3 spôsoby, ako jazdiť s autom na spätný chod

Jazda vzad môže byť pre neskúsených aj skúsených vodičov odstrašujúca. Keďže kolesá, ktoré používate na riadenie, sú pri cúvaní pred vami a váš výhľad je zakrytý vozidlom, cúvanie môže byť jednou z ťažších úloh, ktorým čelia vodiči. Pomalou jazdou a venovaním zvýšenej pozornosti svojmu okoliu môžete zlepšiť svoju schopnosť jazdiť dozadu.

Metóda 1 z 3:Cúvanie v priamom smere

Vykonajte „360-stupňovú kontrolu.“ „Kontrola o 360 stupňov“ je, keď aktívne otáčate hlavou a ramenami, aby ste sa pozreli na celé vozidlo v úplnom kruhu. Pred cúvaním sa uistite, že vám nič neprekáža alebo sa proti vám nepohybuje, čo by ste mohli potrebovať zohľadniť.[1]

 • Na pomoc pri kontrole môžete použiť zrkadlá, ale je dôležité, aby ste sa aktívne obzerali okolo seba, aby ste nič neprehliadli.
 • Uistite sa, že sa pozeráte smerom k zemi na oboch stranách vozidla pomocou hlavy a zrkadiel, aby ste sa uistili, že vám v ceste neležia žiadne osoby alebo zvieratá.

Pravú nohu položte na brzdu. Pri jazde dopredu alebo dozadu by mala byť vaša pravá noha jediná na plynovom alebo brzdovom pedáli. Ak je vaše vozidlo vybavené štandardnou prevodovkou, ľavá noha riadi spojku, ale vo vozidlách s automatickou prevodovkou sa ľavá noha jednoducho nepoužíva. Pevne stlačte pravú nohu na brzdový pedál, aby sa vozidlo po zaradení spiatočky nepohlo.[2]

 • Brzdový pedál sa nachádza uprostred vo vozidlách vybavených štandardnou prevodovkou a v automatických vozidlách je najviac vľavo.
 • Brzdový pedál je najširší pedál.

Ľavú ruku položte na hornú strednú časť volantu. Aj keď je zvykom jazdiť s rukami na volante na desiatej a druhej hodine, pri cúvaní je potrebné otočiť telo doprava. Ľavú ruku si položte na hornú časť volantu, aby ste mohli ľahko vykonávať drobné úpravy a udržiavať vozidlo pri cúvaní v priamom smere.[3]

 • Pri cúvaní môže byť ťažké dosiahnuť pravou rukou na volant, preto je optimálne riadiť jednou rukou.

Zaradiť spiatočku. V závislosti od prevodovky, ktorou je vaše vozidlo vybavené, môžete potrebovať niekoľko spôsobov, ako zaradiť spiatočku. Pri vozidlách s automatickou prevodovkou si to zvyčajne vyžaduje stlačenie tlačidla na radiacej páke a jej potiahnutie dozadu, až kým nie je zarovnaná s písmenom „R“.“ V štandardných vozidlách vybavených päťstupňovou prevodovkou môžete zvyčajne zaradiť spiatočku stlačením radiacej páky úplne doľava a jej potiahnutím dozadu.[4]

 • Vo vozidlách vybavených šesťstupňovou štandardnou prevodovkou je spiatočka zvyčajne úplne vľavo a hore, vedľa prvého prevodového stupňa.
 • Niektoré vozidlá vyžadujú, aby ste stlačili radiacu páku alebo stlačili uvoľňovač, aby ste sa dostali na spätný chod.
 • Ak si nie ste istí, ako zaradiť spiatočku, pozrite si návod na obsluhu vášho vozidla.

