3 spôsoby, ako nahlásiť nehodu poisťovni

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, musíte nehodu nahlásiť poisťovni zodpovednej strany. Ak je vinníkom druhý vodič alebo ak nemáte komplexné alebo havarijné poistenie, budete pravdepodobne podávať hlásenie poisťovni druhého vodiča. V opačnom prípade budete podávať hlásenie a otvárať poistnú udalosť vo vlastnej poisťovni. Za predpokladu, že nie ste výrazne zranení, pokúste sa na mieste nehody zhromaždiť čo najviac dôkazov ešte predtým, ako kontaktujete poisťovňu.[1]

Metóda 1 z 3: Zbieranie informácií na mieste činu

Najskôr sa postarajte o núdzové situácie. Bezprostredne po nehode skontrolujte ostatných vodičov a cestujúcich, ktorí sa na nehode podieľali. Zavolajte na tiesňovú linku 911, aby ste na miesto privolali policajtov, a ak je niekto vážne zranený, požiadajte o privolanie sanitky.[2]

 • Ak je niekto zranený, vždy by ste mali okamžite zavolať políciu. Aj v prípade menších dopravných nehôd je potrebné zavolať políciu. Niektoré štáty vyžadujú, aby ste podali policajnú správu, ak došlo k akémukoľvek poškodeniu niektorého z vozidiel.
 • Vyhnite sa premiestňovaniu akejkoľvek osoby, ktorá je vážne zranená, pokiaľ nie je v bezprostrednom ohrození.

Urobte si fotografie miesta nehody a zúčastnených vozidiel. Fotografie miesta nehody, ako aj zúčastnených vozidiel môžu poisťovni pomôcť predbežne posúdiť vzniknutú škodu. Ak je to bezpečné, chcete vozidlá odstrániť z cesty, ale predtým, ako ich premiestnite, si ich odfoťte.[3]

 • Fotografie sa môžu použiť aj na podporu vašich nárokov, ak druhý vodič neskôr spochybní vašu správu poisťovni.
 • Fotografie zachytávajú aj miesto nehody a môžu odhaliť detaily, ktoré ste si počas traumy bezprostredne po nehode nevšimli. Môžete napríklad vidieť bezpečnostné kamery, ktoré mohli nehodu natočiť.

Vymeňte si s druhým vodičom informácie o poistení a identifikačné údaje. Za predpokladu, že ani vy, ani druhý vodič nie ste vážne zranení, mali by ste byť schopní zdieľať svoje mená a adresy, ako aj informácie o vašom poistení.[4]

 • V ideálnom prípade si chcete vymeniť čísla vodičských preukazov, adresy a telefónne čísla. Ak je druhému vodičovi nepríjemné poskytnúť vám tieto informácie priamo, budú uvedené v policajnej správe.
 • Mali by ste si zapísať aj evidenčné číslo a identifikačné číslo vozidla (VIN) všetkých ostatných vozidiel, ktoré boli účastníkmi nehody.

Porozprávajte sa so všetkými svedkami. Ak sa na mieste nehody po nehode nachádzajú nejaké osoby, zistite si ich mená a telefónne čísla. Zistite, kde sa nachádzal a čo robil v čase nehody.[5]

 • Napíšte si stručný opis toho, čo videli, a opýtajte sa, či by boli ochotní vám umožniť poskytnúť svoje meno a kontaktné údaje poisťovni.

Získajte kópiu policajnej správy. Keď na miesto dorazí polícia, vypočuje vás a druhého vodiča, ako aj všetkých svedkov. Ak policajt nemá písomnú kópiu protokolu, ktorú by vám dal na mieste nehody, opýtajte sa, kedy si ju môžete vyzdvihnúť.[6]

 • Zapíšte si meno a číslo odznaku policajta. Ak si neskôr vyzdvihnete kópiu policajnej správy, požiadajte o číslo správy alebo číslo udalosti, aby ste si mohli správu vyžiadať na stanici.

Napíšte stručný opis nehody. Čo najskôr po nehode si sadnite a spíšte chronologický opis, v ktorom uveďte čo najviac podrobností. Uveďte, kam ste išli a čo ste robili bezprostredne pred nehodou.[7]

 • Uveďte podrobnosti, ako napríklad počasie a viditeľnosť v čase, keď k nehode došlo.
 • Pomôcť môže aj nakreslenie základného náčrtu vozovky vrátane všetkých svetelných signálov alebo dopravných značiek. Nezabudnite uviesť všetky ploty alebo kríky, ktoré mohli vodičom brániť vo výhľade na cestu.

Metóda 2 z 3: Oznámenie poisťovni

Kontaktujte svoju poisťovňu. Čo najskôr po nehode zavolajte na číslo uvedené na vašej poistnej karte a nahláste nehodu poisťovni. Vo väčšine prípadov by ste mali zavolať do svojej poisťovne, aj keď vaša poistka pravdepodobne nepokryje vašu škodu.[8]

 • Väčšina poisťovní vyžaduje, aby ste nehodu nahlásili do 24 hodín. Aj keď plánujete zavolať do poisťovne druhého vodiča, je vo vašom záujme zavolať do svojej poisťovne, aby vás neskôr nemohli obviniť, že sa pred nimi snažíte nehodu zatajiť.
 • Mnohé poisťovne poskytujú aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho nahlásiť nehodu, a dokonca predložiť fotografie, ktoré ste urobili na mieste nehody. Pozrite si webovú stránku svojej poisťovne a zistite, či má k dispozícii mobilnú aplikáciu.

