3 spôsoby, ako napísať osnovu debaty

Debaty sú bežnou úlohou na stredných a vysokých školách, kde 2 jednotlivci alebo tímy prezentujú protichodné argumenty o určitom probléme alebo otázke. Aj keď máte možno pocit, že s ľuďmi debatujete neustále, napísanie osnovy debaty si vyžaduje trochu viac prieskumu a organizácie ako obyčajná hádka s niekým. Našťastie, keď už viete, ako efektívne kategorizovať a prezentovať dôkazy pre svoje tvrdenie, je písanie osnovy diskusie pomerne jednoduchý proces.

Metóda 1 z 3:Výskum pre vašu debatu


Určite formu diskusie, pre ktorú je vaša osnova určená. Existuje niekoľko rôznych typov debát, napríklad parlamentné debaty a Lincoln-Douglasove debaty, z ktorých každá má svoju vlastnú organizačnú štruktúru. Poradie, v ktorom rečníci prezentujú svoje argumenty, sa v jednotlivých formách debaty líši. Preto budete musieť svoju osnovu debaty založiť na konkrétnej štruktúre debaty, do ktorej sa zapojíte.[1]

 • Tímové debaty sú jednou z najbežnejších foriem debaty. V prvej polovici debaty má každý tím dva segmenty na prezentáciu argumentov na svoju stranu. V druhej polovici debaty má každý tím dva segmenty na vyvrátenie argumentov prezentovaných v prvej polovici.
 • Lincoln-Douglasove debaty sú zostavené tak, aby jedna strana mohla predniesť svoje argumenty a potom ich druhá strana mohla podrobiť krížovému výsluchu. Druhý tím potom predloží svoje argumenty a nechá prvý tím, aby ich krížovo preskúmal. Nakoniec má každý tím príležitosť na záverečné vyvrátenie.


Preskúmajte otázku v rámci debaty a rozhodnite sa, na ktorej strane budete stáť. Používajte kvalitné zdroje, ako sú recenzované časopisy a akademické knihy, aby ste získali čo najlepšie informácie o téme vašej diskusie. Zamerajte sa na hľadanie relevantných faktov, štatistík, citátov, prípadov a príkladov, ktoré súvisia s danou témou. Potom na základe týchto dôkazov rozhodnite, ktorá strana debaty má najsilnejšie argumenty, a ak je to možné, postavte sa na jej stranu.[2]

 • Ak je napríklad témou debaty vplyv plynových áut na životné prostredie v porovnaní s elektromobilmi, zozbierajte výskumy z akademických časopisov a spotrebiteľských organizácií o emisiách uhlíka, o tom, aký vplyv má uhlík na zhoršovanie životného prostredia, a vyjadrenia odborníkov na túto tému, ako sú vedci zaoberajúci sa životným prostredím a výrobcovia automobilov.
 • Ak píšete osnovu diskusie k zadaniu a nemôžete si vybrať vlastnú stranu, zamerajte sa na zhromaždenie čo najväčšieho množstva dôkazov, ktoré posilnia argument, ktorý máte za úlohu predložiť.
 • Nech už nakoniec predložíte akýkoľvek argument, uistite sa, že je logicky správny a že máte presvedčivé, relevantné dôkazy, ktoré ho podporujú.
 • Nezabudnite si do poznámok zapísať všetky bibliografické informácie.
 • Ku každému podpornému dôkazu, ktorý nájdete pre svoj prípad, sa pokúste nájsť iný dôkaz, ktorý by ho vyvrátil. Pomôže vám to neskôr pri budovaní argumentácie.
 • Je lepšie zahrnúť viac bodov, ako si myslíte, že budete potrebovať, ako nevykonať dostatočný prieskum a nemať dostatok dôkazov.


Kategorizujte všetky dôkazy, na ktoré ste narazili pri svojom výskume. Na kúsku papiera uveďte všetky rôzne dôkazy, ktoré ste našli a ktoré podporujú váš prípad (hlavný argument, ktorý uvádzate). Zoraďte ich tak, aby najvplyvnejšie a najsilnejšie dôkazy boli prezentované ako prvé, priemerné dôkazy boli uprostred a posledná silná časť bola na konci. Potom vytvorte rovnaký druh zoznamu pre všetky dôkazy, ktoré ste našli a ktoré podporujú argument vášho oponenta.[3]

 • Ak je napríklad vaším najpresvedčivejším dôkazom graf, ktorý ukazuje, že autá na plyn vypúšťajú dvakrát viac uhlíka ako elektromobily, umiestnite ho na začiatok zoznamu dôkazov.
 • Ak máte naplánovanú pomerne dlhú debatu, rozdeľte svoje dôkazy o prípade do kategorických častí. Môžete mať napríklad právnu, morálnu a ekonomickú podporu pre váš prípad.
 • Snažte sa, aby ste v osnove prípadu uviedli minimálne 3 podporné fakty alebo dôkazy.

