3 spôsoby, ako nájsť vedecké články online

Keď máte výskumný projekt – či už na pracovné, školské alebo iné účely – chcete mať čo najspoľahlivejšie a najaktuálnejšie informácie. Vedecké články sú jednými z najlepších zdrojov pre výskumný projekt. S trochou práce môžete nájsť množstvo odborných článkov online zadarmo, ako aj iné spoľahlivé zdroje, napríklad vládne publikácie. Najmä ak nájdete odkazy online, nezabudnite materiál kriticky preskúmať a zhodnotiť jeho kvalitu.[1]

Metóda 1 z 3:Vyhľadávanie bezplatných článkov online


Vyskúšajte službu Google Scholar. Prístup k službe Google Scholar môžete získať prostredníctvom stránky http://scholar.Google.com. V iných krajinách ako v Spojených štátoch vyhľadajte „Google Scholar“, aby ste získali miestnu stránku. Prostredníctvom tejto vyhľadávacej stránky si môžete prezrieť množstvo časopisov, diplomových prác, abstraktov a článkov pokrývajúcich širokú škálu odborov. [2]

 • Na získanie najlepších výsledkov použite rozšírené možnosti vyhľadávania. Pravdepodobne nebudete mať rovnaký úspech, ak budete používať kľúčové slová alebo jednoduché vyhľadávanie ako v ktoromkoľvek inom internetovom vyhľadávači.
 • Vaše výsledky budú predstavovať zoznam citácií v poradí podľa relevantnosti. Nezabudnite skontrolovať dátumy, pretože3 nebudú zoradené chronologicky. Kliknutím na výsledok získate informácie o publikácii. Ak je k dispozícii, môžete si bezplatne prezerať plné texty.


Navštívte DOAJ. Directory of Open Access Journals (DOAJ) poskytuje množstvo článkov z vedeckých časopisov, ku ktorým máte bezplatný prístup. DOAJ obsahuje vedecké a akademické časopisy, ktoré pokrývajú rôzne oblasti a sú písané v mnohých jazykoch.[3]

 • Všetky články na DOAJ sú úplne otvorené, čo znamená, že si môžete bezplatne prečítať alebo vytlačiť ich plné texty.


Použite vyhľadávače špecifické pre daný odbor. Existuje množstvo vedeckých vyhľadávačov, ktoré sú zamerané na konkrétny odbor, napríklad vedu alebo históriu. Nájdené výsledky vám môžu umožniť prečítať si plný text článkov zadarmo alebo si prečítať abstrakt a zaplatiť za stiahnutie plného textu.[4]

 • Ak napríklad robíte vedecký výskumný projekt, môžete hľadať články na SciSeek alebo SciCentral.
 • Tieto webové stránky si môžete vyhľadať na internete, prípadne požiadať vysokoškolského profesora alebo vedeckého knihovníka o nejaké odporúčania.


Pozrite si webové stránky jednotlivých vedeckých pracovníkov. Ak poznáte meno významného profesora v odbore, ktorý skúmate, môžete nájsť kópie jeho prác na jeho vlastnej webovej stránke alebo na univerzitnom profile.[5]

 • Väčšina profesorov má zoznam všetkých svojich publikácií. V závislosti od politiky vydavateľa môžu mať na svojich webových stránkach k dispozícii aj PDF alebo online kópie článku, ktoré si môžete prečítať alebo stiahnuť.


Vyhľadajte vládne stránky. Stránky prevádzkované národnými vládami, ako aj legislatívne alebo parlamentné webové stránky sú skvelými zdrojmi primárnych dokumentov, ako sú zákony a politické dokumenty.[6]

 • Mnohé vládne úrady tiež publikujú vedecké, recenzované články. Napríklad Národný inštitút zdravia v Spojených štátoch amerických je hostiteľom PubMedu, ktorý poskytuje abstrakty a plné texty odborných článkov, z ktorých mnohé sú bezplatné.
 • Vládne komisie a výbory tiež môžu mať spoľahlivé dokumenty používané pri príprave a zmene právnych predpisov, ako sú stanoviská a štatistické analýzy. Okrem toho, že ich môžete použiť ako samotné zdroje, môžete sa prehrabávať citáciami v týchto dokumentoch a nájsť odborné články, ktoré môžu byť relevantné pre váš projekt.


Vyhľadajte články z medzinárodných alebo mimovládnych organizácií. Mnohé medzinárodné alebo mimovládne organizácie, ako napríklad Organizácia Spojených národov, produkujú aj vedecký výskum. Tieto správy sú často k dispozícii bezplatne alebo za relatívne obmedzené náklady.[7]

 • Predtým, ako použijete prácu napísanú pre mimovládnu alebo neziskovú organizáciu, uistite sa, že rozumiete poslaniu, účelu a programu samotnej organizácie. Hoci mnohé z týchto článkov budú dobre odkázané a spoľahlivé, niektoré môžu byť naklonené určitému názoru alebo pozícii.

Metóda 2 z 3:Používanie knižničných databáz


Prejdite na webovú stránku univerzitnej knižnice. Mnohé univerzity majú otvorenejší prístup k poskytovaniu odborných článkov širokej verejnosti. Prístup k vedeckým článkom môžete mať prostredníctvom webovej stránky knižnice, aj keď nie ste súčasným študentom danej školy.[8]

 • Skontrolujte aj vysoké školy a univerzity vo vašom okolí. Takto nebude nepríjemné, ak nakoniec budete musieť ísť do knižnice, aby ste si pozreli články, ktoré ste našli online.
 • Dokonca aj univerzity, ktoré nemajú otvorený prístup do svojich databáz, môžu mať otvorený prístup pre širokú verejnosť, ak použijete počítač v samotnej knižnici.


