3 spôsoby, ako podniknúť kroky proti znečisteniu na súkromnom pozemku

Ak je váš vzduch, voda alebo pôda znečistená činnosťou, ktorá sa uskutočňuje na súkromnom pozemku – či už máte v blízkosti továreň, alebo len nedbanlivého suseda – ak chcete proti nej zakročiť, musíte požiadať vládu, aby zakročila. Môžete podať sťažnosť štátnym, miestnym alebo federálnym úradom, ale majte na pamäti, že úrad má široké právomoci pri vyšetrovaní a konaní na základe vašej sťažnosti. Ak chcete vziať veci do vlastných rúk, môžete zvážiť podanie žaloby na majiteľa nehnuteľnosti za vytváranie verejného alebo súkromného obťažovania.[1]

Metóda 1 z 3: Podanie miestnej sťažnosti


Vyhľadajte príslušnú štátnu alebo miestnu agentúru. V závislosti od typu znečistenia alebo prítomného environmentálneho nebezpečenstva možno budete musieť podať sťažnosť na konkrétnu štátnu alebo miestnu agentúru, aby sa problém vyriešil.[2]

 • Možno budete musieť zavolať na štátny úrad, ktorý má na starosti záležitosti životného prostredia, aby ste zistili, na ktorý príslušný úrad môžete podať sťažnosť.
 • Informácie môžete nájsť aj na webovej stránke vášho štátu alebo okresu. Vyhľadajte agentúru, ktorá má vo svojom názve kontrolu alebo prevenciu „životného prostredia“ alebo „znečistenia“.
 • Určité druhy znečistenia sa môžu riešiť výlučne na miestnej alebo okresnej úrovni. Ak viete, ktorý orgán má možnosť niečo urobiť s problémom, ktorý vás trápi, môže vám to ušetriť veľa času a starostí.


Zhromaždite informácie o probléme. Predtým, ako môžete podať sťažnosť štátnej alebo miestnej agentúre, musíte mať čo najviac podrobností o situácii, ktorá nastala, vrátane mien vlastníkov nehnuteľnosti a typu znečistenia, ktorého sa to týka.[3]

 • Majte na pamäti, že čím viac podrobností a špecifík budete mať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa agentúra rozhodne problém prešetriť.
 • Ak je vaša správa nejasná a poskytuje im len málo podkladov, vyšetrovatelia môžu mať nedostatok základných informácií potrebných na začatie vyšetrovania, ktoré si môže vyžadovať získanie príkazu na prehliadku alebo iného povolenia na vstup na súkromný pozemok.


Rozhodnite sa, či chcete zostať v anonymite. Väčšina štátnych agentúr vám umožňuje podať anonymnú sťažnosť. Ak však neuvediete svoje meno a kontaktné údaje, orgány sa s vami nebudú môcť spojiť, ak budú potrebovať ďalšie informácie, a vy nebudete mať možnosť skontrolovať stav vašej sťažnosti.

 • Existujú situácie, v ktorých hodnota zachovania anonymity prevažuje nad výhodami uvedenia vášho mena – chcete však starostlivo zvážiť všetky pre a proti.
 • Ak napríklad podávate sťažnosť na svojho suseda a chcete si s ním zachovať primerane občianske vzťahy, môžete zvážiť, či zostanete v anonymite, aby voči vám neprechovával zlé pocity a nevraživosť.
 • Mali by ste však mať na pamäti, že vo väčšine prípadov sa vlastník nehnuteľnosti nedozvie totožnosť osoby, ktorá podala sťažnosť. Vaša totožnosť a kontaktné údaje budú poskytnuté len vyšetrovateľom.
 • Ak máte obavy o zachovanie dôvernosti vášho mena a iných osobných údajov obsiahnutých vo vašej správe, porozprávajte sa o tom s niekým z agentúry.


Vyplňte formulár sťažnosti. Zvyčajne môžete nájsť formulár sťažnosti, ktorý môžete vyplniť online, možno však budete musieť ísť do miestnej kancelárie agentúry a požiadať o papierový formulár. Niektoré agentúry majú aj horúcu linku, na ktorú môžete zavolať a podať sťažnosť.[4]

 • Ak zavoláte na horúcu linku, mali by ste byť pripravení povedať zástupcovi tie isté informácie, ktoré by ste uviedli v písomnej sťažnosti.
 • Vo všeobecnosti agentúra potrebuje vedieť, kde sa nehnuteľnosť nachádza, kto je jej vlastníkom, o aký druh znečistenia ide a či bolo znečistenie jednorazové, sporadické alebo nepretržité a trvalé.
 • Niektoré agentúry vám tiež umožňujú priložiť fotografie alebo iné informácie ako dôkaz znečistenia.


