3 spôsoby, ako hovoriť po slovensky

Približne 5.Slovensky hovorí 6 miliónov ľudí na svete. Hoci väčšina z nich žije na Slovensku, veľa slovensky hovoriacich ľudí žije aj v celej východnej Európe, ako aj v U.S. a kanadský.[1]
Ak plánujete cestu do krajiny, možno si vystačíte s niekoľkými bežnými slovami a frázami. Ak sa chcete naučiť plynule jazyk, venujte viac času štúdiu gramatiky a ponorte sa do slovenskej hudby a kultúry. Veľa šťastia! (Dobré šťastie!)

Metóda 1 z 3:Urobiť Small Talk


Pozdravte ľudí v slovenčine. Medzi prvé slová, ktoré sa často učíte v cudzom jazyku, patrí pozdravenie iných. So správnym pozdravom bývajú ľudia oveľa priateľskejší a ústretovejší. Základné slovo pre „dobrý deň“ v slovenčine je Dobrý deň (DOH-bree deñ).[2]

 • „Dobré ráno“ je Dobré ráno (DOH-brehh RAA-noh).
 • „Dobrý večer“ je Dobrý večer (DOH-bree VEH-chehr).
 • „Dobrú noc“ je Dobrú noc (DOH-broo nohts).
 • Po tom, ako sa pozdravíte, môžete nadviazať otázkou „Ako sa máš?“ V slovenčine by ste povedali Ako sa máš?? (AH-koh sah MAA-sh). Na túto otázku odpovedzte Ďakujem, dobre (JAH-koo-yehm DOH-breh).


Predstavte sa. Po výmene zdvorilostných slov pravdepodobne chcete, aby osoba poznala vaše meno, aby ste mohli ďalej konverzovať. Jednoducho povedzte Volám sa… (VOH-laam sah…), po ktorom nasleduje vaše meno.[3]

 • Ak sa chcete opýtať na meno druhej osoby, povedzte Ako sa voláte? (AH-koh sah VOH-laa-tyeh).
 • Ak na vás človek začne hovoriť po slovensky míľovými krokmi a vy sa rozčúlite, vždy sa môžete opýtať, či hovorí po anglicky: Hovoríte po anglicky? (HOH-voh-ree-teh poh AHN-glits-kih?)
 • Možno budete chcieť povedať aj: „Teší ma, že vás spoznávam.“ V slovenčine by ste povedali teší ma (TYEH-shee mah).


Pýtajte sa základné otázky. Podobne ako v angličtine a mnohých iných jazykoch nemusíte klásť dlhé alebo zložité otázky, aby ste sa vyjadrili. Jediné slovo vám v mnohých prípadoch poskytne potrebnú informáciu. Aj keď si môžete ľahko zapamätať základné otázky, dávajte pozor, aby ste sa nepýtali otázku, ak by ste nerozumeli odpovedi v slovenčine.[4]

 • „Kto?“ je kto? (ktoh)
 • „Čo?“ je Čo? (choh)
 • „Keď?“ je kedy? (KEH-dyh)
 • „Kde?“ je kde? (kdeh)
 • “ Prečo?“ je prečo? (PREH-choh)
 • „Ako?“ je ako? (AH-koh)


Používanie zdvorilostných slov v slovenčine. Na Slovensku, rovnako ako kdekoľvek inde, platí, že dobré správanie môže byť veľmi dôležité. Zdvorilé slová a frázy vyjadrujú úctu k človeku aj k jeho jazyku. Naučte sa slovenské slová pre „prosím“ a „ďakujem“ a často ich používajte pri rozhovore s ostatnými.[5]

 • „Prosím“ je prosím (PROH-seem).
 • „Ďakujem“ je Ďakujem (JAH-koo-yehm). Ak vám niekto povie „ďakujem“, odpovedzte prosím. Áno, znamená „prosím“, ale používa sa aj vo význame „nie je za čo.“
 • Ak sa snažíte upútať niečiu pozornosť (zdvorilo), povedzte Prepáčte! (PREH-paach-tyeh), čo znamená „Prepáčte mi!“ Rovnaké slovo použite, ak chcete povedať „prepáčte.“

Metóda 2 z 3:Ponorenie sa do jazyka


Navštívte slovenské webové stránky. Spravodajské webové stránky patria medzi najobľúbenejšie slovenské webové stránky. Čítanie a sledovanie videí vám môže pomôcť zlepšiť porozumenie hovorenej slovenčiny. Keď začínate, hľadajte príbehy, o ktorých už niečo viete, aby ste mohli vyberať slová z kontextu.[6]

 • Možno sa vám podarí nájsť webové stránky v slovenčine s koncovkami ako „.com“ alebo „.org.“ Národná koncovka pre Slovensko je však „.sk.“ Webové stránky s touto koncovkou budú častejšie napísané v slovenčine.


Počúvajte slovenské rádio. Existuje niekoľko slovenských rozhlasových staníc, ktoré vysielajú svoj obsah online pre medzinárodné publikum. Niektoré z týchto staníc môžu vysielať v češtine alebo inom slovanskom jazyku. Pred počúvaním si overte, či je program v slovenčine, aby ste sa nezmýlili.[7]

 • Viaceré slovenské rozhlasové a televízne stanice sú dostupné na https://www.rtvs.sk/.
 • Austrálske rádio SBS (Special Broadcasting Service) ponúka aj online vysielanie v slovenčine zadarmo. Navštívte stránku https://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak na prehliadanie dostupných vysielaní.


