3 spôsoby, ako nahlásiť fyzické podmienky, ktoré môžu narušiť test triezvosti v teréne

Testy triezvosti v teréne sú notoricky nespoľahlivé. Existuje množstvo fyzických a zdravotných problémov, ktoré môžu ovplyvniť testy a spôsobiť, že sa policajt bude domnievať, že ste pod vplyvom alkoholu, aj keď ste nevypili ani jeden nápoj. Testy triezvosti v teréne sú dobrovoľné. Ak sa obávate podmienok, ktoré by mohli narušiť test, môžete tieto podmienky oznámiť policajtovi na mieste. Ak sa pokúsite o testy triezvosti v teréne a neuspejete, stále máte možnosť napadnúť ich na súde.

Metóda 1 z 3:Odmietnutie testu triezvosti v teréne

Zachovajte pokoj a vyhovte policajtovi. Vždy, keď vás zastavia, vyhnite sa tomu, aby sa situácia od začiatku stala konfrontačnou. Pripomeňte si, že policajt jednoducho vykonáva svoju prácu. Vyhnite sa tomu, aby ste povedali alebo urobili niečo, čo by v policajtovi vyvolalo pocit ohrozenia.[1]

 • Vo všeobecnosti všetko pôjde hladšie, ak sa budete k policajtovi správať s rešpektom. Ak máte otázky, ktoré chcete položiť, pokúste sa ich položiť nekonfliktným spôsobom.
 • Môžete napríklad povedať: „Prepáčte, pán policajt, ale zaujímalo by ma, či by ste mi mohli vysvetliť, prečo ste ma zastavili?“ Vyhnite sa naznačovaniu, že si vás policajt doberá, alebo zdôrazňovaniu, že ste neurobili nič zlé.
 • Ak nerozumiete odpovedi policajta, jednoducho povedzte, že nerozumiete, a požiadajte o vysvetlenie. Je to menej antagonistické ako povedať niečo ako: „To nedáva zmysel!“
 • Chceli by ste tiež upozorniť všetkých vo vašom aute, aby tiež zostali pokojní. Pripomeňte im, aby nerobili žiadne prudké pohyby alebo sa nesprávali neúctivo.

Povedzte policajtovi, že nie ste ochotní podrobiť sa terénnemu testu triezvosti. Policajt sa vás môže spýtať takým spôsobom, že si budete myslieť, že nemáte na výber. Máte však právo odmietnuť vykonanie terénneho testu triezvosti.[2]
[3]

 • Ak vás policajt požiada, aby ste vystúpili z auta, mali by ste tejto žiadosti vyhovieť. Ak však policajt naznačí, že chce, aby ste vykonali testy triezvosti v teréne, môžete povedať nie.
 • Odmietnite priamo a s rešpektom. Môžete napríklad povedať: „Chápem, že terénne testy triezvosti sú dobrovoľné. Necítim sa teraz pohodlne pri vykonávaní týchto cvičení.“
 • Policajt môže formulovať otázku tak, aby ste mohli jednoducho povedať „nie“.“ Ak je to možnosť, je to všetko, čo musíte povedať.

Vysvetlite svoje dôvody. Informujte policajta o akýchkoľvek fyzických podmienkach, o ktorých sa domnievate, že budú prekážať pri skúške triezvosti v teréne. Ak je policajt ochotný prijať opatrenia na odstránenie problému, môžete sa rozhodnúť, či sa v tom momente podrobíte testu triezvosti v teréne.[4]
[5]