Prístup do elektronických databáz. Rôzne knižnice budú mať rôzne databázy odborných časopisov a iných odborných publikácií. Tieto databázy sa zvyčajne vzťahujú na konkrétne oblasti alebo disciplíny.[9]

 • Vyhľadajte záložku s nápisom „výskum“, „online zdroje“ alebo niečo podobné. Aj keď knižnica umožňuje prístup do databáz širokej verejnosti, možno si budete musieť vytvoriť používateľské konto.

ODBORNÁ RADA

Kim Gillingham, MA

Magisterský titul, knižničná veda, Kutztown University Kim Gillingham je knižničný a informačný špecialista na dôchodku s viac ako 30-ročnou praxou. Získala magisterský titul v odbore knihovníctvo na Kutztown University v Pensylvánii. 12 rokov viedla audiovizuálne oddelenie okresného knižničného centra v okrese Montgomery v Pensylvánii. Pokračuje v dobrovoľníckej práci pre rôzne knižnice a projekty požičiavania kníh v miestnej komunite. Kim Gillingham, MA
Magisterský titul, knihovníctvo, Kutztown University

Vedeli ste, že? Knihovníci, či už vo verejnej knižnici alebo vo výskumnej inštitúcii, sú vyškolení v oblasti informačných vied, čo znamená, že sú odborníkmi na vyhľadávanie informácií a zdrojov. Neváhajte požiadať knihovníka o pomoc!


Zadajte svoje vyhľadávacie výrazy. Pri vyhľadávaní v knižničných databázach zvyčajne získate lepšie výsledky pomocou rozšírených možností vyhľadávania ako pri jednoduchom vyhľadávaní, aké by ste použili pri všeobecnom internetovom vyhľadávači.[10]

 • Ak ste túto konkrétnu databázu nikdy nepoužívali, oboznámte sa s podmienkami vyhľadávania. Aj keď budú vo všeobecnosti rovnaké, v jednotlivých knižničných systémoch môžu byť určité rozdiely.
 • Zvyčajne máte tiež možnosť obmedziť svoje výsledky. Môžete napríklad zaškrtnúť políčko, ak chcete, aby vám vyhľadávanie vrátilo len recenzované články.


Získajte výsledky. Po odoslaní vyhľadávania sa vám vráti zoznam súvisiacich odborných článkov. Zvyčajne vám výsledky vyhľadávania poskytnú názov a autora článku spolu s informáciami o publikácii.[11]

 • V knižnici s otvoreným prístupom si môžete kliknutím na názov článku prečítať celý text článku. V iných knižniciach vás kliknutie na názov môže viesť len k abstraktu. Ak si na základe abstraktu myslíte, že článok by bol užitočný pre váš projekt, zvyčajne môžete získať prístup k plnému textu tak, že navštívite knižnicu.

Metóda 3 z 3: Hodnotenie kvality článku


Získajte informácie o publikácii. Vydavateľom vedeckého časopisu alebo publikácie je zvyčajne univerzita alebo akademická spoločnosť. Ak vám názov nie je dobre známy, môže byť potrebný ďalší výskum.[12]

 • Niekedy môže časopis vyzerať a pôsobiť vedecky a impozantne, ale v skutočnosti je to narýchlo zostavená záležitosť bez skutočnej vážnosti.
 • Vykonajte online vyhľadávanie názvu publikácie alebo názvu vydavateľa. Vyhľadajte ďalšie informácie o ich reputácii v danej oblasti.


Preskúmajte minulosť autora. Ak autor nie je niekto, o kom viete, že je vedúcou osobnosťou v danej oblasti, musíte zistiť, akú má autoritu. Články napísané ľuďmi s bohatými skúsenosťami v danej oblasti sa považujú za spoľahlivejšie ako články napísané študentmi.[13]

 • Chcete tiež preskúmať pozadie autora pre možnú zaujatosť. Ak je autorom niekto, kto otvorene obhajuje určitú politiku alebo postoj, jeho vedecká práca nemusí byť objektívna.


Vyhľadajte si citácie článku. Články, ktoré sa často spomínajú v neskoršej vedeckej práci, mali veľký vplyv na svoju oblasť. Tieto neskoršie zmienky si pozorne prezrite, aby ste zistili, či bol článok prijatý kladne.[14]

 • Ak máte napríklad článok, ktorý bol za posledný rok citovaný 50-krát, znamená to, že tento článok mal veľký vplyv. Z ďalšieho preskúmania však vyplýva, že takmer vo všetkých týchto citáciách bol článok kritizovaný alebo zamietnutý. Bolo by pravdepodobne chybou spoliehať sa na tento článok vzhľadom na všetku tú kritiku.

 • Porozprávajte sa s pracovníkmi vedeckej knižnice. Po všetkom skúmaní pozadia článku a jeho autora si stále nemusíte byť istí kvalitou článku. Výskumný knihovník s vami bude môcť diskutovať o tom, nakoľko je zdroj spoľahlivý.[15]

  • Výskumní knihovníci vás tiež môžu upozorniť na ďalšie zdroje, o ktorých ste nevedeli alebo ste ich nezohľadnili.
  • Niektoré univerzity umožňujú klásť otázky vedeckým knihovníkom online bez toho, aby ste museli ísť do knižnice. Nenechávajte otázky na internete na poslednú chvíľu, pretože sa môže stať, že budete musieť čakať na odpoveď.
 • Odkazy