Podajte sťažnosť. Keď sa uistíte, že informácie vo vašej sťažnosti sú pravdivé a úplné podľa vášho najlepšieho vedomia, podajte ju agentúre podľa postupov agentúry. Ak ste museli vyplniť papierový formulár, zvyčajne obsahuje pokyny, kde a ako ho predložiť.

 • Pred odoslaním sťažnosti si možno budete chcieť urobiť kópiu sťažnosti pre vlastné záznamy.
 • Ak pri podaní sťažnosti dostanete potvrdenie alebo referenčné číslo, uschovajte ho na bezpečnom mieste. Možno ju budete chcieť napísať na svoju kópiu sťažnosti, aby boli všetky informácie spolu na jednom mieste.


Následné kroky v súvislosti s vašou sťažnosťou. Ak ste v sťažnosti uviedli svoje meno a kontaktné údaje, môžete mať možnosť kontaktovať agentúru a zistiť, či boli v súvislosti s vašou sťažnosťou prijaté nejaké opatrenia.

 • Keď podáte sťažnosť online, niektoré agentúry vám pošlú e-mail s potvrdením o prijatí vašej sťažnosti. Tento e-mail môže obsahovať referenčné číslo alebo kontaktné informácie, ak chcete aktualizovať alebo skontrolovať stav svojej sťažnosti.
 • Ak po podaní sťažnosti dostanete ďalšie informácie a nebol vám poskytnutý postup, ako ich aktualizovať, možno budete musieť podať ďalšiu sťažnosť. Pri podávaní novej sťažnosti uveďte predchádzajúcu sťažnosť.
 • Majte na pamäti, že agentúry majú širokú právomoc rozhodnúť, či začnú vyšetrovanie v dôsledku jednej sťažnosti. Ak máte susedov, ktorí majú tiež problémy so znečistením, vyzvite ich, aby tiež podali sťažnosť.

Metóda 2 z 3: Nahlásenie znečistenia agentúre EPA


Navštívte webovú stránku Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA). Federálna agentúra udržiava informácie o vnútroštátnych zákonoch o znečisťovaní a nariadeniach agentúry pre riešenie znečistenia na súkromnom pozemku, ako aj online formulár sťažnosti, ktorý môžete použiť.[5]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
Nezávislá u.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Na webovej stránke môžete nájsť informácie týkajúce sa typov problémov so znečistením, ktorými sa agentúra EPA zaoberá. Agentúra EPA často vyžaduje, aby ste najprv podali sťažnosť štátnej alebo miestnej samospráve, a až potom sa do veci vloží agentúra EPA.
 • Agentúra EPA poskytuje zoznam s príkladmi typických situácií, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť, a s informáciou, komu by ste mali zavolať, aby problém riešil.
 • Ak ste si prezreli informácie na webovej lokalite agentúry EPA a rozhodli ste sa, že by ste jej mali podať sťažnosť, môžete kliknúť na odkaz „nahlásiť porušenie predpisov o životnom prostredí“ a otvoriť online formulár sťažnosti.


Zozbierajte informácie o situácii, ktorú chcete nahlásiť. Na podanie sťažnosti agentúre EPA budete potrebovať informácie o nehnuteľnosti vrátane mien jej vlastníkov a typu znečistenia, ku ktorému tam dochádza.[6]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických
Nezávislý U.S. Vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Budete musieť mať informácie o nehnuteľnosti, ktorá spôsobuje znečistenie, a o osobe, ktorá ju vlastní, ako aj dátumy, kedy ste problém zaznamenali.
 • Ak je znečistenie pretrvávajúcim problémom, budete musieť byť schopní uviesť odhadovaný dátum, kedy sa problém vyskytol.
 • Možno si budete chcieť preštudovať typy problémov, ktorými sa EPA zaoberá, aby ste určili typy podrobností, ktoré by ste mali uviesť vo svojej sťažnosti, aby sa EPA zapojila.