 • Keď policajtovi poviete, že nie ste ochotní podrobiť sa terénnemu testu triezvosti, môže sa vás opýtať, prečo. Dáva vám to príležitosť vysvetliť sa.
 • Buďte úprimní vo svojich dôvodoch. Ak poviete niečo, čo sa ukáže ako nepravdivé, môže to neskôr poškodiť váš prípad. Ak napríklad poviete, že máte infekciu vnútorného ucha, ktorá ovplyvňuje vašu rovnováhu, hoci ju nemáte, pôsobíte nečestne a nedôveryhodne.
 • Policajt na vás môže vyvíjať nátlak, prečo si myslíte, že stav bude prekážať pri terénnom teste triezvosti, alebo sa inak pokúsi vyvinúť na vás nátlak, aby ste sa testu podrobili. Nezabudnite, že máte právo odmietnuť bez ohľadu na to, čo povie policajt.
 • Platí to aj vtedy, ak policajt poskytne spôsob, ako stav vylúčiť. Ak si napríklad myslíte, že nedokážete chodiť od päty k špičke v priamom smere, pretože máte na sebe podpätky, a policajt vám povie, že si môžete vyzuť topánky, stále môžete odmietnuť. Je v poriadku, ak nechcete chodiť bosí po verejnej ulici.

Pochopte, že to môže znamenať cestu na stanicu. Ak je policajt presvedčený, že šoférujete pod vplyvom alkoholu a nechcete sa podrobiť testu triezvosti, môže sa rozhodnúť vás zatknúť. Po príchode na policajnú stanicu vám bude vykonaný krvný test na zistenie hladiny alkoholu v krvi.[6]

 • Policajt sa môže rozhodnúť, že namiesto testov triezvosti v teréne vám dá dychovú skúšku. Alebo sa môžu rozhodnúť vás zatknúť a vykonať krvný test na stanici.
 • Majte na pamäti, že aj pred formálnym zatknutím máte právo nevypovedať. Policajt vám môže klásť otázky, aby zistil, kde ste boli pred zastavením alebo čo ste robili.
 • Na tieto otázky nemusíte odpovedať – a ani by ste nemali, ak sa obávate, že vás odpovede usvedčia. Ak sa napríklad vraciate s baru, kam ste išli osláviť narodeniny priateľa, nehovorte policajtovi, že.
 • Pochopte, že nie ste zatknutý za odmietnutie pokusu o test triezvosti v teréne. Máte právo odmietnuť. Policajt musí mať nejaký iný dôvod (známy aj ako „pravdepodobný dôvod“), aby sa domnieval, že šoférujete pod vplyvom alkoholu, a až potom vás môže zatknúť.

Metóda 2 z 3: Boj o zrušenie obvinenia

Zhodnoťte dôkazy proti vám. Ak ste boli obvinený z jazdy pod vplyvom alkoholu len na základe neúspešného terénneho testu triezvosti, fyzické podmienky, ktoré zasahovali do tohto testu, môžu mať väčšiu váhu. Váš prípad však môže byť náročnejší, ak je neúspešný terénny test triezvosti podporený ďalšími dôkazmi o vašej opitosti.[7]

 • Po vznesení obvinenia máte právo na všetky dôkazy, ktoré má prokurátor v úmysle použiť proti vám. Týka sa to aj policajných správ alebo akýchkoľvek vyhlásení zatýkajúceho policajta.
 • Tieto dôkazy môžete použiť na odhalenie slabých miest v prípade obžaloby. Ak existuje len veľmi málo dôkazov o tom, že ste boli pod vplyvom alkoholu, možno sa vám podarí presvedčiť prokurátora, aby stiahol obvinenia proti vám.
 • Predpokladajme napríklad, že ste neuspeli v terénnom teste triezvosti, ale máte neurologické ochorenie, ktoré vám sťažuje vykonanie mnohých testov bez ohľadu na to, či ste pili.
 • Policajt vás zastavil po tom, ako vaše auto odbočilo. Odbočovali ste však, aby ste nezrazili mačiatko na ceste. Policajt nezaznamenal žiadne z bežných znakov opitosti: vaše oči boli jasné, nerozprávali ste nezreteľne a nebol z vás cítiť alkohol.
 • V takom prípade môže byť prokurátor ochotnejší uveriť vašej výpovedi a ponúknuť vám možnosť priznať vinu za miernejší trestný čin.

