali prehľad o myšlienkach a nápadoch týkajúcich sa projektov alebo úloh, na ktorých pracujete, zaznamenávajte si všetko, čo vám okamžite napadne.

 • Nahrajte si hlasovú nahrávku, napíšte si poznámku alebo pošlite e-mail, ktorý ste si poslali; dôležité je trénovať sa, aby ste sa nespoliehali len na svoju pamäť, najmä pri zosúlaďovaní viacerých povinností!


Neberte si toho príliš veľa naraz. Snaha robiť príliš veľa môže v skutočnosti znížiť vašu schopnosť realizovať veci. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je jednoducho odmietnuť prevziať ďalšiu prácu, keď vás požiadajú o vykonanie úlohy, o ktorej viete, že na ňu nemáte čas. Hoci sa môže zdať, že keď poviete nie, robíte niečo zlé, v skutočnosti to svedčí o zrelosti a zodpovednosti, keď dokážete pohodlne a presne posúdiť, čo je pre vás vhodné prijať alebo odmietnuť. Produktivitu navyše znižuje aj multitasking. Ak si na každú vec vyhradíte čas, zaistíte, že jej venujete plnú pozornosť.

Metóda 2 z 3: Udržiavanie produktívneho myslenia


Vysoko si vážte svoj pracovný čas. To, ako využívate svoj čas, je v mnohých ohľadoch najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vašu produktivitu. V súlade s tým sa naučte vnímať svoj čas ako cennú komoditu, ktorú by ste mali míňať len na užitočné činnosti. Aby ste sa dostali do zodpovedajúceho myslenia, začnite sa sami seba pýtať: „Je to produktívne?“ počas celého dňa. Pomôže vám to identifikovať veci, ktoré by ste mohli robiť – vrátane rozhovoru pri vodnom chladiči – a ktoré by vám mohli zaberať drahocenný čas.[4]

 • Prestaňte chodiť na stretnutia, na ktorých sa nemusíte zúčastňovať. Ak je to možné, vyhraďte si niekoľko dní v pracovnom týždni na dni „bez schôdzok“, počas ktorých sa môžete sústrediť na úlohy s vysokou prioritou.


Rozhodujte sa s istotou. Ani za neistých okolností nedovoľte, aby vám neschopnosť prijať rozhodnutie zabránila v tom, aby ste sa pohli vpred. Keď stojíte pred rozhodnutím X alebo Y, ktorým si nie ste istí, vyberte si tú možnosť, ku ktorej sa prikláňate, a konajte podľa svojho rozhodnutia spôsobom, ktorý vám podľa vášho názoru pomôže dosiahnuť to, čo ste si predsavzali.[5]

 • Prijatie rozhodnutia vás nemusí nevyhnutne zaväzovať k jednému postupu; jednoducho vás udržiava v práci na dosiahnutí cieľa. Vždy môžete situáciu prehodnotiť a podľa toho konať.
 • Uvedomte si, že nerobiť nič je rozhodnutie samo osebe. Pripomeňte si túto skutočnosť, aby ste sa motivovali vymyslieť lepšiu možnosť.


Podržte sa zodpovedné. Je síce jednoduchšie poľaviť v plnení úloh, ktoré sa týkajú len vás. Na vašu osobnú spokojnosť má však veľký vplyv to, do akej miery dodržiavate záväzky, ktoré ste si dali. V súlade s tým posilnite svoj pocit sebadôvery tým, že si zachováte disciplínu a vyhnete sa tomu, aby ste sa nechali vyviesť z miery.

 • Priamočiarejšie povedané, ak si poviete, že do určitého dňa alebo času splníte cieľ X, uistite sa, že ho splníte.
 • Splnenie vašich osobných očakávaní bude znamenať osobné obete. Vedzte, že tieto obete stoja za to, pretože sa premietnu do väčšej sebadôvery a vyššej produktivity.


Identifikujte mentálne prekážky produktivity. Premýšľajte o konkrétnom probléme, ktorý by ste chceli riešiť. Napíšte si to, aj keď je to veľmi všeobecné. Vaším problémom môže byť napr: „Mám problém s tým, aby sa veci diali.“ Tento problém sa ťažko rieši, ak je formulovaný tak široko, a pravdepodobne si vytvárate predpoklady, ktoré vám bránia rozpoznať, čo znižuje vašu produktivitu. Pýtajte sa sami seba: „Prečo sa snažím veci uskutočniť?“[6]
Odborný zdroj
Tracey Rogersová, MA
Certifikovaný životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 6. januára 2020.

 • Na ďalšom riadku si rovno zapíšte čo najkonkrétnejšiu odpoveď, akú dokážete vymyslieť.
 • Pozrite sa na to, čo ste napísali. Môžete konať na základe svojej odpovede?
 • Ak vás nenapadajú žiadne realizovateľné kroky, spýtajte sa sami seba „prečo“?“ Znovu, a kým neidentifikujete konkrétnu úlohu, v ktorej môžete okamžite konať.