Metóda 2 z 3:Vytvorenie základnej osnovy


Sledujte stránku načrtnutie zásad vďaka ktorému bude vaša osnova prehľadná. Aj keď poradie vašich materiálov bude určené formou vašej debaty, formát osnovy vašej debaty by sa mal riadiť základnými zásadami pre osnovanie. Usporiadajte si osnovu pomocou hlavných nadpisov a podnadpisov označených rímskymi číslicami, veľkými písmenami a arabskými číslicami.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Rozdeľte informácie na čiastkové časti. Hlavné nadpisy budú pravdepodobne pozostávať z argumentov, zatiaľ čo podnadpisy budú obsahovať rôzne podporné dôkazy.
 • Používajte správne symboly. Každá úroveň osnovy má určitý symbol, ktorý treba použiť. V hlavných nadpisoch sa budú používať rímske číslice (I, II, III, IV). V podnadpisoch používajte veľké písmená (A, B, C). Podnadpisy používajú arabské číslice (1, 2, 3). Zachovajte ich konzistentnosť v celej osnove.
 • Každú úroveň oddeľte. Odsadenie vám pomôže sledovať líniu argumentov a udrží vašu osnovu prehľadnú.


Začnite načrtnutím úvodu. Úvod by mal obsahovať prehľad výskumnej otázky alebo témy diskusie, ako aj tézu vašej celkovej argumentácie. Na hárok papiera napíšte odrážku so slovom „Úvod.“ Potom napíšte pod tento bod odrážku, v ktorej zhrniete tému debaty. Nakoniec napíšte pod tento bod ďalší bod, v ktorom uvediete svoju tézu.[5]

 • Vaša téza by mala vysvetľovať, na ktorej strane debaty budete stáť a prečo je váš prípad silnejší ako prípad vášho oponenta.
 • Ak napríklad diskutujete o tom, či sú ekologickejšie autá na plyn alebo elektromobily, vaša téza môže znieť takto: „Elektrické autá sú čistejšie ako autá na plyn.“


Napíšte svoj prvý hlavný bod vo forme tézy. Vytvorte druhý hlavný nadpis označený ako „Argumenty“ a vypíšte svoj hlavný čiastkový argument ako prvý podnadpis v tejto novej časti. Táto časť argumentácie by mala byť najpresvedčivejším dôkazom, prečo je váš celkový argument správny.

 • Ak napríklad tvrdíte, že elektromobily sú ekologickejšie ako autá na plyn, pretože produkujú menej oxidu uhličitého, váš prvý hlavný bod bude znieť „Elektromobily produkujú menej emisií oxidu uhličitého ako autá na plyn.“


Uveďte relevantné dôkazy a význam tohto hlavného bodu. Pridajte ďalšie podnadpisy pod svoj prvý riadok argumentu a stručne vypíšte všetky relevantné dôkazy, ktoré toto tvrdenie podporujú. Potom pridajte záverečný podnadpis a vysvetlite, prečo je tento podargument dôležitý pre celkový argument, ktorý v diskusii uvádzate.

 • Dôkazom, že elektrické autá produkujú menej emisií oxidu uhličitého ako autá na plyn, môžu byť napríklad štatistické informácie, ktoré zostavilo ministerstvo energetiky a Agentúra na ochranu životného prostredia.


Tento postup zopakujte pre každú ďalšiu časť svojho argumentu. Vytvorte si podkapitolu pre každý riadok argumentu, ktorý uvediete na podporu svojho celkového tvrdenia. Potom napíšte dôkazy a význam aj pre každý z týchto čiastkových argumentov.


Pripravte si protiargumenty, ktoré by sa týkali možných protiargumentov. Budete mať možnosť vyvrátiť alebo spochybniť argumenty predložené druhou stranou. Identifikujte potenciálne argumenty, ktoré môžu uviesť. Vo vašom výskume sa pravdepodobne bude riešiť mnoho argumentov protistrany. Vymyslite si rôzne spôsoby, ako tieto argumenty vyvrátiť počas vašej oponentúry, ak by ich protistrana uviedla.

 • Ak ste si napríklad celkom istí, že váš oponent bude tvrdiť, že vaše dôkazy sa opierajú o neobjektívne zdroje, môžete si pripraviť vyvrátenie tohto tvrdenia tým, že nájdete ďalšie dôkazy na podporu svojho argumentu z rôznych zdrojov.
 • Hľadajte vyvrátenia nielen pre jednotlivé časti ich argumentu, ale aj pre jeho celok. Tým posilníte svoju pozíciu v diskusii.
 • Mnohokrát bude ich argumentácia opačná ako vaša, takže zatiaľ čo vaša argumentácia uvádza klady, ich argumentácia uvádza zápory určitej hodnoty. Ak tomu budete venovať pozornosť, budete môcť nielen dokázať neplatnosť ich argumentačnej strany, ale aj pomôcť ďalej presadzovať svoju vlastnú.