Vyplňte online formulár sťažnosti. Sťažnosť môžete podať agentúre EPA priamo z jej webovej stránky. Agentúra vám umožňuje zostať v anonymite. Ak však neuvediete svoje meno a kontaktné údaje, vyšetrovatelia vás nebudú mať ako kontaktovať.[7]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra Spojených štátov pre ochranu životného prostredia
Nezávislá u.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Ak ste sa už obrátili na štátnu alebo miestnu agentúru, EPA poskytuje priestor, aby ste to uviedli, a uveďte meno osoby, ktorá sa sťažnosťou zaoberá, ak poznáte meno osoby, ktorá vašu situáciu prešetrila alebo inak riešila.
 • K dispozícii máte niekoľko možností, ktoré môžete použiť na charakterizovanie incidentu, ako aj políčko na jeho opis vlastnými slovami. Nemáte však možnosť pripojiť súbory alebo iné obrázky k vašej sťažnosti EPA.


Pošlite svoju sťažnosť. Pred kliknutím na tlačidlo „odoslať hlásenie“ si prejdite informácie, ktoré ste poskytli, a uistite sa, že sú pravdivé a presné podľa vášho najlepšieho vedomia. Úmyselné poskytnutie nepravdivých informácií agentúre EPA môže viesť k pokute alebo odňatiu slobody.[8]
Dôveryhodný zdroj
Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických
Nezávislý U.S. vládna agentúra zodpovedná za podporu bezpečných environmentálnych postupov
Prejsť na zdroj

 • Pred kliknutím na tlačidlo odoslať musíte zaškrtnúť vyhlásenie, že si uvedomujete, že správu predkladáte pod hrozbou sankcie za krivú prísahu.
 • Majte na pamäti, že agentúra EPA má právo rozhodnúť, ako odpovie na vašu sťažnosť alebo či začne vyšetrovanie.

Metóda 3 z 3: Podanie súkromnej žaloby


Zhromaždite informácie o probléme. Pred podaním žaloby musíte poznať vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú zodpovední za znečistenie. Musíte tiež vykonať akýkoľvek výskum potrebný na sformulovanie tvrdení, ktoré preukazujú, že znečistenie je porušením právnych predpisov vášho štátu.[9]
[10]

 • Majte na pamäti, že na to, aby ste mohli tvrdiť, že znečistenie je verejnou alebo súkromnou prekážkou, musíte mať dôkaz, že zasahuje do vášho primeraného používania a užívania vášho majetku.
 • Súkromná nepríjemnosť sa týka ľudí individuálne, zatiaľ čo verejná nepríjemnosť sa týka širokej verejnosti. Niektoré znečistenia sa môžu kvalifikovať ako verejné obťažovanie.
 • Aby ste však mohli podať žalobu týkajúcu sa verejného znečistenia, musíte byť schopní preukázať, že sa na vás vzťahuje určitá výnimka, napríklad skutočnosť, že máte osobitnú ujmu spôsobenú znečistením, ktorá sa líši od všeobecnej ujmy, ktorú utrpela široká verejnosť.
 • Ak sa vaša žaloba zakladá na zdravotnom stave, pravdepodobne by ste mali mať lekárske dôkazy, najmä vyhlásenia lekárov o tom, že váš zdravotný stav bol spôsobený alebo zhoršený znečistením.
 • Možno sa budete chcieť porozprávať aj so susedmi o tom, ako na nich znečistenie vplýva. Podanie viacerých žalôb naraz môže zvýšiť šancu, že sudca vydá voči vlastníkovi nehnuteľnosti súdny príkaz na zastavenie znečisťovania.


Zvážte konzultáciu s právnikom. Keďže právo životného prostredia môže byť zložité, môže sa vám hodiť pomoc skúseného právnika v oblasti životného prostredia, ktorý už predtým riešil prípady týkajúce sa znečistenia súkromného majetku.[11]

 • Zvyčajne advokáti neberú tieto typy prípadov na nečakané výdavky, pretože často jediné, čo môžete žiadať, je súdny príkaz, aby vlastník nehnuteľnosti zastavil znečisťujúcu činnosť.
 • V rámci žaloby však môžete požiadať o náhradu trov právneho zastúpenia. Ak vyhráte, žalovaný bude zaviazaný zaplatiť vám trovy právneho zastúpenia, ktoré dlhujete alebo ste už zaplatili z vlastného vrecka. To, či môžete do náhrady škody zahrnúť aj náklady na právneho zástupcu, závisí od právnych predpisov vášho štátu.
 • Ak sa obávate nákladov na poplatky za právnika, môžete sa informovať u všetkých neziskových environmentálnych organizácií vo vašom okolí. Mnohé z nich majú právne tímy, ktoré poskytujú pomoc osobám podávajúcim žalobu proti znečisťovaniu životného prostredia.


