3 spôsoby, ako napísať prejav, ak ste tretí rečník

V debatnom tíme sú tri kľúčové úlohy: prvý rečník, druhý rečník a tretí rečník. Zatiaľ čo prvý a druhý rečník sa sústreďujú na budovanie vecnej argumentácie, tretí rečník má jedinečnú úlohu v tom, že musí využiť svoj čas na útok na argumentáciu súpera. Táto príručka vám pomôže vytvoriť osnovu vašej argumentácie, ak ste tretím rečníkom v debatnom tíme.

Metóda 1 z 3:Pred debatou


Vytvorte si zoznam kľúčových bodov prvého a druhého rečníka, aby ste ich mali pripravené, keď príde čas na záverečné zhrnutie. Ak si to nemôžete pripraviť vopred, robte si poznámky počas rozprávania prvého a druhého rečníka.

  • Vypracujte zoznam hlavných argumentov prvého a druhého rečníka vášho tímu. Použite poznámky na vyvrátenie argumentov protistrany.
  • Počas celej rozpravy si zaznamenávajte kľúčové strety a hlavné argumenty protistrany.[1]
  • Uveďte strety a vysvetlite/analyzujte, prečo v každom strete zvíťazila vaša strana.


Vypracujte presvedčivé záverečné vyhlásenie. V prípade potreby môžete svoje vyjadrenie v priebehu debaty zmeniť po tom, ako si urobíte poznámky o argumentoch vášho vyzývateľa.[2]

Metóda 2 z 3:Tretia rečnícka propozícia


Zopakujte stanovisko svojho tímu.


Vyvráťte argumenty oponenta. Hoci sa môže zdať, že je to nadbytočné vzhľadom na niektoré práce, ktoré vykonal prvý alebo druhý rečník, je to príležitosť na prezentáciu nového uhla pohľadu (napr.g. vplyv na jednotlivca vs. vplyv na spoločnosť). Počas počúvania prvého rečníka protistrany si robte poznámky, aby ste mohli vhodne vyvrátiť kľúčové body, ktoré predniesol.


Obhajujte svoje potvrdzujúce argumenty podpornými príkladmi. Pripravte si iné prípady ako váš prvý a druhý rečník, aby ste len neopakovali predchádzajúce príklady.[3]


Poskytnite stručné zhrnutie svojej argumentácie tak, že uvediete argumenty prvého a druhého rečníka a všetky silné, podporné príklady, ktoré mohli použiť.


Ukončite svoj prejav záverečným vyhlásením.

Spôsob 3 z 3: Opozícia tretieho rečníka


Vyvráťte argumenty navrhovateľa tým, že použijete nový a iný uhol pohľadu na váš argument. Mali by ste dopĺňať prácu, ktorú vykonali prvý a druhý rečník, a zároveň zachovať sviežosť argumentácie. Nechcete, aby váš argument zastaral.[4]


Obhajujte negatívne argumenty pomocou vhodných podporných príkladov.

  • Je dôležité poznamenať, že ak ste tretím rečníkom v tíme protistrany, nevytvárate konštruktívny argument. Predloženie nového argumentu v tomto čase by neumožnilo navrhujúcemu tímu vyvrátiť. Argumenty, ktoré obhajujete, sú argumenty, ktoré už predniesli vaši prví a druhí rečníci.


Uveďte stručné zhrnutie svojho prípadu tak, že uvediete argumenty prvého a druhého rečníka a všetky silné, podporné príklady, ktoré mohli použiť.


  • Ukončite svoj prejav záverečným vyhlásením.
  • Odkazy