3 spôsoby, ako opísať seba samého

Napísať opis seba samého je ťažké, ale nájsť správne slová na slovný opis seba samého v spoločenských a profesionálnych situáciách môže byť ešte náročnejšie. S trochou premýšľania, reflexie a úprimnosti však môžete nájsť slová, ktoré vás a vašu osobnosť zvýraznia. Na pohovore si pripravte konkrétnu odpoveď na otázku „Ako by ste opísali seba samého?“ Na networkingovom podujatí si nacvičte „elevator pitch“, ktorý môžete priebežne upravovať. Pri hľadaní termínu buďte úprimní, pozitívni a konkrétni.

Metóda 1 z 3:Opísať sa na pohovore


Precvičte si odpoveď na otázku „Ako by ste opísali seba samého? Počas pohovoru sa vás takmer vždy opýtajú nejakú variáciu tejto otázky, takže si na ňu pripravte skvelú odpoveď! Čím viac času strávite nácvikom toho, ako jasne a stručne vyzdvihnúť svoje pozitívne vlastnosti, tým prirodzenejšie a sebavedomejšie budete pôsobiť pri odpovediach na pohovore.[1]

 • Precvičte si odpovede na túto otázku a na pohovory všeobecne s priateľom alebo pracujte s modelovým pohovorom – napríklad prostredníctvom kariérneho centra na vašej univerzite.
 • Zvyčajne by ste sa mali snažiť odpovedať na túto otázku v 2-3 vetách. Na internete nájdete mnoho zoznamov „odporúčaných“ odpovedí na túto otázku, ale vždy svoju odpoveď formulujte vlastnými slovami, aby znela prirodzene.


Vypracujte zoznam pojmov, ktoré definujú vaše kľúčové vlastnosti. Počas nácviku a príprav v týždňoch alebo dňoch pred pohovorom si pripravte jeden zoznam základných charakteristík o sebe a druhý zoznam prídavných mien a opisných výrazov, ktoré môžete použiť vo svojej odpovedi.[2]

 • Zvážte použitie výrazov, ako sú napr: „vášnivý“, „cieľavedomý“, „ambiciózny“, „organizovaný“, „človek od ľudí“, „prirodzený líder“, „orientovaný na výsledky“, „vynikajúci komunikátor“.“
 • V niektorých prípadoch vás môže osoba, ktorá vedie pohovor, požiadať, aby ste sa „opísali tromi slovami“ alebo podobne. V tomto prípade si vyberte najlepšie možnosti z vašich zoznamov na brainstorming.


Preskúmajte spoločnosť a podľa toho upravte svoju odpoveď. Každá spoločnosť má svoju vlastnú jedinečnú osobnosť a kultúru. Opísanie vlastností, ktorými disponujete a ktoré odrážajú hodnoty spoločnosti, preukazuje záujem a prezrádza predvídavosť.[3]

 • Ak sa napríklad uchádzate o pozíciu v technologickom start-upe, môžete uviesť nasledovné: „Mám vášeň pre spoluprácu pri hľadaní inovatívnych riešení, napríklad keď som zjednodušil naše fakturačné postupy tým, že som viedol tím zložený z pracovníkov IT a účtovníkov.“
 • To znamená, že by ste na každom pohovore nemali používať rovnakú odpoveď. Namiesto toho urobte každú odpoveď jedinečnou pre daný pohovor.


Preskúmajte danú pozíciu a prispôsobte svoju odpoveď aj jej požiadavkám. Preštudujte si opis pracovnej pozície, aby ste zistili podrobnosti o tom, čo daná práca zahŕňa, aj o potrebnej kvalifikácii. Opíšte sa z hľadiska vášho záujmu o vykonávanie týchto pracovných povinností, ako aj vašich preukázaných schopností.[4]

