3 spôsoby, ako nadviazať kontakty na sviatočných večierkoch

Či už chcete uzavrieť nové obchodné dohody, hľadáte prácu alebo sa uchádzate o povýšenie, sviatočné večierky môžu byť fantastickou príležitosťou na nadviazanie kontaktov. Môžete sa predstaviť novým ľuďom na sviatočných večierkoch, ktoré organizujú vaši priatelia, alebo sa zoznámiť s ľuďmi z iných oddelení na večierku vašej spoločnosti. Bez ohľadu na situáciu je nevyhnutné naplánovať, čo chcete povedať, stanoviť si konkrétne ciele a uskutočniť čo najviac kvalitných rozhovorov. Predovšetkým sa snažte vyniknúť tým, že budete vždy svedomití a taktní.

Metóda 1 z 3:Plánovanie stratégie vytvárania sietí

Vymyslite stručný a účinný spôsob, ako sa predstaviť. Pred samotným stretnutím s cudzími ľuďmi alebo ľuďmi z iných oddelení na stretnutí zvážte, ako sa predstavíte a opíšete svoju profesiu. Zvoľte si stručný, presvedčivý opis, ale snažte sa, aby ste ho nehrkútali a aby znel nacvičeným spôsobom.[1]

 • Ak napríklad zakladáte začínajúcu spoločnosť, vyhnite sa slovám typu: „Pracujem z domu a snažím sa rozbehnúť túto spoločnosť, ale zdá sa, že mám neustále problémy.“ Ľudia, s ktorými sa stretávate, si to budú pravdepodobne vysvetľovať ako nedostatok úspechu.
 • Povedzte niečo ako: „Som podnikateľ a práve som navrhol tento vzrušujúci nový výrobok. Bolo to skutočné dobrodružstvo!“

Stanovte si konkrétne a vhodné ciele v oblasti vytvárania sietí. Vymyslite si realistické ciele, ktoré si môžete odškrtnúť, napríklad stretnutie s tromi novými ľuďmi alebo predstavenie sa aspoň jednému vyššiemu úradníkovi, ktorého ste ešte nepoznali. Snažte sa nestanovovať si nedosiahnuteľné ciele, ako napríklad zabezpečiť si definitívne povýšenie alebo získať nových investorov pre svoj produkt alebo službu.[2]

Požiadajte spoločných známych o zoznámenie. Premyslite si, kto sa zúčastní oslavy, a ak to ešte neviete, zistite si zoznam hostí, ak je to možné. Požiadajte spoločného známeho, ktorý buď večierok organizuje, alebo tam bude, aby vás s niekým zoznámil.[3]

 • Povedzte niečo ako: „Hej, viem, že si pozval Jima, staršieho V.P. vývoja produktov, na vašu zajtrajšiu párty. Ak máte možnosť, môžete nás predstaviť? Rád by som sa s ním porozprával o návrhu, na ktorom pracujem.“

Metóda 2 z 3:Vedenie čo najväčšieho počtu kvalitných rozhovorov

Opýtajte sa ostatných na ich kariéru a vášne. Hoci si chcete vopred pripraviť, ako opíšete seba, vaša pozornosť by sa mala sústrediť na ostatných. Začnite konverzáciu tým, že sa budete pýtať na profesie ostatných, na to, čo sa im na ich práci páči, aké sú ich kariérne ambície a pod.[4]

 • Mali by ste sa tiež opýtať ostatných na ich záľuby a záujmy. Snažte sa nesústrediť len na obchodné reči, ale snažte sa pestovať úprimný záujem o to, čo robí ľudí, s ktorými sa stretávate.
 • Skúste sa opýtať: „Tak mi povedzte, čo robíte – aké sú vaše obľúbené časti vašej práce.“ Skúste sa opýtať: „Čo robíte??“ Pýtajte sa na ciele, napríklad: „Kde sa vidíte o tomto čase na budúci rok??“ Pýtajte sa ich aj na témy, ktoré nesúvisia s prácou: „Čo robíte, keď ste mimo pracovnej doby?? Akékoľvek obľúbené koníčky? Prečítali ste v poslednom čase nejakú dobrú knihu alebo videli nejaký dobrý film?“

Snažte sa nikoho nemonopolizovať na čas. Snažte sa čo najlepšie vycítiť, kedy sa konverzácia začína rozbiehať alebo kedy je čas sa vmiešať inam. Nechcete nikomu monopolizovať čas a určite nechcete mrhať časom na nadväzovanie kontaktov.[5]

 • Skúste si všimnúť, ak vám obom začnú dochádzať slová, ak sa vy alebo druhá osoba začnete obzerať okolo seba (akoby ste hľadali zámienku na odchod) alebo ak začnete hovoriť len vy alebo tá druhá osoba.
 • Ak sa chcete ospravedlniť, povedzte niečo ako: „Pardon, práve som videl niekoho, koho musím pozdraviť – určite sa spojíme neskôr!“ Vyhnite sa ospravedlňovaniu sa slovami: „Idem si dať ešte jeden drink alebo tanier jedla.“ Je nevychované získať niečo pre seba bez toho, aby ste to isté ponúkli druhej osobe.