Zostavte si znaleckých posudkov. Ak máte osobne fyzický alebo zdravotný stav, ktorý podľa vás zasahoval do testu triezvosti v teréne, svedectvo vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka môže pomôcť upevniť váš prípad.[8]

 • Akonáhle máte k dispozícii lekára, ktorý je pripravený dosvedčiť, že výsledkom terénneho testu triezvosti nemožno vo vašom prípade dôverovať vzhľadom na váš fyzický alebo zdravotný stav, prípad obžaloby sa oslabuje.
 • Výsledky dychovej skúšky môžu ovplyvniť aj niektoré zdravotné ťažkosti, ako napríklad reflux kyseliny alebo cukrovka. Ak vám policajt dal dychovú skúšku po tom, čo ste neuspeli v terénnej skúške triezvosti, môžu do hry vstúpiť tieto faktory.
 • Majte na pamäti, že na svedectvo o vašom stave potrebujete nielen odborníkov, ale musia byť schopní vysvetliť aj to, ako by tento stav mohol ovplyvniť test triezvosti v teréne.
 • Vo všeobecnosti je dôležité, aby aj vaši svedkovia vedeli vysvetliť, že napriek tomu, že ste neboli schopní absolvovať skúšku triezvosti v teréne, váš stav nenarušil vašu schopnosť bezpečne riadiť vozidlo.

Vyjednávanie s prokurátorom. Kedykoľvek pred súdnym konaním môžete s prokurátorom prediskutovať obvinenia vznesené proti vám. Toto vyjednávanie sa bežne označuje ako vyjednávanie o priznaní viny, pretože spravidla zahŕňa váš súhlas s priznaním viny k miernejšiemu obvineniu.

 • Zvyčajne máte v trestnom konaní advokáta, ale nie je dôvod, prečo by ste nemohli s prokurátorom rokovať sami. Vo všeobecnosti však vyjdete lepšie, ak budete mať na svojej strane advokáta, ktorý bude viesť rokovania.
 • Ak máte významné dôkazy, ktoré môžete použiť na spochybnenie výsledkov testov triezvosti v teréne, prokurátor sa môže rozhodnúť, že sa neoplatí postúpiť prípad na súd – najmä ak neexistujú žiadne iné dôkazy o vašej opitosti.
 • Nepovažujte však za samozrejmé, že môžete dosiahnuť zrušenie obvinenia bez ohľadu na to, aké silné sú vaše dôkazy. Odstránenie obvinenia z jazdy pod vplyvom alkoholu je neuveriteľne náročné, aj keď ide o váš vôbec prvý stret so zákonom.

Zvážte absolvovanie všetkých požadovaných programov vopred. Vo vašej jurisdikcii sa môžu vyžadovať kurzy bezpečnosti alebo zodpovednosti vodičov pre každého, kto bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo za iné závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

 • Prokurátor vás môže o týchto programoch dokonca informovať alebo vyžadovať ich absolvovanie ako podmienku zníženia alebo zrušenia obvinení voči vám.
 • Môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste sa nechali vyšetriť odborníkom na zneužívanie návykových látok. Pravdepodobne sa budete chcieť s niekým porozprávať v každom prípade, ak ste šoférovali pod vplyvom alkoholu alebo ak máte problémy s alkoholom a potrebujete pomoc a podporu.
 • Majte na pamäti, že absolvovanie týchto kurzov alebo získanie posudku vás zvyčajne nakoniec bude stáť niekoľko stoviek dolárov. Stále je to však oveľa menej, ako by ste mohli zaplatiť, ak by ste boli odsúdení za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Buďte otvorení možnosti priznať vinu v prípade miernejšieho obvinenia. Ak existuje len málo dôkazov o vašej opitosti okrem pochybných výsledkov testu na triezvosť, prokurátor môže byť ochotnejší s vami spolupracovať. Pravdepodobne však stále budete čeliť ďalším obvineniam za vaše nezodpovedné správanie pri riadení motorového vozidla.