 • Ak sa uchádzate o manažérsku pozíciu, možno budete chcieť opísať seba samého z hľadiska stratégií vedenia, ktoré ste zaviedli v podobnej spoločnosti. Napríklad: „Som riaditeľkou predaja v mojej súčasnej spoločnosti. Nedávno som zaviedol nový softvér na sledovanie našich predajných úspechov.“
 • V prípade pozície asistenta sa môžete opísať z hľadiska vašich multitaskingových schopností alebo organizačných zručností: „V súčasnosti asistujem štyrom spolupracovníkom. Sú veľmi spokojní s mojimi organizačnými a interpersonálnymi schopnosťami a nedávno mi zverili všetky povinnosti spojené s objednávaním kancelárskych prác.“
 • Ako uchádzač na vstupnej úrovni zvážte opísanie svojej flexibility a ochoty naučiť sa novú úlohu: „Som čerstvý absolvent a mám určité skúsenosti s praxou v oblasti ofsetovej tlače, ale hľadám viac skúseností a príležitostí, ako rozvíjať svoje znalosti.“


Uveďte konkrétne príklady činností, ktoré podporujú váš opis. Ak ste skvelý organizátor, samotné konštatovanie, že ste „vysoko organizovaný“, veľa neznamená. Ak však hovoríte o konkrétnom čase, keď ste mali za úlohu zorganizovať veľkú konferenciu stovky vrcholových manažérov, svoje schopnosti ste urobili oveľa konkrétnejšími.[5]

 • Výrazy ako „vášnivý“ a „orientovaný na výsledky“ používajte ako vstupné brány ku konkrétnym príkladom, ktoré môžete rýchlo poskytnúť, nie ako úplné odpovede samé o sebe – ak nemusíte na otázku odpovedať iba tromi slovami!
 • V mnohých prípadoch by sa prvá veta vašej odpovede mala začínať slovom „Som“, zatiaľ čo druhá by sa mala začínať slovami „Napríklad.“


Buďte pozitívni, sebavedomí (ale nie arogantní) a struční. Nevyzdvihujte negatívne vlastnosti ani sa nekritizujte a netvárte sa, akoby ste sa hanbili hovoriť o svojich úspechoch a skvelých vlastnostiach. Podrobné opísanie vašich úspechov a pozitívnych vlastností, pretože sú pravdivé a relevantné pre diskusiu, ukazuje sebadôveru.[6]

 • Rozprávanie o vašich úspechoch a dobrých vlastnostiach bez akýchkoľvek dôkazov alebo ohľadu na konverzáciu však svedčí o arogancii.
 • Počas odpovede v rozsahu 2-3 viet zdôraznite 2-3 body o sebe a uveďte jeden príklad ilustrujúci, ako boli vaše vlastnosti prospešné v konkrétnej situácii. Napríklad: „Moje interpersonálne zručnosti pomohli napraviť rozkol, ktorý vznikol medzi našimi predajnými a servisnými tímami.“

Metóda 2 z 3:Opísanie seba samého na networkingovom podujatí


Pred začiatkom podujatia si stanovte cieľ nadväzovania kontaktov. Networkingové podujatia sú príležitosťou na nadviazanie kontaktov s ľuďmi buď z vášho súčasného odvetvia, alebo z odvetvia, do ktorého dúfate, že vstúpite. Ak chcete len budovať vzťahy s inými ľuďmi na podobných pozíciách vo vašom odvetví, vaše predstavenie a interakcie sa môžu líšiť od tých, ktoré má uchádzač o zamestnanie pri rozhovore s náborovým pracovníkom.[7]

 • Ak si budujete vzťahy s rovesníkmi, sústreďte sa viac na opis svojich skúseností z praxe.
 • Ak vytvárate sieť kvôli pracovnému pohovoru, spojte svoje skúsenosti s túžbou pracovať pre danú spoločnosť.
 • V každom prípade si naplánujte, že svoj opis prednesiete vo forme „elevator pitch“, ktorý v ideálnom prípade obsahuje približne 75 slov a trvá 30 sekúnd.[8]