Vypracujte svoju žalobu. Vaša sťažnosť obsahuje tvrdenia, ktoré spoločne preukazujú, že znečistenie predstavuje porušenie štátneho práva alebo že ide o nepríjemnosť, ako je definovaná v zákone vášho štátu, a že ste v dôsledku tohto znečistenia osobne utrpeli škodu.[12]
[13]
[14]

 • Ak ste sa rozhodli zastupovať sa sami, informujte sa o formulároch u súdneho úradníka súdu, na ktorom chcete podať žalobu. Môžete si ich tiež stiahnuť online. Ak súd neposkytuje formuláre na vyplnenie, požiadajte o kópie žalôb podaných v iných súdnych konaniach, ktoré môžete použiť ako návod na správne naformátovanie vášho dokumentu.
 • uviesť seba ako žalobcu a vlastníkov nehnuteľnosti ako žalovaných. Potom uveďte svoje tvrdenia v očíslovaných odsekoch, v každom odseku jedno skutkové tvrdenie.
 • Musíte tiež vysvetliť, ako sa tieto tvrdenia sčítajú do porušenia zákona, a konkrétne povedať súdu, čo chcete, aby v dôsledku tohto porušenia urobil.
 • podpísať sťažnosť. V niektorých jurisdikciách sa môže vyžadovať, aby ste sťažnosť podpísali v prítomnosti notára, ak vás nezastupuje advokát.


Podajte svoju sťažnosť. Po vyplnení a podpísaní žaloby si urobte aspoň dve kópie a všetky ich zaneste úradníkovi súdu, na ktorom chcete, aby sa vaša žaloba prejednávala. Úradník opečiatkuje vaše originály a kópie a kópie vám vráti.[15]

 • Pri podaní žaloby budete musieť zaplatiť poplatky za podanie žaloby, zvyčajne niekoľko sto dolárov za občianskoprávnu žalobu na okresnom súde. Ak si myslíte, že si nemôžete dovoliť zaplatiť poplatky za podanie žaloby, požiadajte súdneho úradníka o žiadosť o oslobodenie od poplatkov.
 • V žiadosti o oslobodenie od poplatkov budete musieť uviesť informácie o svojich príjmoch a majetku. Ak suma, ktorú máte k dispozícii, nedosahuje prahové hodnoty stanovené súdom, nebudete musieť platiť súdne trovy za váš prípad. Často máte automaticky nárok na oslobodenie od poplatkov, ak poberáte verejné dávky.
 • Po podaní žaloby sa jedna z kópií, ktoré ste vyhotovili, musí doručiť žalovaným pomocou osobitného postupu, ktorý sa nazýva „doručenie.“ Sťažnosti na okresnom súde zvyčajne doručuje zástupca šerifa.
 • Žalobu môžete žalovaným zaslať aj doporučenou poštou s doručenkou. Keď dostanete späť potvrdenie o doručení, budete zodpovední za podanie dokladu o doručení úradníkovi.

 • Čakajte na odpoveď. Keď je žalovanému doručená vaša žaloba, má obmedzený čas – zvyčajne 20 alebo 30 dní – na podanie nejakej odpovede. Ak lehota uplynie a nedostanete odpoveď, môžete mať nárok na výhru v neprítomnosti.[16]

  • Žalovaný môže podať návrh na zamietnutie žaloby, v ktorom v tejto fáze tvrdí, že aj keď sú všetky tvrdenia vo vašej žalobe pravdivé, nedávajú dohromady porušenie zákona, za ktoré môžete žalovať o náhradu škody alebo súdny príkaz.
  • Môžete tiež dostať odpoveď, ktorá väčšinu vašich tvrdení popiera. To nemusí nevyhnutne znamenať, že žalovaný tvrdí, že vaše tvrdenia nie sú pravdivé. žalovaný vás skôr núti, aby ste v súdnom konaní splnili svoje dôkazné bremeno.
  • Za predpokladu, že žalovaný odpovie pred uplynutím lehoty, zvyčajne začnete proces súdneho konania. Nebuďte prekvapení, ak dostanete aj nejakú ponuku na vyrovnanie od vlastníka nehnuteľnosti.
 • Odkazy