3 spôsoby, ako podčiarknuť

Naučiť sa podčiarknuť digitálny text alebo prázdne miesto v digitálnom dokumente sa dá rôznymi spôsobmi. Môžete sa naučiť základný spôsob, ako aj kombinácie tlačidiel, ktoré vyvolávajú možnosti podčiarkovania.

Ak chcete vedieť, ako podčiarknuť v jazyku HTML, prečítajte si tento článok. Ak chcete vedieť, ako podčiarkovať text a písať poznámky v knihe, prečítajte si tento článok.

Metóda 1 z 3:Podčiarkovanie digitálneho textu


Vyberte text, ktorý chcete podčiarknuť. Bez ohľadu na to, aký program na spracovanie textu používate, musíte začať zvýraznením textu, ktorý chcete podčiarknuť, kurzorom. Môžete to urobiť ťahaním kurzora alebo dvojitým kliknutím na jeden riadok textu, ak chcete všetko podčiarknuť.


Nájdite možnosti písma. V programe Microsoft Word musíte prejsť na kartu Písmo, aby ste našli skupinu možností, ktorá zahŕňa kurzívu, tučné písmo a podčiarknutie.

  • V programe Word 2012 musíte kliknúť na kartu „Domov“ a vybrať skupinu písiem.
  • V programe Word 2008 alebo staršom je potrebné prejsť na položku „Zobraziť“ a vybrať možnosť Formátovacia paleta alebo kliknutím otvoriť formátovaciu paletu v hornej časti obrazovky a prepnúť na kartu „Písmo“, ak tam už nie je.


Stlačte ikonu Podčiarknutie. Vyzerá to ako veľké písmeno „U“, ktoré je podčiarknuté. Stačí ho vybrať a text sa automaticky podčiarkne, ak chcete mať pod textom iba jednu čiaru.


Kliknite na požadovaný štýl. Word ponúka aj rôzne iné štýly podčiarknutia, ktoré môžete vybrať rovnakým spôsobom po kliknutí na políčko „Štýl“. Môžete použiť dvojité podčiarknutie alebo iné ozdobnejšie podčiarknutie textu. Rôzne verzie programu Word budú mať k dispozícii rôzne možnosti.


Zmeňte farbu podčiarknutia. Ak chcete zmeniť farbu podčiarknutia, kliknite na položku Farba podčiarknutia a potom kliknite na požadovanú farbu z dostupnej palety.

Metóda 2 z 3:Podčiarknutie prázdnych miest


Kliknite na tlačidlo Zobraziť/skryť ¶. Toto by ste mali nájsť na karte Domov, v skupine Odsek. Ak to urobíte, uvidíte značky, ktoré označujú medzery a zarážky tabulátora, takže môžete podčiarknuť správnu veľkosť medzery.

  • Ak chcete dokument vytlačiť, tieto značky sa nezobrazia.


Stlačte kláves TAB toľkokrát, koľkokrát chcete. Vytvorte množstvo miesta, ktoré chcete podčiarknuť, a to tak, že ho preklopíte toľkokrát, koľkokrát je to vhodné.


Vyberte znaky tabulátora, ktoré chcete podčiarknuť. Po vytvorení medzery zvýraznite priestor s tabulátorom ako pri normálnom texte.


Stlačením klávesovej skratky CTRL+U použijete jednoduchý formát podčiarknutia. Na zvýraznenie prázdneho miesta stačí použiť túto kombináciu klávesových skratiek alebo postupovať podľa krokov v predchádzajúcej časti.


Kliknutím na kartu písma získate ďalšie možnosti. Ak chcete použiť iný štýl podčiarknutia, napríklad dvojité alebo iné ozdobné štýly, kliknite na kartu Domov, potom vyberte spúšťač dialógového okna Písmo a výberom položky Štýl podčiarknutia vyberte iný štýl podčiarknutia.


Vloženie buniek tabuľky s orámovaním pre online dokumenty. Ak upravujete online dokument, začnite kliknutím na miesto, ktoré chcete podčiarknuť. Potom kliknite na Vložiť a vyberte položku „Tabuľka.“

  • Kliknite na ľavé horné pole, ktoré by vám malo umožniť vložiť tabuľku 1×1. Vytvorte tabuľku 2×1, ak chcete, aby sa pred podčiarknutím nachádzal akýkoľvek úvodný text alebo iný obsah.
  • Presuňte ukazovateľ na koniec tabuľky, aby ste zmenili dĺžku čiary, potom vyberte tabuľku kliknutím pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Okraje a tieňovanie a potom kliknite na kartu Okraje. V časti Nastavenie vyberte možnosť Žiadne.
  • V časti Štýl kliknite na typ čiary, farbu a šírku podčiarknutia, ktoré chcete mať v dokumente.[1]

Metóda 3 z 3:Podčiarkovanie Skratky a riešenie problémov


Zvýraznite text a stlačte klávesovú skratku CTRL+U. Rýchla klávesová skratka na podčiarknutie textu v programe Microsoft Word je podržanie klávesu Control a stlačenie klávesu „U“.


Zvýraznite text a stlačte klávesovú skratku COMMAND + D. Tým sa zobrazia možnosti písma v programe Microsoft Word a umožní vám vybrať si z rôznych štýlov podčiarknutia.


Zvýraznite text a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na text v programe Word by ste mali mať možnosť vybrať z dostupných možností písmo a potom vybrať možnosti podčiarknutia.


Podčiarknite slová, ale nie medzery medzi nimi. Ak to chcete urobiť, vyberte v poli Štýl podčiarknutia v programe Microsoft Word možnosť „Len slová“ alebo vyberte každé slovo po jednom a podčiarknite ich.


  • Stlačením klávesovej skratky SHIFT + pomlčka ručne podčiarknete prázdne miesto. Ak chcete podčiarknutie nakresliť len ručne, podržte stlačené tlačidlo Shift a zároveň stlačte kláves „-„.
  • Odkazy