Pozrite sa cez rameno na strane spolujazdca von z vozidla. Ak vám nebráni vo výhľade, natočte telo na stranu spolujazdca tak, aby ste sa mohli pozerať cez pravé rameno alebo rameno spolujazdca von zo zadného okna vozidla. Uistite sa, že ste nespustili nohu z brzdového pedála. Ak šoférujete skriňové nákladné vozidlo alebo iné vozidlo, ktoré vám bráni vo výhľade cez zadné okno, budete sa musieť spoľahnúť na bočné zrkadlá, ktoré vás budú navigovať.[5]

 • Môžete si položiť pravú ruku na hornú časť sedadla spolujazdca, aby ste sa mohli pohodlne pozerať dozadu.
 • Ak sa spoliehate na zrkadlá, nezabudnite často kontrolovať každé z nich.

Pravú nohu z brzdy uvoľňujte pomaly. Keď pravou nohou znížite tlak na brzdový pedál, vozidlo sa začne pohybovať dozadu. Motory väčšiny vozidiel pracujú na voľnobeh pri dostatočne vysokých otáčkach (otáčkach za minútu) na to, aby poháňali vozidlo bez toho, aby bolo potrebné pridať plyn.[6]
Pri cúvaní majte nohu nad brzdovým pedálom pre prípad, že by ste museli zastaviť alebo spomaliť.[7]
Onerli, Ibrahim. Osobný rozhovor. 18. novembra 2019.

 • Pomaly uvoľňujte brzdu, aby ste sa uistili, že nezrýchľujete príliš rýchlo, aby ste to ľahko zvládli..
 • Ak je vaše vozidlo vybavené štandardnou prevodovkou, budete musieť použiť plyn, keď uvoľníte spojku, ale potom môžete nechať vozidlo ísť na voľnobeh.

Metóda 2 z 3:Otáčanie pri zálohovaní

Otáčajte volantom v smere, v ktorom chcete, aby sa zadná časť vozidla otáčala. Dynamika jazdy vzad je úplne iná ako pri bežnej jazde, pretože kolesá, ktorými otáčate, aby ste mohli riadiť, sú v prednej časti vozidla. Pri cúvaní vykonávajte malé úpravy otáčaním volantu v smere, ktorým chcete, aby sa zadná časť vozidla otáčala.[8]

 • Otáčanie volantom doľava pri cúvaní spôsobí, že zadná časť vozidla pôjde doľava a naopak.
 • Zastavte vozidlo, ak sa cítite neisto v smere, ktorým sa uberá, a potom sa znovu rozbehnite, keď nad ním získate kontrolu.

Skontrolujte vôľu prednej časti vozidla. Pri otáčaní vozidla sa predná časť vozidla bude otáčať v opačnom smere, ako sa otáča zadná časť vozidla. Pri pomalom cúvaní často kontrolujte okolie prednej časti vozidla, aby ste sa uistili, že prednými kolesami do ničoho nenarazíte ani nič neprejazdíte.[9]

 • Ak pri cúvaní odbočujete doľava, predná časť vozidla sa bude otáčať doprava a naopak.
 • Uistite sa, že idete dostatočne pomaly, aby ste mohli skontrolovať voľný priestor pred vozidlom bez toho, aby ste do niečoho narazili.

V prípade potreby prejdite pravou nohou na plynový pedál. Ak cúvate do kopca alebo potrebujete odbočiť, možno budete musieť pri cúvaní občas použiť plynový pedál. Keď pravú nohu úplne spustíte z brzdy, presuňte ju cez plynový pedál napravo od brzdy. Pomaly stláčajte pedál, aby ste kontrolovali rýchlosť, ktorú naberiete pri cúvaní.[10]

 • Jemne upravujte rýchlosť tlakom na plynový pedál.
 • Vráťte nohu na brzdu, keď naberiete dostatočnú rýchlosť alebo ak potrebujete spomaliť.

Pri zatáčaní používajte na riadenie obe ruky. Ak potrebujete pri cúvaní obísť prekážku, môžete na manipuláciu s volantom použiť obe ruky. Jednou rukou môžete zvyčajne otáčať volantom len do deväťdesiatich stupňov v každom smere, takže ak potrebujete urobiť prudšiu zákrutu, môže vám pomôcť použitie oboch rúk. Uistite sa, že stále vidíte za seba, keď v prípade potreby položíte pravú ruku späť na volant.[11]

 • Pri otáčaní volantom nikdy nekrižte ruky cez seba. Namiesto toho zatlačte volant jednou rukou a druhou ho potiahnite.

Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako sa cítite pohodlne pri ovládaní. Pri cúvaní sa môžete cítiť úplne inak ako pri jazde dopredu a váš výhľad je často obmedzený zadnou časťou vozidla a obmedzeným výhľadom z okna. Pri cúvaní sa neponáhľajte a radšej sa neponáhľajte, aby ste predišli nehode.[12]

 • Nikdy neveďte vozidlo spôsobom, ktorý by bol nebezpečný.
 • Neváhajte zastaviť vozidlo a chvíľu sa zdržať, ak si nie ste istí tým, čo robíte.

Pravou nohou pevne stlačte brzdu, aby ste zastavili. Keď ste cúvli dostatočne ďaleko, postupne stláčajte brzdový pedál, aby ste plynule zastavili. Dávajte pozor, aby ste na pedál netlačili príliš rýchlo, inak vozidlo náhle zastavíte.[13]

 • Na brzdenie vo vozidle používajte len pravú nohu.
 • Po zastavení vozidla držte nohu stlačenú na brzde.

Po skončení jazdy zaparkujte vozidlo alebo zatiahnite parkovaciu brzdu. S nohou pevne na brzdovom pedáli stlačte tlačidlo radiacej páky vo vozidlách s automatickou prevodovkou a tlačte ju dopredu, kým sa nezrovná s písmenom „P“, ktoré označuje, že je v parkovacom režime. Vo vozidlách vybavených štandardnou prevodovkou stačí vyradiť radiacu páku z prevodovky (v neutrálnej polohe) a zatiahnuť parkovaciu brzdu zatiahnutím za rukoväť alebo zošliapnutím pedálu.[14]

 • Ak si nie ste istí, kde sa nachádza parkovacia brzda alebo ako ju zatiahnuť, pozrite si návod na obsluhu vozidla.

Metóda 3 z 3:Cúvanie pomocou zrkadiel

Pred začatím jazdy skontrolujte zrkadlá. Ak nevidíte von zo zadnej časti vozidla, budete musieť použiť bočné zrkadlá, aby ste videli, ako cúvate. Pred začatím jazdy si nastavte bočné spätné zrkadlá, aby ste sa uistili, že vidíte na bok vozidla, na zem a na všetko, čo prichádza zozadu.[15]

 • V mnohých vozidlách môžete nastaviť obe zrkadlá zo sedadla vodiča, ale v niektorých ich možno budete musieť nastaviť ručne na každej strane.

Často kontrolujte každé zrkadlo. Používanie zrkadiel vám ukáže len to, čo je za vaším vozidlom na oboch stranách, preto je dôležité často kontrolovať obe strany. Zabránite tak tomu, aby ste do niečoho náhodou narazili, alebo aby ste si nevšimli, keď sa niekto priblíži z jednej alebo druhej strany.[16]

 • Pravdepodobne budete musieť jazdiť ešte pomalšie pri cúvaní pomocou zrkadiel, aby ste si boli istí, že nič neprehliadnete.
 • Môže vám pomôcť venovať zvýšenú pozornosť zrkadlu na strane s prekážkou, aby ste ju mohli sledovať.
 • Požiadajte o pomoc priateľa. Ak cúvate len pomocou zrkadiel v ťažko dostupnom priestore, môžete sa rozhodnúť požiadať priateľa, aby vás viedol. Použitie spätných zrkadiel na sledovanie priateľa, ktorý kontroluje váš odstup zozadu, môže byť najlepšou možnosťou pri jazde so skriňovým nákladným vozidlom alebo iným vozidlom s výrazne obmedzenou viditeľnosťou.[17]

  • Nechajte svojho priateľa stáť za vozidlom na jednej strane, aby ste na neho videli, keď vás bude viesť.
  • Nezabudnite otvoriť okná a vypnúť rádio, aby ste počuli pokyny priateľa pri cúvaní.
 • Odkazy