 • Majte na pamäti, že aj keď sa vám podarí zbaviť obvinenia z jazdy pod vplyvom alkoholu, všetky ostatné obvinenia týkajúce sa spôsobu jazdy zvyčajne zostávajú v platnosti. To znamená, že možno budete musieť nakoniec priznať vinu v prípade týchto ďalších obvinení, aj keď máte slušnú obhajobu.
 • Prokurátor môže byť zvyčajne ochotný pripustiť vašu vinu za bezohľadnú jazdu, ak sú dôkazy proti vám mimoriadne slabé.
 • Bezohľadná jazda má svoje vlastné prísne tresty, ale vo všeobecnosti nie je taká hrozba ako mať v registri trestov záznam o jazde pod vplyvom alkoholu.
 • Mnohí prokurátori sú však ochotní radšej riskovať verdikt o nevine na súde, ako by mali znížiť obvinenie z jazdy pod vplyvom alkoholu. Platí to najmä vtedy, ak ste jazdili obzvlášť nebezpečným spôsobom, boli ste účastníkom dopravnej nehody alebo ste ohrozili fyzickú bezpečnosť iných osôb.

Metóda 3 z 3:Nastolenie problémov počas súdneho konania

Najmite si súkromného obhajcu v trestných veciach. Keď ste obvinený z trestného činu, máte právo na advokáta. Ak máte nízky príjem alebo majetok, môže vám byť pridelený verejný obhajca. Súkromný advokát sa však zvyčajne oplatí, ak plánujete napadnúť výsledky terénnej skúšky na triezvosť.[9]

 • Majte na pamäti, že verejní obhajcovia sú veľmi zaťažení prípadmi a nemusia byť schopní venovať vášmu prípadu toľko času a energie, koľko by bolo potrebné na úspešné preukázanie fyzických podmienok, ktoré bránili vykonaniu testu triezvosti v teréne.
 • Zvyčajne môžete nájsť program odporúčaní advokátov ponúkaný prostredníctvom vašej štátnej alebo miestnej advokátskej komory, ktorý vám pomôže identifikovať advokátov, ktorí sú najvhodnejší na vaše zastupovanie.
 • Niektoré z týchto programov nájdete na webovej stránke advokátskej komory. Budete musieť odpovedať na niekoľko otázok, aby ste boli priradení k potenciálnym advokátom.
 • Skôr ako sa rozhodnete najať si advokáta, dôkladne si ho preskúmajte. Uistite sa, že majú dobrú povesť a skúsenosti s prácou v meste alebo okrese, kde ste boli obvinení.
 • Väčšina trestných advokátov ponúka bezplatné úvodné konzultácie, ktoré vám pomôžu posúdiť advokáta a rozhodnúť sa, či je pre vás vhodný. Kladte veľa otázok, aby ste zistili, či advokát rozumie vašim cieľom v prípade a či je ochotný za vás bojovať.

Vykonajte krížový výsluch svedkov obžaloby. Prokurátor zvyčajne predvolá policajta, ktorý vás zatkol, aby svedčil na súde. Keďže testy triezvosti v teréne sa opierajú o subjektívne pozorovania policajta na mieste činu, dôkladný krížový výsluch môže odhaliť slabé miesta vo výpovedi policajta.[10]
[11]

