3 spôsoby, ako podpísať jednoduché frázy v britskom posunkovom jazyku

Táto stránka vás naučí niekoľko základných fráz v britskom posunkovom jazyku. Tieto frázy vám umožnia komunikovať s nepočujúcimi a rozšíria vašu slovnú zásobu.

Metóda 1 z 3:Opýtajte sa, ako sa niekto má


Začnite podpisom „Ako sa máte?‚:

 • Pomocou končekov prstov oboch rúk (plochou) prechádzajte rukami po hrudníku.
 • Potom posuňte ruky dopredu so zdvihnutým palcom.
 • Pri podpisovaní tejto frázy použite otázkový výraz. [1]


Naučte sa podpisovať odpovede. Keď vám niekto odpovie, môže vám položiť rovnakú otázku. Teraz sa môžete naučiť, ako odpovedať jednoduchými odpoveďami.

 • V BSL „Mám sa dobre“ a „Ako sa máš?“?‘ použite rovnaké znaky. Zopakujte znak pre „Ako sa máš?‘ v kroku 1. [2]
 • Znak „Som šťastný“:
  • Ukazovákom ukážte na hrudník,
  • Potom pracovnou rukou v tvare šálky dvakrát potiahnite po podpornej dlani, pričom sa pohybujte smerom k päte ruky. [3]
 • Nápis „Som smutný“:
  • Ukazovákom si ukážte na hrudník,
  • Potom použite oba ukazováky, aby ste ukázali nahor po stranách pier a urobili krátky pohyb smerom nadol.[4]

Metóda 2 z 3:Pýtanie sa na niekoho meno


Spýtajte sa niekoho na meno. V BSL je gramatika odlišná. To znamená, že namiesto podpisu „Ako sa voláš“ podpíšete „Ako sa voláš“. Začnite podpisom „Meno. Teraz podpíšte „What“ (čo). Kombinujte „Názov“ a „Čo. Teraz môžete podpísať ‚Ako sa voláte‘ [5]

 • Podpis „Name“:
  • Položte špičky ukazováka a prostredníka (v tvare písmena „N“) tak, aby sa dotýkali vášho čela.
  • Potom vytočte ruku v zápästí dopredu, až kým prsty nebudú smerovať pred vašu tvár. [6]
 • Signalizovať „Čo“:
  • Vystrite zápästie pred seba dlaňou smerom dopredu.
  • Potom dajte ukazovák nahor a raz ním zakývajte zo strany na stranu. [7]
  • Pri podpisovaní tejto frázy použite otázkový výraz.


Naučte sa podpisovať svojím menom. Ak chcete odpovedať na túto otázku, môžete použiť BSL abecedu a prstami napísať svoje meno.[8]
Po naučení sa BSL abecedy sa môžete podpísať „Moje meno je…‘

 • Podpísať sa „Moje meno je…‘ podpíšete „meno“ a „moje.
 • Znak „Názov“:
  • Položte špičky ukazováka a prostredníka (tvar písmena „N“) tak, aby sa dotýkali vášho čela.
  • Potom vytočte ruku v zápästí dopredu, až kým prsty nebudú smerovať pred vašu tvár. [9]
 • Znak „My“:
  • Položte si zavretú ruku na stred hrudníka. [10]
  • Pri hláskovaní svojho mena zároveň vyslovte svoje meno ústami.

Metóda 3 z 3:Požiadanie o pomoc


Požiadať nepočujúcu osobu o pomoc. Znak je veľmi jednoduchý.

 • Označte „Help“:
  • Použite nedominantnú ruku naplocho (dlaňou nahor).
  • Potom dominantnou rukou urobte palec hore. [11]
 • Podpíšte „Môžem vám pomôcť?‘:
  • Použite nápovedu na znamenie.
  • Súčasne vykonajte pohyb vpred.
 • Ak chcete podpísať „Can you help?‘:
  • Znak „Pomoc
  • Potom ukážte ukazovákom na druhú osobu.

 • Naučte sa reagovať. [12]

  • Signalizovať „Prosím“:
   • Položte si končeky prstov dominantnej ruky na pery.
   • Potom odsuňte ruku od tváre (rovnaká poloha),
   • Ústa „Prosím“ súčasne. [13]
  • Podpísať „Ďakujem“:
   • Použite rovnaké znamienko ako vyššie.
   • Namiesto úst „Ďakujem. [14]
  • Podpísať „Áno“:
   • Zovrite ruku v päsť
   • Otočte sa dopredu. [15]
  • Podpísať „Nie“:
   • Použite obe dlane smerujúce dopredu rovno pred hrudník (ruka je vystretá)
   • Potom ich prudkým pohybom roztiahnite od seba. [16]
  • Podpísať „Prepáčte“:
   • Zovrite ruku v päsť
   • Opäť si krúživým pohybom potrite stred hrudníka. [17]
 • Odkazy