Vypracujte kľúčové posolstvá o sebe vo svojom výťah. Elevator pitch by mal byť stručným zhrnutím, ktoré opisuje, kto ste a čo robíte. Tieto zhrnutia zdôrazňujú najdôležitejšie, zapamätateľné veci o vás. Tu je niekoľko otázok, ktoré si môžete položiť pri vytváraní kľúčových posolstiev:[9]

 • Kto som? „Som spisovateľ.“ „Som náborový pracovník.“ „Som správca kancelárie.“
 • Pre aké organizácie pracujem? „Pracujem pre online časopis o umení.“ „Pracujem pre začínajúcu softvérovú spoločnosť.“ „Pracujem v neziskovej organizácii zameranej na malé podniky.“
 • Čo môžem pomôcť urobiť svojej organizácii? „Recenzujem miestne vernisáže pre medzinárodný online časopis o umení.“ „Vyhľadávam a zabezpečujem nové talenty na špecializované pozície v oblasti vývoja softvéru.“ „Pracujem s firmami na zdokonaľovaní ich stratégií uvádzania na trh.“


Vylaďte svoje predstavenie tak, že doň vložíte svoje vášne a ciele. Odpovede na základné otázky, ako napr?“ vám pomôže určiť, čo si ceníte a čo vás baví. Použite tieto poznatky na usporiadanie svojich odpovedí do krátkych, vyčerpávajúcich zhrnutí, ako napríklad: [10]

 • “ Píšem pre online časopis o umení s medzinárodným publikom. Je to skvelá príležitosť, pretože sa môžem zúčastniť na miestnych vernisážach a recenzovať ich.“
 • „Som náborový pracovník v malom začínajúcom softvérovom podniku. Môžem vyhľadávať nové talenty a stretávať sa s nimi.“
 • „Som správca kancelárie v malej neziskovej organizácii. Ponúkam podporu novým podnikom, ktoré zdokonaľujú svoje stratégie na spustenie podnikania.“


Precvičte si výťah, aby znel prirodzene a konverzačne. Aj keď všetci ostatní na networkingovom podujatí vedia, že ste si nacvičovali svoj výťah (rovnako ako oni!), nemalo by to znieť roboticky alebo bez emócií. Zároveň nechcete tápavo hľadať správne slová.[11]

 • Namiesto toho, aby ste sa len učili naspamäť, nacvičte si jemné obmeny, aby ste mohli podľa potreby improvizovať a vniesť do svojho prejavu trochu osobnosti.
 • Váš základný výťah by mohol znieť približne takto: „Dobrý deň! Volám sa Chelsea, rád vás spoznávam. Pracujem v oblasti podnikovej analýzy a mám 7 rokov skúseností s riešením obchodných problémov pomocou riešení založených na údajoch. S nadšením robím strategické hodnotenie analýzy údajov a úspešne ho poskytujem našim výkonným pracovníkom. Taktiež túžim po nových príležitostiach, aby som mohol rozvíjať svoje odborné znalosti. Môžem si na budúci týždeň dohodnúť rýchly telefonát, aby sme sa porozprávali o všetkých nadchádzajúcich príležitostiach vo vašom tíme?“


Počúvajte na vhodnú príležitosť na prednesenie svojho stanoviska. Ak práve nesedíte vo výťahu alebo vás inak netlačí čas, skúste sa druhej osoby spýtať otázku namiesto toho, aby ste sa rovno vrhli do svojho výťahového prejavu. Pomôže vám to upokojiť druhú osobu a tiež vám to umožní rýchlo sa dozvedieť viac o nej, jej záujmoch a potrebách.[12]

 • Môžete sa napríklad spýtať: „Takže, Jone, čo si myslíš o novom softvéri na analýzu údajov??“
 • Aktívne počúvanie je pre vás šancou vytvoriť zmysluplnú výmenu názorov. Obaja si môžete vypočuť kľúčové posolstvá inej osoby a posúdiť, či by ste mohli ponúknuť príspevok alebo naplniť potrebu.
 • Jemne upravte svoj výťah na základe toho, čo hovorí druhá osoba.
 • Počúvanie a odpovedanie s premyslenou spätnou väzbou vedie k vytvoreniu dobrých obchodných vzťahov.