Poskytnite stručný opis nehody. Na základe svojich poznámok a informácií, ktoré máte, povedzte likvidátorovi poistných udalostí, čo sa stalo. Buďte konkrétni a držte sa faktov. Nešpekulujte ani nevytvárajte predpoklady o druhom vodičovi, ktoré nemôžete podložiť.[9]

 • Ak došlo k zraneniam cestujúcich alebo druhého vodiča, uveďte, že došlo k zraneniam, ale nezachádzajte do podrobností. Tieto údaje nechajte na lekárov, ktorí tieto osoby vyšetrujú a liečia.

Získajte posúdenie poškodenia vozidla. Poisťovňa vám oznámi, čo máte s vozidlom urobiť. Zvyčajne ho budete musieť odviezť k mechanikovi, aby vám urobil odhad. Ak vozidlo nie je pojazdné, budete ho musieť z miesta nehody odtiahnuť.[10]

 • Mechanik urobí odhad nákladov na opravu, ktorú vozidlo potrebuje. Vaša poisťovňa môže vyslať likvidátora na ďalšie posúdenie škody alebo môže požiadať o zaslanie vozidla inému mechanikovi na druhý odhad.

Buďte v kontakte s likvidátorom. Keď likvidátor vyhodnotí vašu správu a prešetrí vašu poistnú udalosť, môže od vás potrebovať ďalšie dokumenty alebo informácie. Ak sa vám likvidátor po niekoľkých dňoch neozve, zavolajte mu a informujte sa o stave vašej poistnej udalosti.[11]

 • Aj keď môže byť váš likvidátor priateľský a empatický, pracuje pre poisťovňu, nie pre vás. Nezastupujú vaše záujmy – ich úlohou je chrániť výsledky poisťovne.
 • Likvidátor vám môže ponúknuť skoré vyrovnanie. Buďte opatrní pri prijímaní predčasného vyrovnania, najmä ak máte zranenia a stále sa liečite.

Metóda 3 z 3:Nahlásenie poistnej spoločnosti druhého vodiča

Preskúmajte policajnú správu a svoju poistnú zmluvu. Ak policajt na mieste nehody zistí, že nehodu zavinil druhý vodič, možno budete musieť nehodu nahlásiť jeho poisťovni, a nie svojej. Môže sa tak stať aj v prípade, ak máte uzatvorené len poistenie zodpovednosti za škodu.[12]

 • V mnohých štátoch platia zákony o komparatívnom zavinení, ktoré rozdeľujú zavinenie medzi dvoch vodičov pri autonehode. Ak je to prípad vášho štátu, druhý vodič nemusí byť 100 % vinný. Policajt môže napríklad určiť, že druhý vodič je na 80 % vinný a vy ste na 20 % vinný. Poisťovňa druhého vodiča je zodpovedná len za 80 percent vašej škody.
 • Vaša poisťovňa hradí škody na vašom vozidle, ktoré nie sú kryté poisťovňou druhého vodiča, len ak máte uzatvorené havarijné poistenie. Ak je vaše vozidlo financované, pravdepodobne sa od vás vyžaduje, aby ste mali krytie kolízie.

Kontaktujte poisťovňu druhého vodiča. Použite informácie, ktoré ste dostali od druhého vodiča, na kontaktovanie jeho poisťovne. Ak vám neposkytol kontaktné údaje, môžete si vyhľadať webovú stránku poisťovne a získať kontaktné údaje tam.[13]

 • Vyhľadajte číslo pre poistné udalosti tretej strany. Môže ísť o iné číslo, ako je číslo, na ktoré by poistenec zavolal, aby nahlásil nehodu.

Poskytnite podrobné informácie o poistenom vodičovi. Keď budete hovoriť s likvidátorom poistných udalostí poisťovne druhého vodiča, bude potrebovať dostatok informácií na správnu identifikáciu poistenca a poistnej zmluvy.[14]

 • Tieto údaje ste mali získať od druhého vodiča na mieste nehody. Ak ste tak nemohli urobiť, tieto informácie by mali byť uvedené v policajnej správe.

Uveďte všeobecný opis nehody. Likvidátor poistných udalostí vám pravdepodobne položí otázky týkajúce sa nehody. Buďte čo najneutrálnejší a držte sa faktov. Vyhnite sa špekuláciám a neurážajte druhého vodiča.[15]

 • Odpovedajte na všetky otázky, ktoré vám položia, ale neposkytujte dobrovoľne žiadne informácie. Mohli by ste povedať niečo, čo by spôsobilo zamietnutie nároku na náhradu škody.

Umožnite poisťovni, aby skontrolovala vaše vozidlo. Poisťovňa môže požadovať, aby ste svoje vozidlo odviezli ku konkrétnemu mechanikovi, alebo môže vyslať likvidátora, aby vizuálne skontroloval vaše vozidlo.[16]

 • Zvyčajne to musí urobiť v čase a na mieste, ktoré vám vyhovuje, ale aj vy musíte urobiť všetko pre to, aby ste mu sprístupnili svoje vozidlo.
 • Spolupracujte pri vyšetrovaní poisťovne. Pri vyšetrovaní škody vám môže likvidátor zavolať, aby ste si vyžiadali ďalšie informácie alebo dokumentáciu o uplatnených nárokoch. Čo najskôr im poskytnite potrebné informácie.[17]

  • Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa položených otázok, možno sa budete chcieť poradiť s advokátom pre prípad úrazu.
 • Odkazy