Trvajte na pozitivite. Silu pozitívneho prístupu nemožno preceňovať. Najdôležitejšie je, že postoj, ktorý vyžarujete, ovplyvňuje náladu a produktivitu ľudí okolo vás. V súlade s tým odháňajte všetky negatívne myšlienky hneď, ako sa objavia. Nahraďte napríklad myšlienky opradené pochybnosťami alebo frustráciou tým, že svoje myšlienky o scenári alebo vzťahu preformulujete pozitívnym spôsobom.[7]

 • Ako príklad: Spolupracovník sa stále na niečom fláka, čo vás vedie k myšlienkam typu: „Už je to tu zas.“ Rozpoznajte negatívne myšlienky a premýšľajte o pozitívnom otočení scenára. V poslednom čase pracovali o niečo usilovnejšie, napriek tomuto nedávnemu prešľapu?
 • Vyjadrujte pozitívne myšlienky, ktoré sa objavia. Povedzte svojmu spolupracovníkovi: „Hej, všimol som si, že v poslednom čase vynakladáš väčšie úsilie, a oceňujem to!“ To ich bude motivovať k tomu, aby zostali na vrchole svojich povinností.
 • Ďalej sa rozhodnite tráviť čas s pozitívnymi ľuďmi. Keď niekto sústavne brzdí morálku produktivity, zvážte, či od neho nezvýšiť odstup, aspoň z profesionálneho hľadiska. Negativita môže byť toxická nielen pre vašu náladu, ale aj pre vašu schopnosť robiť veci.


Rozhodujte sa a konajte na základe produktivity, nie pocitov. Ak existuje dôvod založený na emóciách vrátane strachu, ktorý vám bráni v tom, aby ste vo svojom živote niečo urobili, venujte sa priamo svojmu emocionálnemu zdraviu. Zvážte návštevu odborníka na duševné zdravie, aby ste si pohovorili o všetkom, čo vás trápi, alebo o akýchkoľvek problémoch, ktoré môžete mať so sústredením alebo komunikáciou.

Metóda 3 z 3: Spolupráca


Otvorene hovorte so svojimi kolegami. Keď na niečom spoločne pracujete, snažte sa hovoriť s tými, ktorí sa budú podieľať na jeho realizácii. Otvorená komunikácia o tom, kto je za čo zodpovedný, pomôže zlepšiť jednoduchosť a efektívnosť, s akou sú všetci zúčastnení schopní plniť svoje konkrétne úlohy.

 • Chcete maximalizovať produktivitu času, ktorý každý strávi prácou na niečom, a to si vyžaduje priamu a častú komunikáciu. Neváhajte povedať veci, ako napríklad: „Ako môžeme prerozdeliť úlohy, aby sme zvýšili našu celkovú produktivitu?? Možno vám pomôžem s _____?“
 • Uveďte, ako sa cítite v súvislosti s pridelenými úlohami, a požiadajte o akúkoľvek pomoc, ktorá by zvýšila celkovú produktivitu. Napríklad: „Myslím si, že by sme mohli dosiahnuť tieto ciele efektívnejšie, keby sme si tieto povinnosti rozdelili.“


Komunikujte priamo. Vyjadrite spôsoby, akými niekto môže robiť niečo, čo znižuje vašu produktivitu. Ak niekto robí niečo, čo sťažuje to, čo robíte vy, čo najskôr sa s ním o tom porozprávajte. Všeobecnejšie povedané, nezakrývajte svoj nesúhlas alebo frustráciu, ak existuje pretrvávajúca prekážka, ktorá bráni tomu, aby sa niečo urobilo. Namiesto toho buďte úprimní a priami.

 • Buďte, samozrejme, zdvorilí, ale dbajte aj na to, aby každý jasne a konkrétne vyjadril svoj názor, ak existujú protichodné názory na ďalší postup. Zníži sa tým prípadná nespokojnosť neskôr.
 • Skúste povedať niečo v zmysle: „Myslím, že ako tím môžeme byť efektívnejší, ak _______.“
 • Očakávajte, že ostatní budú robiť to isté, a prijímajte tieto diskusie s rešpektom.


Rešpektujte proces rozhodovania. Rozlišujte medzi „procesom rozhodovania“ a „procesom realizácie vecí“, aby ste všetci pracovali na svojich spoločných povinnostiach. Bez ohľadu na to, či vediete tím, ste členom tímu na spoločnom projekte alebo nasledujete iného človeka, musíte pracovať podľa konkrétnych rozhodnutí. Ak nesúhlasíte s určitým rozhodnutím, vyjadrite svoj názor, aby ste sa uistili, že váš pohľad bude zohľadnený, ale pochopte, že nech je rozhodnutie akékoľvek, musíte podľa neho fungovať.

 • Viac k veci: poznajte a prijmite svoju úlohu v tíme. Aj keď nie ste súčasťou formálneho rozhodovacieho procesu, vaše príspevky môžu mať zásadný význam pre „proces skutočného uskutočňovania.“
 • Ďalej, ak chcete získať rozhodovaciu úlohu, ukážte, že ste schopní robiť veci a vaša produktivita bude patrične ocenená.

 • Efektívne prideľovanie úloh. Ďalším dôležitým aspektom otvorenej komunikácie je miera, do akej to pomôže každému vedieť, kto sa musí zapojiť a čo konkrétne je potrebné od každej osoby. Ak vediete tím, prideľte každú konkrétnu úlohu, ktorú je potrebné splniť, niekomu, kto bude zodpovedný za to, aby bola splnená.

  • Prideľte úlohy na základe záujmov a perspektív vyjadrených na skupinových stretnutiach.
  • Uistite sa, že každý vie, za čo sú ostatní zodpovední, pretože to zvýši motiváciu každého riešiť svoje osobné úlohy.
 • Odkazy