Metóda 3 z 3:Opísanie seba samého na rande (osobne alebo online)


Buďte úprimní bez zachádzania do neznesiteľných detailov. Aby ste sa vyhli budúcim komplikáciám, nezačínajte klamstvami alebo obrovským preháňaním. V online profile sa napríklad vyhnite preceňovaniu svojho vzhľadu tvrdením, že vyzeráte ako celebrita alebo modelka.[13]

 • Ak máte 45 rokov, skúste sa opísať ako „stredná štyridsiatka“.“ Nadviažte na to ďalšími zaujímavými faktami o sebe, napríklad: „Je mi okolo štyridsiatky a milujem tanec salsy, lezenie po skalách a ochutnávanie nových druhov whisky.“
 • Ak máte deti a máte pocit, že je ten správny čas na to, aby ste sa o tom zmienili, skúste: „Som 35-ročná matka veselého 5-ročného.“


Uvádzajte jedinečné vlastnosti a konkrétne príklady namiesto všeobecných fráz. Neurčité opisy, ako napríklad „milujúci zábavu“ alebo „veselý“, vám nedovolia vyniknúť ako jedinečný. Snažte sa používať konkrétne opisy alebo ponúknite príklady.[14]

 • Ak radi cestujete, opíšte, kde ste boli naposledy a prečo by ste sa tam chceli vrátiť – alebo namiesto „Milujem cestovanie“ skúste povedať: „Mojím cieľom je navštíviť každý kontinent aspoň dvakrát.“
 • Ak sa považujete za gurmána, porozprávajte o niektorej zo svojich obľúbených reštaurácií alebo o skvelom jedle, ktoré ste uvarili minulý víkend.
 • Ak ste milovníkom umenia, hovorte o type umenia, ktoré máte radi, alebo o retrospektíve umelca, ktorú ste navštívili.


Zamerajte sa na veci, ktoré sa vám páčia, a používajte pozitívny jazyk. Nie je čas na negativizmus, sebakritiku alebo rozpaky. Pri opise seba samého sa sústreďte na veci, ktoré máte radi, a to o sebe aj o svete.[15]

 • Hoci by ste mali uviesť príklady a konkrétne údaje, na ktorých ich môžete postaviť, používajte skôr výrazy ako „vášnivý“, „premýšľavý“, „zábavný“ a „spontánny“ než „tichý“, „skromný“, „priemerný“ alebo „normálny“.“
 • Ponúknite solídne, pozitívne opisy svojho vzhľadu, ako napr: „zakrivená, hnedooká brunetka so skvelými ramenami a ešte lepším úsmevom.“
 • Trocha humoru vám pomôže vyniknúť z davu. Humor veľa prezrádza o vašej osobnosti a vďaka nemu pôsobíte prízemnejšie a prístupnejšie. Napríklad: „Mám 34 rokov, blond vlasy, som krátkozraký a pri písaní rád používam pomlčky (som pomlčkový šťastlivec)!).“

 • Hovorte o tom, čo si najviac ceníte, bez toho, aby ste pôsobili uzavretým do seba. Hoci by ste sa mali snažiť nezahlcovať ľudí, ktorých ste práve spoznali, silnými názormi na politiku alebo náboženstvo, diskusia o veciach, ktorých si vážite, im umožní pochopiť, odkiaľ pochádzate. Ak je pre vás vzdelanie alebo rodina naozaj dôležitá, rozprávanie alebo písanie o nej môže ľuďom poskytnúť oveľa komplexnejšiu predstavu o tom, kto ste.[16]

  • Napríklad namiesto toho, aby ste sa hneď pustili do rozprávania o svojich názoroch na kontrolu zbraní a očkovanie, spomeňte, že ste „nadšení pre to, aby bol svet bezpečnejší a šťastnejší pre všetky deti.“
 • Referencie