3 spôsoby, ako čítať učebnice rýchlejšie

Jedným zo spôsobov, ako čo najlepšie využiť svoj čas, keď ste študent, je naučiť sa rýchlejšie čítať učebnice. Ak budete čítať učebnicu selektívne a aktívne, môžete ju prečítať rýchlejšie. Namiesto čítania kapitol slovo za slovom používajte otázky na konci každej kapitoly alebo časti, aby ste sa zorientovali v dôležitej látke. Okrem toho pri čítaní používajte prst ako pomôcku a minimalizujte subvokalizáciu, aby ste zvýšili rýchlosť čítania.

Metóda 1 z 3: Selektívne čítanie

Preskúmajte otázky na konci každej časti alebo kapitoly. Použite tieto otázky ako pomôcku, ktorá vám pomôže sústrediť sa na dôležitý a relevantný materiál. Pri prezeraní kapitoly si položte otázku, či materiál, ktorý čítate, odpovedá na tieto otázky. Ak nie je, vynechajte ju.

Prečítajte si úvod kapitoly a záverečné zhrnutie. Hľadajte kľúčové slová, ako napríklad „účinky“, „výsledky“, „príčiny“, „oproti“ a „pre a proti“. Tieto kľúčové slová vám napovie tézu alebo hlavnú myšlienku kapitoly. Predbežná znalosť hlavných myšlienok vám pomôže identifikovať časti kapitoly, ktoré si vyžadujú pozorné čítanie.[1]

 • Zvýraznite si hlavnú myšlienku alebo tézu a vráťte sa k nej, aby ste sa mohli držať témy.

Pozorne si prezrite nadpisy a podnadpisy sekcií. Preformulujte nadpisy a podnadpisy častí na otázky, ktoré vám pomôžu sústrediť sa na dôležité prezentované myšlienky. Ak je v nadpise časti napísané: „Kramerove tri sociálne zákony“, preformulujte ho na otázku a povedzte: „Aké sú Kramerove tri sociálne zákony??“ Potom si prečítajte informácie, ktoré na túto otázku odpovedajú.[2]

 • Nezabudnite, že nadpisy a podnadpisy, ktoré sú zvýraznené tučným písmom alebo kurzívou, obsahujú vodítka k najdôležitejším informáciám.

Prečítajte si prvú a poslednú vetu odsekov. Ak rozumiete týmto dvom vetám, potom odsek jednoducho prečítajte alebo preskočte. Ak nerozumiete prvej a poslednej vete, prečítajte si celý odsek.[3]

 • Nezabudnite spomaliť, keď narazíte na zložité odseky a vety. Takto budete môcť plne pochopiť, čo sa autor snaží v danom odseku vyjadriť.

Venujte pozornosť len dôležitým pojmom a detailom. Prelistujte knihu a vyhľadajte dôležité pojmy, osoby, miesta a udalosti. Tieto otázky sú zvyčajne vyznačené tučným písmom alebo kurzívou. Ak rozumiete konceptu, môžete preskočiť kontextové informácie, ktoré ho vysvetľujú.

 • Podporný text a kontextové informácie si prečítajte len vtedy, ak konceptu úplne nerozumiete.

Rozdeľte si kapitolu so spolužiakmi. Opýtajte sa niektorých spolužiakov, či sú ochotní to urobiť. Ak áno, rozdeľte časti kapitoly medzi jedného až troch ďalších spolužiakov. Každý spolužiak by mal byť zodpovedný za svoju časť. Uistite sa, že sa všetci dokážete dohodnúť na zodpovednosti každého z vás.

 • Vymyslite napríklad plán, podľa ktorého každý študent v skupine prečíta a napíše podrobnú osnovu svojej príslušnej časti. Potom nech každý dokončí svoju osnovu do určitého dátumu, napríklad do konca týždňa.

