3 spôsoby, ako osloviť predsedníčku

Osoba, ktorá zastáva funkciu „predsedníčky“, je zvyčajne zvolená členmi svojej rady alebo výboru, aby zastávala najvyššiu funkciu v danej organizácii. Predsedom môže byť muž alebo žena, ale tradičný titul „predseda“ je rodovo neutrálny. Z dôvodov politickej korektnosti alebo moderných preferencií sa ako náhrada vplížil názov predseda. Predsedníčka sa niekedy používa, najmä ak sú predsedovia mužského a ženského pohlavia. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa osoby, ktorá má miesto, akú formu oslovenia uprednostňuje.

Metóda 1 z 3:Používanie správnych termínov

Na oslovenie predsedajúcej ženy použite „pani predsedajúca“ alebo „pani predsedajúca“. Výraz „predsedníčka“ môžete použiť, ak existuje osobitný dôvod na jasné rozlíšenie, že túto úlohu plní žena.

 • Overte si, či žena, ktorá zastáva funkciu, umožní túto formu oslovenia, alebo či by sa namiesto nej nemala použiť rodovo neutrálna alternatíva.

Používajte „predseda“ alebo „predsedníčka“, aby ste boli rodovo neutrálni. V Spojených štátoch môže byť „predseda“ ako rodovo neutrálny titul prijateľnejší ako inde, napríklad v Spojenom kráľovstve.

 • Pri oslovení počas formálnych stretnutí by ste nemali používať druhú osobu. Inými slovami, nemali by ste povedať: „Pani predsedajúca, myslíte si, že by sme mali..?“, ale skôr „Má predseda pocit, že by sme mali..?“[1]

Oslovte ženu iným rodovo neutrálnym titulom akceptovaným predsedajúcim orgánom. V závislosti od organizácie sa osoba, ktorá vykonáva funkciu predsedu, môže označovať ako „predseda“, „hovorca“, „predsedajúci“, „moderátor“ alebo „zvolávateľ“.“ Senát Spojených štátov amerických napríklad používa titul „predseda.“ U.S. Na druhej strane Snemovňa reprezentantov má predsedu snemovne, ktorý je jej predsedom.

 • Predsedníčka môže byť oslovovaná ako „pani predsedníčka“.“

Používajte výraz „predseda“ ako rodovo neutrálny výraz. Mnohí ľudia sa domnievajú, že výraz „predseda“ a ďalšie podobné výrazy nemajú označovať pohlavie, ale úlohu alebo funkciu. Ako také môže byť prijateľné používať tento výraz aj na oslovenie ženy.

 • Robertove pravidlá rokovacieho poriadku (ktoré sa považujú za zlatý štandard etikety obchodných stretnutí) v skutočnosti obhajujú toto použitie ako vhodné, ak stanovy organizácie určujú pre držiteľa predsedajúceho titul „predseda“.[2]

Metóda 2 z 3:Písomné oslovenie predsedajúcej

Obálku vhodne adresujte. Uveďte celé meno ženy, všetky tituly alebo čestné mená (ako napr. J.D. alebo PhD) a jej plným titulom predsedníčka.

 • Môžete napríklad napísať „dr. Rose Smithová, predsedníčka výberovej komisie.“ Môžete tiež použiť „Rose Smith, predsedníčka.“
 • Je prípustné používať aj iné čestné oslovenia, ako napr. dr., Sudkyňa alebo ctihodná.

Používajte konzistentnosť v záhlaví a v tele. Používajte rovnaké meno a titul na obálke a v záhlaví samotného listu.

 • Výnimkou je pozdravný riadok, ktorý môže byť kratší a v prípade potreby vynechajte dlhšie oslovenia.

Pri pozdravoch používajte správnu úroveň formálnosti. Vo veľmi formálnom obchodnom liste vždy používajte v oslovení a pozdravnom riadku celý titul osoby.

 • Formálny list sa môže začínať slovami „Vážená pani predsedníčka Smithová“ alebo „Vážená pani predsedníčka“.“
 • V menej formálnom liste, e-maile alebo poznámke môžete vynechať celý titul. Môžete napísať: „Vážený pán doktor. Smith“ alebo „Vážená pani. Smith“, ale vyhnite sa „pani.“, pokiaľ ste nedostali výslovný pokyn od samotnej predsedníčky, aby ste postupovali inak. V prípade pochybností sa rozhodnite pre formálnejšie oslovenie.
 • Tieto pravidlá nie sú pevné, pretože rôzne ženy môžu mať rôzne preferencie. Riaďte sa osobnými preferenciami ženy, ak by bola radšej oslovovaná „pani.“ alebo niečo iné.

Metóda 3 z 3:Určenie, čo konkrétna stolička preferuje

Použite oslovenie, ktoré uprednostňuje, ak ho poznáte. Niektoré ženské stoličky sa radšej nazývajú len „stolička“.“ Iným sa môže páčiť označenie predsedníčka alebo iné čestné označenie. Niektoré predsedníčky dokonca uprednostňujú výraz „predseda“ a nezáleží im na jeho rodovom odlíšení.[3]

 • Ak je to vôbec možné, urobte všetko pre to, aby ste zistili, čo preferuje. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete skúsiť zistiť jej preferencie.

Overte si informácie u kolegov. Možno sú tu aj iní ľudia, ktorí poznajú túto stoličku lepšie a môžu vám povedať, ako ju najradšej oslovujú, prípadne ako ju zvykne oslovovať väčšina ľudí.

 • Dodržiavanie noriem je vo všeobecnosti dobrý nápad, aby ste si nestrčili nohu do úst alebo nepovedali niečo nepríjemné. Ak vo firme alebo organizácii panuje všeobecný konsenzus nazývať ju napríklad predsedníčka Smithová, nebolo by na mieste, keby ste ju zrazu oslovili predsedníčka Smithová.

Pozrite si webové stránky a informačné bulletiny. Ak predsedníčka pôsobí vo funkcii veľmi dlho, je veľká pravdepodobnosť, že napísala list, článok, vyhlásenie alebo iný písomný dokument, v ktorom sa mohla podpísať svojím menom a titulom.

 • Začnite jednoduchým vyhľadávaním jej názvu na internete. Ak o nej nemôžete nájsť žiadne informácie, vyhľadajte informácie o iných ženách, ktoré zastávali túto funkciu.
 • Spýtajte sa jej. Ak máte dostatočne dobrý vzťah, nebojte sa jej opýtať, ako sa radšej volá. Prípadne vás môže opraviť, keď ju oslovíte; počúvajte, čo hovorí, a riaďte sa jej pokynmi.

  • Majte na pamäti, že titul, ktorým ju oslovíte, sa môže meniť v závislosti od príležitosti. Vo formálnych situáciách, napríklad na veľkom zasadnutí správnej rady, ju môžete oslovovať ako pani predsedníčka Smithová alebo pani predsedníčka,[4]
   ale v iných situáciách môže uprednostniť oslovenie krstným menom. Nikdy však nepredpokladajte, že je v poriadku oslovovať ju menej formálnym menom; je to vaša nadriadená. Uistite sa, že je to práve ona, kto vám povie, že by uprednostnila intímnejšie a menej formálne oslovenie, a používajte ho len v prostredí, v ktorom to jasne povolila.
 • Odkazy