Varte podľa slovenských receptov. Na internete môžete nájsť recepty, ktoré sú napísané v slovenčine. Používanie receptov v slovenčine vám pomôže zlepšiť čítanie a slovnú zásobu. Vďaka tomu môžete ochutnať aj niektoré tradičné slovenské jedlá.[8]

 • Jednou z webových stránok, ktorou môžete začať, je http://www.slovakcooking.com/. Autorka webovej stránky učí slovenčinu prostredníctvom varenia, pričom recepty sprevádzajú krátke lekcie konverzácie a gramatiky.


Čítajte knihy v slovenčine. Zatiaľ čo z Českej republiky pochádza mnoho celosvetovo známych spisovateľov, slovenskej literárnej scéne trvalo o niečo dlhšie, kým upútala pozornosť. Na Slovensku však existuje viac ako 1 000 vydavateľstiev, ktoré vydávajú širokú škálu titulov.[9]

 • Mnohí skvelí slovenskí spisovatelia ešte neboli preložení do angličtiny ani iných jazykov, takže učením slovenčiny máte šancu prečítať si ich skôr ako ostatní.
 • Nemusíte čakať, kým budete plynule hovoriť po slovensky, aby ste začali čítať slovenskú literatúru. Možno nájdete detské knihy napísané v slovenčine, ktoré môžete použiť na rozšírenie slovnej zásoby a porozumenia čítaného textu.
 • Mnohí ľudia napríklad využívajú knihy o Harrym Potterovi na učenie sa nového jazyka, pretože príbeh už poznajú. Harry Potter je k dispozícii v slovenčine, hoci môže trvať určitý čas a úsilie, kým si zaobstaráte svoje výtlačky.[10]

Metóda 3 z 3:Efektívne štúdium slovenčiny


Precvičte si výslovnosť písmen v slovenčine. Slovenčina sa píše rovnakými písmenami ako angličtina, ale na zmenu výslovnosti niektorých z nich sa používajú prízvučné znamienka. [11]

 • Keďže slovenčina nemá splývavé ani nemé písmená, keď pochopíte, ako sa vyslovuje abeceda, môžete vysloviť prakticky akékoľvek slovo v slovenčine jednoduchým sčítaním zvukov písmen.


Absolvujte online kurz. Ak chcete, aby vaše štúdium jazyka malo väčšiu štruktúru, prihláste sa na jazykový kurz online. K dispozícii je mnoho možností, z ktorých niektoré sú bezplatné (aspoň pre začiatočníkov).[12]

 • Program celoživotného vzdelávania Európskej komisie sponzoruje bezplatný online kurz, ktorý vás prevedie 4 úrovňami slovenčiny a zároveň vás oboznámi s históriou a kultúrou Slovenska. Navštívte stránku https://slovake.eu/en na registráciu do kurzu.


Každý deň si vyhraďte čas na štúdium jazyka. Možno nemáte vo svojom rozvrhu čas venovať niekoľko hodín denne štúdiu slovenčiny – dobrá správa je, že ho nepotrebujete. Každý deň si vyhraďte 10 alebo 15 minút na čítanie alebo prácu s kartičkami so slovnou zásobou.[13]

 • Existuje množstvo aplikácií pre smartfóny, ktoré vám pomôžu naučiť sa jazyk za pár minút denne. Žiaľ, väčšina z nich nemá slovenský. Počas prestávky na kávu však môžete navštíviť slovenské webové stránky alebo si cez víkend vyrobiť flashkarty, ktoré si počas týždňa zopakujete.


Nainštalujte si do počítača slovenskú klávesnicu. Ak plánujete veľa písať po slovensky, inštalácia slovenskej klávesnice vám umožní efektívne písať bez toho, aby ste museli neustále loviť správne znaky s diakritikou.[14]

 • Väčšina počítačov už má k dispozícii slovenčinu. V nastaveniach skontrolujte jazyky a vyhľadajte možnosť pridať vstupný jazyk.
 • Ak chcete, môžete si tiež zmeniť jazyk zobrazenia na počítači na slovenčinu, hoci tým nezískate viac ako pár slov.

 • Konverzujte s rodenými hovoriacimi. Keď zvládnete základy, skúste si nájsť rodeného hovoriaceho, s ktorým sa môžete porozprávať. Rodení hovoriaci môžu zlepšiť vašu slovnú zásobu, ako aj poskytnúť vám spätnú väzbu o vašej výslovnosti.[15]

  • Možno si budete môcť nájsť partnera na rozprávanie online. Vyskúšajte webové stránky, ako je WeSpeke, ktoré spájajú rodených hovoriacich s ostatnými, ktorí sa chcú naučiť jazyk.[16]
  • Aj vo vašej miestnej komunite môžu existovať slovenské skupiny, najmä ak žijete v oblasti s väčšou koncentráciou ľudí z tohto regiónu.
 • Odkazy