Metóda 2 z 3:Aktívne čítanie

Definujte cieľ. Môžete to urobiť tak, že si pred čítaním položíte otázky, ako napríklad: „Čo je autorovou hlavnou myšlienkou??“ „Na čo sa má môj učiteľ v tejto kapitole zamerať??“ „Čo som sa už naučil alebo nenaučil o tejto téme?“[4]

 • Tieto otázky vám pomôžu sústrediť sa na dôležitý a relevantný obsah, ktorý zvýši váš náklon, a zároveň vylúčiť informácie, ktoré sú irelevantné alebo ktorým už rozumiete.

Robte si poznámky na okraj. Okrem zvýraznenia si otázky a komentáre píšte na okraje učebnice alebo na hárok papiera, ak vám kniha nepatrí. Pomôže vám to lepšie sa započúvať do materiálu a zapamätať si informácie, a tak sa vyhnete tomu, aby ste si museli danú časť prečítať znova.[5]

 • Ak môžete, vytvorte diagramy, vývojové diagramy a náčrty materiálu.
 • Uistite sa, že ste sa zamerali na pojmy, ktoré nepoznáte, a definujte ich.

Zhrňte prečítané vlastnými slovami. Napíšte si hlavné body na hárok papiera. Použite príklady na objasnenie hlavných bodov. Ak nie ste schopní zhrnúť kľúčové informácie, možno si budete musieť príslušné časti ešte raz prejsť.[6]

 • Obmedzte svoje zhrnutie na jednu stranu.

Vytvorte si študijné prostredie bez rušivých vplyvov. Vyberte si na čítanie pokojné miesto v dome, napríklad svoju izbu alebo knižnicu. Odložte iné zdroje rozptýlenia, ako je telefón, počítač a internet. Namiesto toho si prečítajte kapitolu a napíšte si poznámky rukou a stíšte telefón alebo ho vypnite.[7]

 • Okrem toho sa uistite, že priestor, ktorý ste si vybrali, je dobre osvetlený a pohodlný, ale nie príliš pohodlný.
 • Ak sa rozhodnete študovať doma, oznámte svojej rodine (alebo spolubývajúcim), že budete študovať v tichosti vo svojej izbe a že by ste ocenili, keby stíšili úroveň hluku.

Metóda 3 z 3: Zvýšenie rýchlosti čítania

Dajte si časový rámec. Povedzte si: „Túto kapitolu budem čítať hodinu a pol.“ Keď si dáte časový rámec, pomôže vám to udržať si prehľad pri čítaní. Ak si začnete všímať, že nejakú časť čítate príliš dlho, zoberte si hlavné body a pokračujte ďalej.

 • Označte si časť a vráťte sa k nej, ak ide o obzvlášť náročnú časť.

Používajte ukazovateľ, aby ste sa sústredili na materiál. Pri čítaní položte prst (alebo ukazovák či pero) pod prvé slovo vety a počas čítania ním pohybujte. Prst vám pomôže sústrediť oči na slová, ktoré čítate, namiesto iných obrázkov a informácií.[8]

 • Okrem toho môžete pomocou ukazovateľa pomôcť ovládať, ako rýchlo alebo pomaly niečo čítate; napríklad čím rýchlejšie budete pohybovať prstom, tým rýchlejšie budete čítať a naopak.

Snažte sa nevokalizovať. Subvokalizácia je čítanie nahlas v hlave a/alebo pohybovanie perami počas čítania. Vo svojej podstate na tom nie je nič zlé, ale môže to spomaliť rýchlosť čítania. Zníženie podrevenosti žutím žuvačky alebo počúvaním hudby počas čítania. Prinútením sa k rýchlejšiemu čítaniu sa vám môže podaktoré čítanie znížiť.[9]

 • Okrem toho existujú aplikácie a programy, ktoré vám pomôžu znížiť podreagovanie.
 • Ovládajte rýchlosť svojho čítania. Rýchlejšie čítanie nie je len o rýchlom čítaní, ale aj o ovládaní rýchlosti. Inými slovami, spomalte čítanie, keď narazíte na pojmy, ktoré nepoznáte alebo ktorým nerozumiete. Potom zvýšte svoju rýchlosť, keď už ste odhadli význam.[10]
 • Odkazy