 • Policajta sa môžete spýtať na poveternostné podmienky v čase, keď ste vykonávali testy triezvosti v teréne.
 • Ak vám napríklad silný vietor fúkal prach do očí, mohlo to spôsobiť, že vaše oči boli podliate krvou, ako aj znížiť vašu schopnosť plynule sledovať prst policajta očami pri jednom teste triezvosti v teréne.
 • Ak ste na mieste činu spomenuli nejaké podmienky a policajt vás aj tak presvedčil, aby ste sa podrobili testom triezvosti, môžete to uviesť pri krížovom výsluchu. Aj keď policajt povedal, že túto podmienku zohľadní, nemusel alebo nemusel vedieť, ako to urobiť.
 • Policajti sú vo všeobecnosti vyškolení, aby určité testy, ako napríklad „stoj na jednej nohe“, nevykonávali osobám starším ako 65 rokov alebo osobám, ktoré majú viac ako 50 kilogramov nadváhy.
 • Tieto podmienky môžu obmedziť schopnosť osoby úspešne vykonať tieto testy. Ak sa na vás vzťahuje niektorá z týchto podmienok, spýtajte sa policajta na jeho výcvik a na to, prečo vám policajt dal tieto testy napriek tomu, že vedel, že sú problematické.

Predvolajte vlastných svedkov. Ak boli vo vašom vozidle pri zastavení spolujazdci, ich pozorovania môžu byť v rozpore s pozorovaním policajta. Ak namietate, že výsledky terénneho testu triezvosti boli skreslené fyzickým alebo zdravotným stavom, ktorý máte, možno budete chcieť predvolať aj znalcov.[12]
[13]

 • Vaši vlastní svedkovia môžu pomôcť preukázať fyzické podmienky, ktoré narušili testy triezvosti v teréne, ako aj vysvetliť, prečo tieto podmienky mohli viesť k vašej neschopnosti úspešne vykonať testy.
 • Fyzické podmienky sa nemusia nevyhnutne týkať vás osobne – môžu to byť podmienky na mieste činu. V týchto prípadoch môže ktokoľvek iný, kto bol prítomný, podporiť vašu verziu, že tieto podmienky boli na vine vášho neúspešného terénneho testu triezvosti.
 • Majte na pamäti, že všetkých svedkov, ktorých predvoláte, môže vypočuť aj prokurátor.

Buďte pripravení vypovedať sami. Keď ste obvinený z trestného činu, vždy máte právo nevypovedať. Ak však spochybňujete výsledky terénneho testu triezvosti z dôvodu ovplyvnenia fyzickými podmienkami, môže byť užitočné, ak tieto podmienky sami popíšete.[14]
[15]

 • Vaša výpoveď môže byť potrebná, ak je predmetom sporu rozhovor na mieste činu medzi vami a policajtom alebo ak ste nemohli úspešne vykonať test triezvosti v teréne z dôvodu dočasných podmienok na mieste činu.
 • Ak však nemáte žiadnych ďalších očitých svedkov, vaša výpoveď nemusí byť vhodná. V takejto situácii by to bolo v podstate vaše slovo proti slovu policajta a porota sa takmer vždy postaví na stranu policajta.
 • Váš advokát s vami prediskutuje výhody a nevýhody vlastného svedectva. Váš advokát vám môže povedať, čo by ste podľa neho mali urobiť, ale nezabudnite, že je to vždy len a len vaša voľba.
 • Zdôraznite dôkazné bremeno. Pri spochybňovaní dôkazov obžaloby nemusíte dokazovať, že váš príbeh je pravdivý. Stačí, ak uvediete dôvodné pochybnosti o tom, že ste spáchali trestný čin, z ktorého ste boli obvinený.[16]
  [17]

  • Môže byť užitočné neustále pripomínať porote toto bremeno. Ste nevinný, kým sa nepreukáže vaša vina. Ak má čo i len jedna porota jedinú dôvodnú pochybnosť o tom, že ste šoférovali pod vplyvom alkoholu, nemôže hlasovať za vaše odsúdenie.
  • Vzhľadom na toto bremeno môžete dokonca uviesť rôzne potenciálne problémy s terénnou skúškou triezvosti, ktoré by sa mohli zdať protichodné – čo právnici nazývajú „argumentácia v alternatíve.“
  • Máte na to právo, pretože nemusíte dokazovať, že jeden konkrétny príbeh je pravdivý, stačí preukázať, že obžaloba účinne nedokázala, že jej príbeh je pravdivý.
 • Odkazy