Prineste si vizitky, ale nerozdávajte ich len tak bezmyšlienkovite. Určite chcete byť pripravení s dostatočnou zásobou vizitiek. Mali by ste ho však ponúknuť pre prípad, že ho budete skutočne potrebovať. Nerozhodujte sa len pre určitý počet a nerozdávajte ich v snahe splniť kvótu.[6]

 • Kartu dajte niekomu až po rozhovore s ním. Pohľadnica je užitočná, ak ste sa rozprávali o dôvodoch, prečo by ste sa mali kontaktovať neskôr, napríklad že si chce pozrieť niečo, čo ste napísali alebo navrhli, o tom, že ste obaja chceli byť v kontakte s ľuďmi z iných oddelení, alebo máte spoločný záujem, napríklad tenis alebo golf, ktorý by ste mohli v budúcnosti robiť spolu.

Spôsob 3 z 3:Byť taktným hosťom

Obmedzte konzumáciu alkoholu. Na väčšine sviatočných stretnutí sa podáva alkohol, ale každú príležitosť na nadväzovanie kontaktov by ste mali brať ako prácu. Ak sa rozhodnete požívať alkohol, obmedzte sa na maximálne dva nápoje. Poznajte svoje hranice a nepite, ak by akýkoľvek alkohol ohrozil váš prejav alebo úsudok.[7]

Zúčastnite sa na téme večierka. Mnohé sviatočné večierky majú svoje témy, napríklad večierky so škaredými svetrami alebo zbierky hračiek či konzervovaných potravín. Nech už je téma akákoľvek, uistite sa, že sa jej zúčastníte, inak riskujete, že budete vyzerať neinformovane alebo lenivo.[8]

 • Ak nie je stanovená téma oblečenia, uistite sa, že máte na sebe svoj najlepší pracovný odev alebo ste inak vhodne oblečení. Neobliekajte sa slávnostne kvôli tomu, aby ste sa obliekli: nezabudnite, že by ste to mali brať ako neformálnu pracovnú záležitosť.

Buďte pohostinným hosťom. Ak je to vhodné, prineste fľašu vína, dezert, syr alebo nejaký iný predmet, ktorý by váš hostiteľ mohol oceniť. Ak sa večierok nekoná u niekoho doma, hostiteľ sa považuje za najvyššie postaveného dôstojníka, ktorý sa zúčastňuje.[9]

 • Nezabudnite pochváliť hostiteľa za výber miesta, výzdobu, výber jedla alebo iný detail. Pri odchode by ste mali hostiteľovi samozrejme poďakovať za jeho pohostinnosť a ohľaduplnosť.
 • Okrem ústneho poďakovania by ste mali nasledujúci deň poslať hostiteľovi aj ručne písané poďakovanie.

Zachovajte si pozitívny prístup. Snažte sa ísť do práce s pozitívnym prístupom, či už máte na mysli kariérny cieľ, alebo len chcete ukázať tímového ducha. Aj keď ste od prírody plachý alebo váhavý, mali by ste sa pokúsiť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zabaviť sa.[10]

 • Aj keď si myslíte, že nepotrebujete žiadne nové kontakty, mali by ste sa snažiť zúčastňovať na sviatočných večierkoch. Nikdy neviete, aké príležitosti sa vám môžu naskytnúť.
 • Nadviažte kontakt s ľuďmi, s ktorými sa stretnete. „Ignorovanie následných opatrení na vlastné nebezpečenstvo“ sa považuje za sieťové prikázanie číslo jeden. Ak ste sa s niekým dobre porozprávali, vymeňte si s ním pohľadnice a dajte mu vedieť, že budete v kontakte. Pošlite im následný e-mail, v ktorom im oznámite, aké potešenie bolo stretnúť sa s nimi.[11]

  • Ak ste sa stretli alebo komunikovali s vedúcim zamestnancom spoločnosti, napíšte mu krátky e-mail, aby ste sa odlíšili od ostatných ľudí, s ktorými hovoril alebo ktorých stretol.
  • Spomeňte konkrétne údaje z rozhovorov, aby ste dali najavo, že ste im skutočne venovali pozornosť. Povedzte niečo ako: „Veľmi sa mi páčil náš rozhovor na večierku. Vaša poznámka o tom, že sociálne médiá tento rok ovplyvnili naše marketingové stratégie viac ako v minulosti, mi naozaj utkvela v pamäti. Možno by sme sa mohli stretnúť po sviatkoch a prediskutovať ciele spoločnosti na nasledujúci rok?“
 • Odkazy