Doplňte osnovu o podrobnosti. Keď máte vytvorený základný náčrt vášho prípadu a vyvrátenia, začnite pridávať trochu viac podrobností, ktoré budú prínosom buď pre písanie eseje, alebo pre debatu na danú tému. Zachovajte formu osnovy s nadpismi, oddielmi a zoznamami s odrážkami, ale píšte v celých vetách, doplňte ich o užitočné otázky a dôkazy a urobte svoju argumentáciu ucelenejšou ako len zoznamom niekoľkých slov.[6]

 • Napíšte tento podrobnejší náčrt, ako keby ste skutočne vystupovali v diskusii. Pomôže vám to lepšie pochopiť vlastné argumenty a vymyslieť logické otázky a vyvrátenia pre vášho oponenta.

Metóda 3 z 3:Vyhýbanie sa logickým chybám


Vyhnite sa používaniu argumentov typu „slamený muž“. Často používaný klamný argument začínajúcich debatérov v ich náčrtoch je klamný argument (straw man fallacy), keď skreslíte argumenty súpera tým, že ich nesprávne opíšete publiku. Dbajte na to, aby ste to nerobili vo svojom vyvracaní a buďte pripravení vyzvať svojho oponenta, ak to urobí vám.[7]

 • Ak napríklad presadzujete zrušenie trestu smrti, váš oponent sa môže dopustiť „slameného muža“ tým, že vás obviní z nedostatku súcitu s rodinami obetí a z toho, že nechcete, aby skutoční zločinci platili za svoje zločiny.


Zdržte sa vytvárania predpokladov, aby ste sa vyhli klamstvu o šikmej ploche. Stáva sa to vtedy, keď predpokladáte, že sa stane niečo extrémnejšie na základe toho, že sa stane niečo menej extrémne. Hoci to znie intuitívne, v skutočnosti to nie je logická argumentácia a treba sa jej vyhnúť.[8]

 • Napríklad, ak obhajujete legalizáciu homosexuálnych manželstiev a váš oponent tvrdí, že je to zlý nápad, pretože čoskoro budeme vo všetkých štátoch legalizovať polygamiu a beštiálne vzťahy.


Vyhnite sa omylu ad hominem tým, že nebudete útočiť na svojho oponenta. Omyl ad hominem, ktorý často používa porazená strana v diskusii, je prípad, keď namiesto toho, aby oponent napadol opodstatnenosť predloženého prípadu, osobne útočí na osobu, ktorá prípad predkladá. Je to nelogické a nevhodné, preto by ste sa mali tomuto omylu vyhnúť najmä vo formálnom prostredí.[9]

 • Ak ste napríklad predložili dobre vypracovaný argument pre svoj prípad, ale váš oponent nie, môže sa namiesto toho pokúsiť vyvolať vaše zlé hodnotenia ako vyvrátenie. Aj keby to bola pravda, nie je to relevantné k téme diskusie, a preto to nie je logicky platné.
 • Aj keď váš oponent vnáša do debaty osobné problémy a urážky, nikdy by ste mu to nemali vracať. Nielenže je to logicky chybné, ale všeobecne sa to považuje aj za neslušné.


Držte sa používania konkrétnych výrazov, aby ste sa vyhli klamstvu nejednoznačnosti. Používanie nejednoznačného alebo všeobjímajúceho jazyka môže spôsobiť, že vaše vysvetlenia a opisy budú vágne alebo nejasné. Nielenže to vášmu oponentovi uľahčuje potenciálne poškodenie vášho prípadu, ale tiež to vyvoláva dojem, že celkom neviete, o čom hovoríte.[10]

 • Ak by ste napríklad tvrdili, že elektromobily sú „vždy“ čistejšie ako benzínové autá, váš oponent by mohol poukázať na to, že benzínové auto v umývačke je čistejšie ako elektromobil pokrytý blatom. Aby ste sa vyhli tomuto omylu, vyhýbajte sa dvojzmyselným slovám, ako napr.“


Držte sa ďalej od bandwagon fallacy. Ide o jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich omylov, pri ktorom predpokladáte, že niečo je správne alebo dobré len preto, že je to všeobecne rozšírené. Tento omyl je známy aj ako „apel na populus.“[11]

 • Bolo by napríklad logicky chybné tvrdiť, že trest smrti je najúčinnejšou formou trestu len preto, že ho podporuje väčšina ľudí.

 • Dávajte si pozor na používanie klamstva falošnej dilemy. Falošná dilema, ktorá sa často používa na konci debaty na zdôraznenie správnosti rozhodnutia vo váš prospech, nastáva vtedy, keď ponúknete len dve konečné možnosti (čiernu alebo bielu), hoci v skutočnosti môže byť k dispozícii niekoľko ďalších možností. Ak sa dopustíte tohto klamstva a váš oponent poukáže na tretiu poslednú možnosť, váš argument bude v porovnaní s ňou vyzerať veľmi slabo.[12]

  • Váš oponent napríklad uvádza, že v dôsledku toho sú jediné dve možnosti: legalizovať všetky drogy alebo ich zakázať.
 • Odkazy