3 spôsoby, ako platiť výživné na dieťa bez príjmu

Ako rodič, ktorý nemá dieťa v starostlivosti, ste povinný platiť výživné druhému rodičovi, aby ste zabezpečili, že o vaše dieťa bude dobre postarané. Platenie výživného na dieťa môže byť problém, ak v čase uzavretia zákonnej dohody nemáte žiadny príjem, ale máte možnosti. Požiadajte s pomocou svojho právnika o splátky s nízkym príjmom, aby boli pre vás platby prijateľnejšie. Môžete si tiež odložiť splátky, kým si ich nebudete môcť dovoliť zaplatiť. Aj v prípade odkladu by ste sa mali pokúsiť nájsť si zamestnanie čo najskôr, aby ste sa vyhli vysokým úrokom z platieb výživného.

Metóda 1 z 3: Žiadosť o platbu za nízke príjmy

Stretnite sa so svojím právnikom a prediskutujte svoje možnosti. Skôr než začnete panikáriť v súvislosti s platením výživného, poraďte sa s právnikom. Môžu preskúmať vaše financie a načrtnúť vaše možnosti. Ak nepracujete z vlastného rozhodnutia, súd vás pravdepodobne prinúti platiť výživné na dieťa. Ak nemôžete pracovať z dôvodu zdravotného postihnutia alebo úrazu, môžete mať nárok na platby pre osoby s nízkym príjmom.

 • Ak máte dlh zo študentskej pôžičky alebo iný nesplatený dlh, môžete tieto informácie použiť na súde a požiadať o platby s nízkym príjmom.
 • Nepokúšajte sa dohodnúť s druhým rodičom bez prítomnosti vášho právnika alebo bez toho, aby ste o tom informovali súd, pretože to môže neskôr spôsobiť právne problémy.

Prineste na súd podporné dokumenty, aby ste obhájili svoj prípad. Majte po ruke kópie finančných dokumentov, ako sú výplatné pásky, daňové priznania, výpisy z bankového účtu a úverová správa. Mali by ste priniesť aj zdravotné dokumenty, ako sú lístky na recepty, účty za lekárske ošetrenie a lekárske rozhodnutia od lekára. Na súde predložte tieto dokumenty, aby ste sudcovi preukázali, že váš príjem sa vo vašom štáte považuje za príjem pod hranicou chudoby.[1]

 • Požadovaná výška platby pre platiteľov s nízkym príjmom bude predstavovať nízke percento vášho celkového príjmu. Budete musieť zaplatiť konkrétnu sumu podľa toho, koľko detí máte ako rodič, pretože suma sa zvyšuje s každým ďalším dieťaťom.
 • Napríklad, ak je váš príjem 873 USD mesačne, môžete platiť približne 83 USD za výživné na 1 dieťa, 123 USD na 2 deti, 142 USD na 3 deti atď.[2]

Dohodnite sa na minimálnej platbe výživného na dieťa, kým si nenájdete zamestnanie. Ak ročne zarobíte 11 000 USD alebo menej, môžete požiadať o platenie výživného na dieťa s nízkym príjmom v minimálnej výške 25 – 50 USD mesačne na dieťa. Možno budete musieť uhradiť aj prípadné zdravotné výdavky alebo výdavky na starostlivosť o dieťa, ktoré sa vyskytnú. Minimálna platba sa zvýši, keď si nájdete zamestnanie a začnete dosahovať príjem.[3]

 • Na základe rozhodnutia súdu a vašej individuálnej finančnej situácie vám môže, ale nemusí byť priznaná minimálna platba pre osoby s nízkym príjmom.
 • Majte na pamäti, že vám budú účtované úroky z akýchkoľvek platieb výživného na dieťa, ktoré nezaplatíte, a to aj v prípade, že ste v platobnom pláne s nízkym príjmom.

Metóda 2 z 3: Odklad platieb

dostavte sa na súd a pokúste sa odložiť splátky. Aj keď si nemôžete dovoliť platiť výživné na dieťa, uistite sa, že ste sa aj tak dostavili na súd a obhájili svoj prípad. Nedostavenie sa na súd nezastaví súdne konanie a môže mať za následok, že vám bude účtovaná vyššia suma výživného na dieťa. Choďte na súd so svojím právnikom, aby ste mohli sudcovi načrtnúť, prečo potrebujete odklad splátok.[4]

 • Vo väčšine prípadov, ak sa nedostavíte na súd, sudca automaticky vydá rozhodnutie o odklade, čo znamená, že budete musieť zaplatiť sumu, o ktorej rozhodne súd na základe vášho pripísaného príjmu. Váš imputovaný príjem sa vypočíta na základe všetkých príjmov, ktoré ste dosiahli v minulosti, a nie na základe toho, čo skutočne zarábate teraz.

Poskytnite podrobné informácie o svojom nedostatočnom príjme. Prineste si finančné dokumenty, ako sú výpisy z bankového účtu za posledné 1 – 3 roky, úverovú správu a kópie daňových priznaní, aby ste súdu preukázali, že v súčasnosti nemáte žiadny príjem. Budete musieť preukázať, že ste v uplynulom roku nemali žiadny príjem a že ste si udržali žiadny príjem alebo nízky príjem niekoľko rokov po sebe.[5]

 • Majte na pamäti, že ak ste sa rozhodli nepracovať a v minulosti ste dosahovali vysoký príjem, súd môže použiť váš predchádzajúci príjem na ilustráciu toho, že nemusíte odkladať platby.

Požiadajte o odklad platenia výživného na dieťa. Formálne požiadajte o odklad prostredníctvom svojho advokáta a ako podklad použite svoje finančné dokumenty. Súd potom rozhodne, či ste schopní odložiť platby a na ako dlho ich môžete odložiť.[6]

 • Vo väčšine prípadov bude odklad trvať niekoľko mesiacov alebo kým si nenájdete zamestnanie a nebudete mať príjem. Súd vás môže pravidelne sledovať, aby skontroloval, či si počas odkladu aktívne hľadáte zamestnanie.
 • Majte na pamäti, že odklad nemusí byť povolený alebo že budete musieť platiť minimálnu sumu výživného, kým si budete hľadať zamestnanie.

Zistite, aké úroky vám budú narastať z nezaplateného výživného na dieťa. Ak si odložíte platby výživného na dieťa, stále vám budú účtované úroky za každý mesiac, ktorý nezaplatíte. Úroky vás majú povzbudiť, aby ste začali platiť výživné na dieťa skôr ako neskôr.[7]

 • S pomocou právnika môžete na súde vyjednať výšku platenia úrokov.

Udržujte otvorenú komunikáciu s právnikom a druhým rodičom. Zatvorenie druhého rodiča, najmä ak si odkladáte platby, môže potom spôsobiť, že vás bude žalovať o výživné na dieťa. To povedie k ešte väčšiemu finančnému stresu a z dlhodobého hľadiska vás to bude stáť viac. Snažte sa raz za mesiac alebo niekoľkokrát do roka stretnúť s druhým rodičom a svojím právnikom, aby ste prediskutovali platby výživného, aby ste boli všetci navzájom transparentní a otvorení.[8]

 • Ak sa s druhým rodičom dohodnete na platbách výživného, budete to musieť ešte prekonzultovať s právnikom a súdom, aby ste si zabezpečili právnu ochranu.

Metóda 3 z 3: Hľadanie zamestnania

Vyhľadajte komunitné organizácie, ktoré vám môžu pomôcť nájsť zamestnanie. V závislosti od miesta, kde žijete, môžu existovať organizácie, ktoré vám pomôžu nájsť prácu vo vašej oblasti. Opýtajte sa svojho právnika alebo sociálneho pracovníka na komunitné programy pomoci nezamestnaným alebo na burzy práce vo vašom okolí, ktoré sa zameriavajú na podporu osôb s nízkymi príjmami.[9]

 • Tieto organizácie môžete hľadať aj sami tak, že oslovíte vedúcich predstaviteľov komunity, aby vám poradili, alebo vyhľadáte na internete voľné pracovné miesta vo vašom okolí.

Hľadajte pracovné miesta, ktoré sa môžu líšiť od vašej zvolenej profesie. Pri hľadaní pracovných miest buďte otvorení, pretože sa môže stať, že nakoniec pôjdete na pozície, ktoré sa líšia od vašej ideálnej práce alebo od vašej bývalej funkcie. Rozšírenie hľadania práce o pozície, o ktorých ste si pôvodne možno nemysleli, že sú pre vás vhodné, môže v skutočnosti zvýšiť vaše šance na získanie pozície.

 • Môžete sa tiež zamestnať ako dočasné riešenie, aby ste mohli začať platiť výživné a vyhnúť sa plateniu úrokov.

Uchádzajte sa o niekoľko pracovných miest na čiastočný úväzok, aby ste zvýšili svoje šance na zamestnanie. Prijatie niekoľkých prác na čiastočný úväzok namiesto jednej práce na plný úväzok vám môže pomôcť postaviť sa na nohy a začať zarábať. Viaceré zamestnania vám môžu pomôcť získať sebadôveru a zručnosti potrebné na uchádzanie sa o ďalšie pozície v budúcnosti.

 • Tým, že máte viacero zamestnaní, môžete tiež druhému rodičovi ukázať, že sa snažíte vyjsť s peniazmi a platiť výživné na dieťa.

Vytvorte silný obnovenie a sprievodný list pre prípadné stanoviská. Uistite sa, že vo svojom životopise uvádzate všetky relevantné zručnosti, odbornú prípravu a vzdelanie, aby ste zamestnávateľov zaujali. Pripojte motivačný list, ak si ho zamestnávateľ vyžiada, v ktorom uvediete svoje odborné skúsenosti a to, čím môžete prispieť spoločnosti alebo organizácii.

 • Môžete požiadať člena rodiny, priateľa alebo mentora, aby skontroloval váš životopis a motivačný list, aby ste sa uistili, že je čo najsilnejší, než ho pošlete zamestnávateľom.
 • prehodnoťte platenie výživného na dieťa, keď budete mať príjem. Keď sa zamestnáte a začnete zarábať, mali by ste sa s právnikom a druhým rodičom znovu poradiť o platbách výživného na dieťa. Začnite platiť výživné na deti na základe svojho príjmu, aby ste sa vyhli vysokým úrokom a zabezpečili svoje deti.

  • Uistite sa, že ste sa prostredníctvom svojho právnika dohodli alebo prehodnotili svoje platby výživného na dieťa, aby bolo všetko legálne a zaznamenané. Môže to byť užitočné v prípade, že máte s druhým rodičom nezhody alebo problém v súvislosti s platením výživného.
 • Referencie