3 spôsoby, ako nahlásiť nelegálne parkovanie

Vo veľkých metropolitných oblastiach a malých mestách v USA zabezpečujú predpisy o parkovaní bezpečnosť a obývateľnosť štvrtí. Nelegálne zaparkované auto môže prekážať záchranárom, ako aj narúšať plynulosť premávky. Nahlasovanie nelegálneho parkovania je službou pre vašu komunitu. Zhromaždite čo najviac informácií o vozidle a mieste, kde je zaparkované. Na väčšine miest môžete podať hlásenie buď online, alebo telefonicky.[1]

Metóda 1 z 3: Zhromažďovanie informácií

Zapíšte si značku, model, farbu a evidenčné číslo vozidla. Identifikácia informácií o vozidle pomôže pracovníkom parkovacieho dozoru nájsť presne to vozidlo, ktoré ste nahlásili. Ak bola evidenčná značka vydaná v inom štáte, zistite aj názov tohto štátu.

 • Môžete si tiež všimnúť, či je platnosť poznávacej značky skončená. Mnohé mestá majú rôzne predpisy pre parkovanie vozidla s neplatnými značkami.
 • Ak vozidlo nemá evidenčné číslo, zapíšte si túto informáciu. Vo väčšine miest nemôžete vôbec zaparkovať vozidlo na ulici, ak nemá evidenčné číslo. Chýbajúca tabuľka s evidenčným číslom môže tiež znamenať, že vozidlo je opustené.

Odfoťte neoprávnene zaparkované vozidlo. Najmä ak plánujete nahlásiť udalosť online, môžete poslať orgánu dohľadu nad parkovaním svoju fotografiu. Ak majú k dispozícii fotografiu, môže im to pomôcť lepšie určiť vozidlo.[2]

 • Odfotografovanie evidenčného čísla je jednoduchý spôsob, ako si tieto informácie zapísať a presne ich odovzdať orgánom dohľadu nad parkovaním, aj keď nie ste schopní predložiť samotnú fotografiu.
 • Ak je vozidlo zaparkované vedľa parkovacieho automatu, ktorému vypršala platnosť, alebo v zóne so zákazom parkovania, pokúste sa na fotografii zachytiť nejaký znak porušenia pravidiel parkovania.

Určite presnú polohu vozidla. Vo väčšine prípadov stačí presná adresa ulice. Je však tiež možné, že nelegálne zaparkované vozidlo nestojí vedľa presného čísla ulice. V takom prípade si zapíšte križovatku a blok, kde je vozidlo zaparkované.

 • Všimnite si, na ktorej strane ulice sa auto nachádza. V niektorých mestách je to označené smerom. Môžete si tiež poznamenať, ktorým smerom vozidlo smeruje.
 • Môžete napríklad napísať: „Auto nelegálne zaparkované v zóne pre invalidov na južnej strane Sunshine Avenue, medzi 7. a 8. ulicou.“

Zaznamenajte dátum a čas, kedy ste vozidlo spozorovali. Pri podávaní hlásenia online alebo telefonicky budete musieť pravdepodobne oznámiť, kedy ste videli neoprávnene zaparkované vozidlo. Tieto informácie im pomôžu určiť, či bolo vozidlo skutočne zaparkované nezákonne, ako aj koordinovať vaše hlásenie s ostatnými.[3]

 • V niektorých mestách napríklad úžitkové vozidlá nemôžu parkovať cez noc v obytných zónach. Auto zaparkované v obytnej štvrti o 16:00 hod.m. by nemuselo byť nevyhnutne porušením, zatiaľ čo ak bolo zaparkované o 4:00 hod.m. by to bolo.
 • Ak tam vozidlo stojí už niekoľko dní, je pravdepodobné, že ho nahlásili aj iní ľudia. Parkovací dozor môže dať incidentu prednosť, ak ho nahlásilo viacero znepokojených občanov.

Preštudujte si miestne predpisy o parkovaní. Ak nie je priestupok zrejmý (napríklad auto zaparkované priamo pred značkou, ktorá jasne hovorí „zákaz státia“), kontrola aktuálnych predpisov vám pomôže určiť, či je auto skutočne zaparkované nezákonne.[4]

 • Niektoré mestá napríklad nesmú povoliť, aby auto zaberalo parkovacie miesto dlhšie ako 3 dni. Ak viete, že auto tam stojí už 2 dni, možno budete chcieť s nahlásením počkať jeden deň.
 • Ak nájdete číslo konkrétneho predpisu, zapíšte si ho a priložte k hláseniu. Parkovacie orgány môžu reagovať rýchlejšie, ak im môžete presne povedať, prečo je vozidlo zaparkované neoprávnene.

Všimnite si stav vozidla. Ak je vozidlo poškodené, nemá registračné značky alebo sa zdá byť nefunkčné, môže ísť skôr o opustené vozidlo než len o nelegálne zaparkované vozidlo. Postupy pri nahlasovaní opusteného vozidla sa môžu líšiť.[5]

 • Určenie podrobností o stave vozidla môže tiež pomôcť pracovníkom parkovacieho dozoru nájsť konkrétne vozidlo, ktoré nahlasujete.
 • Tiež si všimnite, či sa zdá, že vozidlo bolo poškodené, napríklad rozbité okná alebo chýbajúce pneumatiky.

Metóda 2 z 3: Podanie oznámenia online

Vyhľadajte online formulár na nahlásenie. Mnohé mestá, najmä tie väčšie, umožňujú nahlásiť nelegálne parkovanie online pomocou jednoduchého formulára. Vyhľadajte „nahlásiť nelegálne parkovanie“ s názvom vášho mesta a pozrite sa, čo sa objaví.[6]

 • Pred odoslaním informácií sa uistite, že nájdená stránka je oficiálna. Väčšina vládnych webových stránok veľkých miest sa končí na „.gov“ alebo „.nás.“ Ak si nie ste istí, vyhľadajte stránku „o“.

Úplne vyplňte formulár správy. Niektoré formuláre vám môžu umožniť výber informácií, zatiaľ čo v iných bude len prázdne políčko na opis. Uveďte čo najviac informácií. Konkrétnejšie informácie umožnia pracovníkom zodpovedným za kontrolu parkovania ľahšie lokalizovať neoprávnene parkujúce vozidlo.[7]

 • Uveďte aspoň dôkladný opis vozidla a jeho polohy. Mali by ste uviesť aj dátum a čas, kedy ste vozidlo videli. Ak ste ju videli v určitom časovom období, uveďte aj tieto informácie.

Uveďte kontaktné informácie pre následné opatrenia. Aj keď máte možnosť nahlásiť nelegálne parkovanie anonymne online, kontaktné údaje umožňujú príslušníkom parkovacieho dozoru, aby vás kontaktovali, ak majú otázky alebo vás chcú informovať o stave vášho oznámenia.[8]

 • Niektoré mestá vyžadujú, aby ste pri odosielaní online správy uviedli platnú e-mailovú adresu.

Na podanie správy použite sociálne médiá. Niektoré mestá majú účty na Twitteri alebo Facebooku pre svoje oddelenie presadzovania parkovania. Nelegálne parkovanie môžete nahlásiť zaslaním správy na tieto účty.[9]

 • Počas bežných pracovných hodín môže nahlásenie nelegálneho parkovania na sociálnych sieťach skutočne viesť k rýchlejšej a priamejšej reakcii.
 • Majte na pamäti, že pri použití tejto metódy nemusíte dostať okamžitú odpoveď, najmä ak podávate hlásenie v noci alebo cez víkend. Účty na sociálnych sieťach orgánov presadzovania parkovania môžu byť monitorované len počas bežných pracovných hodín.

Metóda 3 z 3: Telefonické nahlásenie

Kontaktujte orgány zodpovedné za parkovanie. V mnohých väčších mestách má oddelenie presadzovania práva v oblasti parkovania samostatné telefónne číslo od ostatných orgánov presadzovania práva. Zavolanie na toto číslo zvyčajne vedie k rýchlejšej reakcii.[10]

 • Vyhľadajte „parking enforcement“ s názvom vášho mesta, aby ste našli číslo online. Ak má vaše mesto informačnú linku, môžete sa prostredníctvom tohto čísla spojiť aj s orgánmi presadzujúcimi parkovanie.
 • Ak vaše mesto nemá vyhradenú linku na vymáhanie parkovania, zavolajte na číslo polície, ktoré nie je núdzové. Nevolajte 911, pokiaľ nie sú bezprostredne ohrozené životy.

Ak je to možné, hovorte priamo so zástupcom. Vykonávatelia nemusia byť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak však voláte počas bežných pracovných hodín, zvyčajne máte možnosť hovoriť so živým zástupcom.[11]

 • Rozhovor s pracovníkom orgánu presadzovania práva je zvyčajne účinnejší. Môžete im priamo poskytnúť svoje informácie a ak budú mať ďalšie otázky, môžu sa vás hneď na mieste opýtať.
 • Môžete tiež získať určitú predstavu o tom, kedy bude vozidlo premiestnené. To môže byť obzvlášť dôležité, ak má auto vplyv na vás osobne, napríklad ak blokuje vašu príjazdovú cestu alebo stojí pred vašou firmou.

Zanechať hlasovú správu s potrebnými informáciami. Ak na linke pre vymáhanie parkovania nie sú k dispozícii živí zástupcovia, zvyčajne máte možnosť poslať hlasovú správu so všetkými informáciami, ktoré chcete nahlásiť.[12]

 • Uveďte čo najviac konkrétnych informácií a hovorte jasne a stručne.
 • Niektoré mestá môžu umožniť anonymné nahlásenie. Uveďte svoje meno a telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ak chcete, aby sa s vami spojili v súvislosti s vaším hlásením.
 • Sledovanie vášho hlásenia. Parkovacie orgány zvyčajne reagujú na hlásenia v poradí, v akom boli prijaté, a snažia sa vyriešiť všetky hlásenia do 3 dní. Ak orgány presadzovania parkovania za tento čas neurobili nič v súvislosti s vaším hlásením, zavolajte späť.

  • Aj keď ste prvýkrát nehovorili so živým zástupcom, pokúste sa niekoho získať na linke, ak voláte kvôli ďalším krokom. Poskytnite im číslo prípadu, ak bolo vášmu hláseniu pridelené.
  • Ak vám číslo na kontrolu parkovania neprináša žiadne výsledky, môžete skúsiť zavolať na inú ako núdzovú linku